Greetings to all fountain pen lovers. Today I would like to show you one of the most significant models, alas, one of the modern brand currently losing ground in this industry, but with big history:

Вітаю всіх любителів пір’яних інструментів. Сьогодні хотів би показати вам одного з найбільш значущих представників, на жаль, одного з нині згасаючих грандів даної промисловості:

Parker “75” Cisele Sterling Silver (made in U.S.A.)

Інструмент являє собою, мабуть, класичну (для даного бренду пізнього періоду), циліндричну форму, злегка звужену до кінців і з плоскими навершями (flat top). Основний матеріал корпусу і ковпачка це стерлінгове срібло (Sterling Silver), прикрашене візерунком Cisele (іноді ще зване Cicele) – глибоке поздовжньо-поперечне гравіювання, яке і визначає візерунок як “виступаючі кубики” (crosshatch grid pattern). Грип виконаний із пластику чорного кольору, ковпачок на терті з кліком наприкінці.

The writing tools has, perhaps, a classic (for this brand of the late period), cylindrical shape, slightly tapered towards the ends and flat top. The main material of the body and cap is Sterling Silver decorated with the Cisele (sometimes also called Cicele) pattern – deep longitudinal-transverse engraving, which defines the pattern as “protruding cubes” (crosshatch grid pattern). The grip is made of black plastic, the cap on friction, with click when closed.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Корпус зі стерлінгового срібла (925 проба) відтінений позолоченою фурнітурою у вигляді навершя та кліпу виконаного у формі фірмової стріли. Пластиковий грип виконано у вигляді тригранної форми із заокругленими кутами – нині така форма називається ергономічною. При цьому 2 грані мають поперечні насічки для кращого хвату (пальцями) – вони призначені для великого та вказівного пальців, а третя (нижня) грань для середнього пальця зроблена гладкою. Перед пером на секції встановлено спеціальне сталеве кільце з градуйованою розміткою – такий хід був придуманий для зручного підлаштування пера під індивідуальну постановку руки кожного власника.

The body is made of sterling silver (925 assay value) and decorated by gilded fittings of tops and clip made in the form of a branded arrow. The plastic grip is made in the form of a triangular shape with rounded corners – now this shape is called ergonomic(anathomic) grip. At the same time, 2 faces have transverse notches for a better grip (grip with fingers) – they are designed for the thumb and forefinger, and the third (lower) edge for the middle finger is made smooth. The end of section is crowned with a special chrome-plated ring with graduated markings – this know-how was invented for convenient adjustment of the nib angles to the paper to the individual setting of each owner’s hand.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

На формальному кільці ковпачка є такі написи: PARKER, Sterling silver та Made in U.S.A. На окрему згадку заслуговують навершя (іноді мають назву як Tassies) – у цій моделі вони абсолютно плоскі. Такі навершя відповідають раннім моделям і серед колекціонерів є найбажанішими, в 1970 році дизайн цих плоских навершій був змінений на дизайн “по типу блюдце” (dish-style) з невеликим отвором по центру навершів, яка замислювалася як варіант персоніфікації\ брендування для інших компаній. Відсутність лакового заповнення гравіювання (яке спочатку було в ранніх моделях) наштовхує на припущення, що цей інструмент був зроблений вже в другій половині 60-х років, 1968-1970?

The formal ring of the cap have the inscriptions: PARKER, Sterling silver and Made in U.S.A. The tops (sometimes called Tassies) deserve a special mention – in this model they are absolutely flat. These tops correspond to early models and are the most desirable among collectors, in 1970 the design of these flat tops was changed to a “dish-style” design with a small hole in the center of the top, which was conceived as a variant of personalization, like a branding for other companies. The absence of the lacquer filling of the engraving (which was originally present in the early models) suggests that this instrument was produced already in the second half of the 60s, 1968-1970?

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Даний представник забезпечений версією раннього варіанта натискного конвертера (squeeze converter) компанії Parker ємкістю 0.9мл. На центральному кільці конвертера є тиснення імені бренду Parker, фірмового логотипу: стріли в еліпсі та місця походження made in U.S.A.

This model is equipped with a earliest version of Parker’s squeeze converter(0.9ml). The center ring of the converter is embossed with the name of the Parker brand, brand logo: arrows in ellipse and the place of origin made in U.S.A.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Перо: золоте, 14 каратне (585 проба), невеликих розмірів, яке кріпиться до пластикового фідера на невеликих полозах (як сучасні Pilot Capless або Lamy). Перо в силу своїх розмірів та конструкції кріплення можна сказати жорстке, хоч і має деяку пружність, тобто. цвяхом його назвати не можна. На перо нанесено мінімум інформації, тільки ім’я бренду PARKER, проба золота – 14К та країна виробництва – U.S.A. Розмірність самого пера вказана на фідері, з нижньої сторони – 65, що за класифікацією компанії відповідає – Fine-Excellent for general writing and note taking, простими словами розмірність F, для повсякденного письма.

The nib: gold, 14 carat (585 samples of gold), small size, which is attached to a plastic feeder on small skids (like modern Pilot Capless or Lamy). The nib, due to its size and mounting structure, can be said to be rigid, although it has some elasticity, i.e. it cannot be called a nail. The nib contains a minimum of information, only the name of brand – PARKER, the fineness of gold – 14K and the country of production – U.S.A. The size of the nib(tip) is indicated on the feed, on the bottom side – 65, which, according to the company’s classification, corresponds to – Fine-Excellent for general writing and note taking, in simple words, the dimension F for everyday writing.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Дизайн грипу даної моделі став подальшим розвитком не дуже поширеної моделі Parker “VP” (1962-1964 р), яка в свою чергу стала продовженням моделі Parker “51”, але ця інновація “втратилася” на тлі не особливо популярної моделі. Інновація полягала в кільці з насічками перед пером, що вільно обертається з пером усередині секції. Цей винахід був запропонований Кеннетом Паркером (Kenneth Parker) сином засновника Джорджа Паркера (George Parker) як спосіб полегшити життя лівшам, який на відміну від правшів мали інший і часто дуже відрізняючийся хват і кут письма. Так ось щоб вони могли підлаштувати перо під свої індивідуальні особливості і було запропоновано дане рішення.

The grip design of this model was a further development of the not very common Parker “VP” model (1962-1964), which in turn became a continuation of the Parker “51” model, but this innovation was “lost” against the background because model was not popular. The innovation consisted of a ring with notches at the end of section with freely rotating nib unit (feed with nibs inside section). This invention was proposed by Kenneth Parker, son of founder George Parker, as a way to make life easier for left-handers, who, unlike right-handers, had a different and often very different grip angle to the paper when writing. So that they could adjust (rotate) the nib to their individual characteristics and this solution was proposed.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані128мм, при знятому ковпачку – 118мм. Діаметр корпусу 10.7мм, а в місці хвата – 9.3мм. Повна вага ручки – 27гр, а зі знятим ковпачком – 18гр.

Overall dimensions of tool: folded length – 128mm, without cap – 118mm. The body diameter is 10.7mm, and at the grip – 9.3mm. The full weight of the pen is 27g, and without cap – 18g.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Паркер “75” був дітищем Кеннета Паркер у співпраці з дизайнером Доном Доманом (Dom Doman), який на той момент був автором дизайнів Parker “45”, Parker “61”, Parker “T1”, Jotter та Liquid lead. Хоча на даний момент Дон Доман вже мав свою дизайнерську агенцію (з 1957 року) він, як і раніше, був основним консультантом-дизайнером компанії Паркер аж до своєї пенсії 1986 року. Після великого успіху з Паркер “51” прийшла епоха занепаду для пір’яних ручок, і навіть незважаючи на успіх кулькової моделі Jotter Паркер не припиняв спроб розширення сфери впливу з виходом на ширші ринки з введенням дешевших моделей типу Parker “21”, Parker “41” і Parker “45” (на останню модель покладалися великі надії щодо масовості та популярності). Однак Кеннет Паркер не був задоволений, його прагнення було зробити щось значуще в черговий раз, щось подібне до моделі Parker “51” – закріпити свій слід в історії. Так що незважаючи на відносно великі продажі Parker “45” і Jotter Кеннет поставив собі за мету зробити успішну і престижну (дорогу та елегантну) модель пір’яної ручки з хорошими повсякденно-письменницькими можливостями, але при цьому зі “свіжим” сучасним дизайном. Взявши за основу свою попередню непопулярну розробку Parker “VP” та картриджно-конвертерну систему Parker “45” (як спадщину придбаної в 1957 році компанії Eversharp), запозичивши малюнок свого портсигара зробленого лондонським ювеліром, на світ з’явилася чергова легенда – модель Parker “75”. Номер моделі мав символізувати ювілей заснування компанії з 1888 року. Спочатку Кеннет хотів відсвяткувати ювілей зробивши ручку із золота, але дорожнеча матеріалу, питання з успішністю та грамотний розрахунок відсунули цю ідею на деякий час, натомість було вирішено взяти срібло високої проби (Стерлінгове срібло 925 проби – 92,5% срібла та 7,5% меди), яке в силу своїх фізичних особливостей (здатності покриватися патиною і самополіровкою в часто тертьових частинах) з часом надавало б додаткового благородного шарму виробу. На момент виходу, в 1964 році, модель мала вартість в 25$ і в черговий раз довела, що Паркер ще здатний створювати дорогі, проте популярні речі. Ця модель вироблялася ще наступні 30 років із незначною зміною дизайну. А лише через кілька місяців, після старту продажів, коли стало зрозуміло, що Parker “75” не був “холостим” пострілом на світ з’явилася і “золота” версія – Insignia.

Про що ще варто згадати? Напевно, про невеликі зміни дизайну. Як я вже згадав, у 1970 році у наверші з’явилося заглиблення (dish-style top), яке призначалося для логотипу компанії при брендуванні. Широке градуйоване кільце (section ring) на секції також пройшло кілька ітерацій зміни: спочатку з нього зник “0”, потім і вимірювальна шкала, а пізніше воно стало трохи вужче, а вже французьке виробництво зробило його пластиковим із позолоченням (але ця позолота мала схильність з часом “сходити” від агресивності сучасного чорнила) і в кінцевому підсумку його зробили зовсім вузьким тільки для утримання ковпачка і відсунули максимально далеко від пера (1991р). Кліп теж зазнав змін. Більш ранні кліпи відрізнялися довгастою і витонченішою формою з малим наконечником і більшим оперенням, але з часом кліп укоротився, став ширшим і масивнішим, наконечник відповідно збільшився, а оперення, навпаки, зменшилося. Також ще можна згадати про самі секції: найперші секції мали навіть сталеву втулку з різьбленням для з’єднання з корпусом і мали більш виражену трикутну анатомічну форму. Для економічності секція спочатку втратила сталеве різьблення і була замінена на цільно-пластикову, а пізніше обриси грипу стали все більш округлятися. Одна з неприємних особливостей цієї пластикової секції полягала в тому, що вона вкрай негативно ставилася до “замочування”, тобто. мити\сушити ніяк не заборонялося, але тривале відмочування від чорнила у воді призводило до знебарвлення (колір ставав сірим) з розтріскуванням самого пластику. Як колекційні особливості можна ще згадати про ручки випущені спеціально для італійського ринку – а примітні вони тим, що всі вони мали унікальний серійний номер нанесений на секцію – зараз цей момент теж є одним із предметів колекціонування. Ще варто згадати що 1970 можна позначити як початок розширення модифікацій в лінійці, і на додаток до вже впізнаваних Cicele та Insignia з дорогоцінних металів, спочатку додалися Fighter DeLuxe з нержавіючої сталі і Insignia Rainbow, а трохи пізніше з’явилися і варіанти з лакуванням.

Саме виробництво моделей Parker “75” було розпочато у США і тривало аж до 1981 року, після чого було перенесено до Франції (Меру), де й здійснювалося до 1994 року. Однак існують моделі, марковані як вироблені в Австралії. Це пов’язано з тим, щоб уникнути австралійського ввізного мита, сервісний центр Паркер в Австралії завозив напівфабрикати елементів ручок як запчастини, потім на місці їх гравіював у візерунок Cisele і відповідно продавав як зроблений кінцевий продукт на території країни. Сам фірмовий візерунок у вигляді перехресного штрихування, запозичений Кеннетом зі свого портсигара і офіційно запатентований 27 вересня 1966 отримав назву Cisele тільки в 1981 після перенесення виробництва до Франції тому як Cisele – це не що інше як переклад англійського слова гравіювання (engrave) на французьку, який іноді ще називають помилково гільошуванням. Сітка штрихування зроблена з 3330 крихітних квадратів. Цікаво, що ранні версії були заповнені чорною емаллю з деревного вугілля волоського горіха, а пізніші версії вже не мали заливки емалі, натомість дозволяючи природному окисленню (патині) потемніти і підкреслити малюнок сітки.

Minutes of history:
Parker “75” was the brainchild of Kenneth Parker in collaboration with designer Dom Doman, who at that time was the author of designs for Parker “45”, Parker “61”, Parker “T1”, Jotter and Liquid lead. Although at the moment Don Doman already had his own design agency (since 1957), he was still the main design consultant for Parker until his retirement in 1986. After the great success with the Parker “51,” the era of fountain pen decline came, and even with the success of the Jotter ballpoint model, Parker did not stop trying to expand his reach into wider markets with introduce of cheaper models such as the Parker “21”, Parker “41” and Parker “45” (high hopes were pinned to this model). However, Kenneth Parker was not satisfied, his desire was to do something next, meaningful and similar to the Parker “51” – to consolidate his mark in history. So despite the relatively high sales of Parker “45” and Jotter, Kenneth has set himself the goal of making a successful and prestigious (expensive and elegant) fountain pen with good everyday writing capabilities, but with a “fresh” modern design. Taking as a basis his previous unpopular development Parker “VP” and the Parker “45” cartridge-converter system (as a legacy of the Eversharp company acquired in 1957), borrowing the drawing of his cigarette case made by a London jeweler, another legend was born – the Parker “75” model. … The model number was supposed to symbolize the anniversary of the founding of the company from 1888. Initially, Kenneth wanted to celebrate the anniversary by making a pen made of gold, but the high cost of the material and competent calculation move aside this idea for some time. Instead it was decided to take high-standard silver (925 sterling silver – 92.5% silver, 7.5 % copper), which, due to its physical characteristics (the ability to be covered with patina and self-polishing in frequently touching parts), over time, would give an additional charm to the item. At the time of release, in 1964, the model had a cost of $ 25 and once again proved that Parker is still capable of creating expensive, but nevertheless popular and demanded things. This model produced for the next 30 years with minor design changes. And just a few months later, after the start of sales, when it became clear that the Parker “75” was not a “blank” shot, the “golden” version, the Insignia, was born.

What else is worth mentioning? Probably about small design changes. As I already mentioned, in 1970 a dish-style top appeared, which was intended for the company logo when branding. A wide graduated ring (on section) also went through several iterations of change: first, the “0” disappeared from it, then the measuring scale, and later it became a little narrower, and already the French production made it plastic with gold-plated (but this gilding had a tendency over time to “come off” from the aggressiveness of modern ink) and eventually it was made very narrow only to hold the cap and moved as far as possible from the pen (1991). The clip has also undergone changes. Earlier clips were distinguished by an elongated and more graceful shape with a small tip and larger plumage, but over time, the clip became shorter, became wider and more massive, the tip increased accordingly, and the plumage, on the contrary, decreased. It can also mention the sections themselves: the very first sections(prototypes?) even had a metal threaded sleeve for connection to the body and had a more pronounced triangular-shaped, anatomical shape. For the sake of economy, the section first lost its steel thread and was changed to plastic one, and later the outlines of the mushroom became more and more rounded. One of the unpleasant things about this plastic section was that it had an extremely negative attitude towards “soaking”, i.e. washing / drying was not prohibited in any way, but prolonged soaking from ink in water led to discoloration (the color became gray-like) and cracking of the plastic itself. As collectible features, I can also mention the pens produced specifically for the Italian market – and they are notable for the fact that they all had a unique serial number printed on the section – now this moment is also one of the collectibles. It is also worth mentioning that 1970 can be designated as the beginning of the expansion of modifications in the line, and in addition to the already recognizable Cicele and Insignia in precious metals, the Fighter DeLuxe in stainless steel and Insignia Rainbow were first added, and a little later, options with entirely lacquered cases appeared.

The production of the Parker “75” models was started in the USA and continued until 1981, after which it was moved to France (Meru) where it was carried out until 1994. However, there are models labeled as made in Australia. This is due to the fact that in order to avoid Australian import duties, the Parker service center in Australia imported fountain pen parts as spare parts, then engraved them in the Cisele pattern on the spot and, accordingly, sold them as a finished as product made in inside the country. The very corporate pattern in the form of cross-hatching, borrowed by Kenneth from his cigarette case and officially patented on September 27, 1966, received the name Cisele only in 1981 after the transfer of production to France, because Cisele is nothing more than a translation of the English word engrave into French , which is sometimes also called erroneously guilloche. The shading grid is made up of 3330 tiny squares. Interestingly, early versions were filled with black walnut charcoal enamel, while later versions no longer had enamel fill, instead allowing the natural oxidation (patina) to darken and accentuate the mesh pattern.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Интересные факты о модели “75”:

Перший цікавий момент полягає в наступному: на початку 60-х років відомий шукач скарбів Мел Фішер знайшов місця затонулих іспанських кораблів Vera Cruz і Cartagena біля берегів Флориди 1715 року. Так ось, з подачі Дону Домана, і за згодою директорату, компанія викупила більшу частину срібла з цих скарбів і в 1966 році була представлена обмежена партія Parker “75” Spanish Treasure Limited Edition, виконана з цього самого срібла в кількості 4821 шт. На даний момент ці ручки є чи не найбажанішими для колекціонерів пір’яних ручок та апологетів компанії Паркер до пошуку. Вартість цієї моделі в 1966 році становила аж цілих 75 $. Модель випущена з “іспанського” срібла, напевно є прабатьком всіх “лімітованих” та “обмежених” видань у сучасному світі:).

Другий цікавий факт, що в наступному, 1967 році, Паркер випустив чергову новинку Parker “75” Keepsake – виконану цілком з “шматка” золота, вартістю в 100 $, яка була призначена для Very Important Persons:). Проте, буквально наступного ж 1968 року їх виробництво було припинено, у результаті кількість цих моделей було настільки мізерно мало, що багато колекціонерів навіть не знають про їх існування:). Відомо, що одну з них носив сам Кеннет Паркер у своїй кишені, а ще одним із власників був колишній державний секретар Вільям Роджерс, який підписував В’єтнамську мирну угоду у 1973 році саме таким екземпляром.

Наступний цікавий момент історії: моделями Parker “75” Cisele президенти США Рональд Рейган та Джордж Буш користувалися для підписання деяких із найважливіших договорів з ядерного роззброєння (INF, Test Ban та START) з президентами СРСР Михайлом Горбачовим та Борисом Єльциним.

Двохсотліття декларації незалежності США в 1976 році було ознаменовано випуском спеціальної моделі зробленої з П’ютера (Pewter – сплав олова, вміст якого може бути від 85 до 99% з іншими металами, такими як мідь, сурма, вісмут) з гладкою поверхнею, випущеною в кількості 10000 примірників. вартістю 350$.

Спеціальне видання Parker “75” Королева Єлизавета було зроблено в 1977 році з латуні, витягнутої з розкішного лайнера з однойменною назвою, що загорівся і затонув пришвартованим у гавані Гонконгу. Тоді було зроблено 5000 екземплярів пір’яних ручок і продано за ціною 225$. Як відомо, латунь окислюється до зеленого кольору, що також надає певний наліт вишуканості любителям вінтажу та антикваріату.

В 1968 спеціальна кулькова ручка Parker Classic “Space Pen” була виготовлена з частин ракети-носія NASA Atlas, яка вивела американського астронавта Джона Глена в перший орбітальний космічний політ. Частини прискорювача приземлилися та були знайдені в Африці. Жоден з 250 вироблених екземплярів із залишків транспорту не були доступні для широкого продажу, але можуть бути визначені за їх унікальними гравюрами – “S.A. INTO SPACE 20 II 1962” і вони були вручені як подарунки главам держав і високим чинам. Ці кулькові ручки були виконані Зі Стерлінгового срібла і тільки кнопка була виконана з матеріалу залишків. Не широко відомо, але крім 250 екземплярів кулькових ручок було зроблено ще 4 пір’яні, корпуси яких повністю складалися зі знайдених залишків від ракетоносія, одна з цих 4х була подарована Паркером Джону Гленну, а друга президентові Ліндону Б. Джонсону, дві інші залишилися в компанії, однак пізніше один з цих екземплярів був проданий на аукціоні Bonham за 3500$. На відміну від кулькових, на корпусі перової було вигравіювано текст у 6 рядків:

THIS PEN IS MADE FROM
A FRAGMENT OF THE ROCKET
WHICH BOOSTED ASTRONAUT JOHN GLENN
INTO AMERICA’S FIRST
ORBIT SPACE FLIGHT
20 FEBRUARY 1962

У 1972 році було випущено ще 5 спеціальних екземплярів Apollo XV Moon “75”, які були створені з використанням місячного пилу, привезеного 4-ою експедицією з Місяця «Аполлона-15», що відбулася 26 липня 1971 року. Місячна пилюка була використана при створенні навершій, решта була виконана зі Стерлінгового срібла. Президент Ніксон подарував їх різним китайським високопосадовцям, налагоджуючи відносини з КНР у 1972 році. І ймовірно один із цих екземплярів був проданий за 26.500$ на аукціоні Bonham у 2001 році.

Ось так історія Parker “75” закінчується в 1994 році, коли модель була знята з виробництва на зміну якої прийшла модель Parker Sonnet. Зараз ми можемо відзначити, що Parker “75” став одним із найуспішніших проєктів в історії компанії. За даними Паркер, у період з 1965 по 1981 рік було вироблено 11 млн екземплярів цих ручок, що принесло дохід компанії в 111 млн. $.

Interesting facts about the model “75”:

The first interesting point is this: in the early 60s, the famous treasure hunter Mel Fisher found the wrecks of the Spanish ships Vera Cruz and Cartagena off the coast of Florida in 1715. So, at the suggestion of Don Doman, and with the consent of the directorate, the company bought most of the silver from these treasures and in 1966 a limited edition of the Parker “75” Spanish Treasure Limited Edition was presented, made of this very silver in the amount of 4821 pieces. At the moment, these pens are almost the most coveted for fountain pen collectors Parker for the search. The cost of this model in 1966 was as much as $ 75. The model made of “Spanish” silver is probably the progenitor of all “limited editions” in the modern world :).

The second interesting fact is that next year, 1967, Parker released another novelty Parker “75” Keepsake – made entirely from a “piece” of gold, with a cost of $ 100, which was intended for Very Important Persons :). However, literally in the very next 1968, their production was discontinued, as a result of which the number of these models was so negligible that many collectors do not even know about their existence :). It is known that one of them was carried by Kenneth Parker himself in his pocket, and another of the owners was former Secretary of State William Rogers, who signed the Vietnam Peace Agreement in 1973 with just such a copy.

Another interesting moment in history: US Presidents Ronald Reagan and George W. Bush used the Parker “75” Cisele models to sign some of the most important nuclear disarmament treaties (INF, Test Ban and START) with Soviet Presidents Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin.

The bicentennial of the declaration of independence of the United States in 1976 was marked by the release of a special model made of Pewter (Pewter is an alloy of tin, the content of which can be from 85 to 99% with other metals such as copper, antimony, bismuth) with a smooth surface produced in an amount of 10,000 pieces with price $350 of each.

The special edition Parker “75” Queen Elizabeth was made in 1977 from brass recovered from the luxury liner of the same name, caught on fire and sunk moored in Hong Kong harbor. At that time 5,000 fountain pens were made and sold for $225. As you know, brass is oxidized to a green color, which also gives a certain touch of sophistication to lovers of vintage and antiques.

In 1968, a special Parker Classic “Space Pen” ballpoint pen was made from parts of the NASA Atlas launch vehicle that propelled American astronaut John Glen on his first orbiting space flight. Parts of the accelerator landed and were found in Africa. None of the 250 produced copies of the remains of the transport were available for general sale, but can be identified by their unique engravings – “SA INTO SPACE 20 II 1962 and they were presented as gifts to heads of state and dignitaries. These ballpoint pens were made of Sterling silver and only the top was made from the material of the remains Atlas. Not widely known, but in addition to 250 copies of ballpoint pens, 4 more fountain pens were made, the bodies of which completely consisted of the remains of the carrier rocket. One of these 4x was donated by Parker to John Glenn, the second to President Lyndon B. Johnson, the other two remained with the company. However, one of these copies was later sold at Bonham auction for $ 3,500. Unlike ballpoint, 6 lines of text were engraved on the body of the pen:

THIS PEN IS MADE FROM
A FRAGMENT OF THE ROCKET
WHICH BOOSTED ASTRONAUT JOHN GLENN
INTO AMERICA’S FIRST
ORBIT SPACE FLIGHT
20 FEBRUARY 1962

In 1972, 5 more special copies of the Apollo XV Moon “75” were released, which were created using the lunar dust brought by the 4th expedition from the Moon “Apollo 15” on July 26, 1971. Moon dust was used to create the tops, the rest was made of Sterling Silver. President Nixon gifted them to various Chinese dignitaries, forging relations with the PRC in 1972. And probably one of those copies was sold for $ 26,500 at Bonham in 2001.

This is how the history of the Parker “75” ends in 1994, when the model was discontinued in favor of the now not unknown Parker Sonnet model that replaced it. But we can say that Parker “75” has become one of the most successful projects in the history of the company. According to Parker, 11 million copies of these models were produced between 1965 and 1981, generating $ 111 million in revenue for the company.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Інструмент до мене потрапив на профілактику з дещо перетиснутим пером. Після обслуговування був повністю протестований у роботі.

The tool came to me for service with a slightly pinched tines. After service, it was fully tested in work.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною зараз становить 0.4мм, що цілком відповідає заявленій розмірності F. Ковзання гладке, лінія соковита. Невеликий тиск дозволяє збільшити лінію до 0.6мм, але назвати це напівфлексом неможливо. Зворотний бік дає лінію дещо тонше – близько 0.25мм.

The width of the line by the right side is 0.4mm, which is quite consistent with the declared dimension F. The sliding is smooth, the line is juicy. A little pressure allows you to increase the line up to 0.6mm, but it is not possible to call it a semi-flex, since there is no control over the line width. The reverse side gives a slightly thinner line – about 0.25mm.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Врешті: відмінний історичний представник однієї зі знакових моделей компанії при цьому реально підходить для повсякденного використання. На відміну від свого послідовника Parker Sonnet модель не має “хвороби вентиляції” і перо не сохне, дозволяючи без проблем використовувати інструмент і наступного, і через день, починаючи писати з перших дотиків. Чисто візуально Cisele з лаковим заповненням мені подобається більше, але й у такому варіанті інструмент виглядає дуже елегантно. Якщо не шукати вінтажний інструмент з можливостями гнучкого пера, то цю модель сміливо можу рекомендувати до пошуку та покупки, хоча на відомому parkerpens.net говориться навіть про існування напівгнучкого пера до даної моделі.

At the end: an excellent historical model of one of the company’s iconic, while really suitable for everyday use. Unlike its successor Parker Sonnet, the model does not have a “ventilation disease” and the nib does not dry out, allowing you to use the tool on the next day and every other day without any problems with starts to write from the first touches. Purely visually, I like Cisele with varnish filling more, but even in this version, the tool looks very elegant. If you do not look for a very vintage tool with flexible nib, then I can safely recommend this model for search/purchase, although the well-known parkerpens.net even talks about the existence of semi-flexible nibs for this model.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Update 1:

Як доповнення, фотографія трохи “забитого” фідера після зняття пера.

As an update, a photo of a slightly “clogged” feed after removing the nib.

Parker 75 Cisele. Lenskiy.org

Update 2:

В якості другого доповнення, традиційно, додаткові фотографії тестового ескізу, в ролі якого виступає сюжет із голлівудської кінопрем’єри цього року “Хижі пташки”:)

As a second update, traditionally, additional photos of a test sketch of Hollywood cinema “Birds of Prey” 🙂 

Birds of Prey. Lenskiy.org

“Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квін” (оригін. Birds of Prey), альт. Harley Quinn: Birds of Prey) – американський супергеройський фільм виробництва DC Entertainment режисера Кеті Янь. Восьмий фільм у рамках Розширеного всесвіту DC та продовження фільму 2016 року «Загін самогубців». Головні ролі виконали Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Джерні Смоллетт-Белл, Кріс Мессіна, Розі Перес, Юен Макгрегор та Елі Вонг.

Birds of Prey. Lenskiy.org

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) is a 2020 American superhero film based on the DC Comics team the Birds of Prey. Distributed by Warner Bros. Pictures, it is the eighth installment in the DC Extended Universe (DCEU) and a spin-off/sequel to Suicide Squad (2016). It was directed by Cathy Yan and written by Christina Hodson, and it stars Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong, and Ewan McGregor. The film follows Harley Quinn, who after breaking up with the Joker, is threatened by Gotham City crime lord Roman Sionis, and joins forces with Helena Bertinelli, Dinah Lance, and Renee Montoya (who go on to form the Birds of Prey) to save Cassandra Cain.

Birds of Prey. Lenskiy.org

На цьому мабуть все, всім гарного настрою та вдалих знахідок! Бувай.

That’s probably all, wish you good mood and good finds! Bye-bye.

 


 

Update 07.03.2023:

До мене прийшов перовий вузол від Parker 75 якоїсь Gold fill моделі, але був надісланий в корпусі Ciselle з огляду вище, тож я вирішив просто додати до старого посту оновлення, хоча модель трохи молодша.

I received a Parker 75 nib unit from some Gold fill model, but it was sent in Ciselle body from the review above, so I thought I’d just add an update to the old post, even though the model is a bit younger..

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Перо: таке саме як з огляду вище тільки біля проби золота додано слово Point.

Nib: same as the review above, only near gold sample mark added the word Point.

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

За попередніми симптомами перо було перетиснуто та шкрябало. В принципі все так і було, але при детальному огляді мені здалось що перо було трохи деформовано(сам кінчик) в наслідок падіння, але з невеликої висоти. Після виправлення та налаштування, ручка була перевірена чорнилом vtg. Parker Quick Black.

According to previous symptoms, the nib was pinched and scratched. In principle, everything was like that, but upon closer view, it seemed to me that the nib was slightly deformed (the tip itself and near) as a result of fall, but from small height. After correction and adjustment, the nib was tested by vtg. Parker Quick Black ink.

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.35-0.4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,6 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм, сухо та прозоро.

 The line width by right side is 0.35-0.4 mm, and pressure allows to increase this line to 0.6mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm, dry and transparent.

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Трохи збільшений фрагмент для розуміння різниці.

A slightly enlarged fragment to understand the difference.

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Update 4:

Збільшене фото оригінального пера. The magnify of the original nib.

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Update 5:

Ще трохи подробніше. Я не робив фото “до” тому що спочатку не планував робити доповнення до посту.

A little more detail. I didn’t take a “before” photo because I didn’t plan to update this post at the start..

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Update 6:

Ось так ручка виглядає в моїй руці. This is how the pen looks in my hand.

Parker 75 Nib unit 14K F. Lenskiy.org

Update 7:

На останок портрет героя загиблого 28 лютого, захисника вільної України – Павло Грека.

Finally, a portrait of Pavlo Grek, a hero who defended free Ukraine, who died on February 28.

Pavlo Greek was a warrior of Ukraine. Lenskiy.org

Паша Грек був поранений восени 2022 року, але після відновлення повернувся в стрій.

“Колись я написав, що ми не можемо в повній мірі співчувати тим, хто не на відстані витягнутої руки. Втрати величезні, і здається, що серце вдягнуло бронежилет, а душа загрубіла. Виявляється, що це все лиш здається…”

Так написав про свого попбратима командир добровольчого підрозділу Володимир Регеша (“Санта”).

Pavlo Greek was a warrior of Ukraine. Lenskiy.org

Pasha Grek was wounded in the fall of 2022, but after recovery he returned to the front.

“Once I wrote that we cannot fully sympathize with those who are not at arm’s length. The losses are huge, and it seems that the heart has put on a bulletproof vest, and the soul has become coarse. It turns out that it is all just seeming…”

Volodymyr Regesha (“Santa”), commander of the military unit, wrote this about his army brother.

Pavlo Greek was a warrior of Ukraine. Lenskiy.org

3 Comments

 • 21.02.2020 Відповіcти

  Максим Шевченко

  Отличный обзор!
  Мне,как любителю хороших рабочих лошадок,ручка очень понравилась. Теперь я знаю,какой подарок хочу на день рождения. 😉
  Скажи пожалуйста,стоит ли в дальнейшем после приобретения переделывать перо под курсив италик для каждодневного писания? Или не стоит трогать то,что и так хорошо работает? 🙂

  • 22.02.2020 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Ну, определенно могу сказать, что не стоит разбирать Montegrappa Extra 1930 если она работает исправно:).
   А италик вещь сугубо индивидуальная – это способ украсить свой почерк без изучения основ каллиграфии при неплохих вводных данных, а нужен он или нет каждый решает за себя. Но ни шариковой ручкой, ни роллером реализовать такой почерк никак не получится:)

Leave a Comment

Error: Please check your entries!