Sailor ProGear Realo

Early I was surprised when I saw photos of pens of similar colors, different manufacturers from fpners, until I got hooked on it myself)). Somehow I really fell in love with this attractive Bordeaux colors)). Although I don’t plan to have anything else in these colors, I’m still happy to have these pens and share them with you. And I already have reviews of some other models from this brand, but this model is quite unique.

Раніше я дивувався коли бачив фотографії ручок подібних кольорів, різних виробників від одного власника, до поки я не підсів на це сам)). Щось я дуже запав на цей привабливий Бордо)). Хоча я більше не планую мати ще щось в подібних кольорах все одно мені приємно мати ці ручки та поділитись їми з вами. Я вже маю огляди на інші моделі цього бренду, але ця модель є доволі унікальною.

Sailor ProGear Realo Maroon with Gold trim and 21K Music nib (made in Japan) 11-3926-932

Власне серія Professional Gear (у спрощеному побуті ProGear) є “паралельною гілкою” модельного ряду 1911, відмінність становлять лише закінчення. Якщо серія 1911 моделі представляє собою форму сигари, то ProGear являє собою форму усіченої (“підготовленої для куріння”) сигариcut-away design. В іншому корпус, так само, виконаний зі смоли, темно червоного кольору. Але система заправки, на відміну від всіх інших моделей, поршнева (piston-filler). Ковпачок на різьбленні, різьблення 2х західне, закриття/відкриття за 1 3/4 обороту.

Actually, the Professional Gear series (in simplified ProGear) is a “parallel model line” of the 1911 model series, the only difference is the tops. If the 1911 model series have the shape of a cigar, then the ProGear have the shape of a truncated (“prepared for smoking”) cigarcut-away design. The body is also made of resin by dark red color named Maroon. But the filling system, unlike all other models, is piston-filler. Cap on thread, 2-statrs thread, closes/opens in 1 3/4 turns.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Цього разу я знову не став повністю розбирати ручку, хоча це можливо: можна відкрутити корпус від оглядового вікна; втулка ручки поршня теж має шліци під ключ. З іншого боку матеріал доволі тонкий, а всі різблення проклеєні герметиком, тож велика ймовірність пошкодити чи луснути пластик. Але круті хлопці з Tokio Station повністю розібрали, тож якщо є бажання можна перейти за посиланням.

This time, I again did not completely disassemble the pen, although it is possible: you can unscrew the piston reservoir with ink window from body; the piston bushing also has keyed slots for unscrew. On the other hand, the material is quite thin, and all threads are glued by sealant, so there is a high chance of cracking or damaged the plastic. But the cool guys from Tokyo Station completely disassembled it, so if you want, you can go to the link.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

З прикрас ручка має позолочену фурнітуру та на широкому кільці ковпачка розташований напис: SAILOR JAPAN FOUNDED 1911.

Of the decorations, the pen has gold-plated accessories and on the wide cap ring is inscribed: SAILOR JAPAN FOUNDED 1911.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Чорна пластикова секція має різблення для з’єднання з барелем та має ключ для правильного розташування фідера. Фідер пластиковий, звичайний, такий самий як і у картріджно-конвертерной моделі ProGear.

The black plastic section is threaded for connect to the barrel and has a key inside to mounting the feed correctly. The feed is plastic, standard, the same as in the ProGear cartridge-converter model.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Перо: доволі велике, золоте, 21Каратне, двотонове.  Перо має інверсивну маску до пера  моделі ProGear ST, тобто перо жовте з родованим візерунком. Не зважаючи на великий розмір кінчика, перо має фірмовий Сейлорівський зворотний зв’язок, трохи пружне, хоча це не передбачає гнучкості і флексовості – воно ординарно жорстке. На перо нанесений орнамент по контуру, всередині якого, під повітряним отвором розташовуються: 1911, логотип Sailor у вигляді якоря, 21К, 875, фірмовий напис Sailor курсивом, та у хвостовій частині 20K (у даному випадку це Листопад 2020 – дата виробництва пера). На бічну грань пера нанесено MS, що означає тип встановленого пера Music.

The nib: rather large, solid gold, 21 carat, two-tone. The nib has an inverse mask to the ProGear ST model nib, i.e. the nib is yellow color with rhodium plated ornament. Despite the large size of the tip, the nib has the branding Sailor feedback. Nib is a little springy, although this does not imply flexibility – it is ordinarily hard(rigid). The nib has a contour ornament, inside of which, under the air hole, there are: 1911, the Sailor logo in the form of anchor, 21K, 875, the Sailor signature by cursive, and in the tail part 20K (in this case, it is November 2020 – the nib’s production date). The left side of nib is marked by MS, which said about Music type nib.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 134.85мм, зі знятим ковпачком – 119.3мм. Діаметр корпусу – 13.3мм, у місці хвату – 11мм. Вага інструменту – 20.8гр, а зі знятим ковпачком – 11.65гр.

Overall dimensions of the instrument: folded length – 134.85mm, without cap – 119.3mm. Body diameter – 13.3mm, at the grip – 11mm. The full weight is 20.8g, and without cap – 11.65g.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
У серії Professional Gear представлено 5 моделей від King of Pen до Slim mini, та окремо розташований Realo який був представлен у​з 2006 році у вигляді Profit King of Pen. Зовні за формою та розміром вона майже ідентична моделі ProGear, але на відміну має поршневу систему заправки. Це єдина модель яка має не картріджно-конвертерну систему заправки. Як і більшість японських назв англійською, Realo теж викликає питання до його створення.  Начебто, згідно з чутками Sailor назву створено з «Reliance And Locus» (Надія та Впевненість у діях), хоча зрозуміти смисл дуже важко.  Перша модель Profit King of Pen була випущена тиражем в 100 екземплярів та була майже реплікою до Montblanc 149. Через кілька років Realo був представлений у моделях Profit 21 1911, Pro Gear та Pro Gear II (Sigma). Особисто я не бачив оригінал, але ходять чутки про те що Sailor розробляючи цю поршневу ручку багаторазово перевищив бюджет, тим дивовижніше виглядає тотожність до конструкції ручок Aurora 88/Optima. Ще одна чутка яку висловили хлопці з Tokio Station: не ефективність конструкції та  виробничого процесу змушує Sailor викидати від 30% до 50% своїх моделей Реало. Як що це так, то це мабудь одна із найдорожчих моделей бренду.

Moments of history:
The Professional Gear series includes 5 models from King of Pen to Slim mini, and a separate Realo that was introduced in 2006 as Profit King of Pen. Modern Realo, outwardly, it is almost identical to the ProGear model in terms of shape and size, but unlike it, it has a piston filling system. This is the only model that does not have a cartridge-converter filling system. Like most Japanese names in English, Realo also raises questions about its name creation. According to the Sailor rumors, the name was created from “Reliance And Locus”, although it is very difficult to understand as meaning. The first Profit King of Pen model was produced as limited edition of 100 pieces and was almost a replica of the Montblanc 149. A few years later, Realo was introduced in the Profit 21, 1911, Pro Gear and Pro Gear II (Sigma) models. I have not seen the original text, but there are rumors that Sailor went many times over budget when developing this piston-filler pen, so the more amazing the identity with the design of the Aurora 88 Big/Optima pens. Another rumor from the guys at Tokyo Station is that the inefficiency of the design and manufacturing process is causing Sailor to throw away 30% to 50% of their Realo models. As it is, it is probably one of the most expensive models for producing.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Ручка яку я отримав не була новою, але виглядала доволі добре, тож я одразу її протестував, а все інше зробив потім))

The pen I received was not new, but it looked pretty good, so I tested it right away, and did everything else later))

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною при вертикальному веденні становить – 1.1мм, а при горизонтальному веденні – 0.3мм, подача вища за помірну, але її не можна назвати дуже вологою. Зворотний бік має суху та напівпрозору лінію: при вертикальному веденні – 0.5мм, а при горизонтальному веденні – 0.15-0.2мм.

The width of ordinary line by right side in vertical direction is 1.1mm, and horizontal direction – 0.3mm, the flow is higher than moderate, but it cannot be called as so wet. The reverse side has a dry and semi-transparent line: on vertical direction – 0.5mm, and on horizontal direction – 0.15-0.2mm.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

В решті решт: перше що мені сподобалось – це форма кінчика, така строго красива. Друге що мені сподобалось доволі проста профілактика – мені здається що відкрутити секцію та змастити поршень значно простіше ніж відкручувати з торці поршневу систему. Ну і звісно колір, як що не порівнювати його не з чим, то він просто класний і золоті акценти дуже доречні.Єдине до чого я маю питання так це до розміру, тож мені б хотілося трохи товстіше та трохи довше, тбто ProGear King of Pen у формі Realo був би саме тим класним інструментом)). Взагалі-то рекомендую до придбання.

At the end: the first thing I liked was the shape of tip, so strictly beautiful. The second thing that I liked was a fairly simple piston service – it seems to me that unscrewing the section and lubricating the piston is much easier than unscrewing the piston mechanism from back. And of course the color, if there is nothing to compare it to, it is simply cool and the gold accents are very appropriate. The only thing I have a question about the size, so I would like it to be a little thicker and little longer, i.e. ProGear King of Pen Realo would be just that cool tool)). In general, I recommend it for purchase.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Update 1:

Ось так виглядає повний комплект для північноамериканського ринку, коробка покрита приємним матеріалом нагадуючим штучну шкіру.

This is what a retail set for the North American market looks like, the box is covered by pleasant material like synthetic leather.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Update 2:

Традиційно фотографія пера збільшено. Traditionally, the photo of the nib is magnifying.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Update 3:

Ще хочу поділитись геометричною красою форми кінчика. Гадаю що з цього пера вийде неперевершений Italic.

I also want to share the geometric beauty of the shape of the tip. I think this nib will make an excellent Italic.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Update 4:

Як ручка виглядає в моєї руці. How the pen looks in my hand.

Sailor ProGear Realo Maroon MS. Lenskiy.org

Update 5:

Порівняння з нещодавно огляданим Sailor Profit Casual Maroon. Можливо не так добре видно на фотографії, але можу сказати що Марун Маруну різниця, і що колір Sailor Profit Casual відчутно світліший.

Comparison to the recently reviewed Sailor Profit Casual Maroon. It may not be so clearly visible on the photo, but I can say that there is a difference between Maroon and Maroon:)), and that the color of Sailor Profit Casual is noticeably lighter.

Sailor Profit Casual vs Sailor ProGear Realo. Lenskiy.org

Update 6:

Порівняння з іншими привабливими темно-червоними кольорами інших виробників, а саме Pilot Deep(Dark) Red та Montblanc Bordeaux.

Comparison to the other attractive deep reds colors from other popular brands, namely Pilot Deep(Dark) Red and Montblanc Bordeaux.

Pilot Deep Red vs Montblanc Bordeaus vs Sailor Maroon. Lenskiy.org

Update 6:

На останок тестовий ескіз і сьогодні це Ольга Таран – була парамедиком та військовослужбовицей, яка загинула 12 квітня від мінометного обстрілу у Маріуполі.
Доволі важко малювати таким широким пером, навіть не рятує зворотний бік, тож вийшло може не так гарно, як хотілось би, але тест є тест.

Finally, the test sketch today is Olga Taran – was a paramedic and military officer who died on April 12 from mortar fire in Mariupol.
It is quite difficult to draw by such a wide nib, it doesn’t even help the reverse side, so it may not be as good as you would like, but a test is a test.

Olga Taran is a paramedic, a military officer. Lenskiy.org

Ольга Таран – була медик, військовослужбовиця. У 2015 році дівчина вирішила допомагати військовим на фронті. За майже сім років служби була фельдшером танкового батальйону, фельдшером польового вузла зв’язку, бойовим медиком медичної роти.
За майже сім років служби Ольга Таран неодноразово бувала в зоні АТО/ООС, на чергову ротацію вирушила і в грудні 2021 року. За безстрашність та героїзм військова удостоїлася багатьох нагород: медалей «За врятоване життя» та «Ветеран війни», відзнак Міністерства оборони України «За зразкову службу» та президента «За участь в антитерористичній операції».
Повномасштабне вторгнення зустріла на посаді виконувачки обов’язків начальниці медичного пункту танкового батальйону під Маріуполем. 24 лютого військові отримали наказ зайти у місто та тримати оборону на заводі «Азовмаш». Польовий госпіталь Ольга Таран організувала в одному з бункерів, сюди доправляла поранених, витягала їх із поля бою.
Загинула 12 квітня від мінометного обстрілу у Маріуполі під час прориву з оточення, рятуючи пораненого побратима. Тіло фельдшерки вдалося повернути додому у рамках обміну лише 21 липня. Посмертно нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Olga Taran is a paramedic, a military officer. Lenskiy.org

Olga Taran was a paramedic, a military officer. In 2015, the girl decided to help the military at the front. For almost seven years of service, she was a paramedic of a tank battalion, a paramedic of a field communications unit, a combat medic of a medical company.
For almost seven years of service, Olga Taran has been to the ATO/OOS zone several times, and went on another rotation in December 2021. For her fearlessness and heroism, the military woman was awarded many awards: medals “For a saved life” and “War veteran”, the award of the Ministry of Defense of Ukraine “For exemplary service” and the president “For participation in an anti-terrorist operation”.
The full-scale invasion was met by the acting head of the tank battalion’s medical post near Mariupol. On February 24, the military received an order to enter the city and hold defenses at the Azovmash plant. Olga Taran organized a field hospital in one of the bunkers, she brought the wounded here, pulled them out of the battlefield.
She died on April 12 from mortar shelling in Mariupol during a breakthrough from the encirclement, rescuing a wounded comrade. The paramedic’s body was returned home as part of the exchange only on July 21. She was posthumously awarded the Order “For Courage” III degree.

Olga Taran is a paramedic, a military officer. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям  слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!