Hello to all fountain pen lovers! Today I have an unusual post. Today I will not make a full-fledged review of the pen, because I have already described a similar model, today I will rather make a comparison. As I wrote in the first post about the Cross Townsend model, at different times this model was completed with nibs from completely different manufacturers, so today we will look at the Townsend with a Pelikan nib.

Вітаю всіх любителів пір’яних ручок! Сьогодні в мене не зовсім звичайний пост – я не робитиму повноцінного огляду ручки, тому що подібну модель я вже описував, сьогодні це скоріше за все порівняння. Як я писав у першому пості про модель Cross Townsend, у різний час дана модель комплектувалася пір’ям абсолютно різних виробників, тож сьогодні ми подивимося на Townsend з пером від Pelikan.

Cross Townsend Black Lacquered w|14K nib (made in Ireland) 566-FA 10BL

Дана модель не просто подібна до раніше описаної, а саме така, тільки з іншим пером, а повний опис можна почитати за посиланням на Cross Townsend Black Lacquered 10BL. Фотографію розібраної ручки я додаю лише для занурення у тему.

This model is not just similar to the one previously described, but exactly the same, only with a different nib, so for a complete description you can follow the link to Cross Townsend Black Lacquered 10BL. I bring a photo of the disassembled pen only for immersion in the topic.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Всі елементи ручки абсолютно ідентичні, включаючи брендування, відмінним є тільки серійний номер на сталевій втулці секції: 0858A0259

All elements of the pen are absolutely identical, including branding, only the serial number on the steel collar of the section is different: 0858A0259

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Перо: а ось власне те, чим ручка відрізняється – золоте, 14 каратне перо, 5го (5.5мм) розміру виробництва Pelikan. Перо дуже гладке та абсолютно жорстке. Це перо є ідентичним золотому перу від сучасної моделі Pelikan Souveran M400. На перо нанесений фірмовий ажурний візерунок, розмірність пера F, ім’я компанії CROSS, 14K, 585, ювелірне тавро – Ste/A/T/C в овалі та такий самий спіральний візерунок, але всього на 2 витки.

Nib: this is what makes the pens different – gold, 14k nib, size 5 (5.5mm) made by Pelikan. The nib is very smooth and absolutely rigid. This nib is identical to the standard gold nib from Pelikan Souveran M400. The nib has a proprietary openwork pattern, nib dimension F, brand name CROSS, 14K, 585, jewelry stamp – Ste/A/T/C in an oval and the same spiral pattern, but only 2 turns.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 150мм, зі знятим ковпачком – 131.5мм. Діаметр корпусу – 11мм, у місці хвату – 9.8мм. Повна вага ручки (з конвертером) – 42гр, а без ковпачка – 26.5гр.

Overall dimensions of the tool: folded length – 150mm, without cap – 131.5mm. Body diameter – 11mm, at the grip – 9.8mm. The total weight of pen (with the converter) is 42g, and without the cap it is 26.5g.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Ручку мені надіслали в обслуговування, задля налаштування пера на заявлену ширину лінії без переточування, якщо це буде можливо і тому ручка була заправлена чорнилом власника. Перше на що я звернув увагу – це товста і дуже волога лінія, що правда характерно для сучасних золотих пер бренду Pelikan. Виміряна лінія тестового тексту склала 0.5-0.6мм прямою стороною і 0.25мм зворотною стороною, при цьому зворотна сторона трохи дряпала.

The pen was sent to me for service so that I would tune nib to the original dimension without regrind if it possible and therefore the pen was filled with the owner’s ink. The first thing that caught my eye after the test was a thick and very wet line, which is true for the modern Pelikan`s gold nibs. The line width on the text samples was 0.5-0.6mm by the right side and 0.25mm on the reverse side, while the reverse side was slightly scratched.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Після промивання ручки виявилося, що між половинками пера була зайво велика щілина, яка разом з фідером, що добре подає, давала вологу і широку лінію. Після налаштування пера та полірування, ручка була перевірена у роботі. Для адекватного порівняння я вибрав подібний сюжет і точно те ж чорнило, яким тестував аналогічну модель раніше.

After clearing pen, it turned out that there was an unnecessarily large gap between tines, which, together with a good flowing feed, gave a wet and wide line. After tuning the nib and additional polishing, the pen was tested to work. For an adequate comparison, I chose a similar theme and exactly the same ink with which I tested an first model earlier.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною після коригування пера становила 0.4мм, а зворотною стороною – 0.3мм. Обидві сторони зараз пишуть дуже гладко, але зворотний бік дає прозорішу лінію. Нижче на правому тестовому листку(на фотографії), три приклади для порівняння: лівий стовпчик сталевим пером Pilot F, правий стовпчик 14K пером Pelikan F до налаштування та знизу 14K пером Pelikan F після налаштування.

The line width by the right side after nib adjustment was 0.4mm, and the reverse side 0.3mm. Both sides now write very smoothly, but the reverse side have a more transparent line. Below on photo, on the right test sheet, there are three examples for comparison: writing by steel nib Pilot F (left), writing by 14K Pelikan F nib before tuning (right) and writing by 14K Pelikan F nib after tuning (bottom).

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

У підсумку: я не знаю наскільки подібна ситуація із золотим пером Pelikan до інших ручок тієї ж моделі, але судячи з відгуків в інтернеті про вологу і насичену лінію у моделі Townsend із золотим пером, схоже на типове налаштування. З іншого боку ми вже звикли, що пір’яні ручки Pelikan із золотими перами пишуть так само волого і як правило на розмір ширший від загальноприйнятого європейського стандарту. Тож кого не приваблює “по-Пеліканівськи” широка та волога лінія, раджу уважніше оглянути промите перо на предмет подібної ситуації. Щодо решти – перо золоте, красиве, гладке, але воно абсолютно жорстке і нудне. Якщо вибирати між цим золотим пером і показаним раніше сталевим – я однозначно голосую за сталеве від Pilot, яке навіть виглядає формою трохи елегантніше, не кажучи вже про те, що воно явно м’якше і цікавіше:).

At the end: I do not know how predictable and repeatable the situation with the Pelikan gold nib is, but judging by the reviews on the Internet about the wet and saturated line for the Townsend model with a gold nib, it looks like a typical setting. On the other hand, we are already accustomed to the fact that Pelikan fountain pens with gold nibs write the same wet and, as a rule, on one size wider than the generally accepted European standard. Therefore, whoever is not attracted “Pelikan-style” wide and wet line, I advise you to more carefully examine the cleaned nib for a similar situation. As for everything else, the nib is solid gold, beautiful, smooth, but absolutely hard and boring. If I need choose between this solid gold nib and the steel nib shown earlier, I definitely vote for the steel nib from Pilot, which even looks a little more elegant in shape, not to mention the fact that it is clearly softer and more interesting :).

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого доповнення хочу привести порівняльну фотографію фідерів з даної моделі Townsend та оригінального типового фідера Pelikan. На жаль, у мене немає моделі Pelikan Souveran M400, але у мене залишився останній пір’яний вузол від серії M200, які крім сталевого пера повністю ідентичні.

As the first addon, I want to give a comparative photo of feeds from this Townsend model and original typical Pelikan feed. Unfortunately, I do not have a Pelikan Souveran M400 model, but I still have the last nib unit for M2xx series, which, apart from the steel nib, are completely identical.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

У продовженні порівняння наводжу фотографії пер: Cross-Pelikan 14K (M400 зверху), Pelikan Steel (M200 у центрі), Pelikan 14K (M600 знизу).

Continuing the comparison, here are photos of nibss: Cross-Pelikan 14K nib (on the top, like M400), Pelikan Steel mib(in center from M2xx) and original Pelikan 14K nib (on bottom from M600 model).

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 2:

У якості другого доповнення наводжу фотографію пера до коригування та після.

As a second addon, here is a photo of the nib before and after tuning.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Та порівняльна фотографія ширин ліній з-під сталевого пера Pilot F (ліворуч) і золотого 14K пера Pelikan F до налаштування (праворуч).

And a comparison photo of the line widths from the Pilot steel nib F (left) and the 14K solid gold Pelikan F nib before tuning (right).

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 3:

Як ще одне доповнення наводжу цікаву фотографію несиметричності напаяного кінчика оригінального пера. Вочевидь видно що одна половинка напайки трохи тонша за другу, при цьому з боку видно сліди шліфувального кола, друга напайка гладко відполірована. Мені незрозуміло, якщо це “після заводської доводки”, то чому не усунули великий зазор між половинками, а якщо це зменшення розміру напайки зі стандартного розміру твердосплавної кульки до необхідного F, то чому не відполірували оброблену грань.

As another addition, here is an interesting photo of the asymmetry of the tip on the nib. It is clearly seen that one part of tip is slightly thinner than the other, while traces of a grinding wheel are visible on the side; the second part of tip is smoothly polished. It is not clear to me if this is “after factory adjustment”, then why don’t fix large gap between the tines, and if this is a factory regrind tip from the standard size of the carbide ball to the required F, then why the cuting side edge was not polished.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 4:

В якості третього доповнення очне порівняння моделі із золотим 14K пером Pelikan(ліворуч) та моделі зі сталевим пером Pilot(праворуч).

And as a third addon, a face-to-face comparison of the 14K solid gold Pelikan nib model (left) and the Pilot steel nib model (right).

“У повний зріст” “Full length”

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

“Збільшено” “Enlarged”

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

“Ще ближче” “More closer”

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 5:

Просто фотографія пера. Just nib’s photo.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 6:

Ще один додаток з відносними розмірами в порівнянні з Pelikan Souveran M800. Більше фотографій відносних розмірів ручок можна подивитися в цьому пості.

In another addon, the relative size compared to the Pelikan Souveran M800. More photos of the relative sizes of the pens can be found in this post.

Pelikan Souveran M800 vs Cross Townsend 566. Lenskiy.org

Cross Townsend 566 vs Pelikan Souveran M800. Lenskiy.org

Update 7:

Традиційне місце для ескізу:) – Йосемітський національний парк взимку

Traditional add for a sketch 🙂 – Yosemite National Park in the winter.

Yosemite in the winter. Lenskiy.org

Yosemite National Park is an American national park in the western Sierra Nevada of Central California, bounded on the southeast by Sierra National Forest and on the northwest by Stanislaus National Forest. The park is managed by the National Park Service and covers an area of 748,436 acres (1,169 sq mi; 3,029 km2) and sits in four counties: centered in Tuolumne and Mariposa, extending north and east to Mono and south to Madera County. Designated a World Heritage Site in 1984, Yosemite is internationally recognized for its granite cliffs, waterfalls, clear streams, giant sequoia groves, lakes, mountains, meadows, glaciers, and biological diversity. Almost 95% of the park is designated wilderness.

Yosemite in the winter. Lenskiy.org

Йосемітський національний парк (Yosemite National Park) – національний парк, розташований в округах Мадера, Маріпоса та Туолумне (Madera, Mariposa, Tuolumne) штату Каліфорнія, США. Займає площу 3081 км² і знаходиться на західних схилах гірського хребта Сьєрра-Невада. Славиться своїми ландшафтами та природою: вражаючі гранітні скелі, водоспади, річки з чистою водою, гаї секвойядендронів та багата біологічна різноманітність (майже 95 % парку вважається зоною дикої природи). 1984 року парк отримав статус «Всесвітньої спадщини» під егідою ЮНЕСКО. Був із самого початку задуманий саме як національний парк (хоча національні парки існували й раніше). Серед його організаторів – один із перших захисників ідеї заповідників Джон Мюїр (John Muir). Щороку парк відвідують 4-5 мільйонів людей; але більшість зупиняється лише в Йосемітській долині.

Yosemite in the winter. Lenskiy.org

 


Update 16.08.2021:

Надіслали ще один подібний Таунсенд зі схожою проблемою – із сильно розведеними половинками пера. Перо виправив, але перевірив лише водою, бо власник побажав залишити ручку в стані NOS. Фотографії розміщую з міркувань розширення світогляду:). Зворотний бік, традиційно подряпав, але я це виправив, тепер обидві сторони пишуть дуже гладко.

Got another similar Townsend with a similar problem – with big slit between tines. I fixed this nib, but tested it only by water(without sketch), because the owner wanted to leave the pen in the NOS condition. I post photos for the sake of broadening horizons :). The reverse side, traditionally scratched, but I fixed that, now both sides write very smoothly.

Секція: (Section)

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Перо: (The nib:)

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Перо до та після коригування: (Nib before and after tuning:)

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

14K solid gold Cross nib F size produced by Pelikan.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

 


Update 29.08.2022:

Ще один приклад тої же самої моделі. Я вже не пам’ятаю чи правив я її спочатку, але перед продажем зробив тестовий ескіз, щоб переконатись у працездатності ручки.

Another example of the same model. I don’t remember if I adjust it first, but before selling, I tested this fountain pen by sketch to make sure the pen worked right..

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною пера становила 0.4мм, а зворотною стороною – 0.3мм. Обидві сторони зараз пишуть дуже гладко з невеликим зворотнім зв’язком. Чорнило: вінтажний Waterman’s Luminouse Blue.

The line width by the right side was 0.4mm, and the reverse side 0.3mm. Both sides now write very smoothly, with little feedback. Ink: vintage Waterman’s JIF Luminouse Blue

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Вважаю що у доповненні підсумок буде зайвий, бо моє попереднє враження не змінилось – ручка сподобається прихильникам Пеліканівських пер.

I think “at the end” will be superfluous in addons, because my previous impression has not changed – fans of Pelikan’s nibs will like this pen.

Cross Townsend 10BL w|14K F Pelikan. Lenskiy.org

Update 10:

В якості заключного доповнення – тестовий єскіз. В силу хвороби прийшлось пролежати на ліжку майже тиждень, але з приємного я подивився шикарний датсько-шведський ТВ серіал “Міст”.

As a final addon – a test sketch. Due to the illness, I had to lie in bed for almost a week, but I watched with big pleasure the cool modern Danish-Swedish TV series “The Bridge”.

Sofia Helin as Saga Norén in TV series Bron|Broen. Lenskiy.org

Saga Norén is a fictional character and the main protagonist of the Danish/Swedish TV series The Bridge (Bron/Broen). She is played by Swedish actress Sofia Helin. Saga is introduced as a member of the Malmö County Police Department in the first episode of the series. Suggested, but never stated, to have Asperger’s syndrome, she is portrayed as completely oblivious to social norms, but a brilliant and devoted police investigator.
In the first two series, she develops an unlikely friendship with Danish cop Martin Rohde (played by Kim Bodnia), who is in many ways her complete opposite. In the third series she has another Danish detective, Henrik Sabroe (played by Thure Lindhardt), as her partner, who understands her complex nature and accepts her for who she is. Lindhardt says that: “Henrik is a man who has lost everything and he needs somebody like her who does not judge him.” The description is similar to a melodrama, but you don’t pay attention to the main line, because this is really a real, exciting and interesting detective story, they say that it is in the style of modern noir! :)) So I recommend it for viewing, because according to all the traditions of Agatha Christie, the viewer does not suspect who is guilty until the very end!

Sofia Helin as Saga Norén in TV series Bron|Broen. Lenskiy.org

Сага Норен – персонаж і головна героїня датсько-шведського серіалу “Міст” (швед. Bron, дат. Broen). Її зіграла шведська актриса Софія Хелін. Сага представлена ​​у першому епізоді серіалу як талановитий слідчий та співробітник поліцейського відділення округу Мальме.
Передбачається, хоча прямо ніде під час серіалу не заявляється, що Сага має синдром Аспергера. Вона зображена як нестандартна людина, що мало звертає уваги на соціальні норми, що ніяк не заважає їй бути блискучим слідчим, повністю відданим своїй справі.
У перших двох сезонах вона розвиває неймовірну дружбу з датським копом Мартіном Роде (роль якого грає Кім Бодніа), який багато в чому є її повною протилежністю. Мартін робить помилку, яка вартує йому свободи, Сазі доводиться заявити на нього, що дуже вплине на неї в майбутньому. Після другого сезону Сага стає ще замкнутішою, вона не хоче дивитися на людей і все частіше опускає голову. З третього сезону її новим датським напарником стає детектив Хенрік Сабро (у виконанні Туре Ліндхардта), Хенрік розуміє складний характер Саги та приймає його. Вони зав’язують відносини та відчувають залежність друг від друга. У четвертому сезоні Сага зізнається Хенріку, що відчуває закоханість, і щоб бути з ним, робить аборт, бо не бачить себе матір’ю. Зроблене нею відштовхує Хенріка, і тоді Сага розкриває справу про викрадення його сім’ї та знаходить його дочку, щоб знову повернути дружбу. Сага відвідує психотерапевта, який допомагає їй прийняти себе. Вона приймає і причину, через яку стала поліцейським. Коли тягар її минулого падає з плечей, вона відповідає на важливі питання, що мучили її все життя. Вона кидає поліцію та уходить, але Хенрік обіцяє на неї чекати. Опис схожий на мелодраму, але ви не зважайте на головну лінію, бо це дійсно справжній, захоплюючий та цікавий детектив, кажуть що у стилі сучасного нуар! :)) Тож я рекомендую для перегляду, бо за всіма традиціями Агати Крісті глядач не підозрює хто винний до самого кінця!

Sofia Helin as Saga Norén in TV series Bron|Broen. Lenskiy.org

3 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!