Hello! This is my first review since the beginning of the war and the russian army’s invasion of Ukraine.

Вітаю! Це мій перший огляд з початку війни та вторгнення російської армії до України.

Cross Century II Chrome (made in Ireland) 3509-F

Форма корпусу пряма, циліндрична з конічними закінченнями, ідентична раніше показаним моделям Century II. Корпус виконаний з латуні та нержавіючої сталі з хромуванням. Система заправки картриджно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Cross, використовується конвертер типу 8756 з різьбленням. Ковпачок на терті.

The shape is straight, cylindrical with conical top, identical to the previously shown Century II models. The body is made of brass and stainless steel with chromium plated. The filling system is cartridge-converter, of proprietary Cross format, using a converter type 8756 (with thread). Cap on friction.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

На відміну від раніше показаних Century II на секції цього інструменту нанесений і код 9 03 (Березень 1999?), і серійний номер 1239A0536 одночасно. При чому код нанесений штампом, а номер вигравіюваний вручну.

Unlike the previously shown Century IIs, the section of this instrument are marked with both – code 9 03 (March 1999?) and serial number 1239A0536 at the same time. Moreover, the code is stamped, and number is engraved by hand.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

На фірмовий конвертер нанесено ім’я бренду Cross, як і на фірмової форми кліп. На верхній частині ковпачка також нанесено ім’я бренду Cross і країна виробництва Ireland.

The name of the brand – Cross is applied to the proprietary converter, as well as to the branded form of clip. On the top of cap also stamped the name of company – Cross and country of origin – is Ireland.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Перо: невелике сталеве, позолочене, 5го (4.9мм) розміру, дуже гладке і при цьому м’яке. На перо нанесений візерунок, який особисто мені нагадує про римських легіонерів часів римської імперії. Під дихаючим отвором розташувалася розмірність пера в колі – F та ім’я бренду – CROSS. Перо з фідером розташовано в секції на терті, ключі відсутні.

The nib: is small stainless steel, gold-plated, 5th (4.9mm) size, very smooth and yet pleasantly soft. The nib has pattern that personally reminds me of the Roman legionnaires from the time of the Roman Empire. Under the breathe hole imprinted is dimension of nib in a circle – F and the company name – CROSS. Nib with feed is mounten on friction in section, there are no keys.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному вигляді – 135мм, зі знятим ковпачком – 123.6мм. Діаметр корпусу – 9.6мм, у місці хвату – 8.6мм. Повна вага ручки – 23г, а без ковпачка – 15гр.

Overall dimensions of the tool: folded length – 135mm, without cap – 123.6mm. Body diameter – 9.6mm, at the grip – 8.6mm. The total weight of pen is 23g , and without cap it is 15g .

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
докладно описані в описі пір’яної ручки Cross Century II Precious Metals 10KT Gold Filled/Rolled.

Minutes of history:
are detailed in description of the Cross Century II Precious Metals 10KT Gold Filled/Rolled Fountain Pen.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Ручка була в стані NOS, але була повністю обслугована через наявність висохлого консерваційного змащення. Зворотний бік пера на старті писав трохи гостровато, то був мною виправлений.

The pen was is in NOS condition, but has been fully serviced due to the presence of dried preservation grease. The reverse side at start wrote a little sharply, but has been fixed.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить – 0.35мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0.7мм. Зворотний бік пише тонко із шириною лінії – 0.25мм. Подача стабільна, рівна та помірна.

The width of an ordinary line by the right side is – 0.35mm, pressure allows to increase this line to 0.7mm. The reverse side writes thin with a line width of 0.25mm. The flow is stable, even and moderate.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Що наприкінці: не дивлячись на тонкий корпус slim ручка лежить навіть у середній руці дуже комфортно мождиво із-за рифленої секції та гарного балансу. Перо хоч і сталеве, але при цьому дуже приємне, гладке і м’яке. Це звичайно не флекс, проте дозволяє натиском трохи варіювати лінію і прикрашати почерк. Єдине що мені не дуже подобається так це ковпачок на терті, просто я не люблю коли корпус ручки провертається в ковпачку в закритому стані, але це дрібниця.

At the end: despite to the thin body, the slim shape lies even in the average size hand very comfortably due to the corrugated section and good balance. The nib, though steel, is very pleasant, smooth and soft. This is certainly not flex, but nevertheless it allows you to slightly varyable the line by pressure and decorate handwriting. The only thing I don’t really like is this pen, the cap on the friction – I just don’t like it when the body turns in cap when closed, but this is individulal.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого доповнення фотографія повного комплекту: зовнішня картонна коробка, пластикова коробка, вкладиш-ложемент, інструкція-гарантійний талон на різних мовах і 2 оригінальні картриджі з синім чорнилом та конвертер.

As a first addon, a photo of the retail set: outer cardboard box, plastic box, insert-lodgement, warranty card on different languages and 2 original blue ink cartridges with converter.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Update 2:

Як друге доповнення – фотографія пера. As a second addon – a photo of nib.

Cross Cemtury II Chrome 3509. Lenskiy.org

Update 2:

А в якості третього додатка – данина поваги пілоту вищого класу Степану Тарабалці – захисникові Києва та одному з членів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України прозваної “Привид Києва”!

And as the third addon – a tribute of respect to the pilot of the highest class Stepan Tarabalka – the defender of Kiev and one of the members of the 40th brigade of tactical aviation of the Air Force of Ukraine nicknamed “Ghost of Kiev”!

Stepan Tarabalka - pilot ZSU. Lenskiy.org

Степан Іванович Тарабалка — майор Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Загибель Степана Тарабалки відразу пов’язували з імовірною загибеллю легендарного пілота, якого охрестили «Привидом Києва». За першу добу війни йому вдалося знищити шість ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два — Су-25. Потім український ас на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків агресора до 40. 13 березня 2022 року загинув у повітряному бою над Житомиром з переважними силами російських окупантів. Герої не вмирають, вони залишаются в наших серцях!

Stepan Tarabalka - pilot ZSU. Lenskiy.org

Stepan Ivanovich Tarabalka – Major of the Armed Forces of Ukraine, distinguished himself during the russian invasion of Ukraine, a participant in the russian-Ukrainian war, Hero of Ukraine with the Order of the Golden Star (posthumously). The death of Stepan Tarabalka was immediately linked to the probable death of the legendary pilot, who was dubbed the “Ghost of Kiev”. During the first days of the war, he managed to destroy six enemy aircraft: Su-27, MiG-29, two Su-35 aircraft and two – Su-25. Then the Ukrainian ace on his MiG-29 brought the number of destroyed aggressor aircraft to 40. On March 13, 2022, he died in an air battle over Zhytomyr with the overwhelming forces of the russian occupiers. Heroes do not die, they remain in our hearts!

Stepan Tarabalka - pilot ZSU. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!