Hey! Real Italian beauty: magnificent and terrible at the same time.

Привіт! Ця ручка є справжньою красою по-італійськи: вражаючою і водночас жахливою.

Visconti Opera Club Orange LE w|14K old style nib (made in Italy)

Модель входить до серії Visconti “Square and Circle” і має у поперечному перерізі квадрат з заокругленими кутами, ідентичний до моделі, яку я показував у огляді Visconti Black Guilloche. Матеріал корпусу у цієї ручці – оранжева смола, але не однорідна, а з дрібними темними вкрапленнями, схожими на перламутр. Система наповнення стандартна – картриджно-конвертерна формату “інтернешнел” (international), в секції є внутрішня різьба для фірмових конвертерів з різбленням. Колпачок на різьбі, різьба чотирьохзаходова, відкриття/закриття за 2 оберти.

The model includes to the Visconti “Square and Circle” line and is a square in cross section with smoothed corners, the identical to the model Visconti Black Guilloche which I reviewed earlier. The material of the body is orange resin, but not solid color, but in the likeness of mother-of-pearl, with small darker inclusions. The filling system is standard – cartridge/converter international format, in the section there is an internal thread for twisting branded converters. Cap on thread, 4-way thread, closing/opening in 2 turns.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Модель оснащена стандартним для Опера металевою секцією, системою зміни навершя “My Visconti” з базовим стандартним лого і фірмовим кліпом з назвою компанії VISCONTI, створеним за мотивами відомого давньо-римського моста Ponte Vecchio bridge (буквально “старий міст”) – найстарішого мосту у Флоренції і єдиного, який зберіг свій вигляд незмінним до сьогодення.

This model is complete by standard metal section for the Opera line, the “My Visconty” tops interchangeble system with basic top and branded clip with the name of brand VISCONTI, created based on the famous ancient Roman bridge Ponte Vecchio (literally “old bridge”) – the oldest bridge in Florence and preserved in its appearance to the present day without changes.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Завершення корпусу також, як і в усій серії Opera, виконано металевим.

The end of body, like the entire Opera series, is made of metal.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Перо: цей елемент моделі є найцікавішим – велике, золоте, 14-каратне, двохтонове перо розміру 6 з відерунком у старому стилі. Перо дуже приємне та м’яке, за відчуттями схоже на відомі паладієві пера Dreamtouch. На перо нанесен чудовий візерунок стилізованої квітки (мабуть, лілії?), нижче розмір пера M, назва бренду – VISCONTI, додатково пробу золота 14K, 585 та ювелірне клеймо ★1425-FI (Firenze).

The nib: and here is the most interesting element of this pen – is a large, solid gold, 14 carat, two-tone nib size 6 with old style pattern design. The nib is very pleasant and soft, the feel is comparable to the well-known Dreamtouch palladium nibs. The nib has a magnificent pattern of a stylized flower (lily?), below the tip dimension is M, the VISCONTI brand name, sample of gold is 14K, 585 and the jewelry mark ★1425-FI (Firenze).

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Загальні розміри інструмента: довжина у згорнутому стані – 139мм, зі знятим ковпачком – 130мм. Діаметр корпусу – 12.4мм (по сторонах) і 13.7мм (по гранях), в області тримання – 11мм. Вага всієї ручки з встановленим конвертером – 34г, а без ковпачка – 22г.

The overall dimensions of the pen: folded length – 139 mm, without cap – 130 mm. Boby diameter – 12.4mm (between faces) and 13.7mm (rounded ribs diameter), at the grip – 11mm. The weight with installed converter is 34g, and without cap – 22g.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Хвилинка історії:
Про невеличку історію молодої компанії Visconti я вже розповідав у попередніх записах, але повторюся, що вона розпочала свою діяльність в 1988 році. Модельний ряд Opera був представлений в 2003 році і здобув визнання серед любителів пера завдяки унікальному дизайну “Квадроколо” (Squaring the Circle), що суттєво визначає форму корпусу. Середина корпусу представляє собою 8-кутник або 8-гранник, у якого 4 грани плоскі і утворюють фрагменти квадрата, а 4 грані закруглені і утворюють частини кола. Протягом багатьох років компанія використовувала цю унікальну форму в різних варіаціях, як за кольором, так і за матеріалами, чого вартий лише наприклад напівпрозорий Visconti Wall Street Celluloid чи показаний раніше Visconti Opera Master Demo з плунжерною системою наповнення. До 2015 року моделі Opera вироблялися головним чином з різних видів смол, однак на сьогоднішній день цю модель також пропонують у варіанті avional (алюмінієвий сплав), а крім звичайних пер 6 розміру вони комплектуються також трубчастими сталевими перами, як і в моделі Visconti RaceTech. Щодо саме цієї моделі, то у декількох джерелах, включаючи chatterleyluxuries, я дізнався, що це обмежене видання Visconti, яке складається з 40 перових ручок і 30 кулькових. Але я не знайшов унікального номера на своєму екземплярі, також, як і на фотографіях в Інтернеті, де він повинен був бути розташований.

Minutes of history:
I already writing about not long history of the young company Visconti in earlier posts, but I repeat that it began in 1988. Introduced in 2003, the Opera line has gained acclaim among pen enthusiasts for its unique “Squaring the Circle” design, which essentially explains the shape of body. The section of the body is 8-facet, in which 4 faces are flat from square fragments and 4 faces are rounded from circle parts. Over the years, the company has used this original design in all sorts of variations, both in color and materials, such as one translucent Visconti Wall Street Celluloid or Visconti Opera Master Demo shown earlier with plunger filling system. Until 2015, Opera models were produced in general from various resins, but at the moment the model is also available in the avional version(aluminum alloy) and, in addition to the usual size 6 nibs, are equipped with tubular steel nibs, the same as in the Visconti RaceTech model. As for this particular model, in several resources, including chatterleyluxuries, I read that this is a limited edition of Visconti consisting of 40 fountain pens and 30 ballpoint pens. But I did not find unique body number on my model, just as I did not find it on the photos fron the Internet where it should be located.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Суть ситуації з цією ручкою описана в першому абзаці: ручка прекрасна настільки, наскільки і жахлива. Я неодноразово читав на різних форумах про якість ручок Visconti і про їх обслуговування, і висновок один: якщо вам пощастило, і ручка спочатку не мала жодних проблем, або вона вже була в руках майстра по перам, то вона буде вас радувати довгі роки, але якщо вам не пощастило, то краще звернутися до майстра по перам – таким чином ви зекономите і час, і нерви:). Це чудове і приємне перо писало (якщо так можна висловитися) просто жахливо, точніше, воно не писало, а залишало випадкові сліди. Для мене розмір М не цікавий, тому я навіть не став його налаштовувати, щоб випробувати, а одразу переточив у EF, оскільки сама ручка мені дуже сподобалася і я планую нею користуватися.

The essence of the situation with this pen is described in the first paragraph: this nib is as beautiful as it is terrible. I have repeatedly read on various forums and resources about the highly unstable quality of Visconti pens and their problematic service, and there is only one conclusion: if you are lucky and your nib initially has no problems, or it has been from nibmaister service, then it will please you for many, many years, but if you are unlucky, then it is better to contact the nibmaster – this way you will save both time and nerves :). This wonderful and pleasant nib wrote (if I may say so) just awful, or rather, it did not write, but left random traces. For me, the M dimension is not interesting, so I didn’t even bother to correct it to check it, so I reground it to EF, because I really liked this pen itself and I plan to use it.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Початкова ширина лінії була непередбачуваною, від повної відсутності (пропуски) до 0,5 мм, при цьому лінія могла самопроізвольно як стати товще, так і повністю зникнути. Після корекції і переточування ширина лінії прямою стороною стала 0,3 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,9-1,0 мм. Зворотна сторона дає лінію шириною 0,3 мм, але менше насичену і більш прозору.

Initially, the line width was unpredictable from complete absence (hard starts) to 0.5 mm, while the line could spontaneously become thicker or completely disappear. After correction and regrinding, the width of the line by right side became 0.3mm, pressing allows to increase this line to 0.9-1.0mm. The reverse side gives line with a width of 0.3mm, but less saturated and more transparent.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

В підсумку: мені дуже подобається помаранчевий колір, тому мені дуже подобається ця ручка, особливо структура смоли, яка не є просто однорідним кольором, а має гарну текстуру. Сталева секція, незважаючи на те, що вона гладка, завдяки своєй стрункій формі, дуже зручна для тримання. Велике двоколірне перо гармонійно доповнює форму ручки. Мабуть, єдине, чого мені не вистачає в цій ручці, це продольних смужок, як у моделі Visconti Black Guilloche:)). У всьому іншому це чудова, красива ручка, особливо якщо перо гарантовано налаштоване:).

At the end: I really like the orange color, so I really like this pen overall, moreover, the structure of the resin is not a banal solid color, but with a beautiful texture. The steel section, despite being smooth, is very grippy due to its fitted shape. The large two-tone nib complements the shape of the pen very harmoniously. Perhaps the only thing I miss in this design is the longitudinal stripes likes on the Visconti Black Guilloche model :)). Otherwise, this is a wonderful beautiful pen, especially if the nib is guaranteed to be tuned :).

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Update 1:

В першому додатку фотографія оригінального пера.

In the first addon, photos of the original nib.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Update 2:

Друге додаток – ілюстрація процесу переточування у розмір EF.

The second addon is illustration of the regrinding process to EF dimension.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Update 3:

Нарешті, ось виглядає перо після роботи.

This is how is looks nib after work.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Update 4:

На фотографії нижче(ліворуч) видно проблеми пера при письмі: труднощі зі стартом, нерівномірність лінії та її зникнення.

The photo below shows the problems of this nib on writing: hard starts, line unevenness and disappearance.

Visconti Opera Club Orange LE problem. Lenskiy.org

Update 5:

А ось так ручка выглядає в моєй руці.

And how this fountain pen looks in my hand.

Visconti Opera Club Orange LE. Lenskiy.org

Update 6:

Заключний додаток – традиційно ескіз “краса по-італійськи” – Мадаліна Генеа — італійська модель румунського походження.

The final addon is the traditional sketch and now this is “Italian beauty” – Madalina Ghenea – is an Italian model of Romanian origin.

Mădălina Diana Ghenea. Lenskiy.org

Mădălina Diana Ghenea is a Romanian actress and model. Ghenea started her career in modelling when she was 15 years old, and started presenting for Gattinoni in Milan, Italy.
Ghenea during her career has participated in fashion shows in Romania, Italy, Germany, Japan, Austria, Spain, France and South Africa; Ghenea during her career has appeared in several advertisements including Peroni, New Yorker and Quelle. in 2007 appeared in a video for Eros Ramazzotti’s album “The New Best of Eros Ramazzotti – Il tempo tra di noi”. Ghenea in 2013 appeared in Dom Hemingway alongside Jude Law.

Mădălina Diana Ghenea. Lenskiy.org

Мадаліна Діана Генеа (Mădălina Diana Ghenea) — італійська модель румунського походження. Протягом останніх років Мадалена рекламує білизну від Lascana, знімається для каталогів та рекламних кампаній. Серед брендів, з якими співпрацювала Мадалена, Borghetti Liquor, Gioelliamo, Grimaldimare, Lepel, Lise Charmel, Piera Lingerie та Solera Intimo. На даний момент вона є однією з провідних моделей нижньої білизни.
У 2007 році знялась в відеокліпі Ероса Рамаццотті «Il tempo tra di noi», а також виконала роль Ірини в італійському фільмі «I soliti idioti». У 2013 році зіграла у фільмі “Дім Хемінгуея” разом з Джудом Лоу.

Mădălina Diana Ghenea. Lenskiy.org

Це все, бажаю всім успішних відкриттів!

That’s all, I wish to all good luck in your search for interesting tools!

 


Update 7:

З днем єднання моя люба Україно! (16 лютого)

Happy unification day, my dear Ukraine! (February 16)

Ukraine unification day. Lenskiy.org

Кобзар — український народний співак та музикант. Кобзарі були творцями, хранителями і передавачами епічної традиції у формі історичних пісень, дум (мелодійних речитативів змінюваних форм), релігійних піснеспівів, моралізаторських пісень, а також казок та переказів, супроводжуваних грою на кобзі, лірі або бандурі, звідки інша їхня назва — лірники або бандуристи. Значення їх для українського народу можна порівняти зі значенням давньогрецьких поетів у давній Греції, арабських поетів для Арабії, або степових співців-акинів для людей Середньої Азії, Монголії і Казахстану.
Кобзарство — символ української національної культури, непереможності й нескореності, волелюбної вдачі українського народу, чистоти його духовних помислів. Кобзарство — унікальне явище не лише української, а й світової культури. Його носії – кобзарі, впродовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згуртованості.

Ukraine unification day. Lenskiy.org

Kobzar is a Ukrainian folk singer and musician. Kobzars were the creators, custodians and transmitters of the epic tradition in the form of historical songs, dumas (melodic recitatives of changing forms), religious songs, moralizing songs, as well as fairy tales and legends, accompanied by playing kobza, lyre or bandura, hence their name bandura players. Their significance for the Ukrainian people can be compared with the significance of ancient Greek poets in ancient Greece, Arab poets for Arabia, or steppe singers for the people of Central Asia, Mongolia and Kazakhstan.
Kobzarism is a symbol of Ukrainian national culture, invincibility and indomitability, freedom-loving nature of the Ukrainian people, purity of their spiritual thoughts. Kobzarism is a unique phenomenon not only of Ukrainian but also of world culture. Its bearers – kobzars, for centuries preserved the spiritual gene pool of the people, awakened in it the national consciousness, passed on millennial wisdom, revealed the truth of life, called for activity, unity.

Ukraine unification day. Lenskiy.org

Якщо війна з’явилася для суспільства несподіванкою, то не сама війна, а сліпота суспільства — ось Велика Трагедія.

Томас Пінчон

“If it came as any surprise to the public then their own blindness is the Great Tragedy, hardly the war itself.”

Thomas Pynchon

Ukraine unification day. Lenskiy.org

 


Update 20.02.2022:

If something’s important enough, you should try. Even if – the probable outcome is failure.

Elon Musk

Elon Reeve Musk. Lenskiy.org

Elon Reeve Musk is an entrepreneur and business magnate. He is the founder, CEO, and Chief Engineer at SpaceX; early-stage investor, CEO, and Product Architect of Tesla, Inc.; founder of The Boring Company; and co-founder of Neuralink and OpenAI.
Musk was born to a Canadian mother and South African father, and raised in Pretoria. He moved to California in 1995 to attend Stanford University but decided instead to pursue a business career, co-founding the web software company Zip2 with his brother Kimbal. The startup was acquired by Compaq for $307 million in 1999. The same year, Musk co-founded online bank X.com, which merged with Confinity in 2000 to form PayPal. The company was bought by eBay in 2002 for $1.5 billion.
In 2002, Musk founded SpaceX, an aerospace manufacturer and space transport services company, of which he is CEO and Chief Engineer. In 2004, he joined electric vehicle manufacturer Tesla Motors, Inc. (now Tesla, Inc.) as chairman and product architect, becoming its CEO in 2008. In 2006, he helped create SolarCity, a solar energy services company that was later acquired by Tesla and became Tesla Energy. In 2015, he co-founded OpenAI, a nonprofit research company that promotes friendly artificial intelligence. In 2016, he co-founded Neuralink, a neurotechnology company focused on developing brain–computer interfaces, and founded The Boring Company, a tunnel construction company. Musk has proposed the Hyperloop, a high-speed vactrain transportation system.
Musk has been criticized for unorthodox and unscientific stances and highly publicized controversial statements.

Elon Reeve Musk. Lenskiy.org

Ілон Рів Маск (Elon Reeve Musk) — американський підприємець, інженер та мільярдер.
Засновник, співвласник, генеральний директор та головний інженер компанії SpaceX; генеральний директор та головний архітектор продукту (Chief Product Architect) компанії Tesla; також був членом ради директорів компанії SolarCity, заснованої його двоюрідними братами, до її злиття з Tesla.
За видатні заслуги перед наукою, 9 травня 2018 року був обраний членом Лондонського королівського товариства.

Elon Reeve Musk. Lenskiy.org

Life is too short for long-term grudges.

Elon Musk

Життя занадто коротке для довготривалих образ.

Ілон Маск

Elon Reeve Musk. Lenskiy.org

4 Comments

 • 16.02.2022 Відповіcти

  Федор

  Спасибо за интересный, как всегда, обзор! А в чем же была проблема у пера? Почему оно вело себя непредсказуемо?

  • 16.02.2022 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Спасибо! Проблема пера, думаю, комплексная: переполированное перо с бебиботтомом и родированная напайка, что в итоге вылилось в непредсказуемую работу пера.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!