Hello! Today, a small review of typical EDC pen. It is one of the youngest representatives of the Japanese industry with solid gold nib.

Доброго дня! Сьогодні невеликий огляд на типову робочу конячку повсякденності. Це один із молодших представників японської промисловості з золотим пером.

Pilot Custom Heritage 91 Black SF (made in Japan) FKVHN-12SR-BSF

Heritage то є спадщина, тож форма корпуса подібна до перших перових ручок – цилиндрична с плоскими закінченнями. В цілому це модель вважаєтся середнього классу та є сестрою більш разповсюдженой моделі Custom 74. Корпус виповнен із смоли чорного кольору з родірованою фурнітурою. Система заправки – картрілжно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Pilot. Ковпачок з різьбою, різблення 2х західне, відкриття/закриття за 1 1/4 обертів.

Heritage is a legacy, so the shape of the body is similar to the early fountain pens – cylindrical with flat ends. In general, this model is considered middle-class and is the sister of the more common model Custom 74. The body is made of black resin with rhodium-plated fittings. Filling systemcartridge-converter, its proprietary Pilot format. Cap on thread, 2-way threads, opening/ losing in 1 1/4 turns.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Елементи брендування присутні лише на ковпачку. На широке кільце нанесено Pilot Japan та CUSTOM HERITAGE 91. Також і’я бренду Pilot нанесено на кліп.

Branding elements are present only on cap. The wide ring have Pilot Japan and CUSTOM HERITAGE 91. The brand name Pilot also placed on the clip.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Перо: золоте, 14 каратне, покрито родієм, молодшого 5го розміру Pilot. На перо нанесен флорістичний візерунок, им’я бренду Pilot, якість золота 14K585, розмір 5 та розмірність кінчика <SF> тобто перо м’яке Soft Fine. Під візерунком ліворуч розташована дата виробництва пера та місце P321 – березень 2021 року на фабриці Hiratsuka, праворуч традіційне ювелірне клеймо виробника Pilot-Namiki. Також у хвостовій частині перо має невеличкі вушки яки призначені для правільного розтошування пера на фідері.

The nib: solid gold, 14 carat, rhodium plated, junior 5th size Pilot. The nib has a floral pattern, Pilot brand name, 14K585 gold quality, size 5 and tip dimension <SF>, ie Soft Fine nib. Below the pattern on the left is placed date of production P321 – March 2021 at the Hiratsuka factory, and on the right is a traditional jewelry mark by Pilot-Namiki brand. Also in the tail part of nib has small ears which are designed for correct mounting the nib on feed.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному вигляді – 137.8мм, зі знятим ковпачком – 122.8мм. Діаметр корпусу – 12мм, у місці хвату – 10.3мм. Повна вага ручки – 17г, а без ковпачка – 10гр.

Overall dimensions of the tool: folded length – 137.8mm, without cap – 122.8mm. Body diameter – 12mm, at the grip – 10.3mm. The total weight of pen is 17g , and without cap it is 10g .

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Чесно кажучи я не зню що написати що до історії цієї моделі, бо це достатньо сучасна розробка що підтверджує слово Heritage. Найраніший огляд що я бачив в інтернеті датованний 2010 рогом, то будемо вважати що це і є рік релізу. До лінейки Heritage входить 3 моделі – Pilot Custom Heritage 91, Pilot Custom Heritage 92 та Pilot Custom Heritage 912. Перші дві моделі однакові за розміром як пера так і корпуса, та відрізняются лише системою заправкі: 91 модель має картріджно-конвертерну систему, а 92 – поршневу. Цікаво що чорна верся 91 може комплектуватися більшою кількістью пір’їв – EF・F・SF・FM・SFM・M・SM・B・BB, у відмінності від 92 яка комплектуєтся лиже F・FM・M・B.  912 модель трохи більше, майже як 742 в порівнянні з 74, має перо 10 розміру та крім розмірностєй до 91, має в своєму активі ще PO・FA・WA・SU・C・MS та конвертер CON-70. Трохи не зрозуміло чому до складу лінейки Heritage не входять дві найстарші моделі Custom 845 та Custom Urushi ба мають такий самий дізайн крім фурнітури яка позолочена а не родована. Може “спадщина” це не про форму, а про колір? :))

Minutes of history:
Honestly, I do not know what to write about the history of this model, because it is quite a modern development and that confirms the word Heritage. The earliest review I saw on the Internet dated 2010, so will assume that this is the year of release. The Heritage line includes 3 models – Pilot Custom Heritage 91, Pilot Custom Heritage 92 and Pilot Custom Heritage 912. The first two models are the same size as the nib and body, and differ only in filling system: 91 models have a cartridge-converter system and 92 – piston-filler. Interestingly, the black version 91 can be complect with more nibs – EF ・ F ・ SF ・ FM ・ SFM ・ M ・ SM ・ B ・ BB, unlike 92 which is complects only with F ・ FM ・ M ・ B. The 912 model is slightly larger, almost as 742 compared to 74, and has a nib size 10 and in addition to dimensions up to 91, it also can complects by PO ・ FA ・ WA ・ SU ・ C ・ MS and a CON-70 converter. It is not clear for me why the Heritage line does not include the two flagship models, the Custom 845 and Custom Urushi, because they have the same design except for accessories that are gold-plated and not rhodium-plated. Maybe “heritage” is not about shape, but about color? :))

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Після невдалого падіння, ручка(перо) було самотужки виправлено власником, але припинило приносити задоволення, то прийшла до мене на налаштування та коррекцію зі зменьшення лінії.

After an unsuccessful fall, the nib was corrected by owner, but ceased to be fun, then came to me for adjust and correction to reduce the line.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною до коррекції була – 0.5мм, а після коррекції стала  0.25мм(по домовленності з власником).  Додавання тиску дозволяє збільшити лінію до 0.7мм. Зворотний бік майже не писав, але після корекціі має лінію – 0.2мм та трохи прозору. Подача стабільна, рівна.

The width of ordinary line by the right side before the correction was – 0.5 mm, and after correction became – 0.25 mm (by agreement with owner). Adding pressure allows to increase the line up to 0.7mm. The reverse side is almost not written before, but after correction has a line – 0.2mm and little transparent. The ink flow is stable.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Що в підсумках: як що у вас не таг багато грошей, але ви прагните користуватись золотим пером та вам не дуже подобаєтся форма торпеди (Custom 74) то ця модель саме для вас. Якісний пластик, добре перо – надійний працівник на кожен день. Але як що ви прагните чогось більшого, в томуж дізайні, то я рекомендую придивитись до 912 моделі з нестандартним пером, особисто мені дуже подобаєтся перо FA (Falcon).

At the end: if you do not have a lot of money, but you want to use gold nib and do not like the torpedo shape( like Custom 74), this model is for you. Quality plastic, good nib – a reliable worker for every day use. But if you want something more, in the same design, I recommend looking at the 912 model with a non-standard nib, personally for me very liked FA (Falcon) nib.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Update 1:

Традіціні фото того що було і то що зроблено. Убрав площадку та ассіметрію кінчика, зменшів розмір та відполерував для гладкого письма.

Traditional photos of what “was before” and what “was done”. Removed “hard” spot and tip asymmetry, reduced size and polished for smooth writing.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Update 2:

Трохи фотографий тестового письма “до” та “після” роботи. (ліворуч “як було”, праворуч “як стало”)

A few photos of test writing “before” and “after” the work. (on the left “as it was”, on the right “as it became”)

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Зверху “як було”, знизу “як стало”.

From above “as it was”, from below “as it became”.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Update 3:

Ще одне традіційне фото пера крупно.

Another traditional magnify photo of a nib.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Update 4:

А це фото як ручка виглядає в руці.

And how looks the pen in my hand.

Waterman Edson Ruby Red. Lenskiy.org

Update 5:

На додаток о том яки дійсно неймовірні наші хлопці!!! Крім того що вони хоробрі, веселі, обізнані, завзяті так вони ще й романтики! Знайомтесь – Роман Трохимець (@rommmazov у ТікТоку), а це відео просто неперевершене!

In addon, is how amazing our guys really are !!! In addition to being brave, cheerful, knowledgeable, persistent, they are also romantics! Meet Roman Trokhimets (@rommmazov in TikTok), and this video is simply amazing!

Roman Trokhymets. Glory to Heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

In such moments, as not to go mad, to save brain and stay calm, beacuse it’s could be scary, I looked around at nature. A bumblebee is flying here near me. Listening the butterfly. Feeling wind on my face. And remind to myself what am I fighting now. Why I am – To stop this evil, to keep it from going further!

WRoman Trokhymets. Glory to Heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

В такі моменти що би не зійти з глузду, не поїхати вкрай, бо дійсно може стати страшно, дивишся на природу. Біля мене літає джміль. Слухаю метеликів. Відчуваю вітер. І нагадую собі за що я тут б’ юсь. Чому саме я тут знаходжусь. – Щоб зупинити це зло, щоб не дати йому пройти далі!

Roman Trokhymets. Glory to Heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Парні, залишайтесь живими!!!! А у мене на цьому поки все …

Guys, stay alive !!!! 

Leave a Comment

Error: Please check your entries!