Hello! Just 2 weeks ago I did a review on this model, but without the original nib, which I replaced by flexible custom – Pilot Custom² 823 (was like a custom in square)), but today I can show you the full factory version. And so that you are not so bored from the repeat, I will add some interesting things)) Let’s watch it)).

Привіт! Буквально 2 тижні тому я робив огляд на цю модель, але без оригінального пера яке я замінив гнучким кастомом Pilot Custom² 823 (вийшло якби кастом у квадраті)), а сьогодні я можу вам показати повний фабричний варіант. А щоб вам не було так нудно від повтору я додам декілька цікавостей)) Нумо дивитись)).

Pilot Custom 823 Amber|Translucent Brown (made in Japan) FKK-3MRP-BN-M

Форма корпусусигара (торпеда) із закругленими закінченнями та виготовлена з напівпрозорого акрилу коричневого кольору, але секція, ручка плунжера та навершя ковпачка зроблені з темно-коричневої непрозорої смоли. Система заправки – плунжерна, нетипова для японської промисловості, але частково модифікована до японської наливайки. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2х західне, відкриття/закриття за 1.5 обороту.

The body shape is a cigar (torpedo) with rounded tops and is made of translucent brown acrylic, but the section, plunger knob and cap top are made of dark brown opaque resin. The filling system is a plunger-filler, atypical for the Japanese industry, but partially modified to the vintage Japanese eyedropper. Cap on thread, 2-start thread, opening/closing in 1.5 turns.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Конструкція відносно легко розбирається оскільки майже все з’єднано різьбленнями. Фідер традиційно двоскладовий, виготовлений з фірмового напівпрозорого пластику блакитнуватого відтінку. Сердечник, на відміну від ранніх моделей Pilot, тепер також зроблений з того ж матеріалу.  Цікаво що попри іншу систему заправки фідер повністю ідентичний до 743 моделі з картриджно-конвертерною системою заправки.

The construction is relatively easy to disassemble because almost everything is connected by threads. The feed is traditionally two-piece, made of a proprietary translucent bluish plastic. The central rod, unlike the earlier Pilot models, is now also made of the same material. It is interesting that despite the different filling system, the feed is completely identical to the 743 model with a cartridge-converter filling system.

На широке, позолочене кільце нанесено: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 823 ★. Кліп позолочений і має традиційну форму з кулькою на кінці, на який нанесено ім’я бренду Pilot у верхній частині.

The wide, gold-plated ring have embossed: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 823 ★. The clip is gold-plated and have traditional ball-end and Pilot is embossed on the top of clip.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

На секції присутнє гумове кільце ущільнювача, яке додатково перешкоджає протіканню чорнил скріз різблення. За принципом плунжерна система при переміщенні штоку з верхнього положення  до звичайного нижнього, створює розрядження яке всмоктує чорнила в резервуар. Що ж стосується модифікації до японської наливайки, то на кінчику поршня штоку е додаткова гумова пробка яка закриває отвір з фідером при повністю закрученої ручки плунжера. З відси особливість використання, перед тим як писати Pilot Custom 823 треба відкрутити ручку плунжеру на 1-2 оберта, інакше протягом письма неочікувано може припинитись подача чорнил до пера.

There is a O-ring on the section, which additionally prevents ink from flowing through the thread. Principle of work the plunger system: when moving the rod from the upper position to the usual lower position, creates a vacuum that sucks the ink into the barrel. As for the modification to the Japanese eyedropper, there is an additional rubber plug on the end of piston rod that closes the hole between feed when the plunger knob is fully twisted. This is the peculiarity of use. Before writing by Pilot Custom 823 you need to unscrew the plunger knob on 1-2 turns, otherwise, during writing, the ink flow to the nib may unexpectedly stop.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Перо: звичайне велике золоте перо Pilot 15 розміру, вагою 0.76г. На перо нанесено типовий ажурний візерунок, в центрі якого розташовані PILOT, 14K 585, 15 та розмір кінчика <M>.  Ліворуч під візерунком розташований датакод – 420, що говорить про дату виробництва у квітень 2020 року. Я точної відповіді не знайшов, але здається що зараз 823 модель комплектується перами тільки F, M та B, хоча ще не так давно зустрічав цю модель з перами Falcon (FA). Нагадаю що 742 та 743 моделі мають найбільший вибір серед пер: EF (Extra Fine), F (Fine), SF (Soft Fine), FM (Fine Medium), SFM (Soft Fine Medium), M (Medium), SM (Soft Medium), B (Broad), BB (Double Broad), C (Coarse), PO (Posting), FA (Falcon), WA (Waverly), SU (Stub).

The nib: ordinary enough large solid gold Pilot 15 sized nib, weight 0.76g. The nib has a typical branded pattern with PILOT, 14K 585, 15 and nib size <M> in the center. On the left under the pattern is the data code – 420, which says about date of production in April 2020. I did not find an exact answer, but it seems that now the 823 model is complete by only F, M and B nibs, although not so long ago I met this model with Falcon (FA) nibs. Let me remind you that the 742 and 743 models have the largest selection available nibs: EF (Extra Fine), F (Fine), SF (Soft Fine), FM (Fine Medium), SFM (Soft Fine Medium), M (Medium), SM (Soft Medium), B (Broad), BB (Double Broad), C (Coarse), PO (Posting), FA (Falcon), WA (Waverly), SU (Stub).

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 148.6мм, зі знятим ковпачком – 131.8мм. Діаметр корпусу – 12.8мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага – 29 г, а зі знятим ковпачком – 19.25 г .

Overall dimensions of the tool: full length – 148.6mm, without cap – 131.8mm. Body diameter – 12.8mm, at the grip – 11.2mm. Full weight is 29 g, and without cap – 19.25 g .

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Перша модель Custom була представлена ​​ринку в далекому 1971 році та мала назву “Custom K”, але та модель мало була схожа на сучасну: вона була тонкою, в дусі тогочасного дизайну і мала інкрустоване перо, схоже на Sheaffer. А модель Custom 74 з’явилася на ринку в 1974 році. З приводу назви Custom На FPN є цілий тред присвячений теорії його появи і як варіант розглядався навіть синонім слова “Традиції”, але зрештою дійшли спільної думки, що це скорочення від слова “Сustomizable”. Просто особливості японської мови та вимови за фонемами роблять вимову іноземних слів неорганічно складними, і тому в японській мові прийнято робити зручні скорочення, наприклад Rumion (Toyota Scion) це скорочення від “roomy one”. Так що замість складної вимови customizable для японців набагато простіше вимовити “ka-su-to-mu” (Custom). А ось що спочатку вкладалося в поняття Сustomizable? – мабуть різні варіанти оформлення корпусів для даної моделі від дерева до нержавіючої сталі (stainless black stripes:)). На межі 80-х років початковий дизайн змінився і Pilot Custom став трохи схожим на Parker 75, один із представників Pilot Custom Grandee вже мною раніше був показаний. А дизайн до якого ми звикли зараз, уперше був представлений моделлю Pilot Custom 74 у 1992 році, з якого ввели сучасну нумерологію. Правду сказати була ще модель Pilot Custom 67 від 1985 року, але вона мала трохи відмінний дизайн, хоча форма була ідентична і за розміром трохи не вкладається в поточну лінійку бо розміром майже з 742 модель. Взагалі у серії CUSTOM дуже своєрідна нумерологія, яка може складатися з 2-х або 3-х цифр, так відповідно до документації компанії перші 2 цифри визначають роки появи моделі, а третя цифра повідомляє про стартову вартість. Так Custom 742, модель 1974 року із вартістю 20000єн, а 823 модель 1982 року із вартістю 30000єн. Найстарша модель лінійки (за винятком Urushi) – Custom 845, виготовлена ​​з ебоніту, була розроблена в 1984 році і коштувала 50000 ієн (після 1992 коли нумерологія була введена).
Ця серія розроблялася як максимально ефективна: – мінімум декоративної краси та максимум якості. На даний момент частина назви моделі “custom” якнайкраще характеризує цю лінійку, бо дана модель (як і 742) може комплектуватися 15 (!!!) різними типами пер від стандартних до спеціальних, включаючи гнучке перо Falcon (FA). У даній підродині, з ідентичним дизайном та аналогічною системою заправки знаходяться молодша модель Pilot Custom 74 з малим пером <5>, середня Pilot Custom 742 з <10> пером та старша модель Pilot Custom 743/823 з великим пером <15>, але є ще найстарша з Custom’ів – Pilot Custom Urushi з плоскими закінченнями та 30м розміром пера.

Minutes of history:
The first Custom model was introduced to the market back in 1971 and it was called the “Custom K”, but that model did not resemble the modern one: it was thin, in the design trends of the time and had an inlaid nib, similar to Sheaffer. Well, the Custom 74 model appeared on the market in 1974 but do not has a 74 number in model name. Regarding the name Custom on FPN have a thread on devoted to the theory of its appearance and even a synonym for the word “Tradition” was considered as an option, but in the end they came to the general opinion that this is an abbreviation for the word “Customizable”. It’s just that the peculiarities of the Japanese language and the pronunciation by phonemes make the pronunciation of foreign words inorganically complex, and therefore it is customary in the Japanese language to make convenient abbreviations, for example Rumion (Toyota Scion) is an abbreviation for “roomy one”. So instead of a complex “customizable” pronunciation for Japanese, it is much easier to pronounce “ka-su-to-mu” (Custom). Well, what was originally put into the concept of Customizable, probably different options for the design of bodies for this model from wood to stainless steel (stainless black stripes, eh? :)). At the turn of the 80s, the initial design changed and the Pilot Custom became a bit like the Parker 75, one of the Pilot Custom Grandee representatives had already been shown to me earlier. And the design we are used to now was first introduced by the Pilot Custom 74 in 1992, which introduced modern numerology. Truth be told, there was also a Pilot Custom 67 from 1985, but it had a slightly different design, although the shape was identical and in size does not fit a little into the current Custom line, since it is almost the size of a 742 model. In general, the CUSTOM series has a very peculiar numerology, which can consist of 2 or 3 digits, and according to the company’s documentation, the first 2 digits determine the years of the model’s appearance, and the third digit indicates the starting cost. So the Custom 742, a 1974 model with a cost of 20,000 yen, and an 823 model from 1982, with a cost of 30,000 yen. The toppest model in the line(exclude Urushi), the Custom 845, made of ebonite, was developed in 1984 and cost 50,000 yen (after 1992, when numerology was introduced).
This series was developed as the most effective: – minimum decorative beauty and maximum quality. At the moment, part of the model name “custom” characterizes this line in the best possible way, because this model (742) can be completed with 15 (!!!) different types of nibs from standard to special ones, including the flexible Falcon nib (FA). In this subfamily, with an identical design and a similar filling system, there are the younger Pilot Custom 74 small nib <5>, middle Pilot Custom 742 with <10> nib and higher Pilot Custom 743/823 with large nib <15>, but there is also the flagship from the Custom line is Pilot Custom Urushi with flat tops and <30> nib size.

ps: завдяки коментарю від Юрія та компанії Pilot, спростовую мої припущення що до розвитку лінійки Custom та публікую хронологію від компанії Pilot:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

Термін Custom сама компанія товмачить як “зроблено на замовлення”, тобто постійно змінюється залежно від попиту користувачів, хоча тлумачення від японських FPNers мені подобається більше))

ps: thanks to a comment from Yuri and the Pilot company, I refute my assumptions about the development of the Custom line and publish the timeline from the Pilot company:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

The term Custom is translated by the company itself as “made-to-order”(serve orders placed by users), that is, it constantly changes depending on user demand, although I like the interpretation from Japanese FPNers better))

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Як зазвичай зробив повний тест, але прийшлось його зробити в декілька етапів, тому що прийшлось трохи правити перо, а зливати кожного разу чорнила дуже незручно.

As usual, I did a full test, but I had to do it in several stages, because I had to adjust nib a little, and it was very inconvenient to clear this pen from ink every time.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,5мм, тобто це європейська М, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,8мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Оригінальне перо підшкрябувало у напрямку зліва направо, та мала інколи проблеми з висхідною лінією. Зворотний бік фактично не писав. Після корекції та налаштування, обидві сторони пишуть дуже гладко, прямою стороною лінія волога та насичена. Гадаю що така ширина прямою стороною цілком заслуга дуже рідких чорнил Pilot Namiki Black та більш сухими, ліня буде тонше, я спробую це пізніше.

The width of the ordinary line by right side is 0.5 mm, so that is a European M, pressure allows to increase this line to 0.8 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. From the box the original nib scratched in a left-to-right direction, but sometimes had problems with the upward line. The reverse side actually did not write at all. After correction and adjustment, both sides write very smoothly, the right side line is wet and juicy. I think that this width by the right side is entirely due to the very liquid Pilot Namiki Black ink and with drier inks, the line will be thinner, I will try it later.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Підсумок: Мабуть це моє перше перо Pilot яке з коробки писало не досить гарно? але після налаштування це звісно приємний писменник. Прямою стороною лінія волога та соковита тож моджу рекомендвати прихильникам вологих писменників. В черговий раз хотів підкоеслити що колір Amber виглядає дуже привабливо навіть для неприхільників прозорих та напівпрозорих ручок. Після попереднього огляду я вже трохи пристосувався до заправки тож зараз можу регулювати рівень заправки від  1/4 до 2.3 резервуара, але як що ви плануєту постіно змінювати чорнила то  вам доведется зіштовхнутись доовготривалою промивкою. Після попереднього огляду мені писали що ті хто небажає довго промивати ручку частково розбирають її(викручують гріп), але після цього може луснути барель у районі різбоення якщо сильно затягувати то-ж я цього не раджу робити. Кращее довше промивати ніж попрощатись з ручкою, бо сервіса у Пілот як такового не існує. А <15> перо виглядає дуже массивно та красиво як на Монблан 146:), та і за розміром ручка дуже і дуже комфортна.

At the end: Apparently, this is my first Pilot nib, which didn’t write well from the box, but after aligned and adjusting, it certainly became a nice writer. By the right side, the line is wet and juicy, so I can recommend it to fans of wet writers. Once again, I wanted to emphasize that the Amber color looks very attractive even for non-adherents of transparent and translucent pens. After the previous review, I have adjusted a bit to my filling skill, so now I can adjust the level of ink from 1/4 to 2/3 of the full volume, but if you plan to change inks often, you will have to deal with a long flush. After previous review, some people write me about who do not want to wash pen for a long time partially disassemble it (unscrewing the grip), but after that, the barrel may crack in the thread area if tighten it too much, so I don`t recommended this. It is better to wash for longer than to say goodbye to your pen, because the service at Pilot does not exist as such(exclude the guarantee issues). <15> size nib looks very massive and attractive, like Mont Blanc 146:), and by size this pen is very very comfortable.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 1:

Оскільки в цьому огляді вcе фабрічне тому додаю фото комплектного футляру з пластику.

Since in this review is no custom parts, so I am attaching a photo of the original plastic case.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 2:

Збільшена фотографія пера в секціі. Just a magnify nib photo.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 3:

Різниця в письмі зворотнім боком до та після налаштування.

The difference in the writing by reverse side before and after adjustment..

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 4:

Як ручка виглядає у моєї руці. How the pen looks in my hand.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 5:

“Чорнильний всесвіт” – ось такі чудові знімки я впіймав випадково)). Краплі чорнил розташувались як планети у невідомому космосі.

“Ink universe” – these are such wonderful pictures I caught by accident)). The drops of ink were arranged like planets in an unknown space.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 6:

Невеликий експеримент який я зробив по дослідженню звичайного наповнювання)). Експеримент показав що ручку легко можна заповнити на 1.6мл.

A small experiment that I did to explore the usual filling)). The experiment showed that the pen can easily be filled to 1.6 ml.

823 FKK-3MRP-BN-M. Lenskiy.org

Update 7:

На останок тестовий єскіз та сьогодні це Бригинець Ярослав солдат полку «Азов», учасник оборони Маріуполя.

Finally, a test sketch and today this is Bryginets Yaroslav, a soldier of the “Azov” regiment, a participant in the defense of Mariupol.

Bryginets Yaroslav aka Makhach. Lenskiy.org

Бригинець Ярослав за позивним “Махач” – український військовослужбовець полку “Азов”. Учасник оборони Маріуполя під час російського вторгнення в Україну. Зник безвісти у квітні 2022 року, 6 квітня з’явилась інформація, що він загинув, рятуючи своїх колег, які потрапили під обстріл, однак у липні 2022 року з’явилася інформація, що боєць нібито живий і перебуває у полоні в росіян. Щоб бійця внесли у списки для обміну, необхідне офіційне звернення родичів чоловіка, однак Ярослав – сирота. Саме тому українці створили петицію, яка звертається до кількох інституцій потурбуватись про звільнення бійця.
Популярності Ярослав набув після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну завдяки соціальній мережі TikTok. Самого Бригинця у TikTok немає, але відео з його чарівною усмішкою розлетілися по соцмережах ще на початку березня, а сам він став головним воїном-красенем. 13 лютого 2021 року брав участь у турнірі з боксу у Маріуполі та посів там перше місце.

Bryginets Yaroslav aka Makhach. Lenskiy.org

Bryginets Yaroslav aka “Mahach”, is a Ukrainian solder of the “Azov” regiment. Participant in the defense of Mariupol during the russian invasion of Ukraine. He went missing in April 2022, on April 6 it was reported that he had died while saving his colleagues who came under fire, but in July 2022 there was information that the fighter was allegedly alive and being held captive by the russians. In order for the fighter to be included in the lists for exchange, an official request from the family relatives is necessary, but Yaroslav is an orphan. That is why Ukrainians have created a petition that appeals to several institutions to take care of the fighter’s release.
Yaroslav gained popularity after the beginning of the full-scale invasion of the russian federation in Ukraine thanks to the TikTok social network. Bryhynets himself is not on TikTok, but videos with his charming smile went viral on social networks at the beginning of March, and he became the main handsome warrior. On February 13, 2021, he took part in a boxing tournament in Mariupol and took first place there.

Bryginets Yaroslav aka Makhach. Lenskiy.org

На цьому поки все. Слава Україні! Героям слава!

That’s all for now. Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 04.01.2024:

Ще один 823 потрапив до мене на обслуговування, але в іншому кольорі, тому я просто оновлю цей пост додатковою інформацією.

Another 823 has come to me for service, but in a different color, so I’ll just update this post by additional info.

Pilot Custom 823 Smoke|Translucent Black (made in Japan) FKK-3MRP-TB-F

Форма корпусусигара (торпеда) із закругленими закінченнями та виготовлена з напівпрозорого акрилу чорного кольору, але секція, ручка плунжера та навершя ковпачка зроблені з чорної непрозорої смоли. Система заправки – плунжерна, нетипова для японської промисловості, але частково базована на  вінтажній японській наливайці. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2х західне, відкриття/закриття за 1.5 обороту.

The body shape is a cigar (torpedo) with rounded tops and is made of translucent black acrylic, but the section, plunger knob and cap top are made of black opaque resin. The filling system is a plunger-filler, atypical for the Japanese industry, but partially based on the vintage Japanese eyedropper. Cap on thread, 2-start thread, opening/closing in 1.5 turns.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

На широке, позолочене кільце нанесено: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 823 ★. Кліп позолочений і має традиційну форму з кулькою на кінці, на який нанесено ім’я бренду Pilot у верхній частині.

The wide, gold-plated ring have embossed: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 823 ★. The clip is gold-plated and have traditional ball-end and Pilot is embossed on the top of clip.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Прозорість корпусу залежить від товщини стінок, що добре видно на фото у частині де стінки тонкіші.  Особливість конструкції моделі полягає у тому, що шток має додатковий клапан який перекриває доступ чорнил до фідера коли задній ковпачок повністю закручений. Це запобігає витоку чорнил при сильній трясці, або при зміні зовнішнього тиску, наприклад при подорожах літаком.

The transparency density of the body depends on the thickness of the walls, which is clearly visible on the photo in the part where the walls are thinner. The peculiarity of the design of the model is that the plunger has an additional valve that blocks the access of ink to the feed when the plunger cap is closed(fully screwed). This prevents ink leakage during strong shaking or changes in outer pressure, such as when traveling by plane.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Перо: звичайне велике золоте перо Pilot 15 розміру, вагою 0.75 г, аналог звичайного сучасного пера №6 тільки коротше на ~3 мм. На перо нанесено типовий ажурний візерунок, в центрі якого розташовані PILOT, 14K 585, 15 та розмір кінчика <F>.  Ліворуч під візерунком розташований датакод – 118, що говорить про дату виробництва у січні 2018 року.

The nib: ordinary enough large solid gold Pilot 15 sized nib, weight 0.75 g, an analogue of a usual modern #6 nib, but shorter by ~3 mm. The nib has a typical branded pattern with PILOT, 14K 585, 15 and nib size <F> in the center. On the left under the pattern is the data code – 118, which says about date of production in January 2018. 

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 148.2мм, зі знятим ковпачком – 130.9мм. Діаметр корпусу – 12.8мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага – 29.2 г, а зі знятим ковпачком – 19.4 г .

Overall dimensions of the tool: full length – 148.2mm, without cap – 130.9mm. Body diameter – 12.8mm, at the grip – 11.2mm. Full weight is 29.2 g, and without cap – 19.4 g .

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Чорний корпус відчувається менш прозорим за бурштиновий, але все одно дає змоги спостерігати за чорнилом всередині.

The black body feels less translucent than amber one, but still allows seeing the ink inside barrel.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Ручка надійшла до мене на обслуговування, тому що власник занадто змастив поршень, що призвело до забиття каналів фідера, після чого ручка почала писати з перебоями. Додатково, власник, попросив прибрати додатковий клапан, щоб ручка не потребувала відкручування ручки плунжера перед письмом. Після обслуговування ручка була протестована.

The pen came to me for service because the owner greased the piston too much, which caused the feed channels to clog, after which the pen began to write intermittently. In addition, the owner asked to remove the additional valve so that the pen does not need to unscrew the plunger knob before writing. After service, this pen was tested.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,3 мм, тобто це європейська EF, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,6 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2 мм, але більш прозоро. На диво зворотний бік писав добре, але прямою стороною мені здається лінія трохи за волога.

The width of the ordinary line by right side is 0.3 mm, so that is a western EF, pressure allows to increase this line to 0.6 mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm, but more transparently. Surprisingly, the reverse side write well, but the right side seems to me to have an overnormal,  wet line. 

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

В решті решт: це так само якісна ручка як і в опису зверху, але бурштиновий колір мені здається більш привабливішим. Взагалі бренд Пілот я вважаю одним із найстабільніших сучасних брендів в плані якості пер, тому сміло можу рекомендувати до придбання, хоча я віддаю перевагу моделі 743, як що мова йде про такий самий зовнішній вигляд, із за складності очищення внутрішнього об’єму від попередніх чорнил у 823 моделі.

At the end: this is the same quality pen as in the description above, but the amber color seems to me more attractive. In general, I consider the Pilot brand to be one of the most stable modern brands in terms of nib adjusting from the box quality, so I can recommend it for purchase, although I prefer the 743 model in this form, due to the difficulty of cleaning the internal volume barrel from previous inks in 823 models.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Update 9:

Як виглядає повний роздрібний набір.  How is look full retail set.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Update 10:

Збільшена фотографія пера в секціі. Just a magnify nib photo.

Pilot Custom 823 FKK-3MRP-TB-F. Lenskiy.org

Update 11:

Тестовий ескіз – Київ, Володимир, вид на лівий берег. Чорнило – вінтажниій Waterman Luminouse Blue.

Test sketch – Kyiv. Volodymyr. Sight on left bank.  The ink is vintage Waterman’s Luminouse Blue.

Kyiv. Volodymyr. Sight of the left bank. Lenskiy.org

Володимир Святославич (960/963 — 1015) — великий князь київський (979—1015), князь новгородський (970—988). Хреститель Русі. Канонізований Католицькою і Православною церквами як рівноапостольний святий. Національний герой України.

Volodymyr I Sviatoslavich (958 – 15 July 1015), nicknamed the Great, was Prince of Novgorod from 970 and Grand Prince of Kiev from 978 until his death in 1015. The Eastern Orthodox Church canonised him as Saint Volodymyr.

Kyiv. Volodymyr. Sight of the left bank. Lenskiy.org

Kyiv is the capital and most populous city of Ukraine. It is in north-central Ukraine along the Dnieper River. As of 1 January 2022, its population was 2,952,301, making Kyiv the seventh-most populous city in Europe. Kyiv is an important industrial, scientific, educational, and cultural center in Eastern Europe. It is home to many high-tech industries, higher education institutions, and historical landmarks. The city has an extensive system of public transport and infrastructure, including the Kyiv Metro.

Київ – столиця та найбільше за чисельністю населення місто України. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині, на півночі центральної України вздовж річки Дніпро. Станом на 1 січня 2022 року його населення становило 2 952 301 чоловік, що робить Київ сьомим за чисельністю населення містом у Європі. Київ — важливий промисловий, науковий, освітній і культурний центр Східної Європи. Тут розташовано багато високотехнологічних виробництв, вищих навчальних закладів та історичних пам’яток. Місто має розгалужену систему громадського транспорту та інфраструктуру, включаючи Київський метрополітен.

Kyiv. Volodymyr. Sight of the left bank. Lenskiy.org

Пам’ятник Володимиру Великому (Пам’ятник князю Володимиру) — найстаріший скульптурний пам’ятник Києва, споруджений у 1853 році. Один із символів міста. Розташований на нижній терасі Володимирської гірки. Архітектурна домінанта Дніпрових круч правобережної частини Києва.

Monument to Prince Volodymyr, is a monument in Kyiv, dedicated to the Grand Prince of Kyiv Volodymyr the Great, built in 1853. It is located on Volodymyrska Hill, the steep right bank of the Dnipro. It is the oldest sculptural monument, a dominating feature of the Dnipro banks, and one of the city’s symbols.

Glory to Ukraine and death to the enemies! Слава Україні! Смерть ворогам!

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!