Hello everybody! Today I want to tell a little about one of the youngest Italian brands, but at the same time with a big tradition – this is the Maiora brand. I would also says personal thanks to Nino Marino, Oksana Kit and Gianfranco Raimo for their support during this difficult time for me and my country.

Вітаю всіх! Сьогодні хочу трохи розповіси про один з наймолодших італійських брендів, але водночас з богатими традиціями – це бренд Maiora. А ще хотів би додатково подякувати Nino Marino, Oksana Kit та Gianfranco Raimo за підтримку в цей важкий час для мене та моїй країні.

Maiora Mytho Origine (made in Italy) handcrafted with heart

Хотів би акцентувати що ця модель має суто італійський, добре впізнаваний, іконічний дизайн – пряма циліндрична форма, з конічними закінченнями. Основний матеріал корпусу це смола чорного так помаранчевого кольору. Я не знаю чи Дельта вперше використала цю текстуру смоли, але понад усе вона асоціюється с моделлю Dolcevita. Система живлення – картріджно-конвертерна стандарту international, доречи конвертер з різбленням. Ковпачок також з різбленням, різблення з 3 заходами, відкриття\закриття складає 1 оберт.

I would like to emphasize that this model has a purely Italian, recognizable, iconic design – straight cylindrical shape with conical ends. The main material of the body is black and orange resin. I don’t know is Delta first use this texture or not, but this texture with this colors it mostly associated with Dolcevita line. Filling system is cartridge/converter by the international standard, and by the way the converter with thread. Cap on thread also with 3-way thread, opening/closing in 1 turn.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Ковпачок має традиційний та такий впізнаваний кліп з колесиком. У верхній частині ковпачка розташоване ім’я бренду та країна виробництва – Maiora -Italy-, а у нижній частині над кільцем назву моделі Origine та номер даної ручки – 0639. Декоративне кільце має ажурний візерунок, та зроблено зі стерлінгового срібла що доводиться відповідними клеймами  – 925 в овалі та ✩1189’N (Неаполь)

The cap has a traditional and recognizable clip with wheel. At the top of cap is placed brand name and country of production – Maiora -Italy-, and at the bottom, above the ring is the name of model – Origine and serial number of pen – 0639. The decorative ring has an openwork pattern and made of sterling silver with appropriate jewelery marks925 in oval and ✩1189’N (Naples)

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Ручка конвертера зроблена стильною та металевою і на неї нанесено ім’я бренда та країни походження: Maiora, made in Italy

The converter knob is made stylish and metal and have brandname with country of origin: Maiora, made in Italy

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Перо: Ця модель використовує перовий вузол 6 розміру виробництва JoWo. Це сталеве перо з нержавіючого сплаву, жорстке, але не цвях. На перо нанесено фірмове лого компанії, як мені здається 3 стрілки та кінчик пера, ім’я бренду – Maiora так країна бренду Italy. З правого боку на перо нанесена розмірність – EF.

The nib: This model uses a 6 size nib unit by JoWo. This is a stainless steel nib, hard but not a nail. The nip has the company’s logo, it seems to me as 3 arrows with part of nib , the brandname – Maiora and the country of origin – Italy. On the right side of nib is placed dimension – EF.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному вигляді – 149.4мм, зі знятим ковпачком – 136мм. Діаметр корпусу – 15.7мм, у місці хвату – 12.8мм. Повна вага тільки ручки – 31.3г, а без ковпачка – 18.5гр. Фірмовий конвертер окремо важить 6.6г.

Overall dimensions of the tool: folded length – 149.4mm, without cap – 136mm. Body diameter – 15.7mm, at the grip – 12.8mm. The total weight of pen is 31.3g , and without cap it is 18.5g . The branded converter weighs 6.6g. 

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Що до історії компанії Maiora то це молода компанія яка була заснована у 2018 році підприємцем Ніно Маріно. Да, да, той самий який очолював та був одним із 3-х засновників(1982) добре відомої італійської компанії Delta про яку я неодноразово писав. Тобто це бренд хоч і молодий, але вже зі сформувавшимися традиціями виробництва письмових приладів. Окрім свого бренду Maiora Pen Company зараз займається керуванням, виробництвом та дистрибуцією одного із найстаріших брендів Італії – Nettuno, який належить достатньо відомої сім’ї Vecchietti і сягає своїм корінням аж у 1911 рік. Але торік для компанії сталась ще одна видатна подія, компанія стала керуючою для вже згадуваного мною бренда Delta, який припинив свою діяльність  у 2017 році. Наразі Maiora буде займатись його відродженням, та побажати їм успіхів і будем з нетерпінням очікувати старих та нових моделей Delta. Доречи Maiora Pen Company ще керує брендом Markiaro.

Що стосовно самої моделі то вона має три кольорових дизайну: 1) ця модель Mytho Origine; 2) Mytho Dama – глянсовий білий з золотистою фурнітурою; 3) Mytho Oronero – глянсовий чорний з паладієвою фурнітурою. Окрім цих 3-х версій є ще більш люксовий варіант з назвою Mytho Grand K, який відрізняється від 3-х вище названих наявністю поршневого механізму заправки та золотим 14К пером.

Minutes of history:
As for the history of Maiora, it is a young company that was founded in just 2018 by Nino Marino. Yes, yes, the same one who headed and was one of the 3 founders (1982) of the well-known to us Italian brand Delta about which I have repeatedly written. That is, this is a brand, albeit young, but with big traditions in the production of writing instruments. In addition to its brand, the Maiora Pen Company now manages, manufactures and distributes one of the oldest Italian brands Nettuno, which belongs to the well-known Vecchietti family and has its roots as far back to the 1911. But last year was another outstanding event for the company, the company has rights to the already mentioned early brand Delta, which ceased operations in 2017. For now, Maiora will be reviving it, and we wish them success and look forward to old and new Delta models. By the way, Maiora Pen Company also manages the Markiaro brand.

As for the model Mytho, it has three color versions: 1) this model is Mytho Origine; 2) Mytho Dama – by glossy white with gold fittings; 3) Mytho Oronero – by glossy black with palladium fittings. In addition to these 3 versions, company hasve a more luxurious version called Mytho Grand K, which differs from the 3 above-mentioned by the presence of a piston filling mechanism and 14K solid gold nib.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Як ви мали зрозуміти я отримав нову ручку яка не потребувала обслуговування, але для огляду я її таки розібрав, хоча попередньо спробував “по сухому” у зошиті. Можу констатувати що прямою стороною ручка відчувалась дуже гладкою, а зворотний бік був очікувано гоструватим. Тобто він не шкрябав, а був саме гострий і я вважаю що у певному сенсі це не заважало б письму, але я трохи все-таки подполірував зворотний бік:).

As you understand, I received a new pen that did not require in service, but for review I disassembled it, although I firstly tried “by dry” in notebook. I can say that right side of the nib felt very smooth impression, and reverse side was expectedly crispy. That is, it did not scratchy, but was just crispy and I think that would not interfere with writing, but I still polished the reverse side :).

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.35мм, як і зворотною, хоча зворотний бік дає трохи прозорішу лінію. Тиск дозволяє трохи збільшити лінію до 0.6мм. Лінія прямо. стороною волога та насичена.

The width of the ordinary line by the right side is 0.35 mm, as well as the reverse side, although the reverse side gives a slightly more transparent line. The pressure allows to slightly increase line up to 0.6mm. The line by right side is juicy and saturated.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Наприкінці: зазвичай очікування в речах рідко коли здійснюються при першому знайомстві, і ще рідкіше коли очікування перевершуються. Так ось для мене стався як раз останній випадок. Тобто це дуже кльова ручка, велика, з неперевершеним дизайном, та ще й “виключно для мене”, бо для мене зробили виключення та до моделі Origine я отримав ковпачок з моделі Oronero, так що такої як у мене ні у кого поки немає:)). У мене немає жодних технічних претензій до цієї ручки (то що я  божеволію від цього поєднання кольорів це ви могли зрозуміти з постів про Delta Dolcevita), але є одне зауваження(як без цього): коли відкрутити малого ковпачка заправного механізму, то ручка поршня буде занадто склизькою особливо як що маєте вологі руки, то насічки як у фірмових конвертерів Visconti в цьому випадку точно не завадили б. На жаль, попри той самий стандарт International та різблення на конвертері, ви не зможете комфортно скористуватися конвертером Visconti, бо він коротший за конвертер Maiora. Коротше ручка кльова то я сміло можу її рекомендувати до покупки.

At the end: expectations in things are usually seldom met at the first acquaintance, and even less often when expectations are exceeded. So for me it was the second case:). That is, it is a very cool fountain pen, big(oversize), with outstanding design, and even “exclusively for me”, because exceptions were made for me and I received cap fom Oronero model to my Origine, so no one has one like mine yet (perhaps:)). I haven’t technical complaints to this pen (what I’m crazy about is this color combination you could understand from the my posts about Delta Dolcevita), but I have is one remark (as without it): if you unscrew the blind cap of the converter, the piston knob can be too slippery, especially if you have wet hands, the notches as in the branded converters Visconti in this case would not hurt. Unfortunately, despite the same International standard and the threaded converter, you will not be able to comfortably use the Visconti converter, because it is shorter than the Maiora converter. In short, the pen is cool, and I recommend it for purchase.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 1:

У першому додатку хочу показати як виглядає повний комплект: зовнішня картонна коробка, футляр з дизайнерського картону під шкіру помаранчевого кольору,  знімний ложемент з ручкою та інструкція за гарантійним талоном.

In the first addon I want to show the retail set looks like: outer cardboard box, case made of designer cardboard like an orange skin, removable lodgement with fountain pen and instructions with warranty card.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 2:

Як виглядає перо у збільшеному вигляді.

How looks is magnify nib

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 3:

Ручка привода поршня зі знятим ковпачком.

Piston knob without blind cap.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 4:

Ключові та неперевершені елементи дизайну: помаранчева текстура корпуса та срібне кільце з ажурним візерунком, та звісно просто фантастичні декоративні помаранчеві кільця на моє індивідуальне прохання:).

Main and unsurpassed design elements: orange body texture and silver ring with an openwork pattern, and of course, just fantastic decorative orange rings at my individual request :).

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 5:

То як виглядає ручка в руці.

How looks this fountain pen in my hand.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 6:

Заключне доповнення – шана сучасному герою України – Генадію Матуляку, який загинув 25 лютого під Гостомелем під час виконання бойового завдання в бою з ворожими силами російських окупантів.

The final addon is a tribute to the modern hero of Ukraine – Gennady Matulyak, who died on February 25 near Gostomel while performing a combat mission in battle with enemy forces of the russian occupiers.

Gennady Matulyak is ukrainian pilot and hero. Lenskiy.org

Коли почалося повномасштабне вторгнення рф, командир першої авіаційної ескадрильї військової частини А4465 підполковник Геннадій Матуляк одразу, посеред ночі, прибув у свій підрозділ. Упродовж 24 лютого здійснював бойові вильоти, знищуючи колони ворожої техніки. Вранці 25 лютого, після успішного виконання завдання під Гостомелем, летів над населеними пунктами Вишгородського району… Несподівано з’явились російські винищувачі, почався повітряний бій. У літак Геннадія Матуляка, який був ведучим, поцілили ракетою. Підполковник ще встигав катапультуватися, але саме пролітав над Глібівкою і, щоб літак не впав у населеному пункті, продовжив виводити його в бік лісосмуги. А в момент, коли врешті потягнув катапульту, відбулося друге фатальне влучання. Шансів врятуватися не залишилося. Про все це розповіли очевидці — жителі Глібівки, які дуже вдячні Геннадію Матуляку за те, що ціною власного життя відвів падаючу бойову машину від села…

When the full-scale russian invasion began, the commander of the first aviation squadron of the A4465 military unit, Lieutenant Colonel Gennady Matulyak, immediately arrived in the middle of the night in his unit. During February 24, he made combat sorties, destroying columns of enemy equipment. On the morning of February 25, after successfully completing the task near Gostomel, he flew over the settlements of the Vyshgorod district… russian fighters suddenly appeared, an air battle began. A rocket was fired at Gennady Matulyak’s plane, his plane was the main one. The Gennady have chanse to eject, but he flew over Hlibivka, in order to prevent the plane from crashing in the settlement, continued to lead it towards the forest strip. And at the moment when he finally pulled the catapult, there was a second fatal hit. There is no chance to escape. Eyewitnesses from Hlibivka told about all this, and they are very grateful to Hennadiy Matulyak for taking the falling fighting vehicle away from the village at the cost of his own life…

Gennady Matulyak is ukrainian pilot and hero. Lenskiy.org

Батько Героя України був авіаційним техніком. Тож із дитинства Геннадій мав можливість спостерігати в небі фігури вищого пілотажу. Тоді в нього з’явилася мрія стати льотчиком. Зрештою, таки став пілотом винищувача. Після того, як розформували його частину, пішов у штурмову авіацію, аби тільки продовжувати літати. Загалом підполковник Матуляк служив 28 років. А літав — понад 20. Уже міг виходити на пенсію, але не уявляв свого життя без неба. Останній його контракт закінчувався у 2023 році. “Навіть у мирний час було хвилювання через кожен виліт Геннадія. Коли організовувалися нічні польоти, то ніколи не спала. Чекала дзвінка опісля, — пригадує вдова Ольга Матуляк. — Хоча чоловік завжди казав: “Я тебе люблю, коли ти — сильна. І ти маєш бути сильною”. Ольга познайомилася з майбутнім чоловіком у… літаку. “Гена на нашому першому побаченні у квітні 2016-го розповів, що звернув на мене увагу ще в 2011-му, коли вперше стрибала з парашутом, — каже дружина. — Тоді ж сказав, що нам потрібно одружитися і що в нас народиться донечка”. Пара оформила стосунки у 2017-му, а у 2018-му на світ з’явилася Софійка. Коли донечці було два рочки, батько вчив її кататися на ковзанах, адже мріяв, аби Софійка займалася фігурним катанням. “Ще він дуже любив мотоцикли, — ділиться Ольга Матуляк. — Торік у листопаді переконала Гену, щоб купив собі в салоні новий мотоцикл. Та він лише раз встиг на ньому прокататися…”

The father of the Hero of Ukraine was an aviation technician. So from childhood Gennady had the opportunity to observe aerobatics in the sky. Then he had a dream to become a pilot. In the end, he became a fighter pilot. After his unit was disbanded, he joined the assault aircraft only to continue flying. In total, Lieutenant Colonel Matulyak served for 28 years. And he flew – more than 20. He could retire, but could not imagine his life without heaven. His last contract expired in 2023. “Even in peacetime, I was very worried about every flight. When night flights were organized, I never slept. I was waiting for a call later, – remembers the widow Olga Matulyak. – Although my husband always said: “I love you when you are strong. And you have to be strong. ” Olga met her future husband on the plane. “Gena said on our first date in April 2016 that he paid attention to me back in 2011, when I at first jumped with parachute,” says his wife. “Then he said that we need to get married and that we will have a daughter.” They married in 2017, and in 2018 Sofiyka(daughter) was born. When her daughter was two years old, her father taught her to skate, because he dreamed that Sofiyka would do figure skating. “He also loved motorcycles,” says Olga Matulyak. – Last November, I convinced Gena to buy a new motorcycle in the cabin. But he only managed to ride it once… ”

Gennady Matulyak is ukrainian pilot and hero. Lenskiy.org

Слава героям! Все буде Україно!

Glory to the heroes! Heroes do not die!

 


Update 14.06.2022:

Коротше я не втримався:). Здалось мені після тесту що 0.35мм буде занадто для портретів, то я вирішив зменшити трохи розмірність пера та подачу чорнил, та переробити в Drawing nib.

So, I could not resist :). It seemed to me after the test that 0.35mm would be too much for portraits, so I decided to reduce the size of nib and ink flow a bit, and regrind it into Drawing nib.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Після проведених робіт ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.2мм, а зворотною0.4мм. Подача стала помірною.

After the work, the width of ordinary line by the right side is – 0.2 mm, and the reverse side – 0.4 mm. The ink flow became normal.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Як було та як стало.

How it “before” and how it “after”.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Update 8:

Ще вчора забув додати “солодке життя” для порівняння:) – Maiora Mytho Origine, Delta Dolcevita Stantuffo, Delta Dolcevita Medium.

Yesterday I forgot to add  my  “sweet life” for comparison 🙂 – Maiora Mytho Origine, Delta Dolcevita Stantuffo, Delta Dolcevita Medium.

Maiora Mytho Origine, Delta Dolcevita Stantuffo, Delta Dolcevita Medium. Lenskiy.org

Maiora Mytho Origine, Delta Dolcevita Stantuffo, Delta Dolcevita Medium. Lenskiy.org

Update 9:

Ну і традиційно на останній додаток сам ескіз – сподіваюсь цей хлопець впізнаваний та представлення не потребує:))

Well, and traditionally for the last addon the sketch – I hope this guy is recognizable and does not need in presentation :))

Stephen B.R.E. Brown. Lenskiy.org

Stephen B.R.E. Brown. Lenskiy.org

Stephen B.R.E. Brown. Lenskiy.org

 


Update 15.06.2022:

У бою під Ізюмом Харківської області 9 червня загинув голова громадської організації “Захистимо Протасів яр” та розвідник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний яр Роман Ратушний, син письменниці Світлани Поваляєвої та журналіста Тараса Ратушного.

In the battle near Izyum, Kharkiv region, on June 9, Roman Ratushny was killed by russians ocuppers, head of the public organization “Let’s Protect Protasiv Yar” and scout of the 93rd separate mechanized brigade Kholodny Yar, son of writer Svitlana Povalyaeva and journalist Taras Ratushny.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Ратушний брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93-ї омбр Холодний яр звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

From the first day of the full-scale russian invasion, Ratushny took part in the battles near Kyiv, and then, as part of the 93rd mechanized brigade Kholodny Yar, he liberated Trostyanets, fought in the Sumy region and near Izyum.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Героям слава! Glory to heroes!

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

 


Update 04.07.2022:

Трохи щє подправив перо, бо не дуже подобалось як воно пише, то занадто “сухо”, то занадто “товсто”.

I grinded the nib a little more, because I didn’t really like how it wrote, sometimes too “dry”, or sometimes too “thick”.

Maiora Mytho Origine. Lenskiy.org

Цікаво що чорнило Private Reserve Chocolat при сухій подачі створює червоний відтінок (праве плече/ліворуч на малюнку).

It is interesting that Private Reserve Chocolat ink have a red tint when nib have dry ink flow(right shoulder/left at the sketch).

Maiora Mytho Origine w|custom nib. Lenskiy.org

Інші ракурси ескізу тут(Other pics of the sketch here): http://lenskiy.org/2022/07/131-days-of-war-stoprussia/

 


Update 04.08.2022:

Спробував інше чорнило – Private Reserve Ebony Blue, після DreamPen залишку вистачило тільки на один ескіз)) Гадаю там залишалось чи 1/4, чи 1/5 картриджу.

I tried another ink – Private Reserve Ebony Blue, after DreamPen, the remainder was only enough for one sketch)) I think there was either 1/4 or 1/5 of the cartridge left.

Look up girl. Lenskiy.org

Look up girl. Lenskiy.org

Look up girl. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Blue

Maiora Mytho Origine w|custom nib. Lenskiy.org

 


Update 06.08.2022:

Happy birthday to Nino Marino

Nino Marino Delta and Maiora founder. Lenskiy.org

Nino Marino working in the fountain pen industry for over 40 years and live and work in Naples. His passion for fountain pens originated in 1978, when he was only 20 years old and was studying engineering.
In 1982, founded DELTA, a fountain pen brand well known and appreciated worldwide for its quality and style. Nino headed Delta for 36 years, until its closure in 2017.
In January 2018, founded the Maiora Pen Company to continue producing beautiful fountain pens.
Also, since the beginning, Maiora Pen Company manage the oldest Italian fountain pen brand, Nettuno 1911, and from 2021 also Delta brand again.

Nino Marino Delta and Maiora founder. Lenskiy.org

Ніно Маріно працює в індустрії авторучок понад 40 років і живе та працює в Неаполі. Його захоплення авторучками виникло в 1978 році, коли йому було лише 20 років і він навчався на інженера.
У 1982 році заснував DELTA, бренд авторучок, добре відомий і цінуємий у всьому світі за його якість та стиль. Ніно очолював Delta 36 років, до безсрокового припинення виробництва у 2017 році.
У січні 2018 року заснував компанію Maiora Pen Company, щоб продовжити займатись виробництвом перових авторучок. З самого початку існування Maiora Pen Company керує найстарішим італійським брендом авторучок Nettuno 1911, а з 2021 року знову брендом Delta.

Nino Marino Delta and Maiora founder. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Maiora Mytho Origine w|custom nib. Lenskiy.org

 


Update 13.08.2022:

Just a portrait of a woman and nothing more

Portrait of woman. Lenskiy.org

Portrait of woman. Lenskiy.org

Portrait of woman. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Maiora Mytho Origine w|custom nib. Lenskiy.org

 


Update 21.08.2022:

Matteo Martari is an Italian actor.

Matteo Martari. Lenskiy.org

Matteo Martari. Lenskiy.org

Matteo Martari. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Maiora Mytho Origine w|custom nib. Lenskiy.org

 


Update 24.09.2022:

Нарешті я закінчив вже трохи набридлий картридж Private Reserve Ebony Purple. Все-таки у тонкому пері життя тягнеться трохи інакше, довше ніж усе довкола. Длоечи чорнил таки трохи не вистачило щоб повністю закінчити єскіз, навіть вода не допомогла))

I finally finished the already somewhat bored Private Reserve Ebony Purple cartridge. Still, in a thin pen, life drags on a little differently, longer than everything around. But amount of ink was not enough to completely finish the sketch, even water did not help))

The love is... Lenskiy.org

Отже, любов – це…
Є кохання до когось, є любов до батьків, є любов до країни. А чи може захопленість ручками вважатися любов’ю? :))

So, the love is…
There is love to someone, there is love to parents, there is love to country. And can passion to fountain pens be considered love? :))

The love is... Lenskiy.org

Відносно попередніх ескізів колір трохи змінився, став значно темніший, я так розумію що за місяць чорнило просто упарилось в картриджі чи ручці.

Compared to the previous sketches, the color has changed a little, it has become much darker, I understand that in a month the ink simply evaporated in the cartridge or pen.

The love is... Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

The love is... Lenskiy.org

 


Update 26.11.2022:

Тетяна Чорновол — народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екс-кореспондент видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».

Tetyana Chornovol is a People’s Deputy of Ukraine of the 8th convocation, Ukrainian journalist and public figure, ex-correspondent of Livy Bereg, Ukrainian Pravda, and Obozrevatel publications.

Tatyana Chornovol. Lenskiy.org

В минулому народна депутатка України, а нині командир протитанкових ручних комплексів вітчизняного виробництва Тетяна Чорновол.

“Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк – сором”

Ракета для “Стугни” важить 30 кг. У першу ж ніч російського вторгнення їй вдалося своєю легковою автівкою вивезти зі складу 20 таких ракет, “Бо ми розуміли, що склад розгромлять в першу ж чергу”, – додала вона.

Tatyana Chornovol. Lenskiy.org

In the past, a People’s Deputy of Ukraine, and now the commander of domestically produced anti-tank manual complexes, Tetyana Chornovol.

“We are no longer afraid of tanks and we can already say that knocked out just only one tank it is very modest now”

The rocket for “Stugna” weighs 30 kg. On the very first night of the russian invasion, she managed to take 20 such missiles out of the warehouse with her car, “Because we understood that the warehouse would be destroyed first,” she added.

Tatyana Chornovol. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Plum

Maiora Mytho Origine w|custom UEF nib. Lenskiy.org

5 Comments

 • 25.09.2022 Відповіcти

  K v k s v prasad

  Sir good morning
  I hope everything fine and pen review is ultimate and also sketches are awesome . Wether the nib and feed unit separately can sale if yes what will be the price . Also total unit price plz

  • 25.09.2022 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Thank you! Unfortunately, there is no possibility to sell the nib separately. Currently, the nibs are not available separately without pens.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!