Hello everybody! Today’s post is not about war or loss, though a little about war. The topic of stamps does not let me go, and here, by the way, our Ukrposhta announced a competition for a new stamp, so I decided to try “why not” :)). After the furor of the stamp about “famous ship”, the theme of the current contest “Good evening, we are from Ukraine!” because it has already become like a trend on the Internet. I’ve already drawn a couple of stamp sketches, well, it was an attempt to say “away from home”, but now I near with my usual tools.

Вітаю усіх!  Сьогодні пост не про війну чи втрати, хоча, всеж таки трохи про війну. Не відпускає мене тема марок, а тут ще доречи наша Укрпошта оголосила конкурс на нову марку, то я вирішив спробувати “а чому би ні” :)). Після фурору марки про “славетний корабель”, тема текучого конкурсу «Доброго вечора, ми з України!» бо це вже стало наче трендом в інтернеті. Я вже малював пару єскізів стосовно марок, ну то були спроби так сказать “далеко від дому”, а зараз поруч зі свїми звичайними інструментами.

В перші дні війни, коли було дуже небагато позитивних новин, це відео шалених( в доброму сенсі) наших хлопців мене так сильно вразило (та мабудь і весь інтернет),  що я кожен раз його згадую коли йдется мова про наше доблесне ЗСУ. Тобто наші настільки круті, що в жодному випадку не втрачають ні почутя гумору, ні хоробрості, ні завзятості!

In the first days of the war, when there was very little positive news, this video of crazy (in good way) our guys impressed me so much (and perhaps not only me) that I remember it every time whet talk about ours valiant Armed Forces of Ukraine. That is, ours is so cool that in no case do they lose their sense of humor, courage or perseverance!

 

 

Тож коли я прочитав про тему, у мене небуло жодних варіантів в голові окрім цих чуваків)) Не буду довго писати що до чього, тільки скажу що попередні єскізи я зробив своїм улюбленним Pilot Capless VP з кастомним пером UEF та чорнилом Platinum Carbon Black, але потім вирішив розфарбувати ідею в компьютері, та на це пішло значно більше часу ніж на самі єскізи:)). То тримайте за мене кулакі чи схрестить пальці, у кого я к зазвичай, мені би було дуже приємно побачитисвою марку на листівках, можливо навіть на своїх:).

So when I read about the theme, I had no others in my head except these cool dudes)) I will not write for long, just say that the previous sketches I made my favorite Pilot Capless VP with custom UEF nib and Platinum Carbon Black, but then decided to paint the picture on PC, but it took much more time than the sketches:)). Then hold your fists or cross your fingers, who is usually have, I would be very pleased to see my stamp on postcards, maybe even on my own postcards:).

A.Lensky poststamp project. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Це основні персонажи до яких треба трохи додати автентічного національного колориту)) .  Доречи – “Гопак” – це український бойовий танець, може не такій відомий як капоейро, але історія пишется постійно, то в наших силах прославляти свою культуру.

Those was the main characters to which need to add a little authentic national flavor)). By the way – “Hopak” is a Ukrainian martial dance, maybe not as well known as capoeiro, but history is written constantly, it is in our power to glorify our culture.

A.Lensky poststamp project. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

A.Lensky poststamp project. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

A.Lensky poststamp project. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

На єскізе бєкграунд став достатньо вираженним, то мені прийшлось його трохи приглушити.

In the sketch, the background became quite pronounced, so I had to mute it a bit.

A.Lensky poststamp project BW version. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ну а далі вже кольорова верся

Well, this is color version

A.Lensky poststamp project Color version. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ну і трохи мокапов щоб зрозуміти як це може виглядати в реалі))

Well, a little mockups to understand what it might look like in real life))

A.Lensky poststamp project Color mockup. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

A.Lensky poststamp project Color mockup. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

A.Lensky poststamp project Color mockup. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

І ще один чьорно-білий на додаток, як варіант))

And another black and white to addon, as an option))

A.Lensky poststamp project BW mockup. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

На цьому все. Роботи приймаются до 3 червня, тож незабаром дізнаємося о результатах. Пока!

That’s all folks. The works are accepted until June 3, so we will soon know about the results. Bye bye, see you!

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!