Last year, 2 weeks before the start of the 11.11 sale, I bought this model in China, which, by the way, delivered for more than 2 months, and arrived after the New Year, but I’m not talking about that. So, overtaking the review, I will say that this is Aurora “for the poor”)). Not so long ago I saw a post on FB in which the author wrote that he does not see the difference in use between the Montblanc Meisterstuck 149 and its Chinese clone(!!), so, I can say that this pen is completely for they – who does not see the difference)) . I write all my reviews entirely based on my own impressions and I do not receive money for promoting products, and 99% of my pens I bought by my own money, so I have no loyalty or resentment should be attributed to me. And I am 100% against to the cloning policy that is inherent in the Chinese industry fountain pens.

Минулого року, за 2 тижні до початку розпродажу 11.11, я придбав в Китаї цю модель, доречи яка йшла більше ніж 2 місяці, та пришла вже після Нового Року, але я не про це. Так ось, обганяючи огляд, скажу що це Аврора для бідних)). Не так давно я бачив на ФБ пост в якому автор писав що він не бачить різниці в використанні між Montblanc Meisterstuck 149 та його китайським клоном(!!), що я можу сказати, що ця ручка цілком для вас – хто не бачить різниці)). Всі свої огляди я пишу цілком по своїм враженням та не отримаю кошти за просування товарів, і 99% своїх ручок я придбав за свої кошти, тож не треба мені приписувати лояльність чи образу на щось, але я 100% проти політики клонування яка притаманна китайської промисловості перових ручок.

Moonman Majohn T5 Black (made in China)

За виглядом ця модель являється реплікою відомої моделі Aurora Optima та має циліндричну форму яка дещо звужується до кінців, що мають конічні навершя. Матеріал виготовлення дуже схожий на звичайний пластик, в цьому випадку чорного кольору, де секція, ручка поршня та навершіє зроблені з глянсового пластику, а корпус та ковпачок з матового. Система заправки справжня поршнева, та має оглядове віконце для моніторингу чорнил з нюансом. Нюанс полягає втому, що поршень не доходить до кінця резервуара і його не видно у віконці. Ковпачок на різбленні, різблення 2х західне, закриття/відкриття за 2.5 обертів.

In appearance, this model is a replica of the well-known Aurora Optima model and has cylindrical shape slightly tapering towards to the ends with conical tops. The material of item is very similar to ordinary plastic, in this case black color, where the section, piston knob and top are made of glossy plastic, and the body with cap are made of matte plastic. The filling system is a true piston-filler, and has ink window for monitoring but with nuance. The nuance is that the piston does not move to the end and piston head is not visible in the window. Cap on thread, 2-start thread, closes/opens in 2.5 turns.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Основні елементи декору повністю нагадують Aurrora Optima: на широкому кільці ковпачка є напис Majohn, оглядове віконце між двох сталевих кілець, та ручка поршня з металевим кільцем. Цікаво що китайці як завжди пішли самим простим шляхом та литі деталі мають максимально просту форму: секція, віконце, та основний резервуар з’єднані за допомогою різьблень, але для впевненості у відсутності браку додатково проклеєні. Муфта поршня на відміну від Aurora зроблена теж з пластику, а не металу, та має шліци як у Pelikan або TWSBI, но розмір інакшій. Я зробив власний ключ, та гадав що зроблено майже по дорослому, але виявилось що ніякого різблення немає, та втулка здається запресованою як у молодших Pelikan M1xx-M6xx. Навіщо тоді шліци запитаєте ви – оце питання? ))

The main decorative elements are completely reminiscent of the Aurrora Optima: there is a Majohn inscription on wide ring of cap, an ink window between two steel rings, and a piston knob with a metal ring. It is interesting that the Chinese, as always, went the simplest way and the cast parts have the simplest possible shape: the section, the window, and the main barrel are connected by threads, but to be sure of the absence of defects, they are additionally glued. Unlike the Aurora, the piston sleeve is also made of plastic, not metal, and has slots like Pelikan or TWSBI, but the size is different. I made my own keytool and thought that it was made useful, but it turned out that there is no thread, and the sleeve seems to be pressed like in the younger Pelikan M1xx-M6xx. Then why these slits, you ask – that is the question? ))

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Перо: звичайне сталеве перо 6 розміру, дуже, майже супер гладке та типово жорстке. На перо нанесений візерунок, стара назва бренду MOONMAN, логотип, я так гадаю стилізований до пера та стікаючої краплі (ніби то напророчили, дивитесь у доповненнях:)),  та розмірності EF. Ще у хвостовій частині є кругла дірка, навіщо не знаю, бо ніякого функціонала вона немає, можу припустити що за технологією виготовлення, перо може розташовуватись на тримачі за ту дірку для нанесення кольору, по типу позолоти.

The nib: ordinary steel nib size 6, very, almost super smooth and typically hard. The nib has ornament, the old brand name MOONMAN, the logo, I think stylized to the nib and ink drop (allegedly prophesied, look in the add-ons :)),  and tip dimension – EF. There is also a round hole in the tail part, I don’t know why, because it has no function, I can assume that according to the produced technology, the nib can be placed on holder rod for maybe applying color, like gilding.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 139.25мм, при знятому ковпачку – 130мм, діаметр корпусу – 14мм, в районі хвату – 11мм. Вага всього інструменту – 32.2г, а без ковпачка – 19.5г.

The overall tool dimensions: folded length – 139.25mm, without cap – 130mm, body diameter – 14mm, at the grip – 11mm. The full weight is 32.2g, and without cap – 19.5g.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Звичайно я не буду писати про сучасну історію бренда Majohn (в минулому Moonman), але пригадую тогорічний невеликий скандал. Не для кого не є таємниця, що переважна більшість вироблених китайських ручок є клони чи репліки на більш відомі європейськи та американські бренди та моделі. Навіть даже потужні китайські бренди як Jinhao час від часу таке виробляють, не кажучи про менш відомі. Так ось ця історія стосується відомого німецького бренду Kaweco та китайської компанії Moonman. Сам випадок який стався у квітні 2021 року та його передумови мені не відомі, але у мене є припущення: Kaweco був незадоволений деякою моделлю виробленої Moonman та поширюваної до Європи, імовірно це була Moonman T1 і вірогідно відповідний відділ написав листа до представників Moonman з вимогою припинити виробництво. Цей запит скоріше за все був просто проігнорований. Тоді юридичний відділ Kaweco зареєстрував бренд Moonman у Європі тим самим змусив заборонити продаж всієї продукції під цим брендом. Тоді Moonman швидко переназвався Majohn та помстився запустив модель Majohn RS1 (репліка на Kaweco Sport) під гаслом “краще ніж німецька версія”.  Ось ця подія зробила великого наголосу в спільноті користувачів перовими ручками, та почала багато дискусій стосовно хто прав та хто притримується яких поглядів на тему клонування. Нагадаю що Kaweco це історичний німецький бренд який був заснований у 1883 році, у 1929 році на грані банкрутства компанія змінила власника, пережила війну, кризу, та у 1981 році повністю зупинила виробництво. Пізніше, у 1994 році права на бренд Кaweco був придбаний Gutberlet GmbH яки разом з Diplomat поступово починають відновлювати виробництво моделей. Пізніше, коли компанію Diplomat було придбано компанією Herlitz, Kaweco продовжили вже свій власний шлях самотужки.

Moments of history:
Of course, I will not write about the modern history of the Majohn brand (in the past Moonman), but I remember that year’s small scandal. It’s no secret that the vast majority of Chinese-made pens are clones or replicas of better-known European and American brands and models. Even powerful Chinese brands like Jinhao produce this from time to time, not to mention unknown not big brands. So this story concerns the famous German brand Kaweco and the Chinese company Moonman. The case itself, which happened before April 2021 but its background, is unknown to me, but I have a guess: Kaweco was dissatisfied with some model produced by Moonman and distributed to Europe, presumably it was the Moonman T1, and the relevant department probably wrote a letter to the representatives of Moonman demanding to stop production. This request was most likely simply ignored. Kaweco’s legal department then registered the Moonman brand in Europe, thereby forcing a ban on the sale of all products under this brand. Then Moonman quickly renamed itself Majohn and took revenge by launching the Majohn RS1 model (a Kaweco Sport replica) under the slogan “better than the German version”. This event made a big impact in the community of fountain pen users, and started many discussions about who is right and who holds what views on the topic of cloning/replicas. Let me remind you that Kaweco is a historical German brand that was founded in 1883, in 1929, on the verge of bankruptcy, the company changed owners, survived the war, the ballpoint crisis, and in 1981 completely stopped production. Later, in 1994, the rights to the Kaweco brand were acquired by Gutberlet GmbH, which, together with Diplomat, gradually began to resume production of models. Later, when Diplomat was acquired by Herlitz, Kaweco continued on its own path.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Ця ручка була новою, то спочатку я зробив тест, щоб усвідомити яка вона є, а уже потім намагався розібрати для огляду.

This pen was new, so first I did a test to understand what it was like, and only then tried to disassemble it for review.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить – 0.4мм (дивний китайський EF який як європейський F). Зворотний бік дає лінію у  – 0.2мм, навіть більш насиченою ніж прямою. Однак зворотній бік писав дуже гостро тож інколи підшкрябував папір, що залишало неприємні розтіки чорнил. Пряма сторона мені здалась теж не стабільною, потік змінювався від нормального до сухого, на гладкому папері інколи, дуже рідко, виявлялися хардстарти.

The width of the line by the right side is 0.4 mm(strange Chinese EF which is like European F). The reverse side gives a line – 0.2mm, even more saturated than right side. However, the reverse side wrote very crispy, so it sometimes scratched the paper, which left unpleasant ink smears. The right side also seemed unstable to me, the flow changed from normal to dry, and on very smooth paper sometimes, there were hard starts.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

За підсумком: хотіли зробити як найкраще, як у Європі, по-модному (щоб заробити трохи грошенят на чужому іміджу), а вийшло як завжди, по-китайськи)). Так ось, ті хто не бачать різниці між китайськими клонами та оригіналами, ви просто не так довго захоплюєтесь ручками та ваш досвід просто не дозволяє усвідомити відчуття від використання гарного інструменту. Я знаю по собі, коли звикаєш до чогось гарного то з часом припиняєш думати про це як щось надзвичайне до поки не лишаєшся цього, чи вимушено почати користуватись звичайним і лише тоді відчуваєш знову те відчуття надзвичайного. Тож, кому все однаково лише би писало – можете купувати цю модель, хоча я 100% проти підтримки клонувальників, але за себе скажу що це занадто гладке перо до неприємності, я навіть інколи просто втрачав відчуття того що я пишу чи малюю.

At the end: they wanted to do the best, like in Europe, in a trand way (to earn some money on someone else’s image), but it turned out as usual, in the Chinese way)). So, those who don’t see the difference between Chinese clones and originals, you just interested by pens not so long time and your experience just doesn’t allow you to realize the feeling of using a good tool. I know for myself that when you get used something beautiful long time you stop thinking about it as something extraordinary until you lost it, or you are forced to start using the ordinary one and only then you feel those extraordinary feeling again. So, for those who just want to leave some ink on papers, you can buy this model, although I am 100% against supporting cloners, but I will say for myself that this pen is too smooth to be a good writer, I even sometimes just lost the feeling that I was writing or drawing.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Update 1:

В першому доповненні просто фотографія пера крупно.

In the first addon, just a magnify nib photo.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Update 2:

У другому доповненні як виглядає глянсова та матові поверхні поруч збільшено.

In the second addon, the side-by-side view of glossy and matte surfaces is magnified.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Update 3:

Тому, що поршень не може доходити до кінця та виробник використовує типовий картриджний перовий вузол (по типу JoWo), доречи який вклеєний в секцію, тож “мертвий об’єм” який не можна злити складає приблизно 0.15-0.2мл. “Пустий”, не робочий об’єм, який неможливо заповнити при заправці звичайним способом складає приблизно 0.3-0.4мл. Єдиний спосіб повністю забрати рідину з резервуара це скористатись шприцом при витягнутому пері та фідері.

Because the piston cannot move to the end and the manufacturer uses a typical cartridge nib unit (as JoWo type), which is glued into the section, so the “dead volume” that cannot be drained is approximately 0.15-0.2ml. “Empty”, non-working volume, which cannot be filled when fill ink from bottle by usual way, is approximately 0.3-0.4 ml. The only way to completely remove the liquid from the tank is to use the syringe with the nib and feed removed.

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Update 4:

Ще один прикол, про який я згадав при описі пера – чи пам’ятаєте логотип? Ось таке я зловив декілька разів. І це не випадково, бо перший раз я спіймав ляпку, потім завчасно побачив використовуючи зворотний бік пера при малюванні, потім я відклав ручку сходив за фотокамерою, приготувався і спіймав ще раз. Коли підіймаєш ручку до горизонтального положення, то капля уходить, а коли починаєш малювати, то вона інколи повертається знову. Тож логотип з пером та краплею є досить вдалою іконкою, начебто заздалегідь попереджає – “обережно!!”)).

Another joke I mentioned when describing the nib – do you remember the logo? This is what I caught several times. And it’s not by chance, because the first time I caught a blot, then I saw in advance using the back side of the nib when drawing, then I put the pen and went to the camera, got ready and caught it again. When I put pen to a horizontal position, the drop goes away, and when I start drawing again, it sometimes drop returns again. So the logo with nib and drop is a rather successful icon, as if it warns in advance – “be careful!!”)).

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Update 5:

А ось я і добрався до візуального порівняння зі згадуваною Aurora Optima. Я розумію що різниця між умовними 350-500$ та 20-25$ достатньо суттєва, але воно варто того тим паче що інколи трапляються дива)). Доречи Авроровськи пера це те що обов’язково треба спробувати усім шанувальникам пера. Мені тут на думку прийшло ось таке порівняння: різниця між цим T5 та Aurora Optima приблизно така сама я між звичайним помідором з супермаркету взимку, та помідором з власного городу влітку)).

And so I got to the visual comparison with the aforementioned Aurora Optima. I understand that the difference between the conventional $350-500 and $20-25 is quite significant, but it is worth it, especially since sometimes miracles happen)). By the way, Auroras nibs is a must-try for all fountain pen fans. The following comparison came to mind: the difference between this T5 and Aurora Optima is about the same as between an ordinary tomato from supermarket in winter and tomato from one’s own garden in summer)).

Moonman Majohn T5 Black. Lenskiy.org

Update 6:

Останнє доповнення – ескіз, доречи теж символічний – китаянка під впливом европейсько-американських фешн течій))

The last addon is a sketch, by the way, also symbolic – a Chinese woman under the influence of European-American fashion trends))

Portrait of a Chinese girl in European fashion style. Lenskiy.org

Portrait of a Chinese girl in European fashion style. Lenskiy.org

Portrait of a Chinese girl in European fashion style. Lenskiy.org

На цьому все! Нехай клони не заважають вам у житті))

That’s all! Don’t let clones get in your way in life))

4 Comments

 • 13.08.2022 Відповіcти

  Chris Rapseik

  In most retail markets everyone copies everyone. Look at phones, cars, etc. For me, I prefer comparing comparably priced pens. Reverse engineering is not easy. Like your detail on nibs. My experience is these lower-priced pens are less consistent than higher-priced pens. Difficult to review one pen and relate to all of a brand/model.

  • 14.08.2022 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Hi Chris!
   I understand people’s attitude towards expensive pens: that their costs is only 30% of the sale cost, and the reluctance to pay full price. But this is not a far-sighted vision. Because those who produce, they who develop – they fans of this work, but those who copy only copy for money. So when consumer not bought branded more expensive product, it will simply destroy those who are capable of designing, and we will be left with “cars” and “phones” from the 20th century (conditionally). I also can’t afford to buy top expensive pens what I want, but I’m looking for opportunities to buy on the secondary market. Good things make you want to do something, and uncomfortable things only annoy you. These clones annoy me, because they are cheap not in the sense of sale cost, but cheap in the sense of materials, trinkets from which the full impression is made. This is only my opinion.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!