Hello to all pen lovers! In continuation of yesterday’s post and complete dissatisfaction with my new nib, I decided not to delay for a long time and jumped right “off the bat”!

Привіт усім любителям пера! Продовжуючи вчорашній пост і повну незадоволеність пером, я вирішив довго не затягувати і стрибнув “відразу з місця у кар’єр”!

Ground to Drawing nib from Conklin Omniflex #6

Власне опис Conklin Omniflex #6 можна почитати в попередньому пості, а я скажу, що спочатку я хотів просто переточити в тонке перо, але потім вирішив поекспериментувати з тим, що мені не вистачає в тонкому пері. Як правило, я малюю прямою стороною, а потім використовую зворотну для дрібних штрихів і уточнень. При такому стилі малюнка мені не вистачає можливості широкого пера для масивних заливок, тому що тонким пером дуже незручно заштрихувати великі поверхні.

The actual review of Conklin Omniflex #6 can be read in the previous post, but I will say that at first I just wanted to ground it to UEF, but then I decided to experiment with “what I was missing in a thin nib”. Usualy, I drawing by right side and then use the reverse side of nib for small hatches and refinements. With this style of drawing, I still lack the possibility of a wide pen for massive fills, because a thin nib is very inconvenient to fill large surfaces.

Тобто я вирішив зробити собі спеціальне перо для малюнків (назвав його Drawing nib), щоб писало тонко прямою стороною і потовще зворотною для заливок. Пізніше я побачив схоже за конструкцією перо у Sailor і це перо називається Naginata Cross Concord, правда воно ще масивніше, т.к. має додатковий шар із напайкою. У профіль кінчик пера схожий на стамеску.

In general, I decided to make myself a special nib for drawings (named it the Drawing nib), so that I write thinly with the right side and bold for fills by the reverse. Later I saw a nib of a similar design from Sailor and this nib named by Naginata Cross Concord, although it is even more massive tip, because has an additional(second) layer. In profile, the tip of the nib looks like a chisel.

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

Після переточування та налаштування як і належить перевірив роботу пера в малюнку, на вже деякому знайомій, “пілотній” темі.

After regrinding and adjusting, as it should be, I tested the work of the nib in the drawing, on the already familiar, “pilot” theme.

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною після модифікування вийшла 0.2-0.25мм і це з урахуванням досить рідких і плинних Iroshizuku Tsukushi. Зворотний бік дає лінію величиною 0.5мм. Подача помірна обома сторонами. Як ви можливо пам’ятаєте з попереднього посту, про флекс на цьому пері я забув, так що навіть не перевіряю.

The line width by the right side after the grind has 0.2-0.25 mm, and this is taking into account the fairly liquid and fluid Iroshizuku Tsukushi. The reverse side has 0.5mm line. The flow is moderate on both sides. As you may remember from the previous post, I forgot about flex on this nib, so I don’t even test it.

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

В решті: Думаю, що мені сподобається таке перо і з урахуванням того, що сам корпус мені подобався і до цього, то тепер це може бути моя одна з регулярних ручок. Коли закінчаться це чорнило я спочатку спробую густіші, а потім якщо лінія мені здасться недостатньо тонкою я ще її зменшу до 0.15-0.2мм.

At the end: I think that I will like this nib, and given that I liked the “Mark Twain” crescent body itself before, now it is one of my regular pens. When I write out of this ink, I will first try a thicker one, and then if the line seems to me not thin enough, I will still more reduce it to 0.15-0.2mm.

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого апдейта, вже звичні фотографії “до” і “після”, хоча сам бачу що не дуже показові в такому масштабі:)

As the first addon, the already familiar “before” and “after” photos, although I myself see that they are not very indicative at this scale 🙂

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

Update 2:

В якості другого апдейта хочу показати візуальне порівняння деяких (тонких) пер.
Ліворуч – Conklin Omniflex #6 майже з магазину (0.45мм), зверху – Esterbrook Estie з оригінальним сталевим пером JoWo EF (0.3мм), праворуч – Pilot Capless VP з переробленим мною з F в Needlepoint-UEF золотим 18К пером (0.2мм) і внизу Visconti Rembrandt з переробленим сталевим пером з F на UEF(0.25мм).

As a second addon, I want to show a visual comparison of some (thin) nibs.
On the left – Conklin Omniflex #6 almost from the store (0.45mm), on top – Esterbrook Estie with the original steel nib JoWo EF (0.3mm), on the right – Pilot Capless VP with a 18K gold nib ground from F to Needlepoint-UEF (0.2mm) and at the bottom – Visconti Rembrandt with a steel nib ground from F to UEF (0.25mm).

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

Update 3:

На останок ще один портрет у продовженні теми Paris street pilot.

Another portrait in the continuation of the Paris street pilot theme.

Paris street pilot. Portrait of cool old man. Lenskiy.org

Paris street pilot. Portrait of cool old man. Lenskiy.org

Paris street pilot. Portrait of cool old man. Lenskiy.org

На этом все, арриведерчи!

That’s all, arrivederci!

 


 

Update 23.04.2023:

Пройшло майже 3 роки та на жаль ручка не стала моєю регулярною. Припускаю що це сталось внаслідок не дуже продуктивної системи заправки. Пластиковий фідер з тонкими каналами на відміну від вінтажних ебонітових не так добре пропускають чорнило, тому Sac у цієї системи працює не найкращим чином.  Але, корпус мені подобається, перо я зробив непогане, тому я вирішив трохи покористуватись цією ручкою.
В першому пості я обіцяв перевірити з іншим чорнилом, тож повідомляю: ширина лінії прямою стороною становить – 0.2мм, а зворотною – 0.5мм.

Almost 3 years have passed, but unfortunately this pen has not become my EDC pen. I assume that this happened as a result of not very productive filling system. The plastic feed with thin channels, unlike the vintage ebonite ones, does not pass ink as well, so the Sac in this system does not work in the best way. But, I like this carbon body, I did a good job with nib, so I decided to use this pen a little now)).
In the first post, I promised to check this nib with another ink, so I inform: the line width by the right side is 0.2 mm, and by the reverse side0.5 mm.

Long hair woman. Lenskiy.org

Спочатку я заштрихував весь вільний простір зворотним боком пера, але мені дуже не сподобались смужки, тож я взяв пензель та зробив фон більш щільним)).

At first, I shaded all the free space by the reverse side of nib, but I really didn’t like the stripes, so I took a brush and made the background denser)).

Long hair woman. Lenskiy.org

Long hair woman. Lenskiy.org

Ink: Monteverde Amethyst from Gemstone series

ground Conklin Omniflex to drawing nib. Lenskiy.org

4 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!