Hello to all FPlovers! So I got to one of the sweet cakes of modern fountain pens, or more precisely, to the second cult modern flex :). I just could not resist not buying this model, although initially I aimed at the 912 model because of the design closer to me, but now I am even glad that I bought the 742.

Всім привіт! Ось я і дістався одного з солодких “смаколиків” сучасних пір’яних ручок, а якщо сказати точніше, до другого культового сучасного флексу:). Просто не зміг утриматися щоб не купити даного представника, правда спочатку я націлювався на модель 912 через ближчий для мене дизайн, але зараз я навіть радий що купив саме 742.

Pilot Custom 742 with FA – Falcon nib (made in Japan) FKK-2000R-B-FA

Я буквально цього місяця вже робив огляд на 742 модель, тільки з пером SF, тому я дозволю собі базовий опис перенести з попереднього посту. Даний інструмент є представником лінійки Custom і від інших своїх братів та сестер відрізняється тільки розмірами та типом навершій за тих же формах, а форма даного представника традиційно сигароподібна із закругленими закінченнями. Матеріал виготовлення смола чорного кольору, і хоч виробник ніде не вказує на її коштовність”, вона по суті як і у Sailor та Montblanc на просвіт світиться темно-червоним сяєвом. Система заправкикартриджно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Pilot. Ковпачок на різьбленні, різьблення дво-західне, повне закриття за 1 з 1/4 обороту.

I literally this month did already review on the 742 model, only with the SF nib, so I will allow myself to transfer the main description from the previous post. This instrument is include to the Custom line and differs from its other models only by size and type of tops with a similar shape, and the shape of this pen is traditionally cigar-shaped with rounded top. The material of the pen is black resin, and although the Pilot does not mark as preciousness anywhere “, it is essentially like Sailor, and Montblanc resin which glows dark-red color in the backlight. The filling system is cartridge-converter, proprietary Pilot format. Cap on thread(two-start), full closure in 1 1/4 turn.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Ковпачок традиційно прикрашений кліпом із кулькою, а на самому кліпі нанесено ім’я компанії PILOT. В основі ковпачка є 2 декоративні позолочені кільця, на широке кільце нанесений текст: * PILOT MADE IN JAPAN ** CUSTOM 742 *

The cap is traditionally decorated clip with ball, and the clip have imprint the name of company – PILOT. At the base of the cap there are 2 decorative golden rings with text on wide ring: * PILOT MADE IN JAPAN ** CUSTOM 742 *

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Перо: власне ось ми і дісталися найцікавішого, так би мовити “вишеньки на торті”. Дане перо такого-ж 10 розміру як і раннє показане, досить велике, відповідає перу №6 за європейськими мірками, тільки трохи коротше (~ 4-5мм). Перо золоте, 14-каратне, але на відміну від звичайного пера воно без орнаментального візерунка. На перо нанесено тільки PILOT, 14K-585, 10, FA (FAlcon). Трохи нижче від основного тексту, ліворуч, розташована дата виробництва 111, що означає січень 2011 року. І ще одна особливість на відміну від звичайного пера для 742 моделі, у цього в хвостовій частині відсутня здоровенна дірка, проте на крилах з обох боків імені бренду Pilot зроблені відповідні вирізи у вигляді півкола для надання перу більшої гнучкості. Ще я помітив що знизу пера, біля самого кінчика, немає характерного, для пер Pilot стовщення. То що це флекс? – Безперечно ТАК! Перо зроблено в кращих традиціях вінтажних напівфлексів – дуже м’яке, приємне і добре контрольоване якби не одне але, яке багато псує – це традиційно рясна подача Pilot’овської системи.

The nib: in fact, we got to the most interesting, so to speak, “cherries on the cake”. This nib is the same size 10 as the one shown earlier, rather large, corresponds to nib # 6 by European standards, only slightly shorter (~ 4-5mm). The nib is 14 carat solid gold, but unlike a regular nib it has no ornamental pattern. On the surface only PILOT, 14K-585, 10, FA (FAlcon) is applied. Just below the imprints, on the left side, is the production date 111, which means January 2011. And one more feature, in contrast to the regular nibs, there is no hefty hole in the tail, however, on the shoulders on both sides of the Pilot name, there are corresponding cutouts in the form of semicircles to make this nib is more flexible. I also noticed that the bottom of the nibs tines, near the tip, is missing the characteristic thickening of material. So is this flex? – indisputably YES! The nib is made in the best traditions of vintage semiflexible nibs – very soft, pleasant and perfectly controlled if not for one thing that spoils a lot – this is the traditionally overflow ink supply by Pilot feed system.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Перо має невеликі крильця у хвостовій частині, за допомогою яких фіксується на фідері, що гарантує правильне позиціонування пера. Фідер традиційно пластиковий із Pilot’івського напівпрозорого пластику з блакитним відтінком. Цікаво ще сама конструкція фідера, яку я вперше зустрів на вінтажному Pilot-53R-T з 50х – він двоскладовий. У внутрішньому стрижні є тільки повітряний канал, який вставляється в основний фідер, що наповнюється чорнилом.

The nib has small winglets at the base that lock onto the feed to ensure proper nib positioning. The feed is traditionally plastic from Pilot’s translucent plastic with a blue tint. It is also interesting the very design of the feed, which I first met on a vintage Pilot-53R-T from the 50s – it is two-piece. There is only an breath channel in the inner rod, which is inserted into the main feed being filled with ink.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 146мм, зі знятим ковпачком – 128.5мм. Діаметр корпусу – 12.8мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага зі встановленим конвертером CON-50 – 21.5гр, а зі знятим ковпачком – 12.5гр. Ще цього разу я вирішив зважити саме перо, вага якого виявилася 0.47гр:).

Overall dimensions: full length – 146mm, without cap – 128.5mm. Body diameter – 12.8mm, at the grip – 11.2mm. The full weight with CON-50 converter is 21.5g, and without cap – 12.5g. This time I also decided to weigh the nib itself, the weight of which was 0.47g 🙂.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Даний інструмент обслуговування не потребував, але оскільки для огляду я його розібрав, то вийшов обслуженим. Після зібрання був заправлений та пройшов повне тестування.

This tool did not need in service, but since I disassembled it for review, it turned out to be serviced. After assembly, it was filled and fully tested.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Ширина звичайної лінії прямою стороною становить 0.3 мм, при цьому натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1.1-1.2 мм. Зворотний бік пише дуже сухо і гостро товщиною лінії близько 0.15мм, майже прозорою.

The width of the normal line by the right side is 0.3mm, while the pressure allows you to increase this line to 1.1-1.2mm. The reverse side writes very dry and little crispy with a line thickness of about 0.15mm, almost transparent.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Зрештою: що можна сказати у підсумках? Це безперечно найприємніше перо з усіх сучасних пер що я пробував, включаючи Montegrappa Miya, Pelikan M1000 та інші, але як я писав вище, рясна подача псує все враження. Як тільки половинки трохи розходяться чорнило буквально виливається з пера, що унеможливлює швидко-контрастну лінію, як це дозволяють сталеві макальні пера або вінтажні. В іншому це дуже комфортна та якісно зроблена ручка, з типовим дизайном “під вінтаж”, проста в експлуатації та обслуговуванні. Якщо вам хочеться м’якого пера, але при цьому ви не готові користуватися ручкою, що вже була у використанні, то ця модель однозначно один з кращих варіантів.

At the end: what can I say at the end? This is arguably the nicest nib I’ve ever tried (including the Montegrappa Miya, Pelikan M1000 and many others) in modern times, but as I wrote above, the ink overflow spoils the whole experience. As soon as the tines diverge slightly, the ink literally pours out of the nib, which makes it impossible to draw a fast-contrast line(Copperplate, Spencerian), as dipping nibs or vintage ones allow. Otherwise, it is a comfortable and well-made pen, with a typical classical “vintage” design, easy to use and services. If you like (wants) a soft nib, but you are not ready to use a vintage(used) pens, then this model is definitely one of the best choice.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Update 1:

Сьогодні як перший апдейт – магазинний комплект ручки.

Today, at the first addon is retail pen set.

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Update 2:

В якості другого апдейта візуальне порівняння написаного тексту цією ручкою з двома іншими своїми близькими братами.

As a second addon, a visual comparison of the writing text with this tool and two of its other close brothers.

Pilot Custom 742 SF nib vs Pilot Custom 742 FA nib

Pilot Custom 742 SF nib vs FA nib. Lenskiy.org

Pilot Namiki Falcon SEF nib vs Pilot Custom 742 FA nib

Pilot Namiki Falcon SEF nib vs Pilot Custom 742 FA nib. Lenskiy.org

Update 3:

Як третій апдейт – традиційно ескіз. Два нюанси про які забув написати в підсумках – на цей тестовий, і загалом невеликий ескіз + тестова сторінка А5 та 2 неповні зошитові сторінки у мене витратився весь конвертер CON-50, що власне підтверджує надмірно рясну подачу. І другий момент, який я ще до кінця не зрозумів – під час ескізу мені важко було здобути “середню лінію”. Постараюся пояснити: під час малюнка можна отримати тонкий штрих лише легким дотиком пера, але як тільки натискаєш відразу лінія стає дуже щільною і насиченою через це важко малювати півтони. Я ще поспостерігаю за цим ефектом, можливо просто це побічний ефект від сильно плинного чорнила – J. Herbin Bleu Nuit.

As a third addon – traditionally a sketch. Two nuances that I forgot to write to the results – for this test, in general a small sketch, test page A5 and two not full-filled notebook pages, I used up the entire CON-50 converter, which actually confirms the excessively overflow inks. And the second point, which I have not yet fully understood – during the sketch it was difficult for me to get the “middle line”. I will try to explain: while drawing, I can get a thin stroke only with a light touch of the nib, but as soon as you little press on nib it immediately, the line have very dense and saturated, which makes it difficult to draw halftones. I will watch this effect a bit longer, perhaps just a side effect of the highly flowing ink – J. Herbin Bleu Nuit.

Alodia - Kimono Portrait. Lenskiy.org

Alodia - Kimono Portrait. Lenskiy.org

Alodia - Kimono Portrait. Lenskiy.org

На цьому все, всім гарного настрою!

That’s all, I wish good mood to everyone!

 


 

Update 01.12.2022:

Настя, парамедикиня ЗСУ.
Nastya, is a paramedic of the Armed Forces of Ukraine.

Nastya is a paramedic of ZSU. Lenskiy.org

Настя народилася в Харкові. Коли розпочалася російсько-українська війна в 2014, році, дівчина почала волонтерити, адже розуміла, що її місто знаходиться поблизу кордонів з окупантом.
Згодом, Настя поповнила ряди добровольчого підрозділу і перебувала в ньому, як медик.
Початок повномасштабного російського вторгнення, Настя зустріла в рядах 56 бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.
Вона перебувала з групою побратимів, яка вела бої під Маріуполем.
Згодом були бої в селищі Піски, де Настя дивом залишилася жива.
На даний момент, вона прожовжує виконувати свої обов’язки на Донеччині.

Nastya was born in Kharkiv. When the russian-Ukrainian war began in 2014, the girl started volunteering, because she understood that her city was located near the borders with the occupier.
Subsequently, Nastya joined the ranks of the volunteer unit and was in it as a medic.
The beginning of a full-scale Russian invasion, Nastya met in the ranks of the 56th brigade of the Armed Forces of Ukraine in the Donetsk direction.
She was with a group of brothers who fought near Mariupol.
Later, there were battles in the village of Pisky, where Nastya miraculously survived.
At the moment, she is busy performing her duties in Donetsk region.

Nastya is a paramedic of ZSU. Lenskiy.org

Чи був страх що я загину? Це було чітке усвідомлення цього.

Як що існує якийсь різновид пекла на Землі, то він знаходиться як раз такі у Пісках.

Що найменше 20-30 поранених на день.

 

Is was there a fear that I would die? It was a clear knowing of this.

As there is a kind of hell on Earth, it is located in the Pisky (Sands by English).

At least 20-30 wounded per day.

Nastya is a paramedic of ZSU. Lenskiy.org

Інтерв’ю з Настєю на каналі “Бутусов Плюс”.

Interview with Nastya on the “Butusov Plus” channel

Pilot Custom 742 FA. Lenskiy.org

Ink: Pelikan 4001 Blue-Black

11 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!