vintage French unbranded DN

Good day, we are from Ukraine! Sometimes it happens that there is a nugget in a pile of garbage, or rather not like that, sometimes can find a Swarovski in a pile of glass)). In pens I 100% prefer to nibs, a good nib is a good tool but a bored/bad nib even in a perfect body is just a toy for the eyes. So that’s(first version) what happened this time. I became interested in French pens at the beginning of my fountain pens hobby, but I bought this pen more for spare parts than for writing, but later, it turned out that it is a very cool writer.

Доброго дня, ми з України! Інколи так трапляється що у купі сміття знаходиться самородок, точніше не так, інколи у купі скла можна знайти Сваровскі)). У ручках я 100% віддаю перевагу перу, гарне перо це добрий інструмент, а погане перо навіть у привабливому корпусі це просто іграшка для очей. Ось приблизно цього разу так сталось. Я французькими ручками зацікавився на початку свого захоплення перовими ручками, та цю ручку придбав скоріше на запчастини ніж для письма, але пізніше, з’ясувалось, що це дуже класний письменник.

Unbranded French DN fountain pen w|ss flexible nib (made in France) ~1940s

Пробачте я не став повністю розбирати цю ручку, але її конструкція зрозуміла. Як написав вище я придбав її у 2017, та майже одразу полагодив та випробував. Зазвичай я роблю фото всіх частин, але чомусь я не знайшов цих фото у своєї базі. Вінтажні речи треба розбирати дуже обережно, а оскільки мені її треба віддати, то я не став знову розбирати її заради фото, тому фото тільки частково.

Корпус прямий, з пласким навершям, а зо сторони ковпачка конічним. Матеріал корпусу схожий на ебоніт, чорний, але секція та фідер пластикові. Система заправки типовий lever-filler. Ковпачок на різбленні, різблення 2х західне, закриття/відкриття за 1.5 оберта.

Sorry, I did not fully disassemble this pen, but its design is clear. As I wrote above, I bought this pen in 2017, and almost immediately repaired and tested it. Usually I take pictures of all the parts, but for some reason I couldn’t find these pictures in my database. But vintage things must be disassembled very carefully, and since I have to give it, then I did not disassemble it again for the sake of the photo, so the photo is only partial.

The body is straight, with flat end, and conical top on the cap. The body material is similar to ebonite, black, but the section and feed are plastic. The filling system is a typical lever-filler. Cap on thread, 2-start thread, closing/opening in 1.5 turns.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

З брендування я знайшов тільки на корпусі відбиток DN, але не впевнений що це елемент брендування. Також на ковпачку є середнє кільце сталевого кольору. Кліп, на жаль, був втрачений, та інколи він допомагає ідентифікувати виробника.

From the branding, I only found a DN imprint on the body, but I am not sure if this is a branding element. There is also a steel-colored middle size ring on the cap. Unfortunately, the clip has been lost by the previous owner, sometimes the form of clip helps to identify the manufacturer.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Перо: типове недороге сталеве перо часів Другої Світової війни, за формою зі звужуючимся закінченням дуже схоже на багато інших французьких пер того часу. Перо дуже приємне, та надзвичайно м’яке та гнучке, можна навіть сказати що це фулфлекс. На перо нанесено тільки Warranted Extra Quality в три рядки. У секції тримається на терті з фідером.

The nib: A typical inexpensive WW2 steel nib, tapered at the tail in shape very similar to many other French nibs of this period. The pen is very pleasant, extremely soft and flexible, I can even say that it is fullflex. Only Warranted Extra Quality is applied to the nib surface in three lines. To the section, it is mounted on friction with feed.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 114.4мм, зі знятим ковпачком – 104.4мм. Діаметр корпусу – 10.8мм, в місці хвату – 8.25мм. Повна вага незаправленої ручки – 10.6гр, а зі знятим ковпачком – 6.9гр.

Overall dimensions of tool: folded length – 114.4mm, without cap – 104.4mm. Body diameter – 10.8mm, at the grip – 8.25mm. The weight of pen is 10.6g , and without cap – 6.9g

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Тут мені зовсім нічого написати, тому що я нічого не знайшов, навіть за непрямими ознаками. Але можу розповісти цікаву історію про себе. Як я писав то придбав цю ручку десь у 2017 та майже одразу її полагодив та випробував. Звісно що перо мені дуже сподобалось, але чомусь я одразу не написав огляд. Може хотів залишити свої знання при собі? )). Але, роки 2-3 тому я зустрічався зі шкільним другом та мав необачність показати ручку та поділитись своїм захопленням. З того часу мій друг почав у мене вималювати цю ручку, хоча до цього він не користався перовими ручками. Короче через деякий час я здався, та пообіцяв йому її подарувати, але треба було залагодити тріщину на ковпачку. Мабуть, з того що я не хотів розлучатись з цим пером я тягнув час, але у всього є межа … Тож я повністю її полагодив що б віддати, але вирішив таки зробити огляд, незважаючи на те що ручка не брендована, щоб залишити собі спогади. Ось така історія. Не треба нікому нічого обіцяти подарувати, бо це суцільний тягар коли постійно від тебе чогось чекають. Як що бажаєш щось подарувати, просто даруй одразу, без обіцянок)).

Moments of history:
I have absolutely nothing to write here, because I did not find anything, even by indirect signs. But I can tell an interesting story about myself. As I wrote, I bought this pen sometime in 2017 and almost immediately repaired and tested it. Of course, I really liked this nib, but for some reason I didn’t write a review right away. Maybe I wanted to keep this knowledge to himself? )). But, 2-3 years ago, I met a school friend and without reason to show my pen and share my passion. My friend tried this pen and since this moment began to ask me to present this pen to him, although he had never used fountain pens before. In short, after a while I gave up and promised to give it to him, but I needed to fix the crack on the cap. I guess because I didn’t want to part with this pen, I took my time, but there is a limit to everything … So I completely repaired it to give it away, but I decided to do this review, despite the fact that this pen is unbranded, just for keep to myself memoirs. This is all story. It is not necessary to promise to give anything to anyone, because it is a complete burden when something is constantly expected of you. If you want to give something, just give immediately, without promises on after)).

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

У ручки була тріщина на ковпачку, та невелика тріщина на секції, але після ремонту все працює добре. На герметичність я не встиг перевірити ручку, тож з цього приводу не можу нічого сказати.

The pen had a crack on the cap, and small crack on the section, but after repair everything works perfect. I didn’t have time to check the nib on dryness and cap for tightness, so I can’t say anything about it.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,35 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1.0 мм. Зворотний бік майже не пише, а коли пише то дає прозору лінію в 0.2мм.

 The line width by right side is 0.35mm, and pressure allows to increase this line to 1.0 mm. The reverse side almost does not write, and when it does, it gives a transparent line of 0.2 mm.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Підсумок: гадаю безглуздо рекомендувати цю ручку до покупки бо її просто неможливо ідентифікувати, але це дійсно цікаве перо. Але в якості підсумка наведу ще одну цікаву історію: після того як я полагодив її в перший раз, я деякий час єю користувався та якось взяв на зустріч з іншим прихильником перового письма. Так ось, коли він взяв цю ручку та спробував – він здивовано констатував, що навіть його, звичайний почерк, з цією ручкою виглядає дуже привабливо. А він лікар, до речі, на хвилиночку(!!!).

At the end: I think it’s silly to recommend this pen for purchase because it’s simply impossible to identify, but it’s a really interesting nib. And as a conclusion, I will give another interesting story: after I fixed this pen the first time, I used it for a while and somehow took it to a meeting with another fan of fountain pens. So, when he took this pen and tried it, he was surprised to find that even his ordinary handwriting looks very attractive with this pen. And he is a doctor, by the way(!!!).

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 1:

Як перше доповнення – традиційно збільшена фотографія пера.

As the first addon – a traditionally magnify photo of a nib.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 2:

Як друге доповнення то як ручка виглядає в моєї руці. Так, для моєї руки трохи закоротка для комфортного використання.

As a second addon, how this pen looks in my hand. Yes, it’s a bit short for my hand to use comfortably as EDC.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 3:

На третє доповнення – залишки стікеру який був на ковпачку, але все одно не допоміг ідентифікувати ручку. Але якщо хтось щось знає, то залишайте комменти, будь ласка.

As the third addon is the remains of a sticker that was on the cap, but still did not help to identify this pen. But if anyone knows something, please leave a comment.

Unbranded French DN fountain pen 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 4:

Ну і на останок – ескіз, а в Києві зараз холодно((.  Але краще холодна зима в свободі, аніж тепла зима в рабстві!

And finally – a sketch, and it’s cold in Kyiv now ((. But a cold winter in freedom is better than a warm winter in slavery!

Coldly. Portrait of a girl. Lenskiy.org

Coldly. Portrait of a girl. Lenskiy.org

Coldly. Portrait of a girl. Lenskiy.org

На цьому все. That’s all.

ps: В черговий раз переконався що все ж таки наскільки неприємне чорнило Platinum Pigment Brun Sepia. Чи може мені брак попався? Сухе, не яскраве, вологе що швидко розмочує папір.

ps: Once again, I was convinced that how unpleasant Platinum Pigment Brun Sepia ink is after all. Could it be that I have a defective one? Dry, not bright, wet that quickly wets the paper.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!