Якщо про щось дійсно мрієш, по-справжньому, то рано чи пізно станеться той самий шанс, що дозволить втілити свою мрію. Так і я, завжди вважав цю модель однією з найпривабливіших в сучасних ручках завдяки своєму сонячному, теплому і максимально позитивному забарвленню, і ось …. У пику минувшому літу, але настаючої золотої осені …

If you really dream about something, then sooner or later have chance will turn up that will allow you to realize your dream. So I, have always considered this model one of the most attractive in modern pens due to its sunny, warm and maximally positive colors. So, in spite of the past summer but coming golden autumn …

Delta Dolcevita Medium (made in Italy) DV80187

Дана ручка має класичну циліндричну форму із плоскими закінченнями. Секція, ковпачок та закінчення корпусу виконані з чорної смоли, а ось центральна частина корпусу виготовлена зі шматочків вогнено-помаранчевої смоли, яку виробник назвав теракотово-помаранчевою. Система заправки картриджно-конвертерна, формату інтернешенел (international), але рідний конвертер має різьблення для стабільного з’єднання з секцією. Ковпачок на різьбленні, різьблення 3х західне, закриття/відкриття за 3/4 оберта.

This pen have a classic cylindrical shape with flat tops. The section, cap and end of the body are made of black resin, while the central part of the body is made of pieces of fiery orange resin, which the manufacturer called terra cotta orange color. The filling system is cartridge-converter, of the international format, but the native converter has a thread for more stable connection to the section. Cap on thread, 3-start thread, closing/opening in 3/4 turn.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Ковпачок прикрашений кліпом із “колесіком” про яке я неодноразово вже писав, та двома кільцями в основі. Широке кільце виготовлене із срібла 925 проби та має візерунок ручного різьблення з римським орнаментом.

The cap is decorated by clip with “roller” about which I have already written many times and with two rings at the base. The wide ring is made of 925 sterling silver and has a hand-carved pattern with Roman ornament.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Цікаво, що корпус має сталеву втулку з різьбленням для з’єднання з секцією. У секції встановлений пластиковий стакан для пера з фідером, причому у стакані є ключі як для позиціонування пера, так і фідера. Навершие ковпачка прикрашене фірмовим логотипом компанії Delta з двома пір’ям, що дивляться в протилежні сторони.

Interestingly, the body has a threaded steel sleeve for connection to the section. The section has a plastic collar for feed and nib, which have keys for both the positioning of nib and feeder(on friction). The top of cap is adorned with Delta logo with two nibs facing in opposite directions.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

На ковпачок, з протилежного боку від кліпу, нанесено ім’я моделі DELTA Dolcevita у верхній частині та серійний номер та країна виробництва 20104/Italy у нижній частині. На широке срібне кільце нанесено ювелірне тавро ☆ 1-CE у шестикутнику та проба срібла – 925.

The cap, on the opposite side of the clip, have the model name DELTA Dolcevita at the top and the serial number with country 20104/Italy at the bottom. The wide silver ring have jewelry hallmark ☆ 1-CE in a hexagon and silver sample – 925.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Перо: велике, 6 розміра, золоте, 18 каратне, вкрите платиною. На перо по периметру нанесений ажурний візерунок, під повітряним отвором логотип компанії з двома пір’ям нижче ім’ я компанії DELTA і матеріал 18К-750. На ліве крило пера, на грань нанесено ювелірне тавро ☆ 1-CE в шестикутнику, а на праве крило розмірність пера – F. За характеристиками перо звичайне та дуже і дуже ординарне: максимально жорстке і максимально гладке, так що на мій смак це найслабше місце цього чудового інструменту.

The nib: large, 6 size, 18K solid gold, platinum plated. On the perimeter of the nib, an openwork pattern is applied, under the breathe hole the company logo with two nibs, below the name of company – DELTA and the material 18K-750. On the left shoulder, on the facet imprinted is a jewelry hallmark ☆ 1-CE in a hexagon, and on the right shoulder the dimension of tip is F. According to its characteristics, the nib is hard and very, very ordinary: as hard and smooth as possible, so this is the weakest point for my taste this wonderful tool.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному вигляді – 134.3 мм, без ковпачка – 121.3 мм, з одягненим ковпачком на торець – 163 мм. Діаметр корпусу – 14.5мм, у місці хвату – 12.5мм. Повна вага – 26.2г (без картриджа та конвертера), зі знятим ковпачком – 16.5г.

Overall dimensions of the tool: folded length – 134.3mm, without cap – 121.3mm, when posted – 163mm. Body diameter – 14.5mm, at the grip – 12.5mm. Full weight – 26.2g (without cartridge and converter), without cap – 16.5g.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Модель DolceVita (“The sweet life”, а по-нашому “солодке життя”) була розробкою та флагманською моделлю компанії Delta, яка розташовувалась у Parete і була організована трьома захопленими людьми: Nino Marino, Ciro Matrone та Mario Muscente, у 1982 році. Взявши за основу популярні моделі 20х-30х років, вони почали виробляти інструменти для лакшері сегмента, при цьому відродили виробництво ебонітових і целулоїдних ручок, навіть більше того, відродили важільну систему заправки “lever-filler” – як найпростішу і найефективнішу, щоправда тільки ексклюзивні моделі, типу Джакомо Пучіні (Giacomo Puccini). Так, так точну дату запуску модельного ряду DolceVita Style я не знайшов, але імовірно це сталося вже в поточному столітті (після 2000 року). Чому модельний ряд? Тому що в “сім’ї” DolceVita випускалися кілька різних моделей як за розміром (undersize, midi, stout, stantuffo, oversize, papillon, slim, zen), так і з різною системою заправки (cartridge, converter, piston-filler). Однією з гордостей компанії було те, що виробництво було переважно ручне (handmade) і повністю італійське, повного циклу, хоча пір’я всеж таки їм виробляв Bock. Ще в сімействі Dolcevita було оформлення “Oro” – в тих же розмірах, тільки всі елементи були виконані з вогняного акрилу (як корпус), без використання чорної смоли і варіант Soiree Black – навпаки виконана повністю з чорної смоли з тоненькими вставками з помаранчевого акрилу .
У 2017 році, 16 липня, Delta, на жаль, призупинила свою діяльність. Можливо, щоб закрити фінансові питання, ліцензія на виробництво моделі DolceVita (мабуть тільки Midi), можливо з частиною обладнання була продана італійському бренду/аукціонному дому МартеМодена з усіма залишками матеріалів на складах. Спочатку МартеМодена збирала і продавала ручки з запчастин Дельти, що залишилися, потім почала виробляти пір’яні ручки під своїм брендом і поступово замінювати частини деталей поки не закінчилися запаси фірмового Дельтівського акрилу. Про одну з таких моделей – MarteModena DolceVita Federico я вже розповідав на сайті. Зараз МартеМодена виробляє пір’яні ручки дуже схожі по дизайну на Dolcevita (Midi) але у своїх, найрізноманітніших кольорах і вже не називає їх Dolcevita.
На даний момент Ciro Matrone продовжує займатися пір’яними ручками на виробництві компанії Leonardo Officina Italiana під управлінням своїх дітей Salvatore та Mariafrancesca Matrone. Більше того, судячи з постів у фейсбуці, має безпосереднє відношення до розробки нових моделей і при цьому із задоволенням працює безпосередньо своїми руками. Nino Marino представляє свій бренд Майора, який ще керує декількма брендами Nettuno та з 2021 року Markiaro й Delta. Leonardo Officina Momento Zero, як і Maiora Mytho Origine є у мене в оглядах.

Moment of history:
The DolceVita (“The sweet life”) model was the development and flagship model of the Delta company, which was located in Parete and was organized by three passionate people: Nino Marino, Ciro Matrone and Mario Muscente, in 1982. Taking the popular models of the 20s-30s as a basis, they began to produce pens for the luxury segment, while reviving the production of ebonite and celluloid, and more, they revived the “lever-filler” filling system – as the simplest and most effective, however only exclusive models such as Giacomo Puccini. Yes, and so, I did not find the exact date of the launch of the DolceVita model line, but presumably this happened already in the current century (after 2000). Why model line? Because the DolceVita “family” produced several different models, both in size (undersize, midi, stout, stantuffo, oversize, papillon, slim, zen) and different filling system (cartridge, converter, piston-filler). One of the prides of the company was that the production was handmade and completely Italian, full cycle, although apparently the nibs were produced by Bock. In Dolcevita family there was also the “Oro” design – in the same dimensions, only all elements made of orange acrylic (like the body), without use of black resin, and the Soiree Black version – on the contrary, made entirely of black resin with thin inserts of orange acrylic …
In 2017, on July 16, Delta unfortunately suspended its operations prematurely. Probably to close financial issues, the license for the production of the DolceVita model (apparently only the Midi), probably with some equipment, was sold to the Italian brand/auction house MarteModena with all the remaining materials in the warehouses. MarteModena first assembled and sold pens from the remaining Delta parts, then began producing fountain pens under her own brand and gradually replacing parts of the parts until the stock of Delta’s branded acrylic ran out. I have already reviewed one of these models – MarteModena DolceVita Federico on the site. Now MarteModena produces fountain pens very similar in design to DolceVita (Midi), but in their own, a wide variety of colors, and no named them DolceVita.
At the moment, Ciro Matrone continues to work with fountain pens at the production of Leonardo Officina Italiana under the direction of their children Salvatore and Mariafrancesca Matrone. Moreover, judging by the posts on Facebook, it is directly related to the development of new models and at the same time works with pleasure directly by own hands. Nino Marino represents its Maiora brand, which still manages several brands like Nettuno and, from 2021, Markiaro and Delta. Leonardo Officina Momento Zero and Maiora Mytho Origine I have in my reviews.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Скориставшись комплектним картриджем, я протестував цю ручку без профілактики, так би мовити з коробки.

Using the complete cartridge, I tested this pen without service, so to speak – “right out of the box”.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить – 0.4мм, а зворотний бік дає лінію 0.2мм. Подача помірна відповідно до розмірності пера, ковзання дуже гладке, практично без зворотного зв’язку. Але зворотний бік пера відчутно підряпує і при штрихуванні знімає навіть частину волокон. Пізніше усуну цей дефект і швидше за все додам трохи зворотнього зв’язку, бо жорстке перо з абсолютною гладкістю мені не дуже подобається.

The line width by the right side is – 0.4mm, and the reverse side have line of 0.2mm. The flow is moderate in accordance with the dimension of the nib, the glide is very smooth, practicaly without feedback. But the reverse side is scratches noticeably and even removes some of the papere fibers when shading. Later I will fixed this defect and most likely add a little roughness for feedback, because a hard nib with absolute smoothness is not very pleasant to me.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Що наприкінці: неймовірно красивий дизайн із сліпучо сонячними акцентами на корпусі – моя оцінка дизайну на 5+ за 5-бальною шкалою:). Для мене найслабшим місцем є перо, роботу якого я оцінюю як незграбне і невідповідне загальному враженню, але я подумаю, що з цим зробити потім. Не дивлячись на короткий і пухкий грип мені дуже комфортно користуватися цим інструментом, тому я можу сміливо його рекомендувати всім письменникам з великими руками та й взагалі всім! Я дуже задоволений:)

At the end: an incredibly beautiful design with dazzling sunny accents on the body – my own rating is 5+ on a 5-point scale :). For me, the weakest point is the nib, the work of which I assess as clumsy and inappropriate to the general impression, but I will think about what to do with it later. Despite the short and chubby grip, I am very comfortable using this tool, so I can safely recommend it to all writers with large hands or big fingers. And in general, I am very satisfied:)

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Update 1:

Сьогодні як перший доповнення трохи фотографій магазинного комплекту.

Now, as a first addon, there are a few photos of the retail set.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Update 2:

Як друге доповнення трохи акцентів на елементи: фотографія пера крупно.

As a second addon, there is a little of accents: a big photo of nib.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Приголомшливий колір корпусу чудово поєднується з чорним та сріблом.

Stunning body color matches black and silver perfectly.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Update 3:

А ось так ручка виглядає у моїй руці.

And how pen look in my hand.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

З одягнутим на торець ковпачком.

With posted cap.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Update 4:

Традиційне, останнім часом порівняння з популярними сучасними моделями Montblanc Meisterstuck 146|Le Grand и Pelikan Souveran M800.

Traditional, in last time, comparison to the popular modern models Montblanc Meisterstuck 146 | Le Grand and Pelikan Souveran M800.

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium 18K F. Lenskiy.org

Update 5:

Традиційно завершальне доповнення – тестовий ескіз “Обдури мене, якщо зможеш:)”

Traditionally, the final addon is a test sketch “Lie to me, if you can ..” 🙂

Tim Roth in Lie to Me. Lenskiy.org

Тим Рот (Tim Roth), справжнє ім’я та прізвище – Тімоті Саймон Сміт (Timothy Simon Smith) – британський актор, кінорежисер і кінопродюсер. Номінант на премії «Оскар» та «Золотий глобус», номінант та володар премії BAFTA. Найбільш відомий своєю дружбою та багаторічною співпрацею з кінорежисером Квентіном Тарантіно, у якого він зіграв свої найзнаменитіші ролі в таких кінострічках, як «Скажені пси», «Кримінальне чтиво», «Чотири кімнати» та «Огидна вісімка», а також зі стричок «Легенда про піаніста», «Розенкранц і Гільденстерн мертві» та серіал «Обдури мене».

Tim Roth in Lie to Me. Lenskiy.org

Timothy Simon Roth is an English actor. After his television debut in Made in Britain, he starred in his film debut The Hit (1984), for which he was nominated for the BAFTA Award for Most Promising Newcomer. Roth was among a group of prominent British actors of the era, the “Brit Pack”. He gained more attention for his performances in The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989), Vincent & Theo (1990), and Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990).
Roth earned international recognition for starring in Quentin Tarantino’s films, such as Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Four Rooms (1995) and The Hateful Eight (2015). For his performance in Rob Roy, Roth won the BAFTA Award for Best Actor in a Supporting Role and was nominated for a Golden Globe Award for Best Supporting Actor – Motion Picture and the Academy Award for Best Supporting Actor. He made his directorial debut with The War Zone (1999), for which he received numerous accolades.
He played Cal Lightman in the Fox series Lie to Me and Jim Worth/Jack Devlin in the Sky Atlantic series Tin Star. Roth also portrays the character Emil Blonsky/Abomination in the Marvel Cinematic Universe (MCU).

Tim Roth in Lie to Me. Lenskiy.org

На цьому начебто все! Бажаю всім мальовничої “золотої осені”, а для іншої півкулі “теплої та ніжної весни”! Па-па!

This seems to be all! I wish everyone a picturesque “golden autumn”, and for the other hemisphere “warm and gentle spring”! Bye Bye!

 


Update 26.06.2022:

На фронті у боях за Україну загинув 18-річний юнак Максим Василишин з позивним «Паджеро».

18-year-old Maksym Vasylyshyn with the call sign “Pajero” died at the front in the battles for Ukraine.

Maxim Vasilishin 18 years old. Lenskiy.org

Максим Василишин до 9 класу навчався у Новороздільській загальній школі №5, згодом – у військовому ліцеї імені Героїв Крут. Цього року він був студентом 1 курсу факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Львівського торгово-економічного університету.
Від початку війни пішов у самооборону, а потім добровольцем на фронт – у окремий добровольчий батальйон «Карпатська Січ». Спочатку Максим воював на Київщині, згодом – на Донбасі. Загинув на Ізюмському напрямку. Його накрило градом, коли він вийшов на розвідку.
Як зазначає Українська академія лідерства, у Максима завжди було багато ідей і планів, він мав неабиякий підприємницький хист і цілеспрямованість та не боявся пробувати нове. Під час навчання завжди носив з собою книгу про підприємництво. У 17 років Максим вже мав кілька власних справ і мріяв створити справжню бізнес-імперію. У своїх есе Максим часто згадував, як надихався іншими людьми, і прагнув вести власним прикладом.
«Я хочу дати зрозуміти всім українцям, що ми все можемо, якщо будемо прагнути цього. Я хочу зробити так, щоб на українців рівнялися», – казав Максим.

Maxim Vasilishin 18 years old. Lenskiy.org

Maksym Vasylyshyn studied at the Novorozdil Secondary School №5 until the 9th grade, and later at the Heroes of Kruty Military Lyceum. This year he was a first-year student at the Faculty of International Economic Relations and Information Technologies of Lviv University of Trade and Economics.
From the beginning of the war he went into self-defense, and then volunteered for the front – in a separate volunteer battalion “Carpathian Sich”. At first Maxim fought in Kyiv region, later – in Donbass. He died in the Izyum direction. He was covered by Grad when he went on a reconnaissance.
According to the Ukrainian Leadership Academy, Maksym always had a lot of ideas and plans, he had a great entrepreneurial flair and determination and was not afraid to try something new. During his studies he always carried a book about entrepreneurship. At the age of 17, Maxim already had several businesses of his own and dreamed of creating a real business empire. In his essays, Maxim often mentioned how he was inspired by other people, and sought to lead by example.
“I want to make it clear to all Ukrainians that we can do anything if we strive for this. I want to make Ukrainians an example for success” – Maksym said.

Maxim Vasilishin 18 years old. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve DS Supershow Blue

Maxim Vasilishin 18 years old. Lenskiy.org

6 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!