Since the beginning of the war, which was started by the russians, the war without any rules and taboos, 136 children have died in Ukraine and 199 children have been injured. Our children could study, play, and soon swim and recuperate on our shores of seas and rivers, but where did anyone decide to bring their “russian peace” with death.

Від початку війни, яку розпочали росіяни, війни без жодних правил та табу, в Україні загинуло 136 дітей, а 199 дитини отримали поранення. Наші діти могли би навчатись, гратись, та незабаром купатись та оздоровлюватись на наших узбережжях морей та річок, але де хто вирішив принести свій “руський мир” зі смертю.

Душа летить в дитинство, як у вирій,
бо їй на світі тепло тільки там…

Ліна Костенко

The soul flies into childhood, like a vortex,
because they is warm in only there …

Lina Kostenko

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.

Ліна Костенко

Sometimes I am blinded by beauty.
I’ll stop, I don’t know what a miracle it is, –
these steppes, this sky, these forests,
everything is so beautiful, clean, unfailing,
everything as it is – the road, sycamores,
everything is mine, everything is called – Ukraine.
Such beauty, high and imperishable,
that at least stop and talk to God.

Lina Kostenko

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

рашисти тероризують мирне населення Мелітополя та Бердянська

Не помічаючи, що єдині, хто діють як фашисти — самі росіяни, окупанти почали полювання на «фашистів». У їхньому розумінні це ті, хто не хоче підкорятися росії.

У Мелітополі окупанти збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти». Під поняття «фашисти» підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь – це росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу легітимною.

Російські терористи також залякують представників медіа тюремним ув’язненням та катуванням. Журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України.

ruzzians terrorize the civilian of Melitopol and Berdyansk

Not noticing that the only one fascist are russians themselves, the occupiers began hunting for “fascists.” In their view, these are those who do not want to submit to russia.

In Melitopol, the occupiers gather the heads of condominiums and offer to report on “where the Nazis live.” The term “fascists” includes all those who do not agree that Melitopol is russia, keep or display the flag or coat of arms of Ukraine, as well as those who consider the Ukrainian government legitimate.

russian terrorists also intimidate members of the media with imprisonment and torture. Journalists who continue to work in the occupied territories of the region receive threats and demands to stop working for Ukraine.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Російська влада може казати будь-що, але ми бачимо правду на власні очі.

Окупанти знищують все, навіть споруд, який сотні років. Щодень вони руйнують по два храми. З початку війни їх вже 59. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади…

Так виглядає їх «мир». Але ми не дозволимо йому панувати! Слава Україні!

The russian government can say anything, but we see the truth with our own eyes.

The occupiers are destroying everything, even buildings that are hundreds of years old. Every day they destroy two temples. Since the beginning of the war, there have been 59. Mosques, synagogues, Protestant churches, and religious educational institutions have also been destroyed…

This is what their “peace” looks like. But we will not let him rule! Glory to Ukraine!

 


 

У Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

About 300 people were killed in a bombardment by a russian plane at the Mariupol Drama Theater.

 


 

ЦПД при РНБО підтверджує, що кожного дня з’являється дедалі більше підтверджень намірів рф застосувати отруйні речовини проти України.

?Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.
❗️Факти від розвідки InformNapalm:
1. 17-го березня офіцери рф, які воюють в Україні, отримують ін’єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук)
2. 20 березня командний склад зс рф отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях)

?Також окупаційна пропаганда поширює наративи про «американські біолабораторії в Україні» та «витік патогенів» звідти.
❗️Нагадаємо: рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси у Попасній.
❗️Нещодавно на Сумихімпром стався витік аміаку.

?Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів.

The JRS at the National Security and Defense Council confirms that every day there are more and more confirmations of russia’s intentions to use toxic substances against Ukraine.

?Specialists from InformNapalm report on the possible use of sarin (for military purposes it is used as a combat poison of neuro-paralytic action) in those cities where the occupiers can not break through the defenses.
❗️Facts from InformNapalm intelligence:
1. On March 17, russian officers fighting in Ukraine receive an injection of Pralidoxime (an antidote to organophosphorus compounds)
2. On March 20, the command staff of the russian federation received ampoules of atropine (antidote for chemotherapy)

?Occupational propaganda also spreads narratives about “American biolabs in Ukraine” and “pathogen leakage” from there.
❗️It will be recalled that the russians have already used phosphorous munitions in Popasna.
❗️Ammonia recently leaked to Sumykhimprom.

?We cannot avoid so much misinformation. But we hope that these are just fabrications of the sick fantasy of ruzzists.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!