Sometimes it happens that is hold a seemingly good (notbad) pen, but without original nib, which is almost impossible to purchase separately, so what to do? A good tool should work, so I start looking for ways to fix it and at the end something works out)))

Іноді так трапляється що опиняється у руках начебто непогана (хороша) ручка, але без рідного пера, яке окрема придбати майже неможливо, то що робити? Хороший інструмент повинен працювати тому починаєш шукати варіанти як це поправити та в решті решт дещо виходить)))

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer w|custom non-original Italic M nib (made in France) 481574

Довго думав як описати форму, бо зважаючи на час та становище не хочу порівнювати ні з торпедами, на з підводними човнами, так ось форма нагадує бейсбольну біту, трохи завужена з одного кінця та збільшується в напрямку ковпачка. Це, можна сказати, звичайна форма для сучасного Дюпон старших моделей. Матеріал корпусу – латунь, в даному випадку покрита “китайським лаком” чорного кольору. Система заправки – картріджно-конвертерная, формату Інтернешнл(International), комплектується фірмовим конвертером з ручкою поршня червоного кольору (408812). Ковпачок на терті з фірмовим кліком наприкінці схожим на фірмовий звук запальничок Дюпон (відео та звук я уже публікував в одному з попередніх оглядів іншої ручки Дюпон).

I thought for a some time how to describe this shape of pen, because given our time and situation, I don’t want to compare it either with torpedoes or with submarines, so the shape resembles a baseball bat, slightly narrowed at the end and increases to the cap. This, one might say, is a common form for modern S.T.Dupont top models. The material of the body is brass, in this case covered by black “Chinese lacquer”. The filling system is cartridge-converter, International format, complete by a branded converter with red piston handle. The cap on friction with a branded click at the end similar to the famous sound of S.T.Dupont lighters (I already published the video and sound in one of the previous reviews of another Dupont pen).

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

На секції є широке кільце, на якому розташувався надпис S.T. Dupunt Paris, а за різбленням на втулці, імовірно, датакод 6 10 (червень 2010?). На наверші ковпачка стоїть ювелірне тавро компанії – “крильцята та каліграфічне D” з надписом Laque de Chine.

The section has a wide ring on which the inscription S.T. Dupunt Paris, and probably data code(?) under thread on the sleeve 6 10 (maybe June 2010?). On the top of cap is placed company’s jewelry mark – “wings with calligraphic D” with inscription Laque de Chine.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

В нижній частині ковпачка, над кільцем, є зображення листка, що є іконкою зображення китайського лаку, говорячи що це традиційний лак на органічній основі. На кліпі, ліворуч від “чорного каміння” нанесено надпис Made in France, а праворуч серійний номер моделі 5L3AF10.

On the lower part of cap, above the ring, there is an image of leaf, which is an icon of the image of Chinese lacquer, saying that this is a traditional lacquer on organic basis. On the clip, to the left side from the “black stone” is the inscription Made in France, and on the right side is serial number of pen 5L3AF10.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Перо: я вже не пам’ятаю звідки я взяв це перо, чи купив окремо, чи зняв з моделі Jinhao X450, але це типове сучасне перо Jinhao 6 розміру, з нержавіючої сталі та покрите начебто позолотою 18К. Я вважаю це перо одним із найліпших сучасних китайських пер, та завдяки своєму розміру воно підходить на більшість сучасних середніх та великих ручок яки використовують пера Bock\JoWo 6 розміру. На перо нанесені грецький візерунок, логотип компанії у вигляді колісниці, надпис Jinhao та 18K GP (Gold Plated – тобто позолота нанесена гальванічним способом). Доречи перо трохи пружне, не цвях.

The nib: I can’t remember where I got this nib from, whether I bought it separately or off from the Jinhao X450 model, but it’s a typical modern Jinhao nib size 6, stainless steel and as writed covered by 18K gold plating. I consider this nib to be one of the best modern Chinese nibs out there, and due to its size it fits most modern medium to large pens that use Bock\JoWo size 6 nibs. On the face placed Greek pattern, the company logo in the form of chariot, the Jinhao brandname and 18K GP (Gold Plated). By the way, the nib is a little elastic, not a full nail.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Для цієї ручки невелика складність полягала у, тому що перо декілька відрізняється від типових сучасних великих пер, бо, по-перше, має великі плечі яки начебто обгортають фідер як крила птаха, по друге мають специфічний виріз у хвостової частини який входить у відповідну форму у секції. Звісно що збільшити перо можливості нема, а ось зробити відповідний виріз це можливо.

Що стосовно хвилинок історії:
Дякую Paulo Barata завдяки якому ми маємо можливість познайомитися з історією даної моделі. У середині 1990-х років Dupont випустила нову лінійку ручок, яка зрештою замінила Montparnasse як флагманську модель – це був Olympio (який спочатку мав назву Orpheo). Вигнута форма та м’які лінії надавали простої формі позачасової елегантності. Спочатку серія була представлена ​​з двома розмірами (великий і оверсайз XL), а пізніше Dupont також представив Olympio меншого розміру, назвавши його Fidélio, і кулькову ручку покет формату з назвою Mini Olympio у яскравих кольорах.
Як і всі ручки Dupont, ця лінійка була ручками з картриджною заправкою стандарту інтернешенел, для доступу до найширшої гами чорнила різних виробників. У лінійці Olympio використовувалися пір’я особливої форми 18-каратне у XL, та в менших, Fidelio – 14-каратне. І Olympio, і Fidélio вироблялися з безліччю різних варіантів зовнішніх покриттів, включаючи дуже хитромудрі гільошовані візерунки і, звичайно ж, добре відомі варіанти Lacque de Chine від Dupont. Дизайн Olympio залишається базовим дизайном для всіх лімітованих видань до запуску Néo-Classique в 2013 році.

For this pen, there was a little difficulty, because the nib is somewhat different from typical modern large nibs, because, firstly, it has large shoulders that seem to wrap around the feed like the wings oт sit bird, and secondly, it has a specific cutout in the tail part that fits into the corresponding cut in section. Of course, it is not possible to increase the surface of nib, but it is possible to make a suitable cutout.

As for the moments of history::
Thanks to Paulo Barata, thanks to which we have the opportunity to get acquainted with the history of this model. In the middle 1990s, Dupont launched a new range of pens that would eventually replace the Montparnasse as their flagship product – This was the Olympio (also initially known in some markets as the Orpheo) whose curved form and soft lines provided a simple, timeless elegance. Initially the range was introduced with 2 sizes (the Large and the XL Large) – later Dupont also introduced a smaller sized Olympio, naming it the Fidélio, and a much smaller (purse size) ballpoint pen called the Mini Olympio with the barrel in several bright colours. The range included ballpoint, rollerball, fountain pens and pencils.
Like all Dupont pens, the range was a cartridge filled pen or could use a converter – standard sized international cartridges or converters so there is a broad selection of inks available. Also, the Olympio range use 18-carat nibs while the smaller Fidelio use a 14-carat nib in a distinct design shape. Both the Olympio and the Fidélio ranges were manufactured with many different finishes, including highly intricate guillochè patterns and, of course, Dupont’s well known Lacque de Chine variants. The classical design of the Olympio would remain the pen of choice for Dupont on which to base their Limited Edition series up until the launch of the Néo-Classique in 2013.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 145.5мм, при знятому ковпачку – 133.4мм, діаметр корпусу – 14мм, в районі хвату – 11.6мм. Вага всього інструменту – 51.5г(з конвертером), а без ковпачка – 29.25г.

The overall tool dimensions: folded length – 145.5mm, without cap – 133.4mm, body diameter – 14mm, at the grip – 11.5mm. The full weight is 51.5g(w|converter), and without cap – 29.25g.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Ніж чекати “100 років” коли з’явиться можливість придбати оригінальне перо, бо це не якась особиста вінтажна модель, краще спробувати оживити інструмент, нехай комусь приносить задоволення. Тож після модифікації та налаштування я перевірив ручку в роботі.

Rather than waiting long time for the opportunity to purchase an original nib, because it is not some rare vintage model, it is better to try to revive the tool, let it bring pleasure to someone. So after the modification and adjust I tested this pen in work.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною для горизонтального ведення становить – 0.2мм, а для вертикального ведення  – 0.7мм. Невеликий тиск збільшує вертикальну лінію до 1.0мм. Зворотний бік дає лінію у горизонтальному напрямку – 0.15мм, та 0.6мм у вертикальному напрямку, але дуже прозору. Ліворуч оригінальне чорнило Platinum Pigment Btun Sepia, праворуч з доданим Platinum Carbon Black приблизно 5-10%, безпосередньо у конвертер шприцом.

The width of the line by the right side for horizontal direction is 0.2 mm, and for vertical direction – 0.7 mm. A little pressure increases the vertical line to 1.0mm. The reverse side gives line in the horizontal direction – 0.15mm, and 0.6mm in the vertical direction, but very transparent. On the left is the original Platinum Pigment Btun Sepia ink, on the right with about 5-10% added Platinum Carbon Black, directly into the converter by syringe.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Врешті-решт: це крупна і доволі важка ручка з впізнаваним дизайном та що саме приємне з покриттям з органічного лаку – а це дуже приємно на дотик, бо він начебто теплий чи живий. Звісно це не японський Уруші, але проте це дуже приємно. Доречи, той вигляд що вийшов з неоригінальним пером мені подобається більше, бо здається більш органічним до дизайну. Оригінальне перо звісно цікаве, але занадто тонке візуально до загальної крупної форми ручки. Забув пригадати відомій Дюпонівській клік, тож клікати можна хоч півдня до схочу, це як своєрідна медитація)).То як що ви любите крупні, важкі ручки, то я рекомендую для ознайомлення як мінімум)).

At the end: it’s a large and rather heavy pen with recognizable design and what’s nice, with organic lacquer coating – which is very pleasant to the touch, because it seems “warm or alive”. Of course it’s not the Japanese Urushi, but it’s still very nice. By the way, I like this look with non-original custom nib more, because it seems more organic to the big design. The original nib is of course interesting, but visually too thin for the overall large shape of pen. I forgot to mention the famous Dupont click, so you can click for at least half a day to your heart’s content, it’s like a kind of meditation)). So, If you like large, heavy pens, then I recommend it for familiarization at least)).

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Update 1:

Повного набору з коробкою та документами в мене немає, але спочатку я хотів би показати як виглядає оригінальне перо трохи збоку для усвідомлення складної та оригінальної форми.

I don’t have the complete retail set with the box and documents, but first I would like to show how the original nib looks a little from the side to understand the complex and original shape.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer original nib. Lenskiy.org

Update 2:

В другому доповненні як виглядає адаптоване перо

In the second addon, how looks integrated nib in section

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer custom Jinhao nib. Lenskiy.org

Update 3:

Як ручка виглядає в руці

How looks pen in my hand

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Update 4:

Додаткові приклади звичайного письма. Я вже в третій раз, зі значним проміжком часу між пробами, намагаюсь усвідомити ці чорнила – Platinum Pigment Brun Sepia. Але ніяк не можу. Здається це одне із надвеликих моїх розчарувань на рівні Noodlers Polar чи Baystate Blue, може навіть треба якийсь чарт розчарувань зробити? Так що чорнило дуже рідке, текуче, з невиразним бляклим кольором, з великою здатністю до проникнення скрізь папір та розтіканню і збільшенню лінії. Коли я написав першого листа після заправки, мені написане здалось таким бляклим, що я вирішив трохи їх притемнити додавши 5% Platinum Carbon Black, але після цього невиразний колір став не темнішим, а бруднішим. Тобто щоб додати насиченості треба випарювати чорнило на 30-50%, але я не впевнений що це додасть достатньо кольору.

Additional examples of ordinary everyday writing. For the third time, with a considerable time gap between samples, I am trying to understand this ink – Platinum Pigment Brun Sepia. But I can’t. This seems to be one of my biggest disappointments on par with Noodlers Polar or Baystate Blue. Maybe I should even make some post of disappointment ink chart? So the ink is very liquid, fast flow, with an indistinct faded color, with a great ability to blooding over the paper and feathered with enlarge the line. When I wrote the first strokes after filling, the writing letters seemed so faded to me that I decided to darken them a little by adding 5% Platinum Carbon Black, but after that this color became not darker, but dirtier. That is, to add saturation, I need to evaporate the ink by 30-50%, but I am not sure that this will add enough saturation.

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

S.T. Dupont Olympio XL Black Chinese Lacquer 481574. Lenskiy.org

Update 5:

Останній додаток – ескіз, нехай він буде під слоганом – “А-а-а-а-а-а. Де взяти красивий, зручний та стійкий коричневий колір?” :)). Тобто в мене є красивий та зручний – Diamine Ancient Cooper, але він зовсім не стійкий((.

The last addon is a sketch, let it be under the slogan – “A-a-a-a-ah. Where to get a beautiful, comfortable and permanente brown color?” :)). That is, I have a beautiful and comfortable brown – Diamine Ancient Cooper, but it is not permanente at all ((.

Screaming girl portrait. Lenskiy.org

Screaming girl portrait. Lenskiy.org

Тут доречи видно(на носу) як недобре змішалися кольори безпосередньо у конверторі, що інколи колір виходив коричнево-світло-теплий, хоча загально став коричнево-холодно-брудний.

Here, by the way, you can see (on the nose) how poorly the colors mixed directly in the converter, that sometimes the color came out brown-light-warm, although in general it became brown-cold-dirty.

Screaming girl portrait. Lenskiy.org

На цьому все, да прибуде з вами “сила”, точніше дух експериментаторства!

That’s all, may the “power” come with you, or rather the spirit of experimentation!

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!