Hello world! I already have several reviews on modern models this brand and Faber-Castell, and Graf von Faber-Castell, but there are always nuances and features that I want to know and share to you.

Привіт усім! У мене вже було кілька оглядів на сучасні моделі від брендів Faber-Castell та Graf von Faber-Castell, але завжди є дрібниці та особливості, які хочеться дізнатися самому і поділитися ними.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black (made in Germany) 146540-45 2

Форма корпусу цього інструмента пряма циліндрична з впізнаваним фірмовим дизайном ковпачка, що розширюється до верхівки, який якось нагадує мені старий ручний насос для криниці :). Тіло корпусу виготовлене з чорної смоли з гільошем хвилястих ліній, з багатошаровим покриттям лаку та додатковим поліруванням. Металеві елементи виготовлені з латуні та покриті родієм. Система заправки – картриджно-конвертерна, формату інтернешенел (international), але ручка комплектується брендовим конвертером. Ковпачок закривається на терті, з легким і м’яким клацанням в кінці.

The shape of body of this tool is strictly cylindrical with branded design of cap that expands to the top and for some reason reminds me of old hand pump for a well :). The body of pen made from precious black resin with guilloche wavy lines, with hand-lacquered and repeatedly polished. Metal elements are made of brass and rhodium plated. The filling system is cartridge-converter, international format, but the model complete by branded converter. Cap on friction, closes with small and soft click at the end.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

На секції зазначений номер 010615, що, ймовірно, вказує на дату виробництва (?). Різьба між секцією та корпусом однокрокова, дрібнонарізна і дуже “довга”, корпус можна закрутити/відкрутити за 9 обертів (!!!).

The section is marked by number 010615, which probably indicates the date of manufacture (?). The threads between section and body are single-thread, small-pitch and very “long”, the body can be screwed/unscrewed in 9 turns(!!!).

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

На оригінальній формі ковпачка, над кліпом нанесений родовий герб Faber-Castell, а у нижній частині (на уявне кільце ковпачка) зазначено Graf von Faber-Castell та Germany.

On the original shape of cap, above the clip, the Faber-Castell family coat of arms is applied, and in the lower part (on the imaginary cap ring) Graf von Faber-Castell and Germany are applied.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

На торцеві грані ручки з обох боків нанесені цікаві насічки, при цьому верхня поверхня ковпачка трохи вигинена, а поверхня торця корпусу трохи випукла.

Interesting notches are applied to the end edges of the pen on both tops, while the upper surface of cap is slightly concave, and the surface of the body end is slightly convex.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Перо: золоте, 18 каратів, родоване, 5 розміру (5.5мм), звичайне, але трохи пружне. На перо нанесено фірмовий орнамент компанії з родовим гербом, розмір пера – EF, проба золота – 750 і каратність – 18ct. Чуть нижче, з правого боку розташовано ювелірне клеймо STE LᛉB в овалі.

The nib: 18 carat gold rhodium plated nib, 5 sizes (5.5mm), ordinary but little springy. The nib surface have the brand signature ornament with the family coat of arms, nib size EF, gold samples 750 and carat 18ct. A little lower, on the right side, there is a STE LᛉB jewelry mark in an oval.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Загальні розміри інструмента: довжина у складеному стані – 130.8 мм, без ковпачка – 126.4 мм, з ковпачком на торці – 163 мм. Діаметр корпусу – 10.5 мм, діаметр секції – 9 мм. Повна вага (з наповненим конвертером) – 29.5 г, а без ковпачка – 16.9 г.

The overall dimensions of tool: folded length – 130.8mm, without cap – 126.4mm, and when posted – 163mm. Body diameter – 10.5mm, at the grip – 9mm. Total weight (with filled converter) – 29.5g, and without cap – 16.9g.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Спочатку варто сказати, що ручки з серії Graf von, крім високоякісних матеріалів, використовують частково ручну работу та доводку( “run in by hand”). Так, серія ручок Guilloche відрізняється особливим підходом, коли корпус гравірується індивідуально вручну, методом, що використовується для ювелірних виробів. Потім корпус покривається лаком і індивідуально полірується. В результаті отримується цікава і унікальна текстура поверхні для кожної моделі.
У лінійці Guilloche, крім представленого в огляді чорного кольору корпусу, є і інші кольори: Indigo, Cognac, Coral, Rhodium і т. д.; а також інші варіанти текстури: Chevron і Cisele. Недавно з’явилася модель Guilloche Black Edition, де всі металеві частини і перо мають чорне PVD покриття.

Minutes of history:
The first thing worth mentioning is that pens from the Graf von series, in addition to high-quality materials, use manual labor. So the Guilloche series of pens is distinguished by a special approach when the body is engraved individually by hand using the jewelry technique. The body is then manually lacquered and individually polished. The result is an interesting and unique surface texture for each model.
In the Guilloche line, in addition to the black color in review, there are other colors: Indigo, Cognac, Coral, Rhodium, etc .; as well as other texture options: Chevron and Cisele. Recently, the Guilloche Black Edition has released, where all metal parts and the nib are black PVD coated.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Загалом ця ручка не потребував обслуговування, але мала особливість “run in by hand” (про яку докладніше буде внизу у додатку), через що перо, марковане як EF, мало ширину лінії, схожу на M. Після корекції наконечника пера інструмент був протестований.

This pen did not require maintenance, but had a “run in by hand” feature (which will be discussed in more detail below in the supplement) due to which the nib marked as EF had a line width of M size. After correcting the nib tip, the pen was tested.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

До корекції ширина лінії прямою стороною становила – 0,5 мм, а зворотною – 0,3 мм, ковзання досить плавне з невеликим зворотним зв’язком. Після корекції наконечника ширина лінії прямою стороною стала – 0,3 мм, а натиск дозволив збільшити лінію до 0,5 мм. Лінія волога і насичена. Зворотна сторона дає лінію 0,2 мм, при цьому подача суха і на швидких рухах лінія переривається.

Before correction, the line width was 0.5mm for the right side and 0.3mm for reverse side, the sliding is quite smooth with little feedback. After correcting the tip, the width of the line by the right side became 0.3mm, with pressure allows to increase line up to 0.5mm. The flow is wet and juicy. The reverse side gives line of 0.2mm, while the flow is very dry and the line is interrupted on fast strokes.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

В підсумку: безсумнівно красивий писемний інструмент з впізнаваним дизайном, що нагадує моделі Classic або Tamitio, але в моїй руці відчувається занадто тонким. Виготовлено дуже якісно, золоте перо має невелику пружність. Окрім тонкого для мене хвата, можливо, єдине, що дратує, це довга різьба корпусу на 9 повних обертів.

At the end: an undeniably beautiful writing instrument with a recognizable design reminiscent of the Classic or Tamitio series, but feels too thin in my hand. Made very high quality, the solid gold nib has a slight springy. In addition to the thin grip for me, perhaps it only annoys me by long body thread of 9 full turns.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 1:

Оригінальне перо Graf von Faber-Castell (Bock).

Factory nib by Graf von Faber-Castell (Bock)

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 2:

Текстура Guilloche

Guilloche texture

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 3:

Отже, те що я обіцяв – причина широкої лінії на тонкому пері після “ручної доводки”. Для порівняння я використовував перо JoWo №6 EF, встановлене на ручці Esterbrook Estie Cobalt. Зверху перо Faber-Castell виглядає навіть тонше, ніж EF перо від JoWo. Тоді чому ж воно пише товше?

And here, as I promised, the reason for the wide line, on thin nib when “run in by hand” process. For comparison, I used JoWo #6 stainless steel EF nib mounted on Esterbrook Estie Cobalt. At the same time, in the top view, the tip looks even thinner than the JoWo EF tip. Why then does it write thicker?

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Таємниця полягає у формі збоку. Здається, спочатку до пера припаюється стандартна кулька розміру M, а потім його вручну зточують з боків до розміру EF. За аналогічним принципом свої пера також готує Platinum. На фотографії нижче добре видно, що при такій формі припаювання і при середньому куті тримання ручки у 55 градусів, точка дотику з папером має більшу площу, що разом з вологою лінією дає широку не лише горизонтальну, але й вертикальну лінію.

The answer is in the side view. Apparently, the standard tip of the M dimension is initially soldered to the nib, and then it is manually grinded to smaller EF dimension. By a similar principle, Platinum also prepares its nibs. The photo below clearly shows that with this form of tip and with average grip angle of 55 degrees, the point of contact with paper has a large area, which, together with wet flow, gives a wide line not only in horizontal direction, but also in vertical too.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 4:

Корекція пера полягає в тому, щоб зняти трохи матеріалу з верхньої і нижньої частини кінчика і зробити форму більше схожою на огірок, аніж на колесо.

Pen correction is to remove some material from the top and bottom of tip and make the shape look more like a cucumber than a wheel.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Більша фотографія для уточнення.

Larger photo for clarity

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 5:

Традіційно перо збільшене але після корекції.

How looks the nib after correction.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 6:

Отже, ось так виглядає ручка в моїй руці, і вона доволі зручна для використання без ковпачка надягнутого на торець.

This is how the pen looks in my hand and can be used comfortably without posted cap.

Graf von Faber-Castell Guilloche Black. Lenskiy.org

Update 7:

Финальне дополненря – тестовий ескіз акторки Галь Гадот з одного з останніх фільмів “Червоне попередження” (Red Notice). На жаль, на обраному мною зображенні в цьому образі вона не дуже схожа на себе (можете спробувати знайти це фото), тому й мій ескіз також не дуже схожий:). Але тест є тест, а досвід є досвід, навіть якщо він не зовсім вдалий:)).

The final addon is a test sketch of Gal Gadot from one of the last cinema “Red notice” . Unfortunately, in the photo I chose for this image, she is not very similar to herself (you can search this photo), so she didn’t look very similar on my sketch also :). But a test is a test, and experience is experience, even if it is not entirely successful :)).

Gal Gadot in Red Notice. Lenskiy.org

Gal Gadot Varsano is an Israeli actress, producer, and model. At age 18, she was crowned Miss Israel 2004. She then served two years in the Israel Defense Forces as a soldier, after which she began studying at the IDC Herzliya college, while building her modelling and acting careers.
Gadot’s first international film role came as Gisele Yashar in Fast & Furious (2009), a role she reprised in subsequent installments of the film franchise. She went on to gain worldwide recognition for portraying Diana Prince / Wonder Woman in the DC Extended Universe, beginning with Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), followed by the solo film Wonder Woman, the ensemble Justice League (both 2017), and the sequel Wonder Woman 1984 (2020).
Gadot has been dubbed the “biggest Israeli superstar” by local media outlets. Time magazine named her one of the 100 most influential people in the world in 2018 and she has placed twice in annual rankings of the world’s highest-paid actresses.

Gal Gadot in Red Notice. Lenskiy.org

Галь Гадот Варсано – ізраїльська акторка, продюсерка і модель. У 18 років вона отримала титул “Міс Ізраїль 2004” і прослужила два роки в Збройних силах Ізраїлю як солдат, після чого поступила в коледж IDC в Герцлії, продовжуючи кар’єру моделі та акторки.

Першою міжнародною роллю Гадот у кіно стала Жизель Яшар у фільмі “Форсаж” (2009), яку вона виконувала і в подальших частинах франшизи. Вона отримала всесвітню відомість за роль Діани Прінс / Чудо-жінки в розширеному всесвіті DC, починаючи з “Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості” (2016), за яким слідували сольний фільм Чудо-жінка, Ліга справедливості (обидва 2017), та сиквел “Чудо-жінка 1984” (2020).

Місцеві ЗМІ прозвали Гадот “найбільшою суперзіркою Ізраїлю”.

Gal Gadot in Red Notice. Lenskiy.org

На цьому все, до наступних зустрічів!

That’s all for now!

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!