Hello! It is quite difficult in the current situation for me, I mean russia’s military invasion to Ukraine, to return to normal life (as far as possible), but we need to start from somewhere. On February 23, the day before the war, I prepared another review, but I simply did not have enough time to write it and I postponed it to the next day. But the next day … the war began … and it was no longer up to the fountain pens. The first 2-3 days, most people were in shock and could not do anything at all. Then I began to draw on the Ukrainian themes, on the one hand, to relieve stress and, on the other hand, to express my protest against the ongoing events and tell about war to you all. Then, due to the serious danger to my family and thanks to friends(Dima, Ksenia, Luka), we left Kyiv and took only the most necessary things, which did not include pens. A few days ago I returned at home and so let’s try to start:

Вітаю всіх! Досить важко при ціх обстанах, я маю на увазі військове вторгнення росії в Україну, повертатися до звичайного життя (на скільки це можливо), але треба з чогось починати. Ще 23 лютого, за день до війни, я підготував черговий огляд, але мені просто не вистачило часу та сил його написати і я відклав його до наступного дня. Але наступного дня… почалася війна… і було вже не до ручок. Перші 2-3 дні більшість людей були в шоці і зовсім не могли нічого робити як і я. Потім я почав малювати на українську тематику, щоб з одного боку зняти стреса, а з іншого доносити до всіх кто мене читає свій протест подіям, що відбуваються. Потім, через серйозну небезпеку моїй сім’ї та завдяки друзям(Діма, Ксенія, Лука), ми виїхали з Києва і взяли тільки найнеобхідніші речі, не до ручок було. Але декілька днів тому я повернувся додому і тому давайте спробуємо почати:

Lamy 2000 Stainless Steel w|14K M nib (made in Germany) L02M

За формою це точний близнюк класичної моделі з макролону – циліндричний корпус із злегка звуженими та плоскими закінченнями, проте матеріал даної моделі – сатинована нержавіюча сталь. Система заправки – класична поршнева. Ковпачок на терті, закривається з легким кліком наприкінці.

In shape, it is the exact twin of the classic macrolon model – a cylindrical body with slightly narrowed and flat tops, but the material of this model is brushed stainless steel. The filling system is classic piston-filler. The cap is on friction, closes with a light click at the end.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

На відміну від класичної версії, грип односкладовий і виготовлений із цільного шматка нержавіючої сталі, а ось сам корпус і ручка поршня всередині мають пластикову основу і відповідно різьблення теж по пластику.

Unlike the classic version, the grip is one-piece and made of single part of stainless steel, but the body and piston knob inside have a plastic base and ,accordingly, the threads are also plastic.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

На корпусі є лише один напис LAMY, розташований у верхній частині ковпачка з протилежного боку від кліпу. Також з внутрішньої сторони кліпу є тиснення Germany 1.

There is only one inscription LAMY on the body, which is located on the upper part of the cap on  opposite side of clip. There is also Germany 1 embossing on the other side of the clip.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Усередині ковпачка знаходяться притискні пластини для плавного та правильного позиціонування секції ручки під час закриття. В середены секції є напрямна для правильного позиціонування фідера, хоча форма самої секції не дозволяє встановити його некоректно. У барелі також є напрямні для позиціонування системи поршня.

Inside the cap have pressure plates for smooth and correct positioning of the grip when closing. The section inside has a guide for the correct feed positioning, although the shape of section itself does not allow it to be mount feed uncorrectly. The barrel also has guides for positioning the piston system.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Перо: золоте, 14-ти каратне, розмірності М, вкрите платиною. Перо дуже маленьке, багато менше ніж типові пір’я серії Zхх, що використовується в інших лінійках компанії, приємно пружне з дуже гладким ковзанням. Перо, як і в інших моделях Lamy, кріпиться до фідера за допомогою салазок. На відміну від раніше показаного пера L2K моделі, на це, крім проби золота – 585 та імені бренду – LAMY, ще нанесена розмірність пера – М.

The nib: solid gold, 14 carat, size M, platinum plated. The nib is very small, much smaller than the typical Zxx nibs used in the company’s other model lines, pleasantly bouncy with a very smooth glide. The nib, as in other Lamy models, is attached to the feeder using a sled. Unlike the previously shown nibs of L2K model, in addition to the gold samples – 585 and brand name – LAMY, this nib also has the size of the tip – M.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у закритому стані – 139.3мм, при знятому ковпачку – 124мм. Діаметр корпусу – 13.2мм, а в місці хвату – від 11мм до 9.5мм. Повна вага не заправленої ручки – 54.5г, без ковпачка – 34.4г.

Overall dimensions: full length is – 139.3mm, without cap – 124mm. Body diameter – 13.2mm, and at the grip – from 11mm to 9.5mm. The total weight of unfilled tool is 54.5g, and without a cap – 34.4g.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Тут зазвичай традиційно розташовується рубрика з історії бренду або ручки, але в першому пості про Lamy 2000 Black Matte я досить докладно описав все що знаю і про компанію і про модель. Єдине про що варто сказати, що дана модель в корпусі з нержавіючої сталі була запущена в серію в 2012 році, проте ще в 2000 році була випущена лімітована версія під назвою Edition 2000, в інверсному дизайні, з корпусом з нержавіючої сталі та кільцем з макролону на секції, як у стандартної моделі.

Minutes of history:
Here, as a rule, there is traditionally placed info about history of a brand or pen, but in the previous post about Lamy 2000 Black Matte, I described in sufficient detail everything I know about both the company and this model. The only thing worth mentioning is that this model in a stainless steel case was launched in a series in 2012, but back in 2000 special version called Edition 2000 was released, in an inverse design, with stainless steel body and cap and macrolon ring on the section like the standard model.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Коли у мене була класична Lamy 2000 Black Matte, я залишився незадоволеним деякими аспектами і тому через деякий час продав її. Дану ручку я купив на вторинному ринку через бажання познайомитися з повністю сталевою версією, як одночасно культовою ручкою так і максимально надійною через поршневу систему заправки та сталевий корпус. Звичайно перед тестуванням я зробив повну профілактику.

When I had the classic Lamy 2000 Black Matte, I was dissatisfied with some aspects and therefore sold it after a while. I bought this pen as used because of the desire to get acquainted with the full-steel version, both as cult pen and as reliable as possible due to the piston-filler system and steel body. Naturally, before testing, I did a complete prophylaxis.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить 0.6мм, невеликий тиск дозволяє збільшити лінію до 1.0мм. Зворотний бік пише з меньшою подачєю, трохи прозоро і дає лінію близько 0.4мм.

The width of an ordinary line by right side is 0.6mm, a slight pressure allows you to increase the line to 1.0mm. The reverse side writes slightly transparent and has a line of about 0.4mm.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Що наприкінці: На жаль за 3 місяці мої враження вже трохи забулися, тому я можу не згадати всіх нюансів, але що мені точно запам’яталось то це 2 моменти: у цього пера був відсутній світспот з коробки (це плюс) але ручка дуже важка і слизька (це звісно мінус для мене). Незважаючи на брошурований корпус, який повинен додавати чіпкості, ручка постійно намагається вислизнути з руки і я навіть один раз її таки впустив (але не переймайтесь це сталося з невеликої висоти та на м’яку поверхню, так що без наслідків). Ще один момент про який варто сказати – це відсутність оглядового віконця як у класичній версії, тому ви не взмозі контролювати скільки чорнил залишилося. З позитивних моментів у цієї моделі перо таке ж м’яке як і у першої моєї lamy 2000, але традіційно та через вологу лінію розмірність пера на розмір більше загальноприйнятого. Так шо я ще не визначився з майбутнім цієї ручки, але швидше за все я гадаю що залишу її собі, а перо ймовірно переточу в Італік, тому що це найцікавіша форма для повсякденного письма, звісно після флексового пера:)).

At the end: Unfortunately, in 3 months my impressions have already been forgotten a little, so I can’t remember all the nuances, but what I definitely remember are 2 points: this nib did not have wellknows sweatspot (this is a pros) but it is very heavy and slippery body (this is cons). Despite the brushed body, which should add tenacity, this pen constantly tries to slip out of my hand and I even dropped it once ( please don’t worry, it happened from a small height and onto a soft surface, so no consequences). Another point worth mentioning is the lack of ink window like in the classic version, so you can’t controled how much ink is left. On the another pros, this nib has the same soft nib as my first L2K, but traditionaly and due to the wet flow, the nib dimension is bigger(+1) than the european size. I have not yet decided on the future of this pen, but most likely I think I will keep it to myself, and nib will grind to Italic, because it is the most interesting line form for everyday writing, of course after flex:)).

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

update 1

Фотографія пера крупно.

A magnify photo of nib.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

update 2

Коли я швидко від’ їзжав, то виявилося що ця ручка залишилася в моєму рюкзаку і навіть вона була заправленою. Але така велика розмірність пера не дуже зручна для малювання особливо в маленькому блокноті, але завдяки їй я мав можливість підписувати свої листівки, і доречи після 2-х місяців лежання вона не засохла, та все ще писала. Але зараз я не про це хотів написати, а про те, що через деякий час використання у мене випало пластикове кільце з ковпачка. Не знаю, чи це брак, чи то просто висох клей. Це, звичайно, не велика проблема зафіксувати його знову, хоча не в похідних умовах, але факт залишається фактом – це неприємний момент для однієї з топових моделей.

When I quickly left from home, it turned out that this pen remained in my backpack and, moreover, it was filled. Such a large size of nib did not comfortable for drawing, but thanks to it I was able to sign my postcards, and after 2 months, nib did not dry out, and still wrote. But now I didn’t want to write about this, but about the fact that after some time of use, a plastic ring fell out from cap. I don’t know if this is a marriage or something else like glue is dry. It is certainly not a big problem to fix it again, probably not in field conditions, but the fact remains that this is an unpleasant moment for one of the top models.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

update 3

Ну і на завершення тестовий ескіз, який було намальовано ще до війни.

And finally, a test sketch, which was drawn before the war.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Samuel Barclay Beckett was an Irish novelist, playwright, short story writer, theatre director, poet, and literary translator. A resident of Paris for most of his adult life, he wrote in both French and English.
Beckett’s literary and theatrical work features bleak, impersonal and tragicomic experiences of life, often coupled with black comedy and nonsense. It became increasingly minimalist as his career progressed, involving more aesthetic and linguistic experimentation. He is considered one of the last modernist writers, and one of the key figures in what Martin Esslin called the Theatre of the Absurd.
Beckett was awarded the 1969 Nobel Prize in Literature “for his writing, which—in new forms for the novel and drama—in the destitution of modern man acquires its elevation”. He was the first person to be elected Saoi of Aosdána in 1984.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

Семюел Бекет (Samuel Beckett) — ірландський англо- та франкомовний письменник. Поет, автор романів та оповідань, перекладач Джойса, драматург, він стає відомим після постановки Роже Бленом у 1953 році «Чекаючи на Ґодо». Один з основоположників (нарівні з Еженом Йонеско) театру абсурду. Його творчий доробок — театральні п’єси та проза — відзначений у 1969 році Нобелівською премією в галузі літератури. Семюель Бекет є одним із найбільш досліджуваних сучасних драматургів. Більшість творів Бекета пройнята песимізмом та відображає духовну кризу в культурі, що і доси достатьно актуально.

Lamy 2000 Stainless Steel. Lenskiy.org

На цьому мабуть поки що все, до нових оглядів (сподіваюся)!

That’s all for now, until new reviews (hopefully)!

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!