Вітаю! Сьогодні огляд на саму звичайну ручку, просто ручку і нічого більше, ручку з великим ім’ям яке доси багатьом звичайним людям приходить на думку коли питання стосується письмових приладів.

Hi! Today, review of the most ordinary pen, just a pen and nothing more, a pen with big name that still comes to mind for many ordinary people when the question concerns writing instruments.

Parker IM Gun Metal CT (made in China) S0856240

Звичайна металева ручка циліндричної форми, майже пряма, з металевими плоскими закінченнями. Корпус трохи браширований, потім затонованій під колір зброї і вкритий лаком. Система заправкикартріджно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Parker. Ковпачок на терті з кліком наприкінці.

An ordinary metal fountain pen by cylindrical shape, almost straight, with glossy metal flat tops. The body is brushed, then tinted to weapon color and covered by laquer. The filling system is a cartridge-converter, of its proprietary Parker format. Cap on friction with click at the end.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Металеви акценти як закінчення чи кліпхромовані, що відобращено в частині назви моделі – CT (Chrome Trim). Секція на відміну від корпусу не покрита лаком, тож вона просто браширована.

Metal accents such as tops and clipchrome plated, which is reflected in the part of model name – CT (Chrome Trim). The section, unlike the body, is not covered by laquer, so it is just brushed.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

З брендування присутній тільки напис Parker на тонкому кільці ковпачка, а зі зворотної сторони розташувалась літера A. Типово для Parker, розмірність пера вказана на фідері – F.

From branding, only the inscription Parker is present on the thin caps ring, and on reverse side was the letter A. Typically for Parker, the dimension of nib is placed on the feed – F.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Перо: невелике, сталеве, жорстке. На перо нанесені подвійна лінія контуру пера, та ім’я бренду Parker. У хвостовій частині є виріз, та спеціальні вушка, як у Pilot 78G, але вони не мають ніякої додаткової функції. Фідер пластиковий, та має заглиблення за формою пера, тож перо неможливо встановити невірно, тримається в секції на терті.

The nib: small, stainless steel, hard. The surface have a double nib outline and brand name Parker. There is a cutout in the tail part, and special ears like the Pilot 78G, but they have no additional function. The feed is plastic, but has a cutout on the shape of nib, so the nib cannot be incorrectly mounted, it is placed in section by friction.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

The overall tool dimensions: folded length – 139mm, without cap – 118mm, body diameter – 11.5mm, at the grip – 9.5mm. The full weight is 32g(include converter Parker Fun Z12), and without cap – 20.5g.

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 139мм, при знятому ковпачку – 118мм, діаметр корпусу – 11.5мм, в районі хвату – 9.5мм. Вага всього інструменту – 32г(включаючи конвертер Parker Fun Z12), а без ковпачка – 20.5г.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Модель з’явилась у 2006 році коли були об’єднані лінійки XL та 3-in-1. Цей модельний ряд отримав назву IM (у США) та Profile (у Великобританії). IM означає “Миттєве повідомлення”(Instant Message), але за словами компанії Parker також може означати як “Я” (I’m). Оскільки моделі XL та 3-in-1 були кульковими, а 2006 році до них приєдналась пір’яна ручка, то її ще іноді називають Parker Vector MkII, оскільки вона основними рисами наслідує його дизайн. У 2009 році був трохи змінений початковий дизайн на той що у цьому огляді. 2007 рік став відомий тим що з фабрики в Newhaven були звільнені 2000 працівників, внаслідок чого частка виробництва була перенесена на підприємство Waterman в Нанті та до Шанхаю (Китай) – переважно чорнило та збірка Jotter. Але, коли восени 2010 року фабрика в Newhaven була остаточно закрита то у Китай було перенесено повністю виробництво Jotter, Urban, Vector та IM. Ознакою цього стала відсутність напису на корпусі “made in”.

Moments of history:
The model line released in 2006 when the XL and 3-in-1 lines were combined. This model range was named IM (in the US) and Profile (in the UK). IM stands for “Instant Message”, but Parker says it can also mean “I’m”. Since the XL and 3-in-1 models were ballpoints, and in 2006 they were joined a fountain pen, it is still sometimes called the Parker Vector MkII, since it basically follows its design. In 2009, the original design was slightly changed to the one in this review. The year 2007 was notable for the fact that 2,000 workers were laid off from the Newhaven factory, as a result some production was moved to Waterman factory in Nantes and to Shanghai (China) – mainly ink and Jotter assembly. But when the factory in Newhaven was finally closed in the fall of 2010, the entire production of Jotter, Urban, Vector and IM was moved to China. A sign of this was the absence of the inscription “made in” on the body.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Ця ручка прийшла до мене на обслуговування оскільки власник залишив її заправленою на довгий час, тож всі чорнила висохли у каналах заблокувавши звичайну роботу. Після сервісу, ручка була протестована. Ще довелось трохи подполірувати кінчик з обох сторін, бо звичайною стороною перо підшкрябувало в одному напрямку, а зворотня шкрябала у всіх напрямках.

This pen came to me for service because the owner had left it filled for a long time, so all ink had dried up in the channels blocking normal ink flow. After the service, the pen was tested. I still had to polish the tip a little on both sides, because the right side of nib was crispy in one direction, and the reverse side scratched in all directions.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.4мм, а тиск дозволяє збільшити цю лінію до – 0.6мм. Зворотний бік дає тонкішу лінію  0.3мм завширшки.

The width of ordinary line by the right side is – 0.4mm, and the pressure allows to increase this line to – 0.6 mm. The reverse side gives a line 0.3mm wide. 

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Наприкінці: я дуже скептично ставлюсь до сучасного бренду Parker який “виїжджає” зараз внаслідок свого гучного ім’я у минулому і ця модель лише це підтверджує. Це звичайна, сучасна, металева ручка, яка дуже схожа з більшістю сучасних китайських ручок, як відомих, так і не дуже зі всіма схожими проблемами “неякісного покриття” металевих частин. Перо також досить звичайне, як що пощастить – гладке, а як що  ні то буде шкрябати, але думаю що це досить легко вирішується спробою(чи заміною на іншу ручку) у магазині де ви її придбали. Так що мене ця модель ніяк не зацікавила, але я публікую огляд  для загальної бази знань.

ps 24.07.2022: Після доби лежання перо підсохло. Подальше дослідження показали що під кліпом, як раз у місці звуження до стріли, розташований дуже великий отвір вентиляцій подовгуватої форми із за чого сохне перо, точно також як і у більш відомої моделі Parker Sonnet. Оскільки ковпачок не розбірний, отвір я частково загерметизував, та буду надалі спостерігати за станом пера.

At the end: I am very skeptical about modern Parker productions, which is “lives” now due to its famous name in the past, and this model only confirms it. It’s a usual, modern, metal pen that is very similar to most usual modern Chinese fountain pens, both famous and not-so-famous, with all the similar problems of “poor coating” on the metal parts. The nib is also quite ordinary, as smooth if you luck or not if not, but I think that this is quite easily solved by trying in store where you bought it(or changing to another pen). So, I’m not really interested in this model, but I’m posting this review for the owerall knowledge base.

ps 24.07.2022: After dont use for a day, the nib not started (dried). Further research showed that under the clip, just at the point of narrowing to the arrow, there is a very large oblong ventilation opening behind which the nib dries, just like in the more famous Parker Sonnet model. Since the cap is not disassemble, I partially sealed this hole, and will continue to monitor the condition of the nib.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого доповнення, помітив що на більшості ресурсів по фотографіях дуже важко уявити текстуру поверхні, тож зробив збільшені фотографії.

As a first addon, I noticed that it is very difficult to imagine the surface texture on photo in most inet resources, so I took magnify photos.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Update 2:

Збільшене фото пера. Magnify nib photo.

Parker IM Gun Metal CT. Lenskiy.org

Update 3:

У якості останнього доповнення – традиційно ескіз, то я вирішив що китайська акторка Yukee Chen буде доречною темою для тестування пера.

As last addon – traditionally a sketch, I decided that the Chinese actress Yukee Chen would be an appropriate image for testing this pen.

Chen Yukee is a Chinese actress. Lenskiy.org

Chen Yu Qi (Chinese: 陈钰琪, English: Yukee Chen) is a Chinese actress, born as Chen Qian in Chengdu of Sichuan Province. She graduated from the Department of Arts of Jincheng College of Sichuan University, majoring in performance.
Chen started out as an extra in Hengdian World Studios. She struggled to get roles until she was discovered in 2015 by Tang Yang while filming “Westward Journey 3”.
In February 2017, she was awarded the “Annual Emerging Drama Star” at the 2017 China TV Drama Quality Festival for her supporting role in the 2016 costume drama “Princess Wei Yang”. In August 2018, she was named the “New Generation Female Artist of the Year” at the InStyle Annual Idol Festival Awards.
Her lead role in the wuxia drama “Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre (2019)” won four awards, namely the “Best Actress in a Network Drama Team” and the “Excellent Actor” at the 6th China TV Good Actor Awards, the “Breakthrough Actress of the Year” at the 4th Jinguduo Internet Film Festival, and the “Breakthrough TV Drama Actor of the Year” at the 2019 Tencent Video Starlight Awards.
In December the following year, Chen won the “Artist of the Year” at the 2020 Tencent Video Starlight Awards.

Chen Yukee is a Chinese actress. Lenskiy.org

Чень Юй Ці (Кітайською: 陈钰琪, англійською: Юкі Чень) — китайська актриса, народилася під ім’ям Чень Цянь у Ченду провінції Сичуань. Вона закінчила факультет мистецтв коледжу Цзіньчен Сичуаньського університету за спеціальністю перформанс. Чень починала як статист у Hengdian World Studios. У 2015 її помітив Тан Янг під час зйомок “Подорож на захід 3”. У лютому 2017 року вона отримала нагороду «Щорічна нова драматична зірка» на Китайському фестивалі телевізійних серіалів 2017 року за роль другого плану в костюмованій драмі 2016 року «Принцеса Вей Ян». У серпні 2018 року вона була названа «Акторкою року нового покоління» на щорічному фестивалі Idol Festival Awards InStyle. Її головна роль у серіалі «Небесний меч і шабля, що вбиває дракона (2019)» отримала чотири нагороди, а саме «Найкраща актриса в групі мережевої ТВ продукції» та «Чудовий актор» на 6-й церемонії вручення нагород Китаю за хорошу акторську роботу, «Проривна акторка року» на 4-му Інтернет-кінофестивалі Jinguduo та «Проривна телевізійна драматична акторка року» на Tencent Video Starlight Awards 2019. У грудні наступного року Чен отримала нагороду «Митець року» на Tencent Video Starlight Awards 2020.

Chen Yukee is a Chinese actress. Lenskiy.org

На цьому все, пока, пока!

That’s all, bye, bye!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!