I already have 2 reviews on the Ivanhoe models of this brand, and today I want to show, probably, one of the most popular modern models of this brand.

Вітаю усіх читачив! У мене вже є два огляди на модель Айвенго цього бренду, а сьогодні я хочу показати, напевно, одну з найпопулярніших сучасних моделей Ecridor.

Caran d’Ache Ecridor Chevron (Swiss made) model: 958.286

Корпус даного письмового інструменту являє собою шестигранну форму з трохи округленими закінченнями. Матеріал виготовлення – латунь покрита паладієм. На корпус нанесено гарний гільош у вигляді шеврона (серії V нанесених методом лазерного гравіювання). Система заправки – картриджно-конвертерна стандарту інтернешенел (international). Ковпачок на терті, закривається з кліком наприкінці, по типу S.T. Dupont, але з більш високим звуком та більш тугим закриттям.

The body of this tool is hexagonal shape with slightly rounded ends. Main material of body is a brass covered by palladium. The body also have guilloche in form of chevron (V series applied by laser engraving). Filling system is cartridge-converter international standard. Cap on friction, closes with click at the end(Snap-on), similar to S.T. Dupont, but with higher pitch and tighter closure.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

На секції з боку корпусу розташоване досить велике гумове кільце ущільнювача яке запобігає від розкручування корпусу. Закінчення корпусу зроблено циліндричним а не 6-гранним для того, щоб можна було одягнути ковпачок на торець, але при цьому баланс сильно зміщується в бік ковпачка і письмо стає не комфортним.

On the section(side of the body thread) have rather large sealing rubber O-ring that prevents unscrewing body. The end of body is made cylindrical rather hexagonal for be able to posted cap, but the balance is strongly shifted towards the cap and writing becomes uncomfortable.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

З елементів брендування присутній лише логотип компанії, розташований у верхній частині ковпачка над кліпом. Кріплення кліпу зроблено так само як і у старшій моделі Caran d’Ache Varius Ivanhoe, через припаяну кишеньку.

From the branding elements, only the company logo is placed on cap above the clip. The clip is fastened in the same as in the Caran d’Ache Various Ivanhoe model, through a soldered pocket.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Цікавим є той факт, що всередині секції нарізана різьба, що передбачає установку конвертера з різьбленням, але комплектний конвертер зі звичайною гладкою горловиною. Пластиковий стакан перового вузлу має ключ для правильного позиціонування та тримається у секції за рахунок ще одного різьблення всередині секції.

An interesting fact is section have inside thread for converter with a thread, but a complete converter have regular smooth neck. The plastic nib unit collar have a key for correct positioning and is held by another thread inside section.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Перо: сталеве з нержавіючої сталі, середнього, 5го розміру, ординарно жорстке, але не цвях. На пері розташований каліграфічний вензель над дихальним отвором, а під розташований логотип компанії: CdA в колі, і розмірність пера M.

The nib: stainless steel, medium, size 5, ordinary hard but not a nail. On the nib there is a “calligraphic” monogram above breather hole, and under is the company logo: CdA in a circle with nib size is M.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 136.7мм, зі знятим ковпачком – 120мм, одягненим на торець – 168.5мм. Діаметр корпусу – 10.1мм (по ребрах) та 9.1мм (за гранями), а в місці хвата – 7.8мм. Повна вага всього інструменту з конвертером – 34.5гр, а при знятому ковпачку – 23гр.

Overall dimensions of the tools: folded length – 136.7mm, without cap – 120mm, when posted – 168.5mm. The body diameter is 10.1mm on edges and 9.1mm on faces, at the grip – 7.8mm. The total weight pen with converter is 34.5g, and without cap – 23g.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Минутки истории:

Арнольд Швейцер (Arnold Schweitzer) заснував компанію Caran d’Ache у 1915 році, назвавши її на честь знаменитого французького карикатуриста епохи «Бель Епок», Еммануеля Пуаре, чиєї творчості він поклонявся. Пуаре підписував свої роботи псевдонімом Caran d’Ache, який і став назвою та логотипом торгової марки. Сам Еммануель Пуаре, онук офіцера наполеонівської армії, народився у Москві, звідки власне і народився цей псевдонім через знання російської. У перших роботах він прославляв епоху Наполеона, пізніше, ставши співробітником газети «Lundi du Figaro» у Парижі, Пуаре знаходить себе у жанрі карикатури, створюючи звані «історії без слів». Його іноді називають одним із родоначальників жанру коміксів. У свою чергу саме слово “олівець” походить з Туреччини, від слова “Кара Таш”, що означає чорний камінь – тобто графіт. Так ось поклади графіту в швейцарських горах і підприємливість Арнольда Швейцера дали поштовх організації мануфактури в Женеві (Geneve) у 1915 році, а вже бренд Caran d’Ache з’явився через 9 років (1924).

1929 став першою віхою в історії створення письмового приладдя Caran d’Ache – інженер компанії Карл Шмідт (Carl Schmid) розробив механічний олівець – Fixpencil, а в 30-х роках з’явився вже перший олівець Ecridor (так, той самий) із золота або срібла прикрашений вигравіруваним візерунками. У 1931 році компанія запустила у виробництво акварельні олівці, а в 1952 воскові. І лише у 1953 році компанія випускає першу кулькову ручку Caran d’Ache Ecridor, яка випускається і досі. А ось зовсім “тільки”, в 1970 році, була представлена ​​колекція Madison, в яку вперше увійшла перова ручка. Ну і далі “пішло-поїхало” як по маслу:). З 1994 року компанія Caran d`Ache розпочала випуск лімітованих ручок для поціновувачів розкоші. Перший лімітований випуск – колекція Geneva – 2000 пір’яних і 2000 кулькових ручок, покритих рожевим золотом 23К. У 2008 році ручка Caran d’Ache 1010, присвячена мистецтву швейцарських годинників, стала «Ручкою року» на думку експертів журналу Pen World.

Minutes of history:

Arnold Schweitzer founded Caran d’Ache in 1915, named after the famous French Belle Epoque cartoonist, Emmanuel Poiret, whose work he worshiped. Poiret signed his works with the pseudonym Caran d’Ache, which became the name and logo of the trademark. Emmanuel Poiret himself, the grandson of an officer of the Napoleonic army, was born in Moscow from where this pseudonym actually appeared because of his knowledge of the Russian language. In his first works, he glorified the era of Napoleon, later, becoming an employee of the newspaper “Lundi du Figaro” in Paris, Poiret finds himself in the genre of caricature, creating the so-called “stories without words.” He is sometimes referred to as one of the pioneers of the comic book genre. In turn, the word “pencil” itself comes from Turkey, from the word “Kara Tash”, which means black stone – that is, graphite. So the deposits of graphite in the Swiss mountains and the entrepreneurial spirit of Arnold Schweitzer gave impetus to the organization of a manufacture in Geneva in 1915, and the Caran d’Ache brand appeared 9 years later (1924).

1929 was the first milestone in the history of the creation of Caran d’Ache writing tools – the company’s engineer Carl Schmidt developed a mechanical pencil – the Fixpencil, and in the 30s the first Ecridor pencil (yes, yes, that one) made of gold or silver appeared decorated with an engraved pattern. In 1931, the company launched watercolor pencils, and in 1952, wax pencils. It was only in 1953 that the company released the first Caran d’Ache Ecridor ballpoint pen, which is still being produced. But really quite “only”, in 1970, the Madison collection was presented, which first time included a fountain pen. Since 1994, Caran d’Ache has launched limited edition pens for connoisseurs of luxury. The first limited edition is the Geneva collection – 2000 fountain pens and 2000 ballpoint pens covered with 23K rose gold. In 2008, the Caran d’Ache 1010 pen, dedicated to the art of Swiss watchmakers, became the “Pen of the Year” according to the experts of the Pen World magazine.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Данную ручку я купил только для ознакомления и обзора на вторичном рынке. После разборки и полной профилактики я ее опробовал, обычной стороной она писала гладко но при этом иногда давала хардстарты. После более детального обзора обнаружилась проблема с пером, о которой я напишу ниже. После устранения проблемы ручка была протестирована.

I bought this pen as secondhand only for review and this post . After disassembly and clear, I tested it. By the ordinary side this pen wrote smoothly, but at the same time it sometimes gave hard starts. After a more detailed view I found problem with tines of nib, which I will write about below. After fixing the problem, the pen was tested.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить – 0.5мм, зворотня сторона дає лінію шириною – 0.3мм. Перо має невелику пружність, але я не став тестувати ії на варіативність, бо матеріал пера досить м’який – це я дізнався в процесі правки пера. Спочатку зворотний бік трохи підцарапував та перо ще й “клацало” при писмі, якщо ви розумієте про що я.

The width of line by the right side is – 0.5mm, and the reverse side gives line width is – 0.3mm. The nib has a little elasticity, but I did not test for variability, since the material of nib is quite soft – I found this out in the fixing process. Initially, the reverse side little scratched and nib “clicked” when writing, if you understand what I’m talking about.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

У підсумку: безперечно красивий інструмент особливо у поєднанні з дизайном “шеврон”, та ще й формою нагадує справжній дерев’яний олівець, але як і обидві попередні моделі для моєї руки некомфортний через занадто тонку секцію. З плюсів можу відзначити відмінну роботу фідера – після встановленого конвертера чорнило на пері з’явилося протягом 20 секунд без додаткових дій – таким може похвалитися дуже мала кількість моделей. З мінусів – оскільки ковпачок на терті він досить легко обертається на корпусі в закритому стані. Так що потрібна вам ця ручка чи ні вибір цілком за вами)).

At the end: an undeniably beautiful tool, especially in combination with the chevron design and hexagonal shape which resembles a real wooden pencil, but like both previous models, it is uncomfortable for my hand due to the too thin section. Of the pros, I can note the excellent work of the feed – after the installed converter on dry pen, ink flow to the nib within 20 seconds without additional actions – is a very small number of models can boast of this. Of the cons – since the cap is on friction, it rotates quite easily on the body when closed. So whether you need this pen or not, the is completely yours choice)).

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Update 1:

Як перше доповнення повний роздрібний комплект.

As the first addon, a complete retail kit.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Update 2:

Другим додатком є збільшена фотографія пера

As a second addon is a magnify photo of nib

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Update 3:

А ось і проблема, про яку я писав вище. Не знаю таким перо було спочатку або цей дефект утворився внаслідок експлуатації ручки попереднім власником, але після виправлення та додаткового полірування зворотного боку перо пише гладко без жодних проблем. Але повторюся, матеріал металу дуже м’який та пластичний.

And here is the problem I wrote about above. I do not know have tis probleb originaly nib or this defect was formed as a result of use pen by previous owner, but after fixing and additional polishing of the reverse side, the nib writes smoothly without any problems. But I repeat, the metal material is very soft and malleable.

Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Update 4:

Порівняльне фото олівців різного розміру (Koh-I-Noor 1500 і радянський олівець 1967 року) та Caran d’Ache Ecridor Chevron.

Comparative photo of different size pencils (Koh-I-Noor 1500 and Soviet pencil from 1967) and Caran d’Ache Ecridor Chevron.

Koh-I-Noor pencil vs Soviet pencil vs Caran d'Ache Ecridor Chevron. Lenskiy.org

Update 5:

Як останнє доповнення традиційно ескіз і сьогодні це образ “замислившийся український козак”.

As the last addon is traditionally sketch, and today it is the “thoughtful Ukrainian Cossack”.

Cossack thought. Lenskiy.org

Козаки — учасники самоврядних чоловічих військових, згодом і територіальних громад, спільнота людей такої самоназви, що з 15 століття фіксуються джерелами у степах Східної Європи, зокрема Подніпров’я, на теренах Дикого поля (Великого Лугу, Дніпровського пониззя).
Хоча вважається, що основним заняттям козаків була військова справа, при більш уважному дослідженні помічаємо, що козаки та їхні нащадки встигли себе проявити практично в усіх сферах суспільного життя, яке відоме за військово-прикладною сферою (охорона й патрулювання торгових шляхів, морські рейди на чайках проти турецького флоту в Криму та Чорному морі, захист українських земель від татарських «полювань на рабів», участь у військових кампаніях сусідніх володарів та захист кордонів сусідніх держав) а також у ремісництві, полюванні, землеробстві, науці тощо. Серед козаків зустрічаємо людей доволі творчо і нестандартно мислячих (господарників, вчителів, художників, музикантів, вчених, філософів, економістів, священнослужителів).
У 17 столітті козаки були організовані в дві воєнні державні формації — Військо Запорозьке та Донське військо. Згодом 1764 року імператриця Російської імперії Катерина II заборонила та знищила Військо Запорозьке, а Донське військо на початку 18 століття було інкорпоровано до складу військово-політичної структури Російської імперії. Остання поступово ліквідувала козацькі права і автономії шляхом залучення козацької верхівки до дворянського стану (сословія).

Cossack thought. Lenskiy.org

Cossacksmembers of self-governing men, and later territorial communities, a community of people of such a name, which since the 15th century recorded sources in the steppes of Eastern Europe, including the Dnieper, in the Wild Field (Great Meadow, Dnieper lowlands).
Although it is believed that the main occupation of the Cossacks was military affairs, a closer examination shows that the Cossacks and their descendants managed to prove themselves in almost all spheres of public life, known for military-applied sphere (protection and patrol of trade routes, sea raids on seagulls against the Turkish fleet in the Crimea and the Black Sea, protection of Ukrainian lands from Tatar “slave hunts”, participation in military campaigns of neighboring rulers and protection of borders of neighboring states) as well as in handicrafts, hunting, agriculture, science, etc. Among the Cossacks we meet people who think quite creatively and unconventionally (businessmen, teachers, artists, musicians, scientists, philosophers, economists, clergy).
In the 17th century, the Cossacks were organized into two military state formations – the Zaporozhian Army and the Don Army. Later, in 1764, Empress Catherine II of the Russian Empire banned and destroyed the Zaporozhian Army, and the Don Army in the early 18th century was incorporated into the military-political structure of the Russian Empire. The latter gradually abolished Cossack rights and autonomy by involving the Cossack elite in the nobility (class).

Cossack thought. Lenskiy.org

Best for all!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!