Hi! Early some markets did not accept 14K gold as jewelry gold, notably France, so the Montblanc produced 18K nibs for those markets. This model is just one of those. And although I already have several reviews on this model, I decided to make a personal post. I had planned to finish the review on Tuesday, but another missile attack by the Russians plunged us into darkness for 30 hours and left us without heat and water, so I’m only finishing the review now.

Вітаю! Деякі ринки не визнавали раніше 14К золото як ювелірне золото, зокрема Франція, тому для таких ринків компанія виробляла пера з 18К золота. Ця модель як раз з таких. І хоча у мене вже є декілька оглядів на саме цю модель, я все одно вирішив зробити окремий пост. Я планував закінчити огляд ще у вівторок, але черговий ракетний обстріл росіянами занурив нас у темряву на 30 годин та залишив без тепла і води, тож дописую огляд лише зараз.

Montblanc Meisterstück 146 French edition (made in Germany) from 1990

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black plastic, which traditionally glows red on backlight. There is an ink window on the body for monitoring with gray tone. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The base of the piston collar made from metal (brass), but internal parts are plastic, including the rod.

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із пластику чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є оглядове віконце для моніторингу чорнила сірого тону. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Основа втулки поршневого механізму виконана з металу (латунь), внутрішні частини пластикові, включаючи шток.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck№146 (без проміжку перед №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено W.Germany.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck№146 (without a space before the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked W.Germany.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Я не пам’ятаю чи показував в якомусь з оглядів так званий перехідний фідер (від ебонітового до сучасного пластикового), тож вирішив зараз показати його окремо. Ще не пам’ятаю в сучасних чи старих втулках, чи було окремо посадкове  місто під перо, але в цієї воно є.

I don’t remember if I showed the so-called transitional feed (from ebonite to modern plastic) in any other reviews, so I decided to show it separately now. I don’t remember is there was cut for nib in modern or old collar, but this one has it.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Перо: велике золоте, монотонне перо, але на відміну від звичайних 18 каратне, трохи м’яке, але не флексове. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18K, Montblanc, 750 та у хвостовій частині 146. Оскільки ручка була зроблена для французського ринку то перо ще має 2 додаткових клейма кштовного золота – голова орла праворуч від проби золота 750, та StOD у хвостовий частині, але зсередени. Перо з перехідним пластиковим фідером тримається на терті у пластиковій секції, яка вкручуєтеся у барель.

The nib: enough large solid gold, monotonous nib, but unlike the ordinary this one is 18 carat, a little soft, but not flex. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18K, Montblanc, 750 and 146 in the tail. Because this nib was made for the French market, the nib also has 2 additional hallmarks – an eagle’s head(French gold mark) to the right of the sample gold 750, and StOD in the tail but inside. Nib with transitional plastic feed mount on friction in plastic section that screws into the barrel.

ps: я не знаю внаслідок чого, але задня частина стала трохи ширша за середню, як спідниця. Можливо це сталось в наслідок додаткового паркування штампами, але це впливає на монтування перового вузла. Попри те що перо з фидером тримається на терті, з’ясувалось що в цьому випадку неможливо встановити їх разом, треба спочатку встановити перо на своє місце, а потім всунути фідер.

ps: I don’t know why, but the tail has little wider than middle part, like a skirt. Perhaps this happened as a result of additional stamping hallmarks, but it affects the mounting nib with feed in collar. Despite the fact that the nib with feed is mount on the friction, it turned out that in this case it is impossible to install them together, it is necessary to first install the nib in its place(cut), and then insert the feed.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142,3 mm, without cap – 124,2 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 24g, without cap – 14.5g.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142.3 мм, зі знятим ковпачком – 124.2 мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 24гр, зі знятим ковпачком – 14.5гр.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Нагадаю лише про те що модель 146 вперше була представлена у 1950 році, але у 1960 році виробництво було припинено. Однак через 13 років пошуку компанія знову повернулась до виробництва цієї моделі. Тож я пропоную грубі етапи розвитку цієї моделі з 1973 року.

 • 1973-1978 – двотонове перо 14C, корпус з блакитним віконцем, круглий ебонітовий фідер, навіть у перші 2 роки відомий телескопічний механізм.
 • 1977-1980 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня складова з пластику та латуні, Germany на кільце кліпу.
 • 1980-1985 – як у попередньому тільки з’являєтся надпис W.Germany на кільце кліпу.
 • 1985-1990 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня повністю латунна, W. Germany на кільце кліпу.
 • 1987-1995 – двотонове перо 14K, смугасте віконце, ранній пластиковий T-фідер, Після об’єднання W.Germany змінюється на Germany, та з’являється перший тип нумерації HB (2 літери + 6 цифр)
 • з 1992 з’являється сучасна нумерація (2 літери + 7 цифр)
 • з 1994 з’являється сучасний пластиковий фідер та збільшується розмір корпусу зі 142 до 146мм(LeGrand) та зникає надпис №146 з кільця ковпачка.
 • з 1997 з’являється надпис Pix на зворотному боці кліпа
 • з 2000 року на кільці ковпачка додається Pix до Montblanc Meisterstück

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. I will only remind that the 146 model was first introduced in 1950, but in 1960 the production was stopped. However, after 13 years of searching new design, the company returned to the production this model. So I offer the view on rough stages of development of this model from 1973.

 • 1973-1978 – two-tone nib 14C, body with blue window, round ebonite feed, even in the first 2 years the famous telescopic piston mechanism.
 • 1977-1980 – 14K monotone nib, body with gray window, double-split ebonite feed, plastic and brass composite piston sleeve, Germany on clip ring.
 • 1980-1985 – as in the previous one, only the inscription W.Germany appears on the clip ring.
 • 1985-1990 – 14K monotone nib, body with gray window, double split ebonite feed, full brass piston bushing, W. Germany on clip ring.
 • 1987-1995 – 14K two-tone nib, striped window, early plastic T-feed, after Germany unification, W.Germany changes to Germany, and the first pens numbering type appears (2 letters + 6 digits)
 • since 1992, modern numbering has appeared (2 letters + 7 numbers)
 • since 1994, a modern plastic feed appears and the body size increases from 142 to 146 mm (LeGrand) and the inscription #146 disappears from the cap ring.
 • since 1997, the inscription Pix appears on the back of the clip
 • since 2000 Pix has been added to the Montblanc Meisterstück on the cap ring

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Коли я отримав цей інструмент, то він виглядав непогано ззовні, але був у неробочому стані – ручка поршня крутилась, але сам поршень не рухався. Віконце було повністю непрозоре. Після профілактики та часткового ремонту, ручка була протестована в роботі.

When I received this tool, it looked good by outside, but it was in nonworked condition – the piston knob would turn, but the piston not move. The window was completely opaque. After service and partial repair, the pen was tested.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.4-0.45 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,8 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм яка відчувається вагомо гострою завдяки особливій фірмовій формі кінчика. Прямою стороною лінія гладка з традиційно вологою подачею.

 The line width by right side is 0.4-0.45mm, and pressure allows to increase this line to 0.8mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm, which feels very crispy thanks to the special branded shape of the tip. By the right side, the line is smooth with traditionally wet flow.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

В решті решт: звісно це звичайний напіввінтажний Montblanc але з нетиповим 18Каратним пером. Зазвичай кажуть що чим більше кратності у сучасних перах тім більше вони м’які, то ж мене цікавило наскільки вони м’якіше. Так перо дійсно м’яке при чому м’якість якась нелініна – легкий тиск одразу збільшує лінію на 1-1.5 розміру, а до 0.8мм треба тиснути вже доволі суттєво. Важко сказати чи краще це перо за монотонне 14 каратне того ж періоду, але воно точно інше.  В останку це той-же самий, відомий та впізнаний Montblanc Meisterstuck 146.

At the end: of course it’s a ordinarysemi-vintage Montblanc 146 but with non ordinary 18K nib. Usually say than more carats of gold in modern nibs, then softer they are, so I was interested in how much softer they are. Yes, the nib is really soft, but this softness is nonlinear – light pressure immediately increases the line by 1-1.5 sizes, but up to 0.8 mm need to press quite significantly. It’s hard to say whether this nib is better than the monotone 14k nib of the same period, but it’s definitely different. After all, it is the same, well-known and recognizable Montblanc Meisterstuck 146.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Update 1:

Не зустрічав раніше щоб ці поліпропіленові поршні усихали, але в моєму випадку так і сталось. Чорнило всередині повністю висохло, головка була цілком відірвана від штоку та ще й усохла. Викрутився так – встановив в передню канавку поршня сантехнічний гумовий ущільнювач, такий який використовує Narwahl на своїх поршнях що я показував у останньому огляді, і все запрацювало як годинник)).

I have never seen these polypropylene pistons dry out before, but in my case it did. The ink inside was completely dry, the head of piston was completely detached from the rod and also dried. I fixed it like this – I installed seal rubber O-ring in the front groove of the piston, which Narwahl uses on its pistons that I showed in the last review, and everything worked like clockwork)).

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Update 2:

Традіційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Montblanc 146 Meisterstuck 1990 French edition. Lenskiy.org

Update 3:

Аліна Михайлова – доброволиця, громадська активістка та депутатка Київської міської ради.

Alina Mykhaylova, volunteer, public activist and deputy of the Kyiv City Council

Alina Mykhaylova, volunteer, public activist and deputy of the Kyiv City Council. Lenskiy.org

Парамедикиня Аліна Михайлова, 2016–2019 роки — доброволець Першої окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор». Ротації в Широкиному, Авдіївці, Мар’їнці, Зайцевому. З початку повномасштабної війни і до сьогодні — Збройні Сили України. Запорізький, Херсонський, Донецький та Луганський напрямки.

Які складнощі вам довелося подолати?

Мабуть, опанувати страх. Уперше в житті я відчувала реальний страх за своє життя. Тричі за цю повномасштабну війну я відчувала, як опускаються вниз усі внутрішні органи і ти не можеш дихати, думати, діяти.
Але мені страшно іноді буває навіть просто від потенційної думки, що небезпечно сьогодні всюди. І я могла б загинути від ракети в місті Дніпро, якби я на той момент там їхала. Або від авіаудару по трасі, з якої ми літали. Просто чомусь так не сталося. І це чомусь не має пояснення та логіки. Бо обстріли росіяни ведуть по цивільних об’єктах переважно. Просто знищують цілі міста.

Alina Mykhaylova, volunteer, public activist and deputy of the Kyiv City Council. Lenskiy.org

Paramedic Alina Mykhaylova, 2016–2019 — a volunteer of the First Separate Assault Company of the “Right Sector” Ukrainian Armed Forces. Rotations in Shyrokyny, Avdiivka, Maryintka, Zaytsevo. From the beginning of the full-scale war until today — the Armed Forces of Ukraine. Zaporizhia, Kherson, Donetsk and Luhansk directions.

What difficulties did you have to overcome?

Perhaps master the fear. For the first time in my life, I felt real fear for my life. Three times during this full-scale war, I felt how all the internal organs go down and you can’t breathe, think, act.
But I am afraid sometimes even just from the potential thought that it is dangerous everywhere today. And I could have died from a rocket in the city of Dnipro, if I was driving there at that time. Or from an airstrike on the route from which we were flying. It just didn’t happen for some reason. And this for some reason has no explanation and logic. Because the russians are shelling mainly civilian objects. They just destroy entire cities.

Alina Mykhaylova, volunteer, public activist and deputy of the Kyiv City Council. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

2 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!