Their eyes seemed to see everything. Both good and evil. Both cruelty and mercy. Death, suffering, murder… Hope and joy. These are the eyes of those who tirelessly hold our blue sky and defend our native Ukraine! Glory to heroes!

Здається, їхні очі бачили все. І добро, і зло. І жорстокість, і милосердя. Смерті, страждання, вбивства… Надію і радість. Це очі тих, хто невтомно тримає наше блакитне небо і боронить нашу рідну Україну! Героям слава!

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

If we could see through each other’s eyes you’d be surprise by the many things you may see, things you could never imagine and things you thought could never be.

Якби ми могли бачити очима інших, ми були б здивовані багатьма речами, які могли б побачити та які ніколи не могли уявити, і речами, які ми думали, що ніколи взагалі не можуть статись.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Through the eyes of the brave, the future makes past tense perfect sense.

– Auliq Ice

 

Очима відважних майбутнє набуває сенс в промайнулому.

– Аулик Айс

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

У вільному світі вже майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна росії проти України – це лише початок. Фінальною метою керівництва росії є не просто захоплення території України, а розшматування всього центру та сходу Європи і глобальний удар по демократії.
Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому допомагатиме Україні ще більше.

There are almost no people left in the free world who do not understand that russia’s war against Ukraine is just the beginning. The ultimate goal of russia’s leadership is not just to seize the territory of Ukraine, but to dismember the entire center and east of Europe and deal a global blow to democracy.
Therefore, the free world has the right to self-defense. And that is why it will help Ukraine even more.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

„Коли-небудь у майбутньому кілька людей натискатимуть на кнопки — а мільйони вмиратимуть страшною смертю. Проблема війни полягає в тому, що люди, які її хочуть, не очікують, що на ній їм доведеться загинути. А проблема нашої пам’яті — у тому, що вона забуває, змінює та згладжує, щоб вижити. Вона перетворює смерть на пригоду, якщо смерть тебе обійшла. Але смерть не пригода: сенс війни в тому, щоб вбивати, а не виживати. Тому лише мертві могли б розповісти нам правду про війну. Слова тих, хто вижив, не можуть передати її повністю”

Еріх Марія Ремарк «Зір дуже оманливий»

 

“Sometime in the future, a few people will push buttons and millions will die a terrible death. The problem with war is that the people who want it don’t expect to die in it. And the problem with our memory is that it forgets, changes and distorts in order to survive. She turns death into an adventure if death spares you. But death is not an adventure: the point of war is to kill, not to survive. Therefore, only the dead could tell us the truth about the war.”

Erich Maria Remarque “Vision is very deceptive”

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Фото: Timothy Fadek, Paula Bronstein, Julia Kochetova.

Photo: Timothy Fadek, Paula Bronstein, Julia Kochetova.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!