Hao! I finally got myself a long-desired series of Rohrer & Klingner – SketchINK® inks, so I hope to test them all for this review soon, preferably with the same conditions. But due to the fact that there are as many as 10 colors, I don’t know how long my testing will take, especially since the electricity is not always on. But I hope that I will finally be able to make drawings on commission in any colors, not just Carbon Black, and not worry about fading or water resistance)).

Всім вітання! Нарешті придбав собі давно бажану серію чорнил Rohrer & Klingner – SketchINK®, тож сподіваюсь найближчим часом всі їх протестувати для цього огляду, бажано в однакових умовах. Але з того приводу що їх аж 10 кольорів я не знаю наскільки затягнеться моє тестування, тим паче що світло є не постійно. Але я сподіваюсь що нарешті буду в змозі робити малюнки на замовлення будь-якими кольорами, а не тільки Карбон Блек і не перейматись за вицвітання чи водостійкість)).

Rohrer & Klingner – SketchINK® (made in Germany)

sketchINK® — це серія із 10 чорнил для чорнильних авторучок. Широка палітра кольорів пропонує своїм користувачам надзвичайну універсальність. Але їх можна використовувати не лише в авторучках Його можна використовувати не лише в авторучках, а і в макальних перах та пензлях. Чорнило надзвичайно водонепроникний і світлостійкий.

sketchINK® is a range of 10 inks for fountain pens. The broad range of colours offers outstanding versatility to its users. Not only can it be used on fountain pens, it can be used with dip nib or brushes as well. Moreover, it is exceptionally waterproof and lightfast.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Компанія використовує нанопігменти для забезпечення оптимального потоку чорнила. Це робить sketchINK® ідеальним для малювання тонких контурів, які потребують менше часу для висихання та підготовки до зафарбовування. Для фарбування sketchINK® можна додавати у воду для створення проміжних(більш світлих) відтінків, що робить його зручним інструментом для Urban Sketchers. Кольори також оцінять дизайнери, графіки та архітектори.

Company use nano pigments to enable an optimal ink flow. This set sketchINK® perfect for drawing fine outlines, which take less time to dry and get ready to be painted over. For colouring, sketchINK® can be with water to create brilliant highlights, making it the good tools for Urban Sketchers. Designers, graphic artists and architects will appreciate it as well.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Зауваження: водостійкі чорнила можуть спричинити засихання в авторучках. Щоб вирішити цю проблему компанія рекомендує засіб для чищення авторучок «reiniger».

Note: that waterproof inks can cause clotting in fountain pens. To fixing this problem company recommend their fountain pen cleaner “reiniger”.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
У 1892 році літограф Йоганн Адольф Рорер (1850 – 1918) почав виробництво спеціальних графічних матеріалів у місті Лейпцигу. Його син Йоганн Адольф Рорер молодший (1880-1953), який сам був умілим літографом, продовжив виробництво цих спеціальних виробів і заснував разом зі своїм партнером Феліксом Артуром Клінгнером у 1907 році кооперацію, яка досі відома під назвою Rohrer & Klingner Leipzig-Co.
Після Другої світової війни репатріант Йоганнес Рорер (1916 – 1991) приєднався до фірми, щоб внести свій внесок своїми хімічними здібностями та особливим інтересом до мистецтва. Коли він вийшов на пенсію в 1981 році, він доручив управління своїй дочці Вероніці Рорер і своєму зятю Юберту Адамі.
Початкові виробничі потужності використовувалися аж до 1982 року, коли компанію було перенесено в місто Зелла-Меліс посеред Тюрінгського лісу.

Moments of history:
In 1892, the lithographer Johann Adolf Rohrer (1850 – 1918) began with the production of special graphic supplements in the city of Leipzig. His son Johann Adolf Rohrer junior (1880-1953) – a skilled lithographer himself – continued the manufacture of these special products and founded with his partner Felix Arthur Klingner in 1907 the cooperation that is still known under the name Rohrer & Klingner Leipzig-Co.
After the Second World War, the repatriate Johannes Rohrer (1916 – 1991) joined the firm to contribute both his chemical aptitude and his particular interest in arts. When he retired in 1981, he assigned management to his daughter Veronika Rohrer and his son-in-law Hubert Adamy.
The original production facilities have been employed until 1982, when the company was relocated to the city of Zella-Mehlis in the midst of the Thuringian Forest.

 

First impressions:

Оскільки повний тест та його написання зайняти часу може багато, то я вирішив поділитись початковими враженнями поки вони ще яскраві. Я не люблю заправляти ручки безпосередньо із пляшці, бо неможливо вимити досконало пера, а бруднити чорнила я теж не люблю. Тож я кожного разу за допомогою пластикової мірної піпетки переливаю трохи чорнил в мензурки якими потім користуюсь для заправці ручок. Сьогодні вдень було чергове відключення світла – то це гарний час зайнятись підготовчим процесом.

Since the full test and its writing can take a lot of time, I decided to share the first impressions while they are still bright. I don’t like to fill pens directly from the bottle, because impossible to absolutely clean the nib, and I don’t like to dirty the ink either. So every time I use a plastic measuring pipette to fill a little ink samples, which use them for fills pens. There was another power outage trough day – so this is a good time to start the preparatory process.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Оскільки флакони не мають власної упаковки, але, тому що я купував всі 10 кольорів, то продавець відправив у транспортних коробках яки, на мій погляд, класно зроблені.

Since the bottles do not have their own packaging, but because I bought all 10 colors, the seller sent them in transport boxes, which, in my opinion, are very well made.

Додатково зробив таблиці відповідності назв, номерів та справжніх кольорів, бо не кожен може утримати в голові яке ім’я якому кольору відповідає.

In addition, I made tables of correspondence of names, numbers and real colors, because not everyone can remember which name corresponds to which color.

 • Rohrer & Klingner sketchINK Jule 42750 – Red-Brown – Темно червоний
 • Rohrer & Klingner sketchINK Vroni 42300 – Pink – рожевий
 • Rohrer & Klingner sketchINK Carmen 42200 – Orange(Yellow) – Помаранчевий
 • Rohrer & Klingner sketchINK Emma 42540 – Light Green (Lettuce – green-yellow) – Салатовий
 • Rohrer & Klingner sketchINK Klara 42500 – Green (Emerald) – Кольору “Зеленка”
 • Rohrer & Klingner sketchINK Marlene 42400 – Cyan-Blue – Синьо-блакитний
 • Rohrer & Klingner sketchINK Frieda 42730 – Blue-Black – Чорно-синій
 • Rohrer & Klingner sketchINK Lilly 42600 – Dark Brown (Green toned) – Коричневий (Зеленого відтінку)
 • Rohrer & Klingner sketchINK Thea 42710 – Grey – Сірий
 • Rohrer & Klingner sketchINK Lotte 42700 – Black(Warm toned) – Чорний (теплого тону)

Минулого року, коли я планував придбати цей сет чорнил, я писав на виробництво з питанням світлостійкості і компанія надала мені данні по кожному кольору за всесвітньою шкалою whool scale.

Last year, when I was planning to buy this ink set, I wrote to the manufacturer about lightfastness and the company provided me with data for each color on the global “Whool scale”.

 • Rohrer & Klingner sketchINK Jule 42750 – 6
 • Rohrer & Klingner sketchINK Vroni 42300 – 7
 • Rohrer & Klingner sketchINK Carmen 42200 – 7
 • Rohrer & Klingner sketchINK Emma 42540 – 6
 • Rohrer & Klingner sketchINK Klara 42500 – 8
 • Rohrer & Klingner sketchINK Marlene 42400 – 8
 • Rohrer & Klingner sketchINK Frieda 42730 – 6
 • Rohrer & Klingner sketchINK Lilly 42600 – 6
 • Rohrer & Klingner sketchINK Thea 42710 – 6
 • Rohrer & Klingner sketchINK Lotte 42700 – 8

Хвилинки історії:
Шкала блакитної вовни вимірює світлостійкисть барвників. Традиційно цей тест був розроблений для текстильної промисловості, але зараз він прийнятий поліграфічною промисловістю як міра світлостійкості чорнильних барвників. Американська асоціація текстильних хіміків і колористів започаткувала роботу над цими методами випробувань разом з комітетом ASTM D13.
Зазвичай створюються два однакових зразка барвника. Один розміщується в темряві як контроль, а інший поміщається в еквівалент сонячного світла на тримісячний період. Стандартна картка тесту на вицвітання текстилю bluewool також поміщається в тих же умовах освітленості, що і досліджуваний зразок. Потім кількість вицвітання зразка оцінюється порівнянням з початковим кольором.
Оцінка від 0 до 8 присуджується шляхом визначення того, яка з восьми смужок на стандартній картці bluewool вицвіла в тій же мірі, що і тестований зразок.
Нуль означає надзвичайно погану стійкість кольору, тоді як рейтинг з восьми вважається таким, що не змінився від оригіналу, і, таким чином, зарахований як якісний і постійний.

Moment of history:
The Blue Wool Scale measures and calibrates the permanence of colouring dyes. Traditionally this test was developed for the textiles industry but it has now been adopted by the printing industry as measure of lightfastness of ink colourants. The American Association of Textile Chemists and Colorists pioneered the work on these test methods and together with the ASTM D13 committee.
Normally two identical dye samples are created. One is placed in the dark as the control and the other is placed in the equivalent of sunlight for a three-month period. A standard bluewool textile fading test card is also placed in the same light conditions as the sample under test. The amount of fading of the sample is then assessed by comparison to the original colour.
A rating between 0 and 8 is awarded by identifying which one of the eight strips on the bluewool standard card has faded to the same extent as the sample under test.
Zero denotes extremely poor colour fastness whilst a rating of eight is deemed not to have altered from the original and thus credited as being lightfast and permanent.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Окрім того, що я наповнив мензурки, я ще їх підписав, та додатково зробив тест кольору на своєму звичайному скетчінговому папері. Але я використав макальне перо яке має трохи інакші властивості ніж звичайне перо чорнильної ручки.

In addition to filling the samples, I also signed them and additionally did a color test on my regular sketch paper (Double A). But I used a dip nib, which has slightly different properties than a regular fountain pen nib.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Тож яки перші враження: по-перше, це 100% пігментні чорнила, бо вони повністю непрозорі на відміну від 99% звичайних чорнил для перових ручок. На зовнішній вигляд вони більше схожі на туш чи рідкі акварельні фарби по типу Ecoline. По-друге, колір прикольних етикеток не відповідає дійсним кольорам чорнил це трохи збиває з пантелику. По-третє, деякі кольори змінюють колір до справжнього після висихання – це створює приємно враження коли пишеш, але не зручно коли малюєш. Тепер про приємне. Чорнило здалось мені в’язким, густим та олійним, більше того дуже не багато чорнил яки працюють без ялинки на макальному пері і ці всі таки самі за виключенням Klara (Emerald) та Lotte(Black). Єдине що мені не сподобалось це перетинання вологої лінії при каліграфії, місто перетину трохи розпливається. Чорнила дуже чиплясті до будь-яких поверхонь від пластику піпетки до металевого пера. Тільки піпетка із під Thea(Grey) відмилась бездоганно, всі інші залишили на внутрішній поверхні легкий відтінок. Але, в цілому, я поки задоволений попереднім знайомством.

So what are the first impressions: firstly, this is 100% pigment inks because it is completely opaque unlike 99% regular fountain pen ink. In appearance, they are more like india inks or liquid watercolor inks like Ecoline type. Second, the color of the cool labels doesn’t match the actual ink colors, which is a bit confusing. Thirdly, some colors change color to the real after drying – this creates a pleasant impression when writing, but not convenient when drawing. But more about the pleasant. The ink seemed to me to be viscous, thick and oily, moreover, there are not many inks which work without feathering on this paper by dip nib – they are all the same with the exception of Klara (Emerald) and Lotte (Black). The only thing I didn’t like was the crossing of the wet line during calligraphy, the place of the crossing is a little blurred. These inks is very cling to any surface from the plastic of pipette to a metal nib. Only pipette under Thea (Grey) fully cleaned after wash, all others left a light shade on the inner surface. But, in general, I am still satisfied with the previous impression.

На додаток: колір сірих чорнил Thea(Grey) та чорних Lotta(Black) майже не відрізняєтся, але це на макальному пері. Ще мені трохи незрозумілі деякі співвідношення назв з кольорами, наприклад з ім’ям Кармен майже у кожного в голові вспливає Кармен із опери Жоржа Бізе і це 100% червоний колір і ніяк не помаранчевий)). Є також деякі питання до кольорів, маю на увазі наскільки вони необхідні, такі як Vroni(Pink) та Klara(Emerald) – уж занадто вони ядовиті. Але час покаже, може я не правий.

In addition: the color of gray ink Thea(Grey) and black Lotta(Black) is almost equal, but it is on a dip pen. I still don’t understand some of the relationships between names and colors, for example – Carmen. Wit name Carmen almost everyone`s head think about Carmen from Georges Bizet’s opera but it’s 100% bright red and not orange at all)). There are also some questions about colors, I mean how necessary they are, such as Vroni(Pink) and Klara(Emerald) – they are too poisonous. But time will tell, maybe I’m wrong.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

Dip nib: Tachikawa Zebra G Titanium

Update:

Випадково побачив ще такий дисонанс, у пляшці з Thea(Grey) зверху був засохлий пігмент коричневого кольору. Ось не знаю чи то брак, чи всередині використовується дійсно коричневий пігмент.

I happened to see another such dissonance, in the bottle of Thea (Grey) there was dried brown pigment on top. I don’t know if it’s a manufacturing defect or if a really brown pigment is used inside.

Rohrer N Klingner - SketchINK®. Lenskiy.org

 Update 04.12.2022:

Для тестування чорнил я вирішив використати ручку Wancher DreamPen w|custom Noodler’s Flexible UEF nib.

I decided to use for inks test is Wancher DreamPen w|custom Noodler’s Flexible UEF nib.

Тож, перший колір який я вирішив спробувати це Rohrer & Klingner sketchINK Jule – який за кольором начебто повинен бути темно-червоним (бордо), але на справді скоріше коричневий з червоним тоном.

So, the first color I decided to try is Rohrer & Klingner sketchINK Jule – which looks like it should be dark red (Bordeaux), but is actually more like on brown with a red tone.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Друге враження після роботи: колір з під пера звичайної перової ручки майже не відрізняється від кольору з під пера макальної ручки, хоча зазвичай на макальному пері колір звичайних чорнил стає більш щільний та насичений. По тону чорнила схожі на Diamine Oxblood, але трохи світліше та не мають такого чистого відтінку. Можна сказати що вони не насичені(трохи брудні). За текучістю відчуваються більш щільними та густішими ніж звичайні, але в той-же час сухими, хоча на флексовому пері при натиску залишають доволі вологу лінію. Третій чи четвертий шари штрихування вже втрачають приємність. Після заправки чи розписання, подача доволі рівномірна, але перерва в 1.5 доби висушила сам кінчик, хоча один дотик до серветки зворотнім боком пера та його витирання зволожив знов щілину та дозволів працювати знову. Припущу що Pilot Falcon SEF з вологою подачею скоріше за все підійде до цих чорнил значно краще чи може навіть ідеально, і я планую це спробувати, але трохи пізніше. Ось таке у мене друге враження. Як що хтось має додаткові питання то залишайте їх у коментарях.

The second impression after work: the color under fountain pen nib is almost no different between color under dip nib, although usually under dip nib the color of ordinary ink have denser and more saturated line. The ink is similar in tone to Diamine Oxblood, but a little desaturated and lighter, I can say have not pure tone. It can say that they are little dirty. In terms of fluidity, they feel denser and thicker than usual, but at the same time is a dry, although they leave a rather wet line on the flex nib when pressed. The third or fourth layer of hatching already loses its pleasantness. After filling the flow is quite even, but a pause of 1.5 days dried out the tip, although one touch to a napkin by back size of the nib surface and wiping it moistened the gap between tines again and allowed it to work again. I would guess that Pilot Falcon SEF with a wet ink flow would probably suit to these inks much better or maybe even perfectly, and I plan to try that, but a little later. This is my second impression. If anyone has additional questions, leave them in the comments.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Інна Дереусова – Герой України (посмертно).

Inna Dereusova – is a Hero of Ukraine (posthumously).

Inna Dereusova - Hero of Ukraine. Glory to heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

З початку повномасштабної війни загинула 101 жінка, яка служила в Збройних силах України. Ще понад 100 військовослужбовиць зазнали поранень – gро це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на 6 Українському жіночому конгресі.
Станом на листопад у ЗСУ проходять службу та працюють 59 786 жінок. З них 41 тисяча — військовослужбовиці, а 18 тисяч — цивільні працівниці: медики та інші спеціальності. Ці дані не враховують кількість жінок, які служать у Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та структурних підрозділах Міноборони.
За останні місяці кількість жінок, які служать у ЗСУ, зросла. Так, наприкінці липня у Збройних силах було 38 629 жінок-військових.Безпосередньо в бойових діях зараз беруть участь приблизно 5 тисяч жінок, із них 10% — долучилися до тероборони.
З початку повномасштабної війни загинула 101 військовослужбовиця, понад 100 — поранені, а 50 вважаються зниклими безвісти. Крім того, понад 350 жінок-військових відзначені державними нагородами, зокрема двоє отримали звання Героїв України, але посмертно: Інна Дереусова та Катерина Ступницька.

Inna Dereusova - Hero of Ukraine. Glory to heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Since the beginning of the full-scale war, 101 women who served in the Armed Forces of Ukraine have died. More than 100 female military personnel were injured, Defense Minister Oleksiy Reznikov announced at the 6th Ukrainian Women’s Congress.
As of November, 59,786 women are serving and working in the Armed Forces. Of them, 41,000 are military personnel, and 18,000 are civilian workers: doctors and other specialties. These data do not take into account the number of women who serve in the National Guard, National Police, State Emergency Service, State Security Service and structural units of the Ministry of Defense.
In recent months, the number of women serving in the Armed Forces has increased. Thus, at the end of July, there were 38,629 women soldiers in the Armed Forces. About 5,000 women are now directly participating in combat operations, 10% of them have joined to the territorial defenses.
Since the beginning of the full-scale war, 101 servicewomen have died, more than 100 have been wounded, and 50 are considered missing. In addition, more than 350 military women were awarded state awards, in particular, two were awarded the title of Heroes of Ukraine, but posthumously: Inna Dereusova and Kateryna Stupnytska.

Inna Dereusova - Hero of Ukraine. Glory to heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

 Update 06.12.2022:

Наступний колір який я вирішив спробувати це Rohrer & Klingner sketchINK Carmen – який за описом начебто жовтий, але на справді помаранчевий.

The next color which I decided to try is Rohrer & Klingner sketchINK Carmen – which should be yellow, but is actually is orange.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

За своїми характеристиками він майже ідентичний за попередній, хоча інколи мені здавалось що він ще більше сухіший, але на відміну від Jule цей колір має значно ширший шейдінг. Жовтий мені вдалось отримати лише на самій тонкій лінії зворотнім боком пера. Звичайним пером с середньою та вологою лінією скоріше за все лінія буде постійно помаранчевою, тож краще за все це чорнилу буде розкриватись на флексовому пері.

According to its characteristics, it is almost identical to the previous one, although sometimes it seemed to me that it was even drier, but unlike Jule, this color has a much wider shading. I get yellow color only by the thinnest line with the reverse side of the nib. With ordinary nib with normal or wet flow, the line will most likely be consistently orange, so this ink will best works on flexible nib.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

З початку повномасштабного вторгнення 25-річна медикиня-сержантка Катерина Ступницька була в самому епіцентрі боїв на Київщині. Вона щоразу мчала на порятунок та у буквальному сенсі витягувала потерпілих з того світу. Проте одного дня вона сама не вистояла…

Since the beginning of the full-scale invasion, 25-year-old medical sergeant Kateryna Stupnytska has been at the epicenter of the fighting in the Kyiv region. She rushed to the rescue every time and literally pulled the victims out of the other world. However, one day she couldn’t stand it herself…

Kateryna Stupnytska - Hero of Ukraine. Glory to heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

10 березня 2022-го на Київщині тривали важкі бої за визволення селища Макарів, через яке ворог мав намір прорватись до столиці.
Ворожа арта не вщухала ні на хвилину. Проте українських воїнів це аж ніяк не зупиняло: вони нещадно нищили окупантів — одна за одною ворожі машини спалахували від влучних пострілів. Противника відкидали все далі й далі, звільняючи такий стратегічно важливий населений пункт.
«Дідько! Підбили екіпаж танка командира першої роти!» — прокричав Катерині хтось із побратимів!
Дівчина, не задумуючись, помчала за пораненими. Оскільки, якщо не вивезти зараз — можуть не вижити.
«І звідки у неї стільки хоробрості в її 25 років? Хоч у вогонь, хоч у воду», — дивувались побратими молодій, хоч і досвідченій після фронтових ротацій, Катрусі.
Під шквальним вогнем противника вона змогла евакуювати всіх — і командира, і членів екіпажу. Дівчина оперативно надала першу медичну допомогу і вивезла танкістів для подальшої евакуації у безпечне місце. Сама ж одразу повернулась до підрозділу.
Щойно увечері з’явилась мінімальна надія хоча б на пів години спокою — окупанти завдали низку ракетно-бомбових ударів по периметру. Пряме потрапляння у будівлю, яка слугувала медичним штабом, не залишило шансів на життя.

Kateryna Stupnytska - Hero of Ukraine. Glory to heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

On March 10, 2022, heavy fighting continued in the Kyiv region for the liberation of the village of Makariv, through which the enemy intended to break through to the capital.
The enemy’s artilery did not stop even for a minute. However, this did not stop the Ukrainian soldiers: they mercilessly destroyed the occupiers – one by one, enemy vehicles burst into flames from well-aimed shots. The enemy was repulsed further and further, liberating such a strategically important settlement.
“Damn! The crew of the tank of the commander of the first company was beaten!” – one of the solder shouted!
Katya, without thinking, ran after the woundeds. Because if they are not taken out now, they may not survive.
“And where does she have so much courage at the age of 25? At least into fire, at least into water,” – her fellow soldiers were surprised.
Under heavy fire from the enemy, she was able to evacuate everyone – both the commander and the crew members. The girl promptly provided first aid and took the tank crew to a safe place for further evacuation. She herself immediately returned to the unit.
Just in the evening, there was a minimal hope for at least half an hour of peace — the occupiers launched a series of rocket-bomb attacks along the perimeter. A direct fall into the building, which served as a medical headquarters, left no her chance of life.

Kateryna Stupnytska - Hero of Ukraine. Glory to heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

 Update 16.12.2022:

Наступний колір буде Rohrer & Klingner sketchINK Emma – жовто-зелений чи олівковий за відтінком, а у нас його ще називают салатовим.

The next color will be Rohrer & Klingner sketchINK Emma – yellow-green or olive in shade, and in our country it is also called “saladed” (light green).

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

За своїми характеристиками теж схожий на попередні, хоча мені здалось що він більше водянистий – тобто швидше намочує папір і той становиться пухким та вологим і забиває щілину між половинками. Взагалі, після, третього тесту я маю констатувати що всі три кольори значно темніші коли пишеш, а коли висихають то становляться світлішими. Мабуть, це зараз в тренді, я б назвав це японськими ніжними відтінками, але це недуже зручно для графіки, як кінцевого продукту. Ємма як такого шейдінгу не має, але на підйомах пера, на зовсім тонкій лінії, колір становиться майже жовтим.

In terms of its characteristics, it is also similar to the previous ones, although it seemed to me that it is more watery – that is, it wets the paper faster, and it becomes loose and moist and clogs the gap between halves. In general, after the third test, I have to state that all three colors are much darker when wet (when write), and become lighter when dry. I guess it’s on trend right now, I’d call it Japanese gentle shades, but it’s not very good for graphics as a final product. Emma does not have shading as such, but on the upward line by the nib, on a very thin line, the color becomes almost yellow.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

На фронті, на Донецькому напрямку, загинув Вʼячеслав Зайцев – «запорізький кіборг», історик, завідувач інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця», депутат Запорізької міськради останніх двох скликань, герой фільму Радіо Свобода «Січ». Вʼячеслав Зайцев у березні 2014 року долучився до лав Збройних сил України, воював у зоні АТО – брав участь в обороні Донецького аеропорту, Південного котла та Дебальцева. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вʼячеслав Зайцев знову став до лав ЗСУ.

Vyacheslav Zaitsev died at the front, in the Donetsk direction, a “Zaporizhia cyborg”, was historian, head of the information and publishing department of the Khortytsia National Reserve, a deputy of the Zaporizhia City Council of the last two convocations, a character of the film Radio Liberty “Sich”. In March 2014, V’yacheslav Zaitsev joined the ranks of the Armed Forces of Ukraine, fought in the anti-terrorist operation zone – participated in the defense of the Donetsk airport, Southern boiler and Debaltsevo. From the first day of russia’s full-scale invasion of Ukraine, V’yacheslav Zaitsev again joined the ranks of the Armed Forces of Ukraine.

V'yacheslav Zaitsev is Ukrainian cyborg. Lenskiy.org

Вячеслав Зайцев — оборонець Донецького аеропорту, учасник боїв у Південному котлі та Дебальцевому. Був двічі поранений. За бойові заслуги відзначений державною нагородою — Орденом “За мужність” третього ступеня.

Будемо їздити на Південний берег Криму на відпочинок, в Алушту і Ялту. Будемо здобувати вугілля на наших шахтах на Донбасі, відновлювати нашу Україну. І за все це буде сплачувати російський народ, зрозуміло. Від репарацій він не відхреститься.

V'yacheslav Zaitsev is Ukrainian cyborg. Lenskiy.org

Vyacheslav Zaitsev was a defender of the Donetsk airport, a participant in the battles in the Southern Boiler and Debaltsevo. He was wounded twice. For his military merits, he was awarded the state award — the Order of Courage, third degree.

We will go to the Southern coast of Crimea for vacation, to Alushta and Yalta. We will extract coal from our mines in the Donbas, restore our Ukraine. And the russian people will pay for all this, of course. He will not escape from reparations.

V'yacheslav Zaitsev is Ukrainian cyborg. Lenskiy.org

 


Трохи на додаток, як виглядає мій робочий простір у часи блєкауту.

My workspace at blackout. Lenskiy.org

І ще трохи робочого прогрессу. Незнаю навіщо це сфотографував, мабуть потребував перепочинку))

Drawing procgress. Lenskiy.org

Drawing procgress. Lenskiy.org

 Update 21.12.2022:

Після чергового обстрілу росією іранськими дронами “Шахед”, до речі на день Святого Миколая,  нас занурило майже на 2 доби у повну темряву (лише 3 години електрики вранці), але ми не падаємо духом!

After another shelling us by russia with iranian drones, “Shahed” on St. Mykola’s holiday, we dipped into darkness for almost 2 days (only 3 hours of electricity in the morning), but we do not lose heart!

Сьогодні тестував Rohrer & Klingner sketchINK Frieda – звичайний, типовий сине-чорний колір.

Today tested Rohrer & Klingner sketchINK Frieda – usual, typical blue-black color.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Що можна сказати про це чорнило? Схожі на попередні, хоча мені здалось що чорнило більше текуче та не так швидко сохне, тому більш комфортне для малювання.  Тонкі лінії виходять з меншим зусиллям, але мають той самий недолік як і попередні: після висихання становляться значно світлішими ніж при використанні. Тобто після повного висихання втрачається глибина.

What can I say about this ink? They are similar to the previous ones, although it seemed to me that the ink is more fluid and does not dry so quickly, so it is more comfortable for drawing. Thin lines come out with less effort, but have the same drawback as the previous ones: after drying, color become much lighter than when makes. That is, after complete drying, the depth is lost.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

На малюнку Вікторія Кравченко – військовий психолог, майор Збройних Сил України.

On th sketch, Victoria Kravchenko is a military psychologist, major of the Armed Forces of Ukraine

Victoria Kravchenko - military psychologist, major. Lenskiy.org

Вражають захисники, які на передовій і справді думають про землю, яку боронять. Бійці, які з усією віддачею та жертовністю ідуть у бій. Люди, які голіруч ішли на танки. Які не боялися й виходили до окупантів без зброї — кожен з них — герой уже тільки тому, що вирішив не відсиджуватися в безпечному місці, а робити все, що в його силах.

The defenders who are on the front line and really think about the land they defend are impressive. Fighters who go into battle with all dedication and sacrifice. People who went without weapon on the tanks. Who were not afraid and went out to the invaders – each of them is a hero just because he decided not to stay in a safe place, but to do everything in his power.

Victoria Kravchenko - military psychologist, major. Lenskiy.org

Чому навчила війна? Цінувати своє життя та насолоджуватись кожним його моментом та ще більше цінувати дорогих мені людей. Бути вдячною за кожний прожитий день, за те, що маю, та тих, хто поряд зі мною в найскладніші часи. Не витрачати свій час на те, що мене спустошує чи пригнічує та ще більше любити наш неймовірний український народ!

What did this war taught me? Appreciate my life and enjoy every moment of it and appreciate my dear people even more. To be grateful for everyday I live, for what I have, and for those who are with me in the most difficult times. Not to waste my time on what devastates or depresses me and to love our incredible Ukrainian people even more!

Victoria Kravchenko - military psychologist, major. Lenskiy.org

 Update 06.01.2023:

Коли ти один, то можна попрацювати навіть у Святвечір “по-старому”)). Продовжую тестувати ці чорнила! Після експерименту зі створеним коричневим кольором вирішив спробувати штатний коричневий.

When is alone, then can work even on Christmas Eve by “old-style-calendar”)). I keep testing these inks set! After experimenting with the mixed brown color, I decided to try regular brown.

Rohrer & Klingner sketchINK Lilly – начебто коричневий колір з зеленим тоном але холодного відтінку.

Rohrer & Klingner sketchINK Lilly – like a brown with a green tone and with cold shade.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Та я можу сказати що це чорнило за своїми властивостями поки найкраще із протестованих. Описані мною недоліки вище трохи залишились, але воно значно текучіше, значно легше виходить із під пера. Тонкі лінії можна створити, тож поки єдина моя претензія до них це не виразний колір, трохи нагадує мені Robert Oster Graphite.

Now I can say that this ink is the best of the previous tested inks in terms of its properties. From the described cons above remain a little, but it is much more flow and liquid, much easier to come out from under the thin nib. Thin lines can be created, so far my only complaint about them is a boring color, reminds me a bit of Robert Oster Graphite.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

У боях на Харківщині загинув ірландець із Інтернаціонального легіону ЗСУ – Рорі Мєйсон, він віддав найдорожче Україні.

Rory Mason, an Irishman from the International Legion of the Armed Forces of Ukraine, died in the battles in Kharkiv region, he gave the most important to Ukraine.

23-year-old Irishman Rory Maison. Lenskiy.org

На Харківщині, поблизу російського кордону, у середу, 28 вересня, під час бойових дій загинув 23-річний ірландець Рорі Мейсон.

“Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, коли він негайно підтримав Україну”,

— сказав батько загиблого Роб Мейсон.

За його словами, Рорі ніколи не був політиком, але він мав глибоке відчуття добра і зла і нездатність повернути інший бік перед обличчям несправедливості. Він давно цікавився Східною Європою, подорожами та вивченням нових мов.

23-year-old Irishman Rory Maison. Lenskiy.org

On Wednesday, September 28, 23-year-old Irishman Rory Mason was killed during hostilities in the Kharkiv region, near the Russian border.

“While we are deeply saddened by his death, we are extremely proud of his courage, determination and selflessness when he immediately supported Ukraine,”

– said father, Rob Mason.

Rory was never a politician, he said, but he had a deep sense of right and wrong and an inability to turn the other way in the face of injustice. He was long time interested in Eastern Europe, traveling and learning new languages.

23-year-old Irishman Rory Maison. Lenskiy.org

 Update 08.01.2023:

Продовжую тестувати Sketch Ink серію, та сьогодні буде, мабуть, один із найцікавіших для письменників колір – блакитно-синього відтінку.  Подібний колір традиційно має попит у користувачів та присутній майже у кожного виробника: Pelikan Edelstein Topaz, Pilot Iroshizuku Kon-Peki, Noodler’s Midway Blue і так далі.

I continue to test the Sketch Ink series, and today will probably be one of the most interesting colors for writers – a cyan-blue shade. This color is traditionally in demand among users and is present in almost every manufacturer: Pelikan Edelstein Topaz, Pilot Iroshizuku Kon-Peki, Noodlers Midway Blue and etc.

Rohrer & Klingner sketchINK Marlene – блакитно-синій колір.

Rohrer & Klingner sketchINK Marlene – cyan-blue color.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Я більше віддаю перевагу теплим кольорам, але блакитно-синій мені теж дуже подобається, зокрема Пелікан Топаз. Марлена за своїми властивостями, на перший погляд, здається лише трохи гіршим ніж попередній Lilly, та кращій за раніше протестовані. Але на пригінці ескізу знову почались проблеми з тонкими лініями, та я знайшов тимчасове рішення: поставив поруч склянку з водою і коли проблема починала проявлятись я робив коротке не глибоке занурювання у воду кінчика пера та продовжував малювати далі. Чорнило перманентні тому я думаю що це не повинно дуже сильно впливати на водо- та світлостійкість.

I prefer warm colors more, but I also really like cyan-blue shades, especially Pelikan Edelstein Topaz. Marlene’s properties, at first glance, seem only slightly worse than the previous Lilly, and better than those previously tested. But at the ending of sketching, problems with thin lines started again, but I found a temporary solution: I put near glass with water and when the problem began to appear, I made a short, not deep immersion of tip to water and continued to draw. The ink is permanent, so I think it shouldn’t affect the water- and light- resistance very much.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Правда виявився ще один недуже приємний момент: наступного дня(тобто через ніч) я вирішив додати декілька штрихів до місця яке мене бентежило, та виявилось що відтінок на пері змінився. Не те щоб колір випарився і став темніший, а саме відтінок став зеленого кольору. Гадаю що можна побачити навіть на такої фотографії.

True, there was one more unpleasant moment: the next day (that is, after the night) I decided to add a few strokes to the place that was bothering me, and it turned out that the shade under nib had changed. It’s not that the color evaporated and became darker, but that the shade became green. I think that you can see even in such a photo.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

Трохи підняв свої архіви та зробив порівняння між блакитно-синіми відтінками: Rohrer & Klingner sketchINK Marlene, Pelikan Edelstein Topaz, Noodlers Midway Blue, Sheaffer Skrip Turquoise – правда пера різні(папір вірогідно теж, бо раніше я користувався Xerox та Datacopy) і це накладає відбиток на відображення.

I searched a little in my archive and made a comparison between cyan-blue shades: Rohrer & Klingner sketchINK Marlene, Pelikan Edelstein Topaz, Noodlers Midway Blue, Sheaffer Skrip Turquoise – the truth is that the nibs are different (the paper is probably also, because I used Xerox and Datacopy before) and this make some differences on impression.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинула 28-річна аспірантка Національної фармацевтичної академії Харкова Владислава Черних за позивним “Аіда”. Дівчина служила у добровільному підрозділі “Хартія”, спочатку була бойовим медиком, а пізніше стала пілотом дронів.

Vladyslava Chernykh aka “Aida”, a 28-year-old graduate student of the Kharkiv National Pharmaceutical Academy, died in Donbas while performing a combat mission. The girl served in the voluntary “Khartya” unit, was a combat medic at first, and later became a drone pilot.

Vladyslava Chernykh aka Aida. Lenskiy.org

Рішення йти воювати 28-річна медик Владислава Черних прийняла ще на початку повномасштабного вторгнення. Проте тендітну аспірантку медичного вишу ніхто не хотів брати на фронт, оскільки вона не мала жодного військового досвіду. Якось вона натрапила на оголошення, що потрібні люди в добровільний підрозділ “Хартія”. То був її шанс. Її погодились взяти медиком. Спочатку Владислава у підрозділі і була медиком, але дуже швидко всі зрозуміли, що ця дівчина – природжений боєць. Якийсь час вона побула у розвідці, а потім перевелася до підрозділу операторів БПЛА. “Вона виконувала найважчу роботу в найнебезпечніших місцях фронту, споряджала дрони бомбами. Не кожен чоловік візьметься за це”, – каже її побратим. До повномасштабного вторгнення дівчина навчалася в аспірантурі Національного фармацевтичного університету за спеціальністю медицина, багато працювала над власними дослідженнями в університетських лабораторіях та над публікаціями у провідних наукових фахових виданнях. Владислава Черних могла стати вченим чи гарним лікарем, але віддала своє життя за Україну та українців, щоб ми з вами могли зустріти новий рік, жити, працювати та вірити у нашу Перемогу. Влада загинула під ворожим вогнем 28 грудня.

“На росії неможлива подібна загибель, тому що вбивати нас йдуть “покидьки суспільства, маргінали, злочинці та вбивці”. Ці люди не знайшли свого місця у нормальному житті та прагнуть реалізувати себе лише на війні. А Україну захищають і гинуть найкращі, неймовірні люди, які творили майбутнє, здатні змінити цілий світ. Така краса і такий біль, такий сильний біль”,

— журналіст Юрій Бутусов.

Vladyslava Chernykh aka Aida. Lenskiy.org

The decision to go to war was made by 28-year-old medic Vladyslava Chernykh at the beginning of the full-scale invasion. However, no one wanted to take the fragile medical graduate student to the front, as she had no military experience. Somehow she came across an announcement that people were needed for the voluntary unit “Khartya”. That was her chance. They agreed to take her as a paramedic. Initially, Vladyslava was a paramedic in the unit, but very quickly everyone realized that this girl is a born fighter. For a while, she was in intelligence, and then transferred to the unit of UAV operators. “She performed the most difficult work in the most dangerous places on the front, equipping drones with bombs. Not every man will take it on,” says her army brother. Before the full-scale invasion, the girl studied at the postgraduate course of the National Pharmaceutical University, majoring in medicine, worked a lot on her own research in university laboratories and on publications in leading scientific specialized publications. Vladyslava Chernykh could have become a scientist or a good doctor, but she gave her life for Ukraine and Ukrainians so that you and I could meet the new year, live, work and believe in our Victory. Vlada died under enemy fire on December 28.

“On russia, such a death is impossible, because the “scum of society, marginals, criminals and murderers” are going to kill us. These people have not found their place in normal life and seek to realize themselves only in war. But, Ukraine is protected by the best people, incredible people, who created the future, capable of changing the whole world. Such beauty and such pain, such intense pain.”

— journalist Yurii Butusov

Vladyslava Chernykh aka Aida. Lenskiy.org

 Update 10.01.2023:

Сьогодні тестую чергове чорнило з серії.

Today I am testing another ink from the series.

Rohrer & Klingner sketchINK Vroni – маліново-рожевий колір.

Rohrer & Klingner sketchINK Vroni – magente or purple color.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

За своїми властивостями чорнило дуже схоже на попереднє Marlene, теж згодом на пері втрачає текучість тож добре мати під рукою склянку з водою. При звичайному письмі вологим пером, гадаю, проблем не виникне.

In terms of properties, the ink is very similar to the previous Marlene, it also loses fluidity on the nib time from time, so it is good to have a glass with water near hand. With everyday writing by wet nib, I think there will be no problems.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Vroni. Lenskiy.org

У неймовірно важких боях під Бахмутом загинув відомий український пауерліфтер і стронгмен Андрій Дмітрієв. Зв’язок із сумським силачем обірвався напередодні Нового року, а 5 січня стало відомо, що титулованого спортсмена не стало.

Andrii Dmitriev, a famous Ukrainian powerlifter and strongman, died in incredibly difficult battles near Bakhmut. The connection with the Sumys strongman was break on the eve of the New Year, and on January 5 it became known that the titled athlete was gone.

Andriy Dmitriev was Ukrainian powerlifter and strongman . Lenskiy.org

Спортсмен неодноразово ставав чемпіоном України та виступав на міжнародних змаганнях. Був майстром спорту зі стронгмену та пауерліфтингу. Дмитрієв також був головою Сумського осередку Федерації стронгмену України. Крім досягнень у стронгмені, він також неодноразово ставав чемпіоном із багаторазового жиму штанги лежачи, чемпіоном гирьового спорту та чемпіоном з перетягування канату.

Andriy Dmitriev was Ukrainian powerlifter and strongman . Lenskiy.org

The athlete repeatedly became the champion of Ukraine and performed at international competitions. He was a master of sports in strongman and powerlifting. Dmitriev was also the head of the Sumy branch of the Strongman Federation of Ukraine. In addition to his strongman achievements, he has also been multiple bench press champion, kettlebell champion and tug of war champion.

Andriy Dmitriev was Ukrainian powerlifter and strongman . Lenskiy.org

На додаток трохи робочого процессу. In addon a bit of workflow.

Sketching work progress. Lenskiy.org

Обстріли не припинялись, але свята минули, температура впала, підприємства відновили графіки тож відключення повернулись.

The shelling did not stop, but the holidays passed, the temperature dropped, businesses resumed their schedules, so blackouts returned.

My workspace in blackouts. Lenskiy.org

 Update 12.01.2023:

Rohrer & Klingner sketchINK Thea – сірий колір?

Rohrer & Klingner sketchINK Thea – grey color?

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

За своїми властивостями чорнило дуже схоже на перші 3 (Juli, Carmen, Emma), тобто воно підсихає на кінчику тонкого пера, тож я постійно тримаю під рукою склянку з водою. За кольором чорнило начебто сіре та повинно нагадувати олівець, хоча насправді нагадує знебарвлений звичайний Блу-блєк з трохи зеленим відтінком (так би мовити, Блу-блєк на мінімалках), трохи схожий на Private Reserve Ebony Blue. Здається мені що Sailor Jentle Blue-Black навіть більш сірий за цей. Взагалі з усіх сірих що я пробував(а їх небагато) найбільше схожий на сірий колір – Diamine Snow Storm(InkVent 2019), хоча мені дуже не сподобались блискітки яки забивали фідер, а по сукупності властивостей мені дуже подобається Robert Oster Graphite – такий собі олівець 3М-4М.

In terms of properties, this ink is very similar to the first 3 tested (Juli, Carmen, Emma), that is, it dries on the tip of a thiny nib, so I always keep a glass with water near drawing hand. In terms of color, the ink is kind of gray and should resemble a pencil, although in reality it resembles a discolored regular Blue-black ink with slight green tint(so to speak, Blue-black on the minimals), a bit like to Private Reserve Ebony Blue. It seems to me that Sailor Jentle Blue-Black is even grayer than this one. In general, of all the grays that I have tried (and there are few), the most similar to gray is Diamine Snow Storm (InkVent 2019), although I really didn’t like the sparkles that clogged the feed, and I really very like Robert Oster Graphite – really such a pencil 3M-4M.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Thea. Lenskiy.org

Військовому льотчику Вадиму Ворошилову на псевдо Karaya присвоєно звання Героя України.
Він став національним героєм та українським Топ Ганом. 12 жовтня військовий пілот збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136. На жаль, літак армійця постраждав і впав за 20 кілометрів від Вінниці. Сам льотчик успішно катапультувався. Попри пошкодження голови та шиї, одразу виявив бажання повернутись у стрій і далі захищати українське небо.

Military pilot Vadym Voroshilov, callsign Karaya, was awarded the title of Hero of Ukraine.
He became a national hero and Ukrainian Top Gun. On October 12, a military pilot shot down five Shahed-136 kamikaze drones. Unfortunately, his fighter plane was damaged and crashed 20 kilometers from Vinnytsia. The pilot himself ejected successfully. Despite the damage to his head and neck, he immediately expressed a desire to return to the formation and continue to protect the Ukrainian sky.

Vadym Voroshylov is Ukrainian pilot-ace with callsign KARAYA. Lenskiy.org

Вадим Ворошилов (позивний — KARAYA) — український військовослужбовець, льотчик 2-го класу, майор Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Герой України.
2011 року закінчив Кременчуцький військовий ліцей, 2015 Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
2017 року став найкращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь».
2020 року за підсумками льотних змагань став «Найкращим екіпажем винищувальної авіації Повітряних сил України».
2021 року по закінченню терміну контракту звільнився з лав ЗСУ.
24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, відновився на службі.
Спочатку виконував завдання над Житомирською областю. Після того на ізюмському та східному напрямках, а згодом над Херсонщиною.
10 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті російські ракети.
12 жовтня знищив п’ять дронів «Shahed 136»: три — на півдні України і два — над Вінницею. Через пошкодження літака Вадим катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
У грудні Вадима було відзначено званням Героя України.

Vadym Voroshylov is Ukrainian pilot-ace with callsign KARAYA. Lenskiy.org

Vadim Voroshilov (call sign – KARAYA) is a Ukrainian 2nd class pilot, major of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, a participant in the Russian-Ukrainian war. Hero of Ukraine.
In 2011, he graduated from the Kremenchug Military Lyceum, in 2015 from the Kharkiv National University of the Air Force named after Ivan Kozhedub.
In 2017, he became the best young pilot of the “South” air command.
In 2020, according to the results of flight competitions, he became the “Best fighter crew of the Air Force of Ukraine”.
In 2021, upon the expiration of the contract, he resigned from the ranks of the Armed Forces.
On February 24, 2022, after the beginning of the full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine, he resumed his service.
Initially, he performed tasks over the Zhytomyr region. After that, in the Izyum and eastern directions, and later over the Kherson region.
On October 10, during a massive missile attack, he shot down two Russian cruise missiles.
On October 12, he destroyed five “Shahed 136” drones: three — in the south of Ukraine and two — over Vinnytsia. Due to damage to the plane, Vadim ejected in Vinnytsia, having previously diverted the fighter from the settlement.
In December, Vadim was awarded the title of Hero of Ukraine.

Vadym Voroshylov is Ukrainian pilot-ace with callsign KARAYA. Lenskiy.org

 Update 13.01.2023:

Передостанні чорнила з цієї серії. Penultimate ink from this series.

Rohrer & Klingner sketchINK Klara – світло-смарагдовий колір.

Rohrer & Klingner sketchINK Klara – bright emerald color.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

За своїми властивостями одне з найгірших чорнил з серії. По перше мені зовсім не подобається такий колір, але це не головне, чорнило дуже сухе, при цьому водянисте, що папір швидко розмокає при другому-третьому штриху і ще дає невеличку ялинку на папері на відміну від попередніх. Чесно кажучи не можу придумати сценарію за яким може знадобитись цей колір для письма у чистому вигляді, хоча вірогідно я просто чогось не розумію)).

According to properties, it is one of the worst inks in this series. Firstly, I don’t like color like this at all, but that’s not the main thing, the ink is very dry, at the same time it’s watery, so that the paper gets wet quickly after the second or third stroke and still gives a small feather on the paper, unlike the previous ones. To be honest, I can’t think of a scenario in which this color might be needed for writing in its pure form, although, I probably just don’t understand this color)).

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Klara. Lenskiy.org

Понад усе дратувало та просто занурювало у суцільний стрес, те що дуже важко було прогнозувати лінію (при штрихуванні) – то лінію зовсім нічим не вичавиш, то раптом вона стає одразу занадто товстою.

More than all, I was annoying and just dipping into stress, the fact that it was very difficult to make thin strokes on shading(when hatching) – then I do not squeeze out the line at all, then suddenly it immediately becomes too thick.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Klara. Lenskiy.org

Ребека Мациоровскі, медик-волонтер із Брумфілда, Колорадо, США. Схиляюся перед такими людьми, яки у важки часи інших, просто зриваються з міста та їдуть на допомогу! Це люди з величезним відчуттям справедливості та неймовірним почуттям емпатії! Вони їдуть на інший край всесвіту, в небезпеку, за свій кошт, щоб рятувати та допомагати абсолютно незнайомим людям в чужий країні, навіть без знань місцевої мови. Вислів “гідно поваги” майже нічого не важить поряд з вчинками яки вони роблять!

Rebekah Maciorowski medic volunteer from Broomfield, Colorado, USA. I bow to such people who, in difficult times of others, simply leave the own place and go to help! These are people with a great sense of justice and an incredible sense of empathy! They go to the other side of the world, to danger, at their own expense, to save and help strangers in a foreign country, even without knowledge of the local language. The just saying “worthy of respect” has little weight compare to the actions they do!

Rebekah Maciorowski medic volunteer from Broomfield, Colorado, USA. Lenskiy.org

“Я думаю, що всі дивилися новини в лютому та на початку березня, і говорили: “О, це жахливо. Хтось повинен щось робити”, – пригадує Ребека. “Я не хотів бути частиною спостерігачів. Я хотів бути часткою тих хто повинен щось робити та допомогти”.

Ребека взяла відпустку на роботі і прибула в Україну в березні. Вона народилася 26 січня 1994 року в Ноксвіллі, штат Теннессі. Більше детально про неї та те що навколо можна дізнатись з її твіттеру.

Rebekah Maciorowski medic volunteer from Broomfield, Colorado, USA. Lenskiy.org

“I think everybody watched the news in February, early March, and was like, “Oh, this is horrible. Somebody should do something,”” Maciorowski said. “I didn’t want to be a part of the bystanders. I wanted to jump in and help.”

Rebekah took a leave of absence from her nursing job and arrived in Ukraine in March. She was born on January 26, 1994 in Knoxville, Tennessee. You can find out more about her and what’s around her on her Twitter.

Rebekah Maciorowski medic volunteer from Broomfield, Colorado, USA. Lenskiy.org

 Update 14.01.2023:

Нарешті таки останнє чорнило з цієї серії. Чесно кажучи я вже сам трохи втомився від такого тривалого тестування і це дає ознаки на якість малюнків, тож перепрошую усіх.

Finally, the last ink from this series. To be honest, I’m a little tired now from such long testing, and it affected on the quality of sketches, so I apologize to everyone.

Rohrer & Klingner sketchINK Lotte – чорний колір, хоча насправді він більше сірий, ніж чорний.

Rohrer & Klingner sketchINK Lotte – black color, although it is actually more gray than black.

Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri w|custom Noodlers Flexible nib. Lenskiy.org

За своїми властивостями це одне із найліпших чорнил з серії. Це доволі непогано видно по тесту зворотного боку пера та по вісімках на підйомах, майже весь час малювання  лінія була більш-менш стабільною. Але як ви можете побачити по тестовому листку є суттєвий недолік – чорнило не чорне, а сіре.

According to properties, this is one of the best inks from this series. This is quite clearly visible from the test of the nibs reverse side and from the eights on the rise, almost the entire time of sketching the line was more or less stable. But as you can see from the test sheet, there is a big con – the ink is not black, the ink is gray.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Lotte. Lenskiy.org

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Lotte. Lenskiy.org

На Луганщині, біля населеного пункту Білогорівка загинула сержантка Марія Власюк. Дівчина була фельдшером евакуаційного відділення медичної роти. Їй було лише 28 років.

Sergeant Maria Vlasyuk died in Luhansk region, near the settlement of Bilohorivka. The girl was a paramedic of the evacuation department of the medical company. She was only 28 years old.

Maria Vlasiuk was a paramedic.. Lenskiy.org

«Найлегше поїхати на передову, найважче – бути корисною там»

Обрала медицину, як вона розповідала, завдяки двом ДТП в яки потрапила. Після другого з автобусом, коли загинула маленька дівчинка, вона зрозуміла, що у її житті надто часто з’являються ситуації, коли треба допомогти іншим. Марічка восени 2014, разом з іншими студентами Рівного ходила на мітинги на підтримку Революції Гідності. Переламним моментом для Марії стало знайомство з Андрієм Усачем («золото» зі стрільби з лука» на Всесвітніх «Іграх нескорених») коли він прийшов на комп’ютерну томографію, бо йому заборонили МРТ, –  у нього не було ноги, не було пів руки, пів щелепи. А у жовтні 2018 року відправилась на передову, в зону ООС, перед цим пройшовши курс молодого бійця у Десні.

Maria Vlasiuk was a paramedic.. Lenskiy.org

“It’s easiest to go to the front line, the hardest thing is to be useful there”

She chose medicine, as she said, thanks to two road accidents in which she got into. After the second with bus, when little girl died, she realized that too often in her life there are situations when she needs to help others. In the fall of 2014, Marichka, together with other Rivne students, went to rallies in support of the Revolution of Dignity. The turning point for Maria was the meeting with Andriy Usach (“gold” from archery” at the World “Invincible Games”) when he came for a computer tomography because he was forbidden to have an MRI – he had no leg, no half of arm and half jaw. And in October 2018, she went to the front line, to the OOS zone, having previously completed the course of a young fighter in Desna.

Maria Vlasiuk was a paramedic.. Lenskiy.orgНаприкінці розміщую загальне фото всіх тестів для одночасного порівняння.

At the end, I post a general photo of all tests for simultaneous comparison.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk serie. Lenskiy.org

Ще помітив таку особливість. Для тестування я використовував один і той же конвертер, так ось коли я його промивав перед черговою заправкою чорнил то перші 1-2 набори води створювали відчуття що він потребує змащення, так туго ходив поршень. А коли конвертер повністю промивався то поршень знову починав ходити легко. Звертаю увагу що конвертер інколи лише добу зберігався з чорнилом(частіше 2 доби), але це не той термін за який його могло бути так сильно висушено. Ще, в середньому, на тестовий ескіз А4 з 2 листами текстового тесту А5 витрачалось 2/5 вмісту стандартного конвертера формату International.

I also noticed one moment. For testing, I used the same converter, so when I washed it(cleaned) before the next ink, the first 1-2 sets of water make me feeling that it needed lubrication, the piston was so tight. And when the converter was completely flushed, the piston began to move easily again. Please note that the converter was sometimes stored with ink for only a day (often 2 days), but this is not the time during which it could be dried so much. One more, on average, an A4 test sketch with 2 sheets of A5 text test used 2/5 of fill of standard International format converter.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk serie. Lenskiy.org

До речі, як я і писав вищче, сіра Thea більше схожа на знебарвлену Frieda.

By the way, as I wrote above, the gray Thea is more like a discolored Frieda.

custom Noodlers Flexible nib with R&K SketchInk Marlene, Frieda, Thea. Lenskiy.orgUpdate 16.01.2023:

Забув, що я не протестував ці чорнила на водостікість, то ж додаю тест водою. Ліворуч тестовий лист до водного тесту, праворуч – вже намочений з під крану та просушений. Для тесту я використав гостре перо Brause №361 “Pumpkin”, але без тиску.

I forgot that I did not test these inks for water resistance, so I add the test by water. On the left is a test sheet for test, on the right – after watering under the tap and dried. For the test, I used pointed dip nib Brause №361 “Pumpkin”, but without pressure.

R&K SketchInk serie with waterproof test. Lenskiy.org

Межа водної лінії проходить за словом “klingner” та перед назвою чорнил. По слову “test” я додатково водив мокрим пензлем. Як видно з тесту чорнила 100% водостійкі так само як мій улюблений Platinum Carbon.

The waterline border does after the word “klingner” and before the name of ink. According to the word “test”, I additionally led by wet brush. As you can see from the test, the ink is 100% waterproof, like my favorite Platinum Carbon.

R&K SketchInk serie with waterproof test. Lenskiy.org

Update(2) 16.01.2023:

А ось так виглядають чорнила при підсвічуванні. Виглядає не найкращим чином, але не критично, головне що не має ялинки та чорнило не розтікається по волокнах.

And this is how the ink on paper looks when backlighted. It does not look the best, but it is not critical, the main thing is that it does not have a feathering and ink does not spread on the fibers.

R&K SketchInk serie with waterproof test. Lenskiy.org

Повнорозмірний файл можна звантажити за цим посиланням.

The full size file can be downloaded by this link. Addon experiment 03.01.2023:

Не дочекавшись свого повного тестування всіх кольорів одним пером, обставини змусили мене трохи поекспериментувати. По-перше, мені довелось змішати новий колір, бо той що є в наборі мене не задовільняє. Базовий коричневий колір Lilly має холодний відтінок, та має зелену составляючу що мені дуже не подобається. Я намагався створити щось більше схоже на Diamine Ancient Cooper, але оскільки безпосередньо змішував у конверторі, то не зовсім потрапив в необхідний колір. Але результат мене задовольнив: зеленого тону немає зовсім, та коричневий став значно тепліший. По-друге: я вирішив спробувати інше перо, більш вологе, тому що я залишився незадоволеним роботою попередньо протестованих чорнил в моєму тонкому пері Noodler’s Flexible UEF яке я встановив у мій Wancher DreamPen. Цього разу я взяв Pilot Custom 743 з кастомізованим пером 14K UEF Kanwrite UltraFlex. По-третє, я малював на моєму улюбленому папері Canson Montval Watercolor 185gsm, правда до цього я на ньому малював лише Pilot Caples VP w|custom UEF nib та Platinum Carbon Black.

Rohrer & Klingner sketchINK Brown Mix  – 4 частини(parts) Lilly + 3 частини(parts) Carmen + 2 частини(parts) Vroni.

Before I could fully test all the colors with one pen/nib, circumstances forced me to little experiment. First, I had to mix a new color, because the one in the set does not satisfy me. Base brown Lilly is very cold by tone and has green shade that I really don’t like to me. I was trying to create something more like to Diamine Ancient Cooper, but since I was mixing directly in converter, I didn’t quite get the color I wanted. But I was satisfied with the result: new color is haven’t green shade at all and brown has become much warmer. Second: I decided to try this ink in a different nib (which wetter), because I was not satisfied with works in previous tests inks in my Noodler’s Flexible UEF nib that I installed on my Wancher DreamPen. This time I use a Pilot Custom 743 with custom 14K UEF Kanwrite UltraFlex nib. Thirdly, I drew on my favorite Canson Montval Watercolor 185gsm paper, although before that I used it only with Pilot Caples VP w|custom UEF nib and Platinum Carbon Black.

Pilot Custom 743 DR w|custom Kanwrite UltraFlex and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

Яки висновки: на жаль чорнила мене починають розчаровувати. У мене склалось таке враження що чорнила “товсті”, тобто не рідкі яки потовщують лінію, а саме товсті (може пігмент занадто великий). Вони “лізуть” через щілину з великим зусиллям. Я починаю розуміти чому вони коштують не дорого в порівнянні з іншими перманентним\пігментними чорнилами. Коли я намагаюсь провести тонку лінію легким дотиком вона дуже не стабільна, але як тільки я трохи (лише трохи) натискаю, то лінія катастрофічно потовщується. Безумовно це ще залежить від пера, яке в цьому випадку теж працює не найкращим чином, але я маю ще другий експеримент яким, сподіваюсь поділитись з вами завтра.

What are the conclusions: unfortunately, the ink is starting to disappoint me. I had the impression that the ink is “fat”, i.e. it is not liquid ink that thickens the line, but rather thick ink (perhaps the pigment is too large). They “climb” through the gap with great effort. I’m starting to understand why they are not so expensive compared to other permanent/pigment inks. When I try to draw a thin line with light touch, it is very unstable, but as soon as I pressed a little (just a little), the line thickens catastrophically. Of course, it still depends on the nib, which in this case also does not work in the best way, but I have another experiment which I hope to share with you tomorrow.

Pilot Custom 743 DR w|custom Kanwrite UltraFlex and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

Зверніть увагу на різницю верхніх частин вісімок та нижніх. Ліворуч, зверху це штрих без натиску, а знизу з легким натиском, але наскільки становиться товстішою лінія що просто унеможливлює накладання делікатних напівтіней.

Pay attention to the difference between the upper and lower parts of the eights. On the left, above is a stroke without pressure, and below with light pressure, but how much thicker the line becomes, which simply makes it impossible to make delicate shadings.

Pilot Custom 743 DR w|custom Kanwrite UltraFlex and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

На останок, портрет президента України – Володимира Зеленського (робота на замовлення).

Finally, a portrait of the President of Ukraine – Volodymyr Zelenskyy (drawing on commission).

Volodymyr Zelenskyy is the President of Ukraine. Lenskiy.org

Володимир Олександрович Зеленський — шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником «Студії Квартал-95» (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу «Інтер» (2010—2012). Політичну кар’єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України. З початком російського вторгнення в Україну зайняв позицію, спрямовану на захист суверенітету України. Під час наступу російських військ на Київ у ніч з 25 на 26 лютого 2022 року, Володимир Зеленський відмовився від пропозиції США евакуювати його зі столиці. Він підтвердив відеозаписом перед Офісом президента, що разом з іншими високопосадовцями перебуває у Києві.

Volodymyr Zelenskyy is the President of Ukraine. Lenskiy.org

Volodymyr Zelenskyy is the sixth and current President of Ukraine since May 20, 2019. Before taking office, he gained popularity as a showman, actor, comedian, director, producer and screenwriter. He was co-owner and artistic director of Kvartal-95 Studio (2003-2019) and general producer of Inter TV channel (2010-2012). He started his political career in 2019 and ran in the 2019 presidential elections of Ukraine. According to the results of the voting, he was elected the President of Ukraine. With the beginning of the russian invasion of Ukraine, he took a position aimed at protecting the sovereignty of Ukraine. During the offensive of russian troops on Kyiv on the night of February 25-26, 2022, Volodymyr Zelensky refused the US offer to evacuate him from the capital. He confirmed in a video recording in front of the President’s Office that he was in Kyiv together with other high-ranking officials.

Volodymyr Zelenskyy is the President of Ukraine. Lenskiy.org

 


Addon experiment 04.01.2023:

Ще одне замовлення і тому черговий експеримент. Цього разу мені потрібно було зелене чорнило, але ті що є або занадто світлі(Emma), або занадто отруйний(Klara). Цього разу також змішував чорнило безпосередньо в конвертері Con-50.

Rohrer & Klingner sketchINK Dark-Green Mix  – 3.5 частини(parts) Klara + 1 частина(part) Carmen + 1 частина(part) Lotte.

Another commission and therefore another experiment. This time I needed green ink, but the available in set are either too light(Emma) or too poisonous(Klara). This time I’m also mixed this color directly in the Con-50 converter.

Pilot Justus Original w|custom UEF nib and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

За кольором чорнило вийшло подібне до Private Reserve Avocado чи Pelikan Edelstein Olivine і це мені подобається, а ось здібності їх в кращу сторону не змінились. Я вже в попередній спробі писав що вони мене все більше і більше розчаровують.

In terms of color, the ink turned out to be similar to Private Reserve Avocado or Pelikan Edelstein Olivine, and I like that, but their properties have not changed on better. I already wrote in the previous experiment that they disappoint me more and more.

Pilot Justus Original w|custom UEF nib and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

Не подумайте що я взяв неналаштовану ручку з перетиснутим пером, як раз цього разу я взяв одну із моїх улюблених ручок Pilot Justus Original якою я зробив багато ескізів, але цього разу було занадто складно малювати. Всі недоліки що я перерахував у попередніх висновках підтвердились та навіть загострились. Нестабільна подача з надмірним зусиллям, зробили малювання мукою. Процитую сам себе: “Коли я намагаюсь провести тонку лінію легким дотиком вона дуже не стабільна, але як тільки я трохи (лише трохи) натискаю, то лінія катастрофічно потовщується.”

Don’t think that I took a non-adjusted pen with pinched nib, just this time I took one of my favorite pens(Pilot Justus Original) with which I have done many sketches, but this time it was too difficult to draw. All the cons that I listed in the previous conclusions were confirmed and even worsened. Unstable ink flow with excessive effort, changes pleasure to pain. To quote myself: “When I try to draw a thin line with a light touch, it is very unstable, but as soon as I press a little (just a little), the line thickens catastrophically.”

Pilot Justus Original w|custom UEF nib and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

Чим далі я малював, тим дорожчим становилась вартість похибки і це мене починало дратувати. Так що в остаточних висновках можу констатувати що ці чорнила, на жаль, не пристосовані для використання в тонких та єкста-тонких перах. Тобто СкетчІнк непристосований до СкетчПер((. Тільки пера розмірності Ф та більше з бажано вологою подачею будуть добре співпрацювати з цим чорнилом. Шкода, шкода, шкода, а були такі сподівання …

The further I drew, the more expensive the cost of error became, and it started to annoy me. So, in the final conclusions, I can state that these inks, unfortunately, are not suitable for use in thin and (ultra)extra-fine nibs. That is, SketchInk is not adapted to SketchNib((. Only nibs of size F and more with wet flow will cooperate well with this ink. It’s a pity, pity, pity, but there were such hopes …

Pilot Justus Original w|custom UEF nib and Rohrer and Klingner Sketch Ink Mix. Lenskiy.org

Наприкінці робота на замовлення – американський репер, співак, автор пісень та гітарист Остін Річард Пост більше відомий як Пост Малоун.

At the end is job on commission – American rapper, singer, songwriter and guitarist Austin Richard Post better known as Post Malone.

Austin Richard Post knowing as Post Malone. Lenskiy.org

Остін Річард Пост (Austin Richard Post), відомий під псевдонімом Пост Малоун (Post Malone) — американський репер, співак, автор пісень та гітарист. Народився у місті Сірак’юс, Нью-Йорк. Навчаючись у середній школі всіляко експерементував з музикою, зокрема входив до складу хеві-метал гурту. У шістнадцятирічному віці створив свій перший мікстейп, використовуючи редактор-секвенсор для написання музики FL Studio. Протягом деякого часу навчався в Коледжі округу Таррант, але покинув навчання, познайомившись із з продюсером 1st Down.
Перше визнання прийшло до нього у лютому 2015 року, коли репер випустив свій дебютний сингл «White Iverson». У серпні 2015 року Пост Мелоун підписав контракт з лейблом Republic Records, після чого світ побачили композиції «Congratulations» (за участі репера Quavo) та «Rockstar» (за участі репера 21 Savage), які відповідно посіли восьму та першу сходинку у списку Гарячої сотні Біллборда. 2016 року вийшов його дебютний альбом «Stoney». 27 квітня 2018 року світ побачив його другий студійний альбом під назвою «Beerbongs and Bentleys».

Austin Richard Post knowing as Post Malone. Lenskiy.org

Austin Richard Post known professionally as Post Malone, is an American rapper, singer, songwriter, and record producer. Known for his variegated vocals, Malone has gained acclaim for blending genres and subgenres of hip hop, pop, R&B, and trap. His stage name was derived from inputting his birth name into a rap name generator.
Malone began his music career in 2011 and gained recognition with his 2015 debut single “White Iverson”, which peaked at number 14 on the US Billboard Hot 100. Malone signed a recording contract with Republic Records and released his debut album Stoney (2016); it contained the diamond single “Congratulations” (featuring Quavo) and set the record for most weeks (77) on the US Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums chart. His second album, Beerbongs & Bentleys (2018), debuted at number one on the US Billboard 200 and set several streaming records. It also contained the US number-one singles “Rockstar” (featuring 21 Savage) and “Psycho” (featuring Ty Dolla Sign) and was nominated for Album of the Year at the 61st Grammy Awards.
His third number one, “Sunflower” (with Swae Lee), was the promotional and lead single to the soundtrack for the film Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), and was included on Malone’s third album, Hollywood’s Bleeding (2019); the album was his second number one. Its second single, “Circles”, reached number one and set the record for most weeks (39) in the top ten on the Hot 100. His fourth album, Twelve Carat Toothache, was released in June 2022, spearheaded by the US top-ten singles “I Like You (A Happier Song)” (featuring Doja Cat) and “One Right Now” (with The Weeknd).
Among the best-selling music artists with over 80 million records sold, Malone has won 10 Billboard Music Awards, three American Music Awards, and one MTV Video Music Award, and received nine Grammy Award nominations.[10] He holds several Billboard chart records: he is the first solo artist to top the Rap Airplay and Adult Contemporary charts, while “Circles” set the record for longest climb to number one (41 weeks) on the Adult Contemporary chart by a solo artist.

Austin Richard Post knowing as Post Malone. Lenskiy.org

Дофінальний варіант, без татух)) Pre final version, without tattoos))

Austin Richard Post knowing as Post Malone. Lenskiy.org

 


Addon experiment 16.01.2023:

Ще один додатковий експеримент, том що мене незадовільняють червони кольори. Цього разу я зробив 2 відтінки яки назвав Margot(as La Reine Margot) який більше світліший, Moulin Rouge який трохи темніший.

Rohrer & Klingner sketchINK Red Mix (Margot)  – 2 частини(parts) Vroni + 0.7 частини(parts) Carmen.

Rohrer & Klingner sketchINK Dark-Red Mix (Moulin Rouge)  – 2 частини(parts) Vroni + 1 частина(part) Carmen + 2 краплі (drops) Lotte.

One more additional experiment, because I am not satisfied with red colors. This time I made 2 shades that I called Margot(as La Reine Margot) which have clear(more lighter) color and Moulin Rouge which is a little darker.

Rohrer and Klingner Sketch Ink Red Mix. Lenskiy.org

Тестовий лист для Margot створений за допомогою вже напіввінтажного Pilot 78g з модифікованим Стаб пером яке с заводу маркувалось як B (це відома фішка 78 моделі) та гострого пера Brause №361 “Pumpkin”.

The test sheet for Margot was created by discontinued Pilot 78g with customized Stub nib which was marked as B from the factory( is a well-known feature of the 78 model) and pointed dip nib Brause №361 “Pumpkin”.

R&K SketchInk Red Mix in Pilot 78g w|custom Italic B and Brause 361 Pumpkin. Lenskiy.org

R&K SketchInk Red Mix in Pilot 78g w|custom Italic B. Lenskiy.org

3 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!