Hello everybody! Yesterday was such a day that: magnetic storms, the general feeling is not very good, and the sad mood came after the post about the fact that Japanese Urushi is not Japanese at all, but Vietnamese, but, but… I don’t remember to which pen personally I modified this nib, but it happened that I this nib had it lying free. So, while I’m thinking about what to do with original B nib, because B is useless to me, I decided to combine a good nib with beautiful pen.

Всім привіт! Вчора був такий день що: магнітні бурі, загальне почуття не дуже, та ще наклався настрій після статті з того що японський лак зовсім не японський, а в’єтнамський, але, але… Я вже не пам’ятаю до якої ручки персонально я модифікував це перо, але так сталось що воно у мене лежало вільним. Тож, поки я думаю що робити з орігінальним пером В, бо В мені ні для чого, я вирішив поєднати непогане перо і гарну ручку.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom UEF Noodler’s Flexible nib

There is no point in full review this pen, because I already did it the other day before, so everyone can go to the original Wancher DreamPen review. Regarding this modification. I have another original Noodlers Flex #6 (35) nib that has a slightly wider tail compared to the standard JoWo nib, and slightly more rounded arch, so I narrowed the tail of this nib a bit. Then I removed some material on the shoulders for more softness, and of course, reground tip, because the original tip was too thick for fine writing. This nib now looks like this:

Немає сенсу описувати повністю ручку бо я це вже зробив днями, то-ж всі бажаючи можуть перейти до орігінального оголяду Wancher DreamPen. Стосовно цієї модіфікації. У мене є ще одне орігінальне перо Noodlers Flex #6 (35) яке в порівнянні зі стандартним пером JoWo має трохи шірший хвіст, та трохи покатіший свод, то-ж я трохи звузив хвост цього пера. Потім ще прибрав трохи матеріала на крилах для більшої м’якості, та звісно, зменшів кінчик, бо орігінальний був занадто товстий для красивого письма. То-ж перо зараз виглядає так:

custom Noodlers Flexible UEF nib. Lenskiy.org

Останнім разом я використовивал це перо встановлюючи його на сучасну модель Conklin Crescent Mark-Twain Carbon Fiber та публіковав огляд -порівняння з немодіфікованним пером, однак гадаю що щось мені не сподобалось тому я його витягнув і поклав окремо.

The last time I used this nib was to install it on a modern model Conklin Crescent Mark-Twain Carbon Fiber and posted a comparison review to unmodified nib, but I think something didn’t like me so I pulled it out and put it aside.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Так дві одинокості знайшли один одного:)). Тобто виглядає начебто все органічно. Ще хотів зазначити що я не став використовувати оригінальний стакан з червоного ебоніту аби чого не сталося, тож за основу взяв базовий nib unit JoWo з однієї із моїх ручок. А, ще одна річ: я замінив штатний фідер JoWo на Bock який теж прийшлось трохи модифікувати, щоб він добре співпадав з пером. Останнім часом мене фідери JoWo трохи розчарували в деяких ручках, своєю нестабільною подачею, тож я їх замінював на фідери формату Bock і інколи навіть без модифікацій і вони монтувалися навіть краще ніж оригінальні JoWo.

So two lonelinesses found each other:)). That is, it seems that everything is organic, suits each other. I also wanted to note that I did not use the original red ebonite collar just in case something happened, so I used a standard JoWo nib unit from one of my pens as basis. And one more thing: I replaced the stock JoWo feed by Bock one, which also had to be slightly modified to match the nib. Lately I’ve been a little disappointed with JoWo feeds in some pens, with their erratic flow, so I’ve replaced them too by Bock format feeds and sometimes even without any modifications and they mounted even better than the original JoWo ones.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

То ж прийшов час протестувати вироблення. Якимось дивом, хоча скоріше із за відсутності досвіду, обличчя японської дівчини яке я взяв за основу перетворилось на обличчя європейської дівчини, за що я, звісно, прошу вибачення у моєї японської аудиторії.

The time has come to test item. By some miracle, although rather due to lack of experience, the face of Japanese woman that I took as theme turned into the face of European woman, for which I, of course, apologize to my Japanese readers.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.2-0.25мм, а тиск дозволяє збільшити цю лінію до – 0.8мм. Зворотний бік дає прозорішу лінію  0.2мм завширшки.

The width of ordinary line by the right side is – 0.2-0.25mm, and the pressure allows to increase this line to – 0.8 mm. The reverse side gives a line 0.2mm wide. 

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Що наприкінці: Ви самі бачите, дивовижно, але помірне навантаження на перо не виявляє жодних проблем з лінією, навіть на довгих штрихах, вірогідно вийшло добре поєднання чорнил с пером та фідером. Навіть праворуч там де начебто проглядають рейки, то просто технічна помилка, бо моя рука зачепилась за підкладинку. Тож я гадаю що навіть відкладу зараз думки що до оригінального золотого пера, та залишу все так як є, бо поєднання вийшло неймовірно гармонійним та чудовим. Так приємно відчувати гарне перо у гарному корпусі, да ви і самі бачите як акуратно виходять штрихи. Так що день був складний, а закінчився доволі приємно)).

What’s in the end: You can see for yourself, surprisingly, a pressure on the nib shows no problems with the line, even on long strokes, probably a good combination of ink with nib and feed. Even on the right, where the rails seem to be visible, it is simply a technical error, because my hand got caught on the cover. So I think I’ll even put aside thoughts about the original gold nib for now, and leave everything as it is, because the combination this pen with this nib turned out to be incredibly harmonious and wonderful. It is so nice to feel a good nib into wonderful body, and you yourself can see how neatly the strokes and shades come out. So the day was difficult, but it ended quite pleasantly)).

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого доповнення, я записав коротеньке відео як працює ручка під час письма.

As a first addon, I recorded a short video of how this pen/nib works when writing.

 

Update 2:

Збільшене фото пера. Magnify photo of nib.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Update 3:

А зараз ескіз, але я зовсім не впевнений чи варто казати портрет кого я хотів намалювати з того що написав вище)). То ж буду чекати на ваші припущення…

And now a sketch, but I’m not sure if I should say a portrait of whom I wanted to draw from what I wrote above)). I will wait for your guesses…

Fuyuko Matsui - contemporary Japanese artist. Lenskiy.org

Fuyuko Matsui - contemporary Japanese artist. Lenskiy.org

Fuyuko Matsui - contemporary Japanese artist. Lenskiy.org

 


 

Update 21.07.2022:

Dante Alighieri is very, very, very actual in our time, especially to our “northern neighbors”.

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Lenskiy.org

“Consider your origin. You were not formed to live like brutes but to follow virtue and knowledge.”

Dante Alighieri, The Divine Comedy

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Lenskiy.org

«Урозумійте своє походження. Ви створені не для того, щоб жити як звірі, а для того, щоб слідувати чеснотам і знанням».

Данте Аліг’єрі, Божественна комедія

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Lenskiy.org

 


 

Update 28.07.2022:

Продовжую насолоджуватись поєднанням вишуканого корпусу та дуже непоганого пера:)) Портрет жінки с кучерявим волоссям.

I continue to enjoy the combination of amazed body and very good nib:)) Portrait of a woman with curly hair.

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

Same ink: Robert Oster Graphite

Portrait a curly hair woman. Lenskiy.org

 


 

Update 29.07.2022:

Вирішив замінити(спробувати нове) чорнило та продовжити далі – Полковник Олександр Григор’єв на позивний «Шумахер». Детальніше можна дізнатись в окремому пості.

Decided to change (try new) ink and continue – Colonel Oleksandr Grigoriev with the call sign “Schumacher”. Detailed info in separate post.

Oleksandr Grigoriev - the helicopters pilot. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Полковник Олександр Григор’єв на позивний «Шумахер» загинув 28 лютого 2022 року під час бойового вильоту під Києвом біля селища Макарів.

Colonel Oleksandr Grigoriev with the call sign “Schumacher” died on February 28, 2022 during a combat sortie near Kyiv near the village of Makariv. 

Oleksandr Grigoriev - the helicopters pilot. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Blue

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Writing sample

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 03.08.2022:

Колись давно я вже пробував це чорнило, але це було в Аврорі з достатньо потужною подачею, тому це чорнило було майже чорним. Лише зворотний бік паперу давав уявлення про прихований колір. Тож я вирішив спробувати їх на тонкому пері і це було гарною думкою))

I’ve tried this ink a long time ago, but it was in an Aurora with a strong enough ink flow that this ink was almost black. Only the reverse side of the paper gave an idea of the hidden color. So I decided to try them on a thin nib and it was a good idea))

Wonderful fountain pen world. Lenskiy.org

How is big this wonderful fountain pen world))

Wonderful fountain pen world. Lenskiy.org

Wonderful fountain pen world. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 05.08.2022:

Хотів сьогодні спробувати нове чорнило, а так сталось що в моїй упаковці Private Reserve Mix замість Purple Mojo поклали ще один картридж Ebony Purple, тому що я оком зовсім не бачу різниці))

I wanted to try a new ink today, and it so happened that in my Private Reserve Mix package, instead of Purple Mojo, put another Ebony Purple cartridge, because I can’t see the difference at all))

Happy 50th Anniversary, Carol! Lenskiy.org

Happy 50th Anniversary, Carol!

Happy 50th Anniversary, Carol! Lenskiy.org

Happy 50th Anniversary, Carol! Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 18.08.2022:

Нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу. То що ж краще: нічого не знати та жити у тихій гавані, чи знати – та жити у бурхливих водах? Кажуть що рух це сенс всього життя!

Don’t see anything, Don’t hear anything, Won’t say anything to anyone. So what is better: to know nothing and live in a quiet harbor, or to know – and live in stormy waters? They say that movement, it is a life!

Don't see, Don't hear, Won't say! Lenskiy.org

Don't see, Don't hear, Won't say! Lenskiy.org

Don't see, Don't hear, Won't say! Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Ebony Purple

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Update 09.09.2022:

Пам’яті королеви Великобританії Єлизавети II (26 квітня 1926 – 8 вересня 2022)

In memory of Queen Elizabeth II of the United Kingdom (21 April 1926 – 8 September 2022)

“When peace comes, remember it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place.”

– Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth II. Lenskiy.org

Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary) was Queen of the United Kingdom and the other Commonwealth realms from 6 February 1952 until her death in 2022. She was queen regnant of 32 different sovereign states during her life, and served as monarch of 15 of them at the time of her death. Her reign of 70 years and 214 days is the longest of any British monarch and the longest recorded of any female head of state in history.
Elizabeth was born in Mayfair, London, as the first child of the Duke and Duchess of York (later King George VI and Queen Elizabeth). Her father acceded to the throne in 1936 upon the abdication of his brother, King Edward VIII, making Elizabeth the heir presumptive. She was educated privately at home and began to undertake public duties during the Second World War, serving in the Auxiliary Territorial Service. In November 1947, she married Philip Mountbatten, a former prince of Greece and Denmark, and their marriage lasted 73 years until his death in April 2021. They had four children: Charles III; Anne, Princess Royal; Prince Andrew, Duke of York; and Prince Edward, Earl of Wessex.
When her father died in February 1952, Elizabeth—then 25 years old—became queen of seven independent Commonwealth countries: the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, and Ceylon (known today as Sri Lanka), as well as Head of the Commonwealth. Elizabeth reigned as a constitutional monarch through major political changes such as the Troubles in Northern Ireland, devolution in the United Kingdom, the decolonisation of Africa, and the United Kingdom’s accession to the European Communities and withdrawal from the European Union. The number of her realms varied over time as territories gained independence and some realms became republics. Her many historic visits and meetings include state visits to China in 1986, the Republic of Ireland in 2011, and visits with five Popes.
Significant events include Elizabeth’s coronation in 1953 and the celebrations of her Silver, Golden, Diamond, and Platinum Jubilees in 1977, 2002, 2012, and 2022, respectively. Elizabeth was the longest-lived and longest-reigning British monarch, and the second-longest reigning sovereign in world history, only behind Louis XIV of France. She faced occasional republican sentiment and media criticism of her family, particularly after the breakdowns of her children’s marriages, her annus horribilis in 1992, and the death of her former daughter-in-law Diana, Princess of Wales, in 1997. However, support for the monarchy in the United Kingdom remained consistently high, as did her personal popularity. Elizabeth died aged 96 at Balmoral Castle, Aberdeenshire, and was succeeded by her eldest son, Charles III.

Queen Elizabeth II. Lenskiy.org

Єлизавета II (Елізабет Олександра Мері) була королевою Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності з 6 лютого 1952 року до своєї смерті в 2022 році. За своє життя вона була королевою 32 різних суверенних держав і була монархом 15 з них у час її смерті. Її правління — 70 років і 214 днів — найдовше з усіх британських монархів і найдовше з усіх зареєстрованих жінок-глав держав.
Єлизавета народилася в Мейфері, Лондон, як перша дитина герцога і герцогині Йоркських (пізніше король Георг VI і королева Єлизавета). Її батько вступив на престол у 1936 році після зречення свого брата, короля Едуарда VIII, зробивши Єлизавету імовірною спадкоємицею. Вона здобула приватну освіту вдома та почала виконувати державні обов’язки під час Другої світової війни, служачи у допоміжній територіальній службі. У листопаді 1947 року вона вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, колишнього принца Греції та Данії, і їхній шлюб тривав 73 роки до його смерті в квітні 2021 року. У них було четверо дітей: Карл III; Анна, королівська принцеса; принц Ендрю, герцог Йоркський; і принц Едвард, граф Вессекський.
Коли в лютому 1952 року помер її батько, Єлизавета, якій тоді було 25 років, стала королевою семи незалежних країн Співдружності: Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану та Цейлону (сьогодні відомого як Шрі-Ланка). а також Глава Співдружності. Єлизавета правила як конституційний монарх через великі політичні зміни, такі як Смута в Північній Ірландії, деволюція у Сполученому Королівстві, деколонізація Африки, а також приєднання Сполученого Королівства до Європейських Співтовариств і вихід з Європейського Союзу. Кількість її королівств змінювалася з часом, коли території отримували незалежність, а деякі королівства ставали республіками. Серед її численних історичних візитів і зустрічей – державні візити до Китаю в 1986 році, Республіки Ірландія в 2011 році та візити з п’ятьма Папами.
Значні події включають коронацію Єлизавети в 1953 році та святкування її срібного, золотого, діамантового та платинового ювілеїв у 1977, 2002, 2012 та 2022 роках відповідно. Єлизавета була британським монархом з найдовшим життям і найдовшим правлінням, а також другим за тривалістю правлінням сувереном у світовій історії лише після Людовика XIV, короля Франції. Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями та критикою ЗМІ щодо своєї родини, особливо після розпаду шлюбів її дітей, “жахливий рік” у 1992 році та смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської, у 1997 році. Проте підтримка монархі] у Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність. Єлизавета померла у віці 96 років у замку Балморал, Абердиншир, і її спадкоємцем став її старший син Карл III.

Queen Elizabeth II. Lenskiy.org

Ink: Platinum Mix – Pigment Sepia Brown + 10% permanent Carbon Black

Queen Elizabeth II by Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible ni. Lenskiy.org

“While we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.”

– Queen Elizabeth II

 


 

Update 20.10.2022:

Колега по захопленню дав на пробу нові чорнила, тож я вирішив випробувати іх у цьому тонкому пері.

A colleague on hobby gave me some new ink to try, so I decided to try it in this fine nib.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Тест на тексті. Test by text.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Чорнило дуже сухе і додає(на мій смак) неприємного фідбеку. Тобто моє перо яке до цього писало доволі гладко з цим чорнилом відчувайте майже як Sailor, а може навіть і більше. З іншого боку це чорнило дозволяє робити дуже тонку лінію за рахунок сухості. Тож маємо компроміс: тонка лінія та неприємний фідбек. Але колір явно не мій хоча і підходить до таких сюжетів.

The ink is very dry and adds (to my taste) unpleasant feedback. That is, my pen, which previously wrote quite smoothly, but with this ink feels almost like Sailor, and maybe even more. On the other hand, this ink allows to make a very thin line due to dryness. So I have a compromise: a thin line and unpleasant feedback. But the color is clearly not mine, although it is suitable very well for such themes.

Portrait with apple. Lenskiy.org

Ink: Lamy Crystal T53 Rhodonite 260

Portrait with apple. Lenskiy.org

Portrait with apple. Lenskiy.org

 


 

Update 27.10.2022:

Шкода зливати чорнило тож треба його виписувати (вимальовувати) :))

It’s a shame to drain the ink, so I need to writeout it ( or drawout) :)).

Nude girl portrait. Lenskiy.org

Nude girl portrait. Lenskiy.org

Nude girl portrait. Lenskiy.org

Ink: Lamy Crystal T53 Rhodonite 260

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

 


 

Update 07.11.2022:

Вирішив спробувате останнє чорнило Private Reserve яке у мене залишилось з набору Private Reserve Ink Mix – Plum (слива).

I decided to try the last Private Reserve ink that I have left from the Private Reserve Ink Mix set – Plum.

Kateryna Babich. Call sign Hayechka. Lenskiy.org

Катерина Бабіч, молодша сержантка, позивний «Гаєчка», та, що завжди поспішає на допомогу, з мультфільму «Чіп та Дейл», — так придумали побратими-медики.

24.02

..крізь сон почула гул вертольотів і постійну вібрацію телефону, розплющивши очі, почала читати повідомлення, які безперестанку приходили: «У Києві вибухи…», «У Борисполі вибухи…». Подивилась на відривний календар біля ліжка: «Сьогодні: 24 лютого. Вас очікують відкриття», а слідом «25 лютого. Будьте сміливими сьогодні й завжди». І відтоді то все як один величезний і надважливий день, у якому час тече крізь пальці, нервова система натягнута, мов струна, і є чітке розуміння, що зараз кожен дуже потрібен країні.

Скажу про одну складність, яку я поки не змогла подолати і, напевно, не подолаю. От навчаю я бійців прикриватися пораненим, суворо забороняю кидатися на допомогу пораненому під вогнем, коли немає вогневої переваги, пояснюю, що треба сортувати поранених на тих, у кого є більше шансів вижити, і тих, у кого менше. І от я все це розповідаю, а всередині все бурлить, бо ж врятувати хочеться кожного. Ви не подумайте, я не жаліюся, я справляюся, але моє серце стискається.

Kateryna Babich. Call sign Hayechka. Lenskiy.org

Kateryna Babich, a junior sergeant, nicknamed “Hayechka”(Ukrainian mean Gadget Hackwrench from Chip ‘n Dale: Rescue Rangers), the one who always rushes to help, from the cartoon “Chip and Dale” – that’s what fellow doctors came up with.

24.02

..through the dream she heard the hum of helicopters and the constant vibration of the phone, opened her eyes, began to read the messages that came incessantly: “Explosions in Kyiv…”, “Explosions in Boryspil…”. She looked at the tear-off calendar by the bed: “Today: February 24. An opening awaits you”, followed by “February 25. Be brave today and always.” And since then, everything has been like one huge and overwhelming day, in which time flows through the fingers, the nervous system is stretched like a string, and there is a clear understanding that now the country needs everyone very much.

I will tell you about one difficulty that I have not yet been able to overcome and probably will not overcome. So, I teach soldiers do covered by wounded, I strictly forbid rushing to help the wounded under fire when there is no fire advantage, I explain that it is necessary to sort the wounded into those who have more chances to survive and those who have less. And here I am telling all this, and everything is seething inside, because I want to save everyone. Don’t think, I’m not sorry, I’m coping, but my heart is shrinking.

Kateryna Babich. Call sign Hayechka. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Plum

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Чорнило не сподобалось: суже та водяністе. Швидко намочує папір і другий чи третій слой по томуж місту вже викликає питання. Ну і до речи, колір, не ассоціюєтся у мене зі сливою.

Didn’t like this ink: dry and watery. Quickly wets the paper and the second or third layer in the same place already raises questions. And, by the way, I don’t associate this color with plum.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 11.11.2022:

Христина Богатчук з позивним «Ластівка», 22 роки, парамедик.

Khrystyna Bogatchuk with the call sign “Swallow”, 22 years old, paramedic.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Avocado

 


 

Update 27.11.2022:

Катерина Галушка – парамедикиня, яка вже три роки рятує життя українських бійців. Її історія почалася ще в студентські часи, а продовжується у розпал російсько-української війни. Вторгнення не лише додало їй роботи, а й забрало найцінніше – коханого хлопця, який загинув під час спроби деблокувати Маріуполь. Це змушує дівчину продовжувати боротьбу, адже вона вірить: Антон не хотів би, аби українці здавалися.

Kateryna Halushka is a paramedic who has been saving the lives of Ukrainian soldiers for three years. Her story began in her student days, and continues at the height of the russian-Ukrainian war. The invasion not only added work to her, but also took away the most valuable thing – her beloved boyfriend, who died while trying to unblock Mariupol. This forces the girl to continue the struggle, because she believes: Anton would not want the Ukrainians to surrender.

Kateryna Halushka. Lenskiy.org

– Я з дитинства захоплювалася історією, та ніколи не була фанаткою медицини, і точно не думала про те, аби стати лікаркою. Ба більше, я боялася крові й ледь не втрачала свідомість від самих лише світлин із пораненими.
– Усі хвилювання закінчуються після першого разу. Першої фосфорної бомби, першого обстрілу «Піонами», першої атаки російської авіації. Ти дивишся на це все й думаєш: «А, так воно як феєрверк виглядає». Або: «О, прикольно, а це наш літак чи ворожий?».
– Найбільше я боюсь не впоратися під час роботи та втратити свого пораненого, оскільки провина буде переслідувати мене до кінця життя. Також боюся втратити когось із близьких мені людей, бо знаю, як це. Самій померти взагалі не страшно, у тебе просто в якийсь момент вимкнеться світло, а ось жити з болем – це найгірше.
– Ми – не селяни, ми – нація воїнів. Дуже сподіваюся, що ми не забудемо, якою ціною здобувалася ця перемога. Стільки біди росіяни зробили за часів російської імперії, радянського союзу, а ми їх все одно до 2014 року називали братами, головне, щоб ця помилка більше не повторилася.

Kateryna Halushka. Lenskiy.org

– I have been fascinated by history since childhood, but I was never a fan of medicine, and I definitely did not think about becoming a doctor. What’s more, I was afraid of blood and almost passed out from just the pictures of the wounded.
– All nervous ends after the first one. The first phosphorus bomb, the first shelling by “Pions”, the first attack by russian aviation. You look at all this and think: “Ah, it looks like a firework.” Or: “Oh, cool, is this our plane or the enemy’s?”.
– I am most afraid of failing at work and losing my injured person, as the guilt will haunt me for the rest of my life. I am also afraid of losing someone close to me, because I know how it is. It’s not scary to die yourself, the light will just turn off at some point, but living with pain is the worst.
– We are not peasants, we are a nation of warriors. I really hope that we will not forget at what price this victory was won. The russians did so much trouble during the times of the russian Empire and the Soviet Union, and we still called them brothers until 2014, the main thing is that this mistake is not repeated.

Kateryna Halushka. Lenskiy.org

Ink: Private Reserve Avocado

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

 


 

Update 04.12.2022:

Інна Дереусова – “Герой України” (посмертно).

Inna Dereusova – is a “Hero of Ukraine” (posthumously).

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Jule

 


 

Update 06.12.2022:

Катерина Ступницька – “Герой України” (посмертно).

Kateryna Stupnytska – is a “Hero of Ukraine” (posthumously).

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Carmen

 


 

Update 16.12.2022:

Вʼячеслав Зайцев – «запорізький кіборг», історик, завідувач інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця».

V’yacheslav Zaitsev – “Zaporizhia cyborg”, was a historian, head of the information and publishing department of the Khortytsia National Reserve.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Emma

 


 

Update 21.12.2022:

На малюнку Вікторія Кравченко – військовий психолог, майор Збройних Сил України.

On th sketch, Victoria Kravchenko is a military psychologist, major of the Armed Forces of Ukraine

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Frieda

 


 

Update 06.01.2023:

У боях на Харківщині загинув ірландець із Інтернаціонального легіону ЗСУ – Рорі Мєйсон, він віддав найдорожче Україні.

Rory Mason, an Irishman from the International Legion of the Armed Forces of Ukraine, died in the battles in Kharkiv region, he gave the most important to Ukraine.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Lilly

 


 

Update 08.01.2023:

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинула 28-річна аспірантка Національної фармацевтичної академії Харкова Владислава Черних за позивним “Аіда”. Дівчина служила у добровільному підрозділі “Хартія”, спочатку була бойовим медиком, а пізніше стала пілотом дронів.

Vladyslava Chernykh aka “Aida”, a 28-year-old graduate student of the Kharkiv National Pharmaceutical Academy, died in Donbas while performing a combat mission. The girl served in the voluntary “Khartya” unit, was a combat medic at first, and later became a drone pilot.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Marlene

 


 

Update 10.01.2023:

У неймовірно важких боях під Бахмутом загинув відомий український пауерліфтер і стронгмен Андрій Дмітрієв. Зв’язок із сумським силачем обірвався напередодні Нового року, а 5 січня стало відомо, що титулованого спортсмена не стало.

Andrii Dmitriev, a famous Ukrainian powerlifter and strongman, died in incredibly difficult battles near Bakhmut. The connection with the Sumys strongman was break on the eve of the New Year, and on January 5 it became known that the titled athlete was gone.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Vroni

 


 

Update 12.01.2023:

Військовому льотчику Вадиму Ворошилову на псевдо Karaya присвоєно звання Героя України.
Він став національним героєм та українським Топ Ганом.

Pilot-ace Vadym Voroshilov, callsign Karaya, was awarded the title of Hero of Ukraine. He became a national hero and Ukrainian Top Gun.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Thea

 


 

Update 13.01.2023:

Ребека Мациоровскі, медик-волонтер із Брумфілда, Колорадо, США.

Rebekah Maciorowski medic volunteer from Broomfield, Colorado, USA.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Klara

 


 

Update 14.01.2023:

На Луганщині, біля населеного пункту Білогорівка загинула сержантка Марія Власюк. Дівчина була фельдшером евакуаційного відділення медичної роти. Їй було лише 28 років.

Sergeant Maria Vlasyuk died in Luhansk region, near the settlement of Bilohorivka. The girl was a paramedic of the evacuation department of the medical company. She was only 28 years old.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner sketchINK Lotte

 

 


 

Update 08.04.2023:

 Щось мені дуже не сподобався портрет Кузьми своєю (не)схожістю, який я позавчора намалював до огляду ручки Montblanc 146, тож я вирішив що треба виправлятись. Але все одно щось від мене висковзує, не можу спіймати його характерність. Як що не помиляюсь, схожі труднощі у мене виникали з портретом Scarlet Johanson:)). Разом вирішив протестувати щойно придбані чорнила (Monteverde Moonstone ink from Gemstone Series) внаслідок огляду в інтернеті, ох уж ці огляди, в черговий раз впевнився що не треба довіряти комерційним оглядам, та цінувати ентузіастів яки купують за власні кошти та публікують свої враження.

I really didn’t like the portrait of Kuzma with its (un)resemblance, which I drew the day before yesterday for the review of the Montblanc 146 pen, so I decided redraw it. But still something slips out from me, I can’t catch his character. If I’m not mistaken, I had similar difficulties with the portrait of Scarlet Johanson:)). Together, I decided to test the newly purchased ink(Monteverde Moonstone ink from Gemstone Series) as a result of internet review, oh those reviews, once again I made sure that should not trust commercial reviews, and value enthusiasts who buy things by own funds and publish their impressions.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Я протестував чорнило в двох ручках(F та UEF) то воно мені не сподобалось. Як що стисло то чорнило сухе, водянисте, блякле та нудне. До речі це чорнило було мені доставлено з тріснутою кришкою, добре що витекло зовсім трохи.

I tested this ink in two pens(F and UEF) and I didn’t like it. In short, this ink is very dry, watery, faded and bored. By the way, this ink was delivered to me with a cracked cap, it’s good that it leaked quite a bit.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Жодних висновків поки не готов висловити. Для мене Monteverde це незнайоме чорнило і я ще придбав і другу пляшку з іншим кольором, хоча спочатку хотів навіть три придбати. Як що другий колір опинитися таким самим незрозумілим, мабуть, я  відкладу подальше знайомство з цим брендом на невизначений час. А який ваш досвід з чорнилом Monteverde?

I am not ready to write any conclusions yet. For me, Monteverde is an unfamiliar ink and I also bought a second bottle with different color, although at first I wanted to buy even three. If the second color turns out to be just as incomprehensible, I guess I will postpone further acquaintance with this brand for an indefinite time. And what is your experience with Monteverde ink?

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Тестовий єскіз – Андрій Кузьменко “Кузьма” — український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор та лідер гурту «Скрябін».

A test sketch – Andriy Kuzmenko “Kuzma” is a Ukrainian singer, composer, poet, writer, TV presenter, producer, actor and leader of the band “Skryabin”.

Andriy Kuzmenko Kuzma was frontman of Skryabin band. Lenskiy.org

Він став народним улюбленцем, бо простою мовою говорив про складні речі. На концертах і фестивалях тисячі прихильників співали в один голос пісні щирого і відкритого до людей Андрія Кузьменка. Музиканти гурту “Скрябін”, які на одній сцені відіграли з Кузьмою 15 років, розповідають, що він жив музикою.

Він останнім часом хотів швидко робити музику. Коли вона грає в ньому, то треба її бігом записати, звести і вже завтра на радіо показати,

– згадував барабанщик гурту “Скрябін” Вадим Колісніченко.

З часом талантові Андрія стало тісно і, крім музики, Кузьменко почав підкоряти аудиторію, як телеведучий. У 2000 роках він працював над рядом програм на телебаченні, брав аудиторію непересічною говіркою і гумором. А ще писав книжки, в яких розповідав кумедні історії з власного життя. Та бувало і не до жартів, особливо, коли йшлося про серйозні речі. Не боявся критикувати владу. Коли почалась війна на Сході став допомагати військовим.

Andriy Kuzmenko Kuzma was frontman of Skryabin band. Lenskiy.org

He became a people’s favorite because he talked about complex things in simple language. At concerts and festivals, thousands of supporters sang in unison the songs of Andrii Kuzmenko, who was sincere and open to people. The musicians of the band “Skryabin”, who played on the same stage with Kuzma for 15 years, say that he lived by music.

The last times he wanted to make music quickly. When song plays in it, it is necessary to record it on the run, mix it up and move on to the radio tomorrow.

– recalled the drummer of the band “Skryabin” Vadym Kolisnichenko.

Over time, Andrei’s talent became cramped and, in addition to music, Kuzmenko began to conquer the audience as a TV presenter. In the 2000s, he worked on a number of programs on television, captured the audience with his extraordinary speech and humor. And he also wrote books in which he told funny stories from his own life. But there were times when it was not a joke, especially when it came to serious matters. He was not afraid to criticize the government. When the war began in the East, he began to help the military.

Andriy Kuzmenko Kuzma was frontman of Skryabin band. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 17.04.2023:

Ink: Diamine Matador

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

 


 

Update 03.06.2023:

Ink: Pelikan 4001 Blue-Black

 


 

Update 26.01.2024:

Статуя Берегині (Оранти), розташована на вершині колони Монумента Незалежності що розташований у Києві на майдані Незалежності, зображує дівчину в українському національному вбранні, що тримає в руках калинову гілку.

The statue of Berehynia (Oranta, ukr: who protects and safety), located on the top of the column of the Independence Monument located in Kyiv on Independence Square, depicts a girl in Ukrainian national dress holding a viburnum branch in her hands.

Berehynia. Independence monument. Kyiv. Lenskiy.org

Монумент Незалежності – тріумфальна колона в центрі Києва, яка була встановлена для відзначення десятиріччя незалежності України. Цей пам’ятник символізує народження нової держави і є одним з найвидатніших скульптурних творів країни. Монумент сбудовано у стилі украінського барокко/ампір, яке відбулося з 2000 по 2001 роки.

  • Монумент Незалежності в Києві був зведений в 2001 році за задумом відомого скульптора Анатолія Куща. Монумент складається з 9-метрової статуї, яка височіє над містом на 52-метровій колоні.
  • Для того, щоб Монумент Незалежності міг витримувати природні катаклізми , такі як сильний вітер, землетрус або навіть ураган, інженери використали підвішений маятник вагою півтора тонни. Розташовується він всередині колони і гасить коливання, які виникають, коли на пам’ятник діють силові впливи стихій.
  • Фігура Оранти була натхненна скульпторкою Христиною Катракіс, яка є донькою автора монумента.

Скульптура виготовлена з бронзи й прикрашена українським національним вбранням. Деякі деталі Оранти, такі як калинова гілка, стрічка й орнамент на костюмі, покриті золотом. Колона оздоблена білим мармуром, спеціально привезеним з Італії. У середині колони є ґвинтові сходи. Загальна висота монументу становить 61 метр. Маса скульптури з литої бронзи – близько 20 тонн.

Berehynia. Independence monument. Kyiv. Lenskiy.org

The Independence Monument is a triumphal column in the center of Kyiv, which was built to mark the tenth anniversary of Ukraine’s independence. This monument symbolizes the birth of a new state and is one of the most outstanding sculptural works of modern country history. The monument was built in the Ukrainian Baroque/Empire style, which took time from 2000 to 2001.

  • The Independence Monument in Kyiv built to the plan of the famous sculptor Anatoly Kush. The monument consists of a 9-meter statue that rises above the city on a 52-meter column.
  • In order for the Independence Monument to withstand natural disasters, such as strong winds, earthquakes or even hurricanes, engineers used a suspended pendulum weighing one and a half tons. It is located inside the column and dampens the oscillations that occur when the force of the elements acts on the monument.
  • The figure of Oranta (Berehynia) was inspired by the sculptor Christina Katrakis, who is the daughter of the author.

The sculpture is made of bronze and decorated with Ukrainian national clothes. Some details of Oranta, such as the viburnum branch, the ribbon and the ornament on the costume, are covered by gold. The column is decorated with white marble specially brought from Italy. In the middle of the column there is a spiral staircase. The total height of the monument is 61 meters. The weight of the cast bronze sculpture is about 20 tons.

Berehynia. Independence monument. Kyiv. Lenskiy.org

Ink: Rohrer & Klingner SketchInk Marlene(Blue) and Rohrer & Klingner SketchInk Carmen (Orange).

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom UEF Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

10 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!