Hi! Today’s post is not about fountain pens, but a little related to them. Perhaps this topic will seem interesting to someone and they will also try their capabilities in this direction.

Вітаю панове! Сьогодні пост не про ручки, але трохи пов’язаний із ними. Можливо, комусь ця тема здасться цікавою і вони теж спробують свої можливості в цьому напрямку.

My three stamps story🙂

Всі хто у мене щось купував або звертався за якими знебудь послугами знають, що я намагаюся додатково прикласти якийсь невеличкий подарунок, щоб “підсолодити” розлучення з грошима:). Насправді ж ні, просто звичайне людське ставлення зробити приємне людині “на іншому кінці дроту”. Так ось останнім часом стало не вистачати того самого часу, щоб добре і красиво оформлювати. Не те щоб я задумався про факсиміле, мені ще рано, але захотілося чогось індивідуального і водночас універсального, а до цього приклалась настирлива реклама в інстаграм з виготовлення штампів:).

Everyone who bought something from me or asked for any services knows that I try to additionally attach some small gift to “sweeten” the parting with money :). In fact, of course not, just an ordinary human attitude to do a pleasant to person “on the other end of the line”. So, lately, there has been a lack of that very time to designed parcels beautifully. It’s not that I’m thinking about facsimile, it’s too early for me, but I wanted do something individual and at the same time universal, but really, annoying advertising on Instagram for making stamps served as a start for this :).

Так що після двох днів Гуглення на тему “вінтажні штампи” та віртуального відбору “цікавих образів” я взявся за ескізи та макети:). Після половини дня замальовок я вибрав кілька, на мій погляд цікавих образів і вже намалював їх за допомогою чорнильної ручки. Оскільки для мене це перший досвід, то я не розумів багатьох нюансів, але підсвідомо розумів, що можуть виникнути проблеми з найтонкішими лініями. Тому як основний інструмент для ескізів я вибрав пір’яну ручку. В ідеалі звичайно малювати тонким пером у масштабі 1:1, або можна пером F у масштабі 2:1, але я робив за навмання).

So after two days of watching pictures in Google on the “vintage stamps” theme and virtual selection of “interesting images”, I set to work on sketches and layouts :). After half a day of sketching, I chose several interesting images on my opinion and have already drawn them with fountain pen Pilot Myu. Since this is my first experience, I did not understand many of the nuances, but subconsciously understood that problems with the thinnest lines could arise. So I chose a fountain pen as my main sketching tool. Ideally, of course, draw with a thin pen at a scale of 1:1, or use F nib at a scale of 2:1, but I did it on subconsciously :).

3 stamps project. Lenskiy.org

У результаті якісь ідеї були запозичені, якісь прийшли самі, та нарешті вийшов матеріал для наступного етапу – формування дизайну штампу (штампів).

As a result, some ideas were borrowed, some came on their own, and as a result, the material for the next stage was already formed – for design of the stamp(s) itself.

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

А ось, власне, “підручні засоби” чи моделі, які були використані для цього проєкту:).

And they are, actually my “improvised means” or my models, which were used for this project :).

3 stamps project. Lenskiy.org

Один з варіантів штампу я бачив як варіант підпису, але ще не бачив, як вона повинна виглядати остаточно, тому я взяв у руки перо з тушшю і почав вправлятися в написанні.

I saw one of the stamp as a signature design, but did not see how it should look completely, so I take a dip nib oblique J.B. Mallat #22 and Bombay India ink and began to practice writing.

3 stamps project. Lenskiy.org

З деякої кількості тренінгу я вибрав один варіант, який був мені найбільше до смаку і став пробувати різні варіанти його написання з використанням додаткових акцентів.

At the end of the practice time, I chose one version of design that I liked the most and began to try different elements and additional accents.

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

Незважаючи на те, що у виробників штампів не було особливих вимог до макетів, я вже намальовані образи спочатку оцифрував і перевів у векторний вигляд, а потім уже в програмі дизайну зайнявся макетуванням та підбором розмірів та форм.

Despite the fact that the stamp manufacturers did not have special requirements for layouts, I first digitized the already drawn images and converted them into a vector form, and then, in the PC program, I started layout and choice of sizes and shapes.

3 stamps project. Lenskiy.org

Далі був рутинний підбір візуального розміру та пробного друку на принтері, потім пошук виконавця. Незважаючи на велику кількість пропозицій розібратися в них не завжди просто, але після спілкування в директі рішення було прийнято:). І в результаті все пройшло навіть швидше, ніж я очікував.

Then there was the routine visual choice of the overall sizes, agreement with the customer (it is not easy to agree with yourself either :)) and test prints on the printer, and then the search for maker. Despite the abundance of suggestions, it is not always easy to understand them, but after communicating in the Direct, the decision was made :). And as a result, everything went even faster than I expected.

3 stamps project. Lenskiy.org

Ось так виглядає фінал мого проекту:

This is how the final of my project looks like:

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

3 stamps project. Lenskiy.org

Звичайно “перший млинець”, як і належить вийшов трохи “комом”, але досвід отриманий, деякі нюанси зрозумілі та усвідомлені на майбутнє, результатом я задоволений:). Результат цікавий та нова іграшка отримана. Пір’яні ручки та матеріали як завжди були “на висоті” і дуже допомогли з реалізацією цього проекту. Усім дякую за увагу! Сподіваюся, що цей пост допоможе комусь зробити свій вибір.

Of course, the “first pancake”, as it should be, came out a little “lumpy”, but the experience was taken, some of the nuances are clear and understood for the future, I am satisfied with the first result :). The result is interesting and I have a new toys. The fountain pens and materials which I used were as always “on top” and helped a lot with the implementation of this project. Thank you all for your attention! Hope this post helps someone make their choice.

Update:

За нюансами, що я відзначив для себе: а) вузьке та довге гірше ніж квадратне, кругле та компактне через різницю розподілу зусиль при штампуванні по центру та краю; б) якщо плануються світлі літери на темному тлі, то краще їх зробити більше і розсунути, тому що велика кількість фарби на темному тлі може розпливатися на папері і візуально зменшуватиме текст; в) дуже тонких ліній краще уникати, хоча текст читається, але крапку над “i” потрібно піднімати вище інакше вона зливатиметься в “l”.

By the nuances that I noted for myself: a) narrow and long are worse than square, round and compact due to the difference in the distribution of forces when stamping in the center and at the edge; b) if you are planning light letters on a dark background, then it is better to make them larger and move them apart, because an abundance of paint on a dark background can blur on paper and visually reduce the text; c) it is better to avoid very thin lines, although the text is readable, but the point above “i” must be raised higher, otherwise it will merge into “l”.

3 stamps project. Lenskiy.org

5 Comments

 • 10.06.2021 Відповіcти

  Галина

  Скажите пожалуйста, сколько будет стоить штамп 6.5 на 1.5

  • 11.06.2021 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Здравствуйте Галина! Я не занимаюсь производством штампов, я всего лишь дизайнер который поделился своим опытом в разработке штампов и нюансов с которыми столкнулся сам. 6.5 на 1.5 имеется ввиду 65х15мм? Насколько я узнавал минимальный размер штампа 10х10мм – но это очень маленький размер, поэтому линии должны быть достаточно толстые внутри – это исходя из личного опыта:). Я свои штампы печатал в “Бюро печатей” (Львов) – быстро отвечают, демократичные цены.

 • 25.11.2021 Відповіcти

  Vladislav

  Андрей, Вы не знаете, где можно заказать изготовление небольшой партии перьев-“вставочек”? С моим дизайном.

  • 25.11.2021 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Приветствую Владислав! Нет, к сожалению не знаю. Сейчас не так много компаний которые производят перья, попробуйте к ним обратится, но вероятно “мелкая партия” не в их интересах. (Leonardt/Manuscript, Hunt/Speedball/Brause, Gillot).

   ps: Перо-вставочка называется “pointed dip nib”

Leave a Comment

Error: Please check your entries!