Привіт всім любителям пір’яних інструментів з “країни сонця, що сходить”!
Сьогодні хочу показати “паралельну гілку”, раніше показаних інструментів одного з трьох найвідоміших брендів Японії.

Hello to all lovers of fountain pens from the land of the rising sun! Today I want to show a “parallel line” of previously shown instruments of one of the 3 most famous brands from Japan.

Sailor Professional Gear Black ST 21K Gold Rhodium Plated (made in Japan) 11-2037-220

Власне серія Professional Gear (у спрощеному побуті ProGear) є “паралельною гілкою” модельного ряду 1911, відмінність становлять лише закінчення. Якщо серія 1911 моделі представляє собою форму сигари, то ProGear являє собою форму усіченої (“підготовленої для куріння”) сигариcut-away design. В іншому корпус, так само, виконаний зі смоли, чорного кольору. Система заправки картриджно-конвертерна, свого пропітарного формату Sailor. Ковпачок на різьбленні, різьблення на корпусі 2х західне, закриття ковпачка за 1 3/4 обороту.

Actually the Professional Gear series (in a simplified usage ProGear) is a “parallel line” of the 1911 lineup, the difference is only in the tops. While the 1911 series is a cigar shape, ProGear is a flat-top design. The rest of the body is also made of black resin. The filling system is cartridge-converter, of its own propietary format Sailor. Cap on thread, 2-lead body thread, cap closure in 1 3/4 turns.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

У плані оформлення у моделі ProGear присутні тіж сами елементи фурнітури, як у моделі 1911: кліп, подвійне кільце на ковпачку, колечко в хвостовій частині; навіть у плані грипу вони цілком ідентичні(і взаємозамінні): ProGear з 1911 Large, і ProGear Slim з 1911 Standard. На сталевий втулці посадки картриджа/конвертера розташоване гумове ущільнювальне кільце для щільної фіксації бареля, що ефективно запобігає розкручування корпусу під час письма.

The ProGear accesories designs are similar to the 1911: clip, double cap ring, tail ring; Moreover, the sections are completely identical (and interchangeable): ProGear with 1911 Large, and ProGear Slim with 1911 Standard. There is a rubber O-ring on the steel sleave for the cartridge/converter seat to secure the barrel tightly, effectively preventing the barrel from unscrewing while writing.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

У плані ще однієї відмінності в порівнянні з моделлю 1911 у ProGear на наверші ковпачка красується логотип Sailor у вигляді фірмового якоря – одним словом “моряки”:). На широкому кільці ковпачка розташований напис: SAILOR JAPAN FOUNDED 1911.

In terms of one more difference in comparison to the 1911 model, ProGear has the Sailor logo in the form of anchor on the top of the cap – it’s real “sailors” :). On the wide ring of the cap is the inscription: SAILOR JAPAN FOUNDED 1911.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Перо: досить великих розмірів, золоте, 21Каратне, двотонове. У моделі ST (представлена ​​в даному пості) ажурний візерунок виконаний у природному золотому кольорі, а вся решта поверхні покрита родієм, у стандартної “золотої” моделі на пере кольори інвертовані і родований лише візерунок. Як і всі Сейлорівськи пір’я, перо м’яке, хоча це не передбачає гнучкості і флексовості – воно ординарно жорстке. На перо нанесений орнамент по контуру, всередині якого, під повітряним отвором розташовуються: 1911, логотип Sailor у вигляді якоря, 21К, 875, фірмовий напис Sailor курсивом, та у хвостовій частині 19В (у даному випадку це Лютий 2019 – дата виробництва пера). На бічну грань пера нанесено H-F, що означає тип встановленого пера Hard-F (жорстке, розмірності F).

The nib: large enough, solid gold, 21 carat, two-tone. In the ST model (presented in this post), the openwork pattern is made in a natural gold color, and the rest of the surface is rhodium-plated, in the standard “gold” model, only the pattern is rhodium-plated. Like all Sailor 21K nibs, the nib is soft, although this does not add flexibility – it is normally hard. The nib has an ornament along the contour, inside of which, under the breather hole, there are: 1911, the Sailor logo in the form of anchor, 21K, 875, the Sailor brand by cursive and in the tail section 19B (in this case, February 2019 is the date of produce this nib). The side face of the nib is marked with H-F, which means the type of the installed nib is Hard-F (rigid by F size).

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
У серії Professional Gear представлено 3 типорозміри інструментів: найбільший – KOP (King Of Pen), середній, представлений у темі (ProGear з 21К пером) та зменшений (Slim з 14К пером). Найбільший розмір представлений тільки перами розмірності М і В, також 21Каратним, а ось нормальний і зменшений – повним спектром розмірностей – EF, F, M, B, Z (zoom), MS (music). Ще невеликим особняком стоїть модель REALTO (представлена ​​з 2006 року) – зовні вона майже ідентична моделі ProGear, але має поршневу систему заправки (!) та оглядове віконце для контролю чорнил, яке розташовується в місці між різьбленням ковпачка та “сходинкою” у звичайної моделі. Нещодавно (~2016) компанією була анонсована модель ProGear II з дещо зміненим дизайном. Зміни торкнулися подовжень наверш(за величиною вони стали виглядати між ProGear і 1911, хоча так само усіченими cut-away) та зміни форми кліпу(кажуть він повинен був виглядати подібно короткому мечу гладіаторів, але фактично став схожим більше на інтерпретацію кліпу Pelikan:)).

Minutes of history:
In the Professional Gear series, there are 3 standard sizes of instruments: the largest – KOP (King Of Pen), medium, presented in the topic (ProGear with 21K nib) and reduced (Slim with 14K nib). The largest size is completed only by nibs of size M and B, as well as 21 carat, but normal and slim – by the full range of sizes – EF, F, M, B, Z (zoom), MS (music). The REALTO model (presented since 2006) is still a separate model – but looks almost identical to the normal one, but it has a piston filling system (!) with viewing window for ink control, which is located between the cap thread and the “step” of the regular model. Not so long ago (~ 2016) the company announced the ProGear II model with a slightly modified design. The changes affected the lengthening of the tops (they began to look in size between ProGear and 1911, although the cut-away was also truncated) and changes in the shape of the clip (they say it should have looked like a gladiator’s short sword, but in fact it became more like the interpretation of the Pelikan clip 🙂 ).

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 129мм, зі знятим ковпачком – 115.5мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11мм. Вага повного інструменту із встановленим та заправленим конвертером – 25гр, а зі знятим ковпачком – 16гр.

Overall dimensions of the instrument: folded length – 129mm, without cap – 115.5mm. Body diameter – 13mm, at the grip – 11mm. The full weight with installed and filled converter is 25g, and without cap – 16g.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

І не дивлячись на трохи менші розміри все-таки мені більше імпонує дизайн ProGear ніж ProGear II, він більш завершений – для тих кому подобається компанія Sailor але інструмент хочеться мати більш схожим на класичну (циліндричну) форму.

And in spite of the slightly smaller size, I am more impressed by the design of ProGear than ProGear II, it seems to be more complete, or something – for those who like Sailor, but want to have the instrument more similar to the classic (cylindrical) shape.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Ручка була обслугована після падіння на перо і повністю протестована.

The pen was serviced after being dropped on the nib and fully tested after.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Як я вже сказав, перо м’яке, але ординарне, тому дає моноширну та вологу, характерно Сейлорівську лінію. Ширина лінії прямою (ординарною) стороною становить – 0.3мм, що цілком відповідає японській розмірності F, зворотна сторона дає лінію 0.25мм дещо гострішого характеру, яка при штрихуванні зменшується до 0.2мм.

As I wrote, the nib is soft, but ordinary, therefore it gives a manifold and wet, characteristic Sailor line. The line width by the right (ordinary) side is – 0.3mm, which is quite consistent with the Japanese size F, while the reverse side gives a 0.25mm line little crispy, which decreases to 0.2mm when shaded(fast strokes).

Sailor ProGear. Lenskiy.org

В решті: відмінний строгий інструмент із цілком стильним і досить великим пером, з красивим візерунком та стабільною прогнозованою лінією. Особисто мені імпонують корпуси, що більше нагадують циліндр, як даний варіант, ніж сигароподібні Torpedo, але по довжині хотілося б бачити інструмент розміру трохи більше, відповідно 1911 Large. Єдиний момент на які хотілося б звернути увагу майбутніх користувачів це те, що матеріал 21К пера вже надто пластичний – тому користуйтесь їм вкрай дбайливо. І я не хочу застерігати вас від зайвого натиску, як я писав в описі до моделі 1911, тут швидше інше – випадково неакуратне падіння ручки на перо навіть з невеликої висоти (що для 14К пера було б цілком непомітно) може призвести до небажаної деформації кінчика, що призведе, зрештою, до значного дискомфорту. Будьте обережні та пильні, і нехай ця доля не торкнеться вас! 🙂

As a result: an excellent austere instrument with a quite stylish and fairly large nib, with a beautiful pattern and a stable predictable line. Personally, I am very liked stright cylinder body ашер flat top, rather than the cigar-shaped Torpedo, but in terms of length I would like to see an instrument of the size corresponding to 1911 Large. The only point to which I would like to draw the attention of future users is that the material of the 21K pen is too plastic – so treat it with extreme care. And I want to warn you against excessive pressure, as I wrote in the description for the 1911 model, one accidentally inaccurate drop of pen onto the nib even from a small height (which for a 14K nib would be quite imperceptible) can lead to unwanted deformation of the nib which will ultimately lead to significant discomfort. Be careful and vigilant and do not let this fate touch you !! 🙂

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Update 1:

Ось власне трапилося те, про що я писав вище, в попередньому абзаці, але “все добре, що добре закінчується”:).

That actually happened what I wrote above, in the previous paragraph, but “all is well that ends well” :).

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Update 2:

Нормальна ProGear модель позиціонується вже як модель середнього сегмента з ціновою політикою порядку 250$ і тим неприємніше ситуація випадково мною побачена \ підглянута. На фотографії нижче видно волосся запресоване в грип, між грип та коларом:).

The normal ProGear model is already positioned as a model of the middle segment with a price policy of about $250, and I understand this unpleasant/odd situation I accidentally saw / spied on: the photo below shows the hair pressed into the section, between plastic collar and resin grip :).

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так виглядає інструмент у фірмовому футлярі

This is what the tool looks like in branded case.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Цікаво що в основі футляра знаходиться пластикове дно з раціональними ребрами жорсткості та відповідним місцем для раціонального розташування як документів, так і конвертера з картриджами або іншою “дрібнотою” – просто і продумано “по-японськи” я б сказав.

It is interesting that at the base of the case there is a plastic bottom with rational stiffening ribs and an appropriate place for the rational arrangement of both documents and a converter with cartridges or other “small things” – simply and thoughtfully “in Japanese” I would say.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

На жаль, зараз немає можливості на фото порівняти з іншими моделями компанії Sailor, але погодьтеся інструмент виглядає стильно та по-діловому.

Unfortunately, now there is no possibility compare with other Sailors models on the photo, but you must agree that the tool looks stylish, strict and businesslike.

Sailor ProGear. Lenskiy.org

Update 4:

Ну і на останок, традиційно, більш докладно про тестовий ескіз – Трапезний Храм Іоана Богослова Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Well, in conclusion, traditionally, in more detail about the test sketch – the Refectory Church of St. John the Theologian at the St. Michael’s Golden-Domed Monastery.

Refectory of St. John the Divine. Lenskiy.org

Трапезна Михайлівського монастиря є окремо розташованою будівлею, розташованою безпосередньо поблизу Михайлівського Золотоверхого собору, що містить їдальню для братів, а також кілька кухонь і комори виконані у стилі традиційної слов’янської православної архітектури. Дерев’яна трапезна з церквою св.Іоанна Богослова була побудована в 1621 р. за ігумена Іова Борецького. Вона зображена на мальованих планах 1688 та 1695 років. Це був прямокутний одноповерховий будинок, до якого зі сходу прибудований невеликий вівтар, а з півночі — ґанок перед входом. Дерев’яна трапезна мала кам’яний фундамент та була розташована на південному заході від собору. Залишки фундаменту виявлені археологічними розкопками на захід від існуючої трапезної. У 1713 році дерев’яну споруду замінили на кам’яну зовні нагадуючу сучасну в стилі українського бароко, а в 1827-1837 роках була дещо перепланована на новий лад. З 1976 до 1981 року були повністю проведені реставраційні роботи з відновлення.

Refectory of St. John the Divine. Lenskiy.org

Refectory of St. John the Divine
The refectory of the monastery is a rectangular brick building which contains a dining hall for the brethren as well as several kitchens and pantries. The Church of John the Theologian adjoins it from the east. The outside is segmented by pilasters and displays window surrounds reminiscent of traditional Eastern Orthodox church architecture. The refectory was erected in 1713, taking the place of the original wooden refectory. Its interior was overhauled in 1827 and 1837 and the restoration work was undertaken from 1976 to 1981.

Refectory of St. John the Divine. Lenskiy.org

 


Update 08.11.2021:

Всім вітання! Ще один інструмент на обслуговуванні опис якого вже є на сайті, тому доповнюю старий пост. Проблема в тому, що твердосплавний кінчик частково стерся, через що ширина лінії суттєво підросла.

Hello everyone! Another tool come to my service from described on the site model, so I am adding info to the old post. The problem is that the tip has partially worn off and the line width has grown a lot from the factory one.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

Я не став чіпати саму площину торкання пера, тим більше, що майданчик виробився під власника, а трохи зменшив з боків та нижній наплив біля межі торкання з поверхнею пера і закруглив грані. Додатково зняв невелику фаску із верхньої частини твердосплавного кінчика.

I did not grind the face of contact tip with paper, especially since the sweet spot have right facet of owner hand, but slightly reduced from sides and the lower part ot tip and rounded edges after. Additionally, I have a small chamfer from the top of the tip.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

Ось така форма вийшла у фіналі, після полірування. На знімку знизу добре видно, що твердосплавного матеріалу залишилося ще достатньо.

This is the final shape ot tip after polishing. The picture below clearly shows that there is still enough tip material left.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

Після обслуговування, ручка була перевірена текстом та малюнком.

After service, the pen was checked by text and drawing.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

Я не знаю яка ширина лінії була у заводського пера, але перед роботою я протестував перо і ширина лінії прямою стороною була 0.6мм, при цьому зворотний бік практично не писав, швидше дряпав. Після корекції ширина лінії прямою стороною стала 0,4 мм. Зворотний бік дає лінію шириною 0.2мм. Ковзання досить гладке, але прямою стороною ще залишився невеликий фідбек, припускаю особливості матеріалу сплаву.

I do not know what line width the factory nib had, but before work I tested this nib and the line width by right side was 0.6-0.65mm, while the reverse side practically did not write, rather it scratched. After the correction, the line width by the right side became 0.4mm. The reverse side gives a line a 0.2mm. The slide is quite smooth, but nevertheless, there is still a little branded feedback by the right side, I think this can be explained by the special material of tip.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

На цій фотографії видно різниця в лінії до корекції та після.

This photo shows the difference in line before and after correction.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

Просто фотографія пера для загальної колекції:). Чорнило Pilot Blue-Black

Just a photo of nib, for the general collection :). Pilot Blue-black ink.

Sailor ProGear 21K. Lenskiy.org

На останок, за традицією, додаткові ракурси тестового ескізу – трохи знаково, але сюжет зображує теж рибалку у певному сенсі:) – Плавучий ринок Лок Байнтан, Банджармасін.

At the final, according to tradition, additional angles of the test sketch are bit symbolic, but the theme also depicts a sailor in a certain sense 🙂 – Floating market Lok Baintan, Banjarmasin.

Lok Baintan Floating Market, Banjarmasin. Lenskiy.org

Floating Market is an iconic of Banjarmasin city. There are three well known Floating Market in Banjarmasin; Muara Kuin Floating Market, Siring Floating Market and Lok Baintan Floating Market. All these traditional markets have a unique characteristic where the merchants are selling their products on “jukung” or traditional boat.

Lok Baintan Floating Market is the most crowded among other floating market which located in Pinang River. Commerce acitivity here starts from 6 am to 9.30 am (GMT +8). The products you will find at Lok Baintan Floating Market are vegetables, fish, fruits, traditional cookies and snacks.
What makes Lok Baintan Floating Market more rare and unique is that the buyers usually pay in barter method. Rupiah is not a main currency exchange here. So generally, people will exchange crops such as vegetables and fruits and the exchange amount depends on the agreement between merchant and buyers.

Lok Baintan Floating Market, Banjarmasin. Lenskiy.org

Плавучий ринок – одна з основних визначних пам’яток міста Банджармасін. У Банджармасині є три добре відомих плавучих ринка: Плавучий ринок Муара Куїн, Плавучий ринок Сірінг і Плавучий ринок Лок Байнтан. Всі ці традиційні ринки мають унікальну особливість: торговці продають свою продукцію на «Чукунг» або традиційному човні.

Плавучий ринок Лок Байнтан – найбагатший серед інших плавучих ринків, розташованих на річці Пінанг. Торгівля тут починається з 6 ранку до 9:30 ранку. Продукти, які ви знайдете на плавучому ринку Лок Байнтан – це овочі, риба, фрукти, традиційне печиво і закуски. Основною унікальністю ринку є те, що торгівля тут в основному бартерна, Рупія тут не є основною валютою. Зазвичай люди обмінюють урожай, такий як овочі та фрукти, і сума обміну залежить від угоди між продавцем та покупцем.

Lok Baintan Floating Market, Banjarmasin. Lenskiy.org

4 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!