When have been fascinated or interested by fountain pens for some time, some preferences regarding shape, color, and size are formed. So, this model is one of the most attractive for me both in terms of size, color and shape, unfortunately the nib is just ordinary boring. I already reviewed this model, but only in the classic green color, so:

Коли деякий час захоплюєшся, або цікавишся ручками, то формуються деякі вподобання що до форми, кольору, розміру. Так ось ця модель одна із самих привабливих для мене як за розміром, так і за кольором та формою, на жаль перо тільки досить звичайне. Я вже робив огляд на цю модель, але тільки в класичному зеленому кольору, то ж:

Pelikan Souverän® M800 Red-black stripes (made in Germany)

За формою це звичайна Пеліканівска модель за класичною циліндричною формою та майже плоскими навершямиКорпус зроблений з чорної смоли та сучасного целлулоіду червоно-чорного кольору у вигляді смужок. Тому що це нова ручка яка добре працює я не став розбирати повністю поршневий механізм, але за першою нагодою зроблю це та доповню пост. Система заправки – справжній поршень. Ковпачок на різбленні, 3х західне різблення, закриття за 3/4 оберта.

In shape, it is a usual Pelikan model with a classic cylindrical shape and almost flat tops. The body is made from black resin and modern celluloid(celluloid acetate) of red-black stripes design. Because this is a new pen that works well, I did not disassemble the piston mechanism, but I will do it at the first opportunity and update the post. The filling system is a real piston-filler. Cap on thread, with 3-way thread, and open|closure at 3/4 turn.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Я не розбирав поршневий механізм, але натомість я розібрав ковпачок. На зворотному боку кліпа присутній надпис – Metal, а на широкому кільці ковпачка – Germany Pelikan Souveran.

I did not disassemble the piston mechanism now, but instead I disassembled the cap. On the reverse side of clip there is inscription – Metal, and on the wide caps ringGermany Pelikan Souveran.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

The nib(I took from the previous review): large, gold, 18-karat, two-tone (Bi-color), modernly hard, but almost perfectly smooth, which can be described as “smooth modern writing”. To nib added ornamental patern, the company logo under breather hole – “pelican’s nest” in a circle, under logo is 18С 750 and even lower the nib size – EF(tip size nib from this review pen). There are two massive cutouts in the tail part of nib, which are filled by part of feed that prevents incorrect mounting.

Перо(я взяв з попереднього опису): велике, золоте, 18-каратне, двотонове (Bi-color), по сучасному жорстке, але практично ідеально гладке, що можна охарактеризувати як “гладке сучасне письмо”. На перо нанесений орнаментальний малюнок, під дихаючим отвором розташований логотип компанії – “гніздо пелікану” в колі, під логотипом напис: 18С 750 і ще нижче розмірність пера – EF(розмірність пера ручки цього огляду). В хвостовій частині пера є два масивних вирізи, які заповнюються відповідною частиною що запобігає неправильному встановлені фідера.

Pelikan Souveran M800. Lenskiy.org

The overall tool dimensions: folded length – 141.3mm, without cap – 127,6mm, body diameter – 13.5mm, at the grip – 11mm. The full weight is 29.6g, and without cap – 20.6g.

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 141.3мм, при знятому ковпачку – 127,6мм, діаметр корпусу – 13.5мм, в районі хвату – 11мм. Вага всього інструменту – 29.6г, а без ковпачка – 20.6г.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Moments of history:
The M800 model was first relised in 1987, as a top over M600 model, which appeared 2 years earlier, which placed over common and mainstream M400 model. At the start of sales, the pen was complete by two-color 14-carat gold nib with brass medallion inverted company logo on the caps top – a Pelican’s nest with two more chicks in the nest, just like on the piston knob (but without logo). A few years after the start of sales (from the 1990/91 catalog), the company rethought the concept of nibs and pens began to be completed by 18-carat (750 samples) nib – which became the prerogative of higher models and special editions. All other, younger, usual, standard models, which used solid gold nibs, began to be completed by 14 carat ones.
Since the company (in the same style) also produced mechanical pencils, ballpoint pens and rollerballs in addition to fountain pens, the Pelikan logo (on the top) was originally designed to quickly identify tool in case. The fountain and ballpoint pens had black logos, rollerball and pencil had gray logos, but after 1997 all models were unified and began to have the same logos. In the same year, the company abandons brass medallions on top: it is completely removed from the piston knob, and on the top it is changed to one applied by stencil spraying on plastic. Later, in 2003, the company’s logo is also changed in the nest, instead of two chicks, only one remains, and already in 2010, the company replaces the top by completely metal goldplated design with jewelry, matte, engraved logo.
Also, in 1991, after the unification of Germany, the text on the “big” caps ring changes from PELIKAN W-GERMANY to PELIKAN GERMANY, and in 1997 it changes to Pelikan Souveran Germany.

Хвилинки історії:
Сама модель М800 вперше була представлена ​​в 1987 році, як подальший розвиток люксовості моделі М600, що з’явилася на 2 роки раніше, яка в свою чергу стала люксовим розвитком поширеної і ходової моделі М400. На старті продажів, інструмент комплектувався двоколірним 14-каратним золотим пером, а на навершії розташувалася латунний медальон з інверсним логотипом компанії – гніздо Пелікана ще з двома пташенятами в гнізді, як і з боку ручки поршня, але вже без логотипу. Через кілька років після старту продажів (з каталогу 1990/91), компанія переосмислила концепцію комплектації пер і інструмент став комплектуватися 18-каратним (750 проба) пером – яке стало прерогативою старших моделей і спеціальних видань, всі інші, молодші, серійні, стандартні моделі, що використовували золоті пера стали комплектуватися 14 каратними.
Оскільки крім пір’яних ручок, компанія (в одному стилі) виробляла ще й механічні олівці, кулькові ручки та ролери, то логотип Pelikan (на наверші) був спочатку зроблений таким чином, щоб можна було швидко ідентифікувати інструмент у футлярі. Перова і кулькова ручки мали чорні логотипи, а ролер і олівець – сірий, але після 1997 року всі моделі були уніфіковані і стали мати однакові лого. У цьому ж році компанія відмовляється від латунних медальонів: прибирає його повністю з ручки поршня, а на навершії змінює на нанесене трафаретним способом напилення на пластик. Пізніше, в 2003 році відбувається зміна логотипу компанії і в гнізді, замість двох пташенят залишається лише один, а вже в 2010 році компанія замінює навершиє на повністю металеве позолочене з ювелірним, матованим, гравіюванням логотипу.
Також, у 1991 році, після об’єднання Німеччини, текст “великого” кільця на ковпачку змінюється відповідно з PELIKAN W-GERMANY на PELIKAN GERMANY, а в 1997 змінюється на Pelikan Souveran Germany.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Тестування ручки.  Pen testing.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.4мм, що є досить прогнозовано для золотого пера Pelikan. Зворотний бік дає трохи прозору лінію  0.35мм завширшки. Лінія прямою стороною традиційно волога та насичена.

The width of ordinary line by the right side is – 0.4mm, which is quite predictable for a gold Pelikan nib. The reverse side gives a slightly transparent line 0.35mm wide. The line by the right side is traditionally wet and juicy.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Наприкінці: для мене дуже бажаний колір, але, на жаль, свого маю в класичному чорно-зеленому дизайні. Дуже комфортний та ергономічний інструмент зі зрозумілою та зручною конструкцією. Єдиний недолік це звичайне нудне перо, яке ще, традиційно, пише на розмір товще чим прийнято. То якщо ви звичайний письменник без особливих вимог, та ще й прихильник вологого письма то така модель просто повинна опинитись у ваших руках, але купуйте на розмір менше ніж ви користуєтесь.

At the end: a very desirable color/design for me, but unfortunately I have mine in the classic black and green design. A very comfortable and ergonomic tool with a clear and convenient construction. The only main big con is the usual boring nib, which also, traditionally, writes on size bigger than usual. So if you are an ordinary writer without special requirements, and also fan of wet writing, then this model should be in your hands, but buy on one size smaller than you use.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Update 1:

How looks a retail set. Як виглядає роздрібний набір.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Case on magnet, faux leather pocket/sleeve on 2 pens, guarantee, advertising isert and nib inform label.

Чохол на магніті, слівер зі штучної шкіри на 2 ручки, гарантія, рекламна вкладка та ярлик з інформацією про перо.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Update 2:

Just a magnify nib foto. Просто збільшене фото пера.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Update 3:

А ось такий неприємний момент з яким зіштовхнувся власник – подряпаний корпус ковпачка дрібною павутинкою. Ручка була придбана у відомому магазині CultPens (так, зі знижкою, останній екземпляр), тому будьте обережними.

And here is such an unpleasant moment that the owner faced – the cap was scratched by small cobweb. The pen was purchased from the famous CultPens store (yes, with discount as last in stock) so be careful.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Update 4:

How pen looks in my hand. Ось так ручка виглядає в руці.

Pelikan Souveran M800 Red stripe. Lenskiy.org

Update 5:

В якості тестового ескізу – найсміливіша людина сучасності – командир полку Нацгвардії України “Азов” Денис Прокопенко за позивним “Редіс”, герой України. Після виходу з заводу “Азовсталь” у Маріуполі Денис Прокопенко зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині та сказав, що у нього все добре. 27 червня відмітив свій 31 день народження в російському полоні.

As test sketch – the bravest man of our time – the commander of the National Guard of Ukraine “Azov” regiment Denys Prokopenko, nicknamed “Redis”, a hero of Ukraine. After leaving the Azovstal plant in Mariupol, Denys Prokopenko was able to make a short phone call to his wife Kateryna and said that he was doing well. On June 27, he celebrated his 31st birthday in russian captivity.

Denis Prokopenko - Redis - Azov. Lenskiy.org

 • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з “Азовсталі” виведено і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
 • Командир “Азова” Денис Прокопенко заявляв, що важкопоранені бійці з заводу “Азовсталь” мають бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.
 • On May 20, the Ministry of Defense of the Russian Federation announced that all fighters from “Azovstal” had been withdrawn, and that since May 16, 2,439 people, whom the russians consider to be prisoners of war, had left the bunkers.
 • The commander of “Azov” Denis Prokopenko stated that seriously wounded fighters from the “Azovstal” plant should be delivered to the territory under the control of Ukraine through exchange, and with regard to the fallen defenders, he hoped that their relatives would be able to bury them in the near future.

Denis Prokopenko - Redis - Azov. Lenskiy.org

 • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі “Азовсталь”: це представники полку Нацгвардії “Азов”, морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
 • Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
 • За час блокади російські війська атакували Азовсталь всіма доступними типами озброєння від запалювальних, фосфорних та багатотонних бомб, до корабельної артилерії, включаючи атаки військового шпиталю що заборонено женевською конвенцією( Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ ).
 • 16 травня росіяни продовжили спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів “Азовсталі”, а потім заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
 • 20 травня командир полку «Азов» Прокопенко повідомив, що на 86-й день кругової оборони Маріуполя було отримано наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.
 • Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну і повернутися додому. У Росії не виключали обмін, але деякі окупанти хочуть судилища для них.
 • Mariupol was blocked by russian ocuppers on March 1. Since the end of April, the defenders of Mariupol have been blocked at the Azovstal plant: they are representatives of the Azov National Guard regiment, marines, border guards, and police.
 • Civilians were evacuated at the beginning of May, but Russia rejected all options for the evacuation of fighters for a long time, although Turkey was ready to take them by sea and guarantee that they would not take part in hostilities in Ukraine until the end of the war.
 • During the blockade, russian troops attacked Azovstal with all available types of weapons, from incendiary, phosphorous and multi-ton bombs, to naval artillery, including attacks on a military hospital, which is prohibited by the Geneva Convention (the Geneva Convention guarantees the protection of stationary and mobile medical facilities).
 • On May 16, the Russians continued their attempts to enter the plant or block the exit from the Azovstal bunkers, and then announced that they had agreed with Ukrainian defenders to take wounded fighters to the occupied territory.
 • On May 20, the commander of the “Azov” regiment, Prokopenko, reported that on the 86th day of the circular defense of Mariupol, an order was received from the top military leadership to preserve the lives and health of the soldiers of the garrison and stop the defense of the city.
 • President Volodymyr Zelenskyi said that the defenders of Mariupol should be released under the exchange procedure and return home. Russia has not ruled out an exchange, but some occupiers want a court for them.

Denis Prokopenko - Redis - Azov. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

 


Update 16.07.2022:

Writing sample by this pen on video

 

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!