Life is the highest human value. Those for whom life is worth nothing came to our land.

Життя – це найвища цінність. На нашу землю прийшли ті, для кого життя нічого не варте.


 

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Вирішив трохи перемалювати нещодавній ескіз.

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

I decided to redraw a recent sketch a bit.

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Технічно це зайняло деякий час, бо з’ясувалось що у мене повністю висохла маскуюча рідина, а на придбання нової пішов деякий час, бо зараз це потребує додаткових зусиль.

Technically, it took some time, because it turned out that my masking fluid had completely dried up, and it took some time to buy a new one, because now it requires additional effort.

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Мої інструменти (My tools): Conklin “Mark Twain” w|custom UEF nib, Rohrer&Klingner SketchInk Marlene, dip nib Brause 361 “Pumpkin”, Rohre&Klingner SketchInk Carmen, Brushes, Pebeo Drawing gum, Canson Montval Watercolor 185gsm.

Ukraine in heart. Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Етноцид: росія хоче вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України.
російський уряд ініціював масштабне переселення: з віддалених регіонів росії на окуповані території України переселяють значну кількість осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення.

«Переселенцям з росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо»,

– заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до рф.

Ethnocide: russia wants to influence the change in the ethnic composition of the population of the temporarily occupied territory of Ukraine
The russian government initiated a large-scale resettlement: a significant number of people of various nationalities, mainly low-income strata of the population, are resettled from remote regions of Russia to the occupied territories of Ukraine.

“Immigrants from russia to the temporarily occupied territory of Ukraine are supported in every possible way by the local russian occupation administrations, which provide immediate accommodation for the families of the new arrivals, employment, provision of affordable (soft) loans for the purchase of housing, business development, etc.,”

– Deputy Minister of Defense Hanna Malyar.

At the same time, the russian occupiers continue to deport local residents of the temporarily occupied territory of Ukraine, especially those suspected of adhering to pro-Ukrainian positions, to the russian federation under various pretexts.

 


 

37 років тому Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф — аварією на Чорнобильській АЕС

«Замовчування й брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України. Загалом постраждало майже 5 мільйонів людей. Сьогодні варварські атаки росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС»,

– Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кожна цивілізована країна має пам’ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення.

37 years ago, Ukraine and the world faced one of the biggest man-made disasters — the accident at the Chernobyl nuclear power plant

“The silence and lies of the Soviet totalitarian regime about the tragedy led to terrible consequences that went far beyond the borders of modern Ukraine. In total, almost 5 million people were affected. Today, russia’s barbaric attacks near Ukraine’s nuclear facilities, the occupation of the Zaporizhia NPP and its transformation into a military base put the world at risk of a new disaster, the scale of which may exceed the accident at the Chernobyl nuclear power plant,”

– Prime Minister Denys Shmyhal.

Every civilized country must remember the events and consequences of April 26, 1986, in order to resolutely fight the russian nuclear terror of today.

 


 

Ніхто у світі не має права стояти вище, ніж людське життя. Ніхто у світі не має права руйнувати мир. Ніхто у світі не має бути «рівнішим», ніж міжнародне право.

No one in the world has the right to stand higher than human life. No one in the world has the right to destroy peace. No one in the world should be “more equal” than international law.

 


 

Іран за останні шість місяців доставив в росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів, – The Wall Street Journal

За даними видання, озброєння возять кораблями через Каспійське море. Останнє зафіксоване перевезення зброї було в березні 2023 року.

Over the past six months, Iran has delivered more than 300,000 artillery shells and a million rounds of ammunition to russia, – The Wall Street Journal

According to the publication, weapons are transported by ships across the Caspian Sea. The last recorded shipment of weapons was in March 2023.

 


 

Посол Китаю у Франції повторив тези кремля про не суверенність колишніх країн срср і російський Крим

Посол Китаю у Франції Лу Шає в ефірі французького телеканалу заявив що: “У міжнародному праві країни колишнього радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни”. Тобто заперечив сам факт існування таких країн як Україна, Литва, Естонія та Казахстан. Відповідаючи на питання, чи є Крим приналежним Україні, посол без жодних подробиць відповів, що півострів був “російським спочатку”.

На ці слова відреагував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс:

“Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю “посередництво для миру в Україні”, то ось китайський посол, який стверджує, що Крим – це росія, а кордони наших країн не мають законної основи”.

The Chinese ambassador to France repeated the Kremlin’s thesis about the non-sovereignty of the former Soviet Union and russian Crimea

China’s ambassador to France, Lu Shaye, said on the air of a French TV channel that: “In international law, the countries of the former Soviet Union do not have a valid status, because there is no international agreement that would materialize their status as a sovereign country.” That is, he denied the very fact of the existence of such countries as Ukraine, Lithuania, Estonia and Kazakhstan. Answering the question whether Crimea belongs to Ukraine, the ambassador answered without any details that the peninsula was “russian at first”.

The Minister of Foreign Affairs of Lithuania Gabrielus Landsbergis reacted to these words:

“If someone is still wondering why the Baltic countries do not trust China to “mediate for peace in Ukraine”, then here is the Chinese ambassador who claims that Crimea is russia, and the borders of our countries are not have a legal basis”.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!