“Talk a lot, love very rarely and hate very often.” – this is a quote by Bob Moorhead that best describes the russians, and unfortunately not only in russia. 

“Говоримо дуже багато, любимо дуже рідко і ненавидимо дуже часто.” – це цитата Боба Мурхеда яка якнайкраще характеризує росіян, і на жаль, не тільки на росії.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

„Сьогодні наше суспільство(автор про своє російське) відвертається від правди, тому що правда передбачає внутрішнє страждання. Правду треба пережити, а для цього треба бути здатним до покаяття.” – Дамаскін (Орловський) – радянський і російський церковний історик, агіограф, доктор історичних наук. Священнослужитель російської православної церкви, архімандрит, клірик храму Покрова Пресвятої Богородиці на Лищиковій горі в москві.

“Today, our society (the author about his, russian society) is turning away from the truth, because the truth involves internal suffering. The truth must be experienced, and for this we must be able to repent.” – Damascene (Orel`s) – soviet and russian church historian, hagiographer, doctor of historical sciences. Priest of the russian Orthodox Church, Archimandrite, clergyman of the Church of the Intercession of the Blessed Virgin on Lyshchikov Hill in moscow.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.

Desmond Tutu

Надія дає змогу бачити, що світло є незважаючи на всю темряву. Десмонд Туту

Education is the movement from darkness to light.

Allan Bloom

Освіта – це рух від темряви до світла. Аллан Блум

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


“The further a society drifts from Truth, the more it will hate those who speak it.” – Selwyn Duke quote often attributed to George Orwell, but Orwell wrote many and now relevant statements!

«Чим далі суспільство відходить від правди, тим більше воно буде ненавидіти тих, хто говорить про неї». – цитата Селвіна Дьюка, яку часто приписують Джорджу Оруеллу, але Оруел висловив багато і нині актуальних висловлювань!

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле».
Джордж Оруелл, 1984

“Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”

George Orwell, 1984

“Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших”.
Джордж Оруелл, «Ферма тварин»

“All animals are equal, but some animals are more equal than others.”

George Orwell, Animal Farm

«Найефективніший спосіб знищити людей – це заперечувати і знищувати власне розуміння їхньої історії».
Джордж Оруелл

“The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.”

George Orwell

“Але якщо думка псує мову, мова також може зіпсувати думку”.
Джордж Оруелл, 1984

“But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.”

George Orwell, 1984

Поки вони не стануть свідомими, вони ніколи не повстануть, і поки вони не повстануть, вони не зможуть стати свідомими.
Джордж Оруелл, 1984

“Until they become conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.”

George Orwell, 1984

Вам не здається, що всі ці вислови дуже і дуже когось нагадують? Хтось, хто живе в країнї на літеру «р…», а тепер ховається за буквою Z.

Don’t you think that all these statements are very, very reminiscent of someone? Someone who lives in the country on the letter “r…” and is now hiding behind the letter Z.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

“Ми зустрінемося там, де немає темряви”.
Джордж Оруелл, 1984

“We shall meet in the place where there is no darkness.”

George Orwell, 1984

 


 

⚡️Новини війни. рашисти шиють для себе форму ЗСУ, а у Попасній та Рубіжному продуктів харчування у людей залишилося всього на тиждень:
▪️ Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей» 9 травня. В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рф, сергій кирієнко. Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів». У центрі Маріуполя окупанти розбирають завали, щоб влаштувати «парад».
▪️ російські окупанти вивезли або знищили Із Луганської області трирічний запас зерна — близько 100 тисяч тонн зерна, посівну не розпочато. 100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані. Скільки насправді – поки невідомо. Ще 30 тисяч тонн зерна знищено в Рубіжному. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду.
▪️ росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров’ї. Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.
▪️ Для поповнення резервів окупаційних військ рф продовжує заходи прихованої мобілізації. Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється – набору «добровольців» з числа російських «казаків» Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій, та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.

⚡️ War news: the russists sew the uniform of the Ukranian Armed Forces for themselves, and in Popasna and Rubizhne people have foods left only on week:
▪️ Mariupol, according to the plans of the racists, should become the center of “celebrations” on May 9. Sergei Kiriyenko, the first deputy head of the russian presidential administration responsible for russia’s domestic policy, arrived in ruined Mariupol. The main task of the putin official is to prepare for “ceremonial events.” In the center of Mariupol, the occupiers are dismantling the blockages to organize a “parade”.
▪️ russian occupiers removed or destroyed a three-year grain stock in Luhansk oblast – about 100 thousand tons of grain, sowing has not started. 100 thousand tons are only verified data. How many actually – is still unknown. Another 30,000 tons of grain were destroyed in Rubezhnoye. russians leave Ukrainians on the brink of starvation in the occupied territories.
▪️ russians are artificially inflating the situation in Transnistria. Realizing the lack of significant success and effectiveness the occupation command is trying to create zones of instability near the Ukrainian border and the appearance of a threat of attack by russian and pro-russian armed groups from Transnistria.
▪️ In order to replenish the reserves of the occupying forces, the russian federation continues covert mobilization measures. Currently, the main focus of the racist agitators is on recruiting “volunteers” from among the russian “Cossacks” in the Rostov region and the Krasnodar Territory. The focus is also on citizens who have lost their jobs as a result of international sanctions and former servicemen living in other post-Soviet countries.

 


 

Внаслідок удару росії по драматичному театру в Маріуполі загинули 600 людей. Це найбільша та найсмертельніша з відомих на сьогодні атак проти цивільного населення.
Джерело: Розслідування інформагентства Associated Press

As a result of russian bombing on the drama theater in Mariupol, 600 people died. This is the largest and deadliest attack on the civilian population known to date.
Source: Associated Press Investigation

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

⚡️The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.05 were approximately:

personnel – about 24,700 people were liquidated;
tanks – 1092 units;
armored combat vehicles – 2651 units;
artillery systems – 499 units;
MLRS – 169 units;
air defense means – 83 units;
aircraft – 196 units;
helicopters – 155 units;
motor vehicles and tank trucks – 1907 units;
ships / boats – 10 units;
UAV operational and tactical level – 312;
special equipment – 38;
cruise missiles – 89.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!