Hello everybody! Yesterday was such a day that: magnetic storms, the general feeling is not very good, and the sad mood came after the post about the fact that Japanese Urushi is not Japanese at all, but Vietnamese, but, but… I don’t remember to which pen personally I modified this nib, but it happened that I this nib had it lying free. So, while I’m thinking about what to do with original B nib, because B is useless to me, I decided to combine a good nib with beautiful pen.

Всім привіт! Вчора був такий день що: магнітні бурі, загальне почуття не дуже, та ще наклався настрій після статті з того що японський лак зовсім не японський, а в’єтнамський, але, але… Я вже не пам’ятаю до якої ручки персонально я модифікував це перо, але так сталось що воно у мене лежало вільним. Тож, поки я думаю що робити з орігінальним пером В, бо В мені ні для чого, я вирішив поєднати непогане перо і гарну ручку.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom UEF Noodler’s Flexible nib

There is no point in full review this pen, because I already did it the other day before, so everyone can go to the original Wancher DreamPen review. Regarding this modification. I have another original Noodlers Flex #6 (35) nib that has a slightly wider tail compared to the standard JoWo nib, and slightly more rounded arch, so I narrowed the tail of this nib a bit. Then I removed some material on the shoulders for more softness, and of course, reground tip, because the original tip was too thick for fine writing. This nib now looks like this:

Немає сенсу описувати повністю ручку бо я це вже зробив днями, то-ж всі бажаючи можуть перейти до орігінального оголяду Wancher DreamPen. Стосовно цієї модіфікації. У мене є ще одне орігінальне перо Noodlers Flex #6 (35) яке в порівнянні зі стандартним пером JoWo має трохи шірший хвіст, та трохи покатіший свод, то-ж я трохи звузив хвост цього пера. Потім ще прибрав трохи матеріала на крилах для більшої м’якості, та звісно, зменшів кінчик, бо орігінальний був занадто товстий для красивого письма. То-ж перо зараз виглядає так:

custom Noodlers Flexible UEF nib. Lenskiy.org

Останнім разом я використовивал це перо встановлюючи його на сучасну модель Conklin Crescent Mark-Twain Carbon Fiber та публіковав огляд -порівняння з немодіфікованним пером, однак гадаю що щось мені не сподобалось тому я його витягнув і поклав окремо.

The last time I used this nib was to install it on a modern model Conklin Crescent Mark-Twain Carbon Fiber and posted a comparison review to unmodified nib, but I think something didn’t like me so I pulled it out and put it aside.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Так дві одинокості знайшли один одного:)). Тобто виглядає начебто все органічно. Ще хотів зазначити що я не став використовувати оригінальний стакан з червоного ебоніту аби чого не сталося, тож за основу взяв базовий nib unit JoWo з однієї із моїх ручок. А, ще одна річ: я замінив штатний фідер JoWo на Bock який теж прийшлось трохи модифікувати, щоб він добре співпадав з пером. Останнім часом мене фідери JoWo трохи розчарували в деяких ручках, своєю нестабільною подачею, тож я їх замінював на фідери формату Bock і інколи навіть без модифікацій і вони монтувалися навіть краще ніж оригінальні JoWo.

So two lonelinesses found each other:)). That is, it seems that everything is organic, suits each other. I also wanted to note that I did not use the original red ebonite collar just in case something happened, so I used a standard JoWo nib unit from one of my pens as basis. And one more thing: I replaced the stock JoWo feed by Bock one, which also had to be slightly modified to match the nib. Lately I’ve been a little disappointed with JoWo feeds in some pens, with their erratic flow, so I’ve replaced them too by Bock format feeds and sometimes even without any modifications and they mounted even better than the original JoWo ones.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

То ж прийшов час протестувати вироблення. Якимось дивом, хоча скоріше із за відсутності досвіду, обличчя японської дівчини яке я взяв за основу перетворилось на обличчя європейської дівчини, за що я, звісно, прошу вибачення у моєї японської аудиторії.

The time has come to test item. By some miracle, although rather due to lack of experience, the face of Japanese woman that I took as theme turned into the face of European woman, for which I, of course, apologize to my Japanese readers.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.2-0.25мм, а тиск дозволяє збільшити цю лінію до – 0.8мм. Зворотний бік дає прозорішу лінію  0.2мм завширшки.

The width of ordinary line by the right side is – 0.2-0.25mm, and the pressure allows to increase this line to – 0.8 mm. The reverse side gives a line 0.2mm wide. 

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Що наприкінці: Ви самі бачите, дивовижно, але помірне навантаження на перо не виявляє жодних проблем з лінією, навіть на довгих штрихах, вірогідно вийшло добре поєднання чорнил с пером та фідером. Навіть праворуч там де начебто проглядають рейки, то просто технічна помилка, бо моя рука зачепилась за підкладинку. Тож я гадаю що навіть відкладу зараз думки що до оригінального золотого пера, та залишу все так як є, бо поєднання вийшло неймовірно гармонійним та чудовим. Так приємно відчувати гарне перо у гарному корпусі, да ви і самі бачите як акуратно виходять штрихи. Так що день був складний, а закінчився доволі приємно)).

What’s in the end: You can see for yourself, surprisingly, a pressure on the nib shows no problems with the line, even on long strokes, probably a good combination of ink with nib and feed. Even on the right, where the rails seem to be visible, it is simply a technical error, because my hand got caught on the cover. So I think I’ll even put aside thoughts about the original gold nib for now, and leave everything as it is, because the combination this pen with this nib turned out to be incredibly harmonious and wonderful. It is so nice to feel a good nib into wonderful body, and you yourself can see how neatly the strokes and shades come out. So the day was difficult, but it ended quite pleasantly)).

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого доповнення, я записав коротеньке відео як працює ручка під час письма.

As a first addon, I recorded a short video of how this pen/nib works when writing.

 

Update 2:

Збільшене фото пера. Magnify photo of nib.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Update 3:

А зараз ескіз, але я зовсім не впевнений чи варто казати портрет кого я хотів намалювати з того що написав вище)). То ж буду чекати на ваші припущення…

And now a sketch, but I’m not sure if I should say a portrait of whom I wanted to draw from what I wrote above)). I will wait for your guesses…

Fuyuko Matsui - contemporary Japanese artist. Lenskiy.org

Fuyuko Matsui - contemporary Japanese artist. Lenskiy.org

Fuyuko Matsui - contemporary Japanese artist. Lenskiy.org

 


 

Update 21.07.2022:

Dante Alighieri is very, very, very actual in our time, especially to our “northern neighbors”.

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Lenskiy.org

“Consider your origin. You were not formed to live like brutes but to follow virtue and knowledge.”

Dante Alighieri, The Divine Comedy

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Lenskiy.org

«Урозумійте своє походження. Ви створені не для того, щоб жити як звірі, а для того, щоб слідувати чеснотам і знанням».

Данте Аліг’єрі, Божественна комедія

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Lenskiy.org

 


 

Update 28.07.2022:

Продовжую насолоджуватись поєднанням вишуканого корпусу та дуже непоганого пера:)) Портрет жінки с кучерявим волоссям.

I continue to enjoy the combination of amazed body and very good nib:)) Portrait of a woman with curly hair.

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

Same ink: Robert Oster Graphite

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

 


 

Update 29.07.2022:

Вирішив замінити(спробувати нове) чорнило та продовжити далі – Полковник Олександр Григор’єв на позивний «Шумахер». Детальніше можна дізнатись в окремому пості.

Decided to change (try new) ink and continue – Colonel Oleksandr Grigoriev with the call sign “Schumacher”. Detailed info in separate post.

Oleksandr Grigoriev - the helicopters pilot. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Полковник Олександр Григор’єв на позивний «Шумахер» загинув 28 лютого 2022 року під час бойового вильоту під Києвом біля селища Макарів.

Colonel Oleksandr Grigoriev with the call sign “Schumacher” died on February 28, 2022 during a combat sortie near Kyiv near the village of Makariv. 

Oleksandr Grigoriev - the helicopters pilot. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Blue

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Writing sample

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 03.08.2022:

Колись давно я вже пробував це чорнило, але це було в Аврорі з достатньо потужною подачею, тому це чорнило було майже чорним. Лише зворотний бік паперу давав уявлення про прихований колір. Тож я вирішив спробувати їх на тонкому пері і це було гарною думкою))

I’ve tried this ink a long time ago, but it was in an Aurora with a strong enough ink flow that this ink was almost black. Only the reverse side of the paper gave an idea of the hidden color. So I decided to try them on a thin nib and it was a good idea))

Wonderful fountain pen world. Lenskiy.org

How is big this wonderful fountain pen world))

Wonderful fountain pen world. Lenskiy.org

Wonderful fountain pen world. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 05.08.2022:

Хотів сьогодні спробувати нове чорнило, а так сталось що в моїй упаковці Private Reserve Mix замість Purple Mojo поклали ще один картридж Ebony Purple, тому що я оком зовсім не бачу різниці))

I wanted to try a new ink today, and it so happened that in my Private Reserve Mix package, instead of Purple Mojo, put another Ebony Purple cartridge, because I can’t see the difference at all))

Happy 50th Anniversary, Carol! Lenskiy.org

Happy 50th Anniversary, Carol!

Happy 50th Anniversary, Carol! Lenskiy.org

Happy 50th Anniversary, Carol! Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 18.08.2022:

Нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу. То що ж краще: нічого не знати та жити у тихій гавані, чи знати – та жити у бурхливих водах? Кажуть що рух це сенс всього життя!

Don’t see anything, Don’t hear anything, Won’t say anything to anyone. So what is better: to know nothing and live in a quiet harbor, or to know – and live in stormy waters? They say that movement, it is a life!

Don't see, Don't hear, Won't say! Lenskiy.org

Don't see, Don't hear, Won't say! Lenskiy.org

Don't see, Don't hear, Won't say! Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 09.09.2022:

Пам’яті королеви Великобританії Єлизавети II (26 квітня 1926 – 8 вересня 2022)

In memory of Queen Elizabeth II of the United Kingdom (21 April 1926 – 8 September 2022)

“When peace comes, remember it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place.”

– Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth II. Lenskiy.org

Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary) was Queen of the United Kingdom and the other Commonwealth realms from 6 February 1952 until her death in 2022. She was queen regnant of 32 different sovereign states during her life, and served as monarch of 15 of them at the time of her death. Her reign of 70 years and 214 days is the longest of any British monarch and the longest recorded of any female head of state in history.
Elizabeth was born in Mayfair, London, as the first child of the Duke and Duchess of York (later King George VI and Queen Elizabeth). Her father acceded to the throne in 1936 upon the abdication of his brother, King Edward VIII, making Elizabeth the heir presumptive. She was educated privately at home and began to undertake public duties during the Second World War, serving in the Auxiliary Territorial Service. In November 1947, she married Philip Mountbatten, a former prince of Greece and Denmark, and their marriage lasted 73 years until his death in April 2021. They had four children: Charles III; Anne, Princess Royal; Prince Andrew, Duke of York; and Prince Edward, Earl of Wessex.
When her father died in February 1952, Elizabeth—then 25 years old—became queen of seven independent Commonwealth countries: the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, and Ceylon (known today as Sri Lanka), as well as Head of the Commonwealth. Elizabeth reigned as a constitutional monarch through major political changes such as the Troubles in Northern Ireland, devolution in the United Kingdom, the decolonisation of Africa, and the United Kingdom’s accession to the European Communities and withdrawal from the European Union. The number of her realms varied over time as territories gained independence and some realms became republics. Her many historic visits and meetings include state visits to China in 1986, the Republic of Ireland in 2011, and visits with five Popes.
Significant events include Elizabeth’s coronation in 1953 and the celebrations of her Silver, Golden, Diamond, and Platinum Jubilees in 1977, 2002, 2012, and 2022, respectively. Elizabeth was the longest-lived and longest-reigning British monarch, and the second-longest reigning sovereign in world history, only behind Louis XIV of France. She faced occasional republican sentiment and media criticism of her family, particularly after the breakdowns of her children’s marriages, her annus horribilis in 1992, and the death of her former daughter-in-law Diana, Princess of Wales, in 1997. However, support for the monarchy in the United Kingdom remained consistently high, as did her personal popularity. Elizabeth died aged 96 at Balmoral Castle, Aberdeenshire, and was succeeded by her eldest son, Charles III.

Queen Elizabeth II. Lenskiy.org

Єлизавета II (Елізабет Олександра Мері) була королевою Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності з 6 лютого 1952 року до своєї смерті в 2022 році. За своє життя вона була королевою 32 різних суверенних держав і була монархом 15 з них у час її смерті. Її правління — 70 років і 214 днів — найдовше з усіх британських монархів і найдовше з усіх зареєстрованих жінок-глав держав.
Єлизавета народилася в Мейфері, Лондон, як перша дитина герцога і герцогині Йоркських (пізніше король Георг VI і королева Єлизавета). Її батько вступив на престол у 1936 році після зречення свого брата, короля Едуарда VIII, зробивши Єлизавету імовірною спадкоємицею. Вона здобула приватну освіту вдома та почала виконувати державні обов’язки під час Другої світової війни, служачи у допоміжній територіальній службі. У листопаді 1947 року вона вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, колишнього принца Греції та Данії, і їхній шлюб тривав 73 роки до його смерті в квітні 2021 року. У них було четверо дітей: Карл III; Анна, королівська принцеса; принц Ендрю, герцог Йоркський; і принц Едвард, граф Вессекський.
Коли в лютому 1952 року помер її батько, Єлизавета, якій тоді було 25 років, стала королевою семи незалежних країн Співдружності: Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану та Цейлону (сьогодні відомого як Шрі-Ланка). а також Глава Співдружності. Єлизавета правила як конституційний монарх через великі політичні зміни, такі як Смута в Північній Ірландії, деволюція у Сполученому Королівстві, деколонізація Африки, а також приєднання Сполученого Королівства до Європейських Співтовариств і вихід з Європейського Союзу. Кількість її королівств змінювалася з часом, коли території отримували незалежність, а деякі королівства ставали республіками. Серед її численних історичних візитів і зустрічей – державні візити до Китаю в 1986 році, Республіки Ірландія в 2011 році та візити з п’ятьма Папами.
Значні події включають коронацію Єлизавети в 1953 році та святкування її срібного, золотого, діамантового та платинового ювілеїв у 1977, 2002, 2012 та 2022 роках відповідно. Єлизавета була британським монархом з найдовшим життям і найдовшим правлінням, а також другим за тривалістю правлінням сувереном у світовій історії лише після Людовика XIV, короля Франції. Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями та критикою ЗМІ щодо своєї родини, особливо після розпаду шлюбів її дітей, “жахливий рік” у 1992 році та смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської, у 1997 році. Проте підтримка монархі] у Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність. Єлизавета померла у віці 96 років у замку Балморал, Абердиншир, і її спадкоємцем став її старший син Карл III.

Queen Elizabeth II. Lenskiy.org

Ink: Platinum Mix – Pigment Sepia Brown + 10% permanent Carbon Black

Queen Elizabeth II by Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible ni. Lenskiy.org

“While we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.”

– Queen Elizabeth II

5 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!