This is probably one of the most comfortable pens for me, both in terms of size and shape, unfortunately the nib is quite ordinary. I already reviewed the classic stripe green and stripe red models, so it’s time to look on the black one:

Мабуть, це одна із найзручніших для мене ручок як за розміром, так і за формою, на жаль перо тільки доволі звичайне. Я вже робив огляд на класичну зелену та червону моделі, то ж прийшов час і для чорної:

Pelikan Souverän® M800 Black (made in Germany)

За формою це звичайна Пеліканівска модель за класичною циліндричною формою та майже плоскими навершямиКорпус зроблений з чорної смоли та темно-зеленого оглядового віконця. Система заправки – справжній поршень. Ковпачок на різбленні, 3х західне різблення, закриття за 3/4 оберта.

In shape, it is a usual Pelikan model with a classic cylindrical shape and almost flat tops. The body is made from black resin and dark green ink window. The filling system is a real piston-filler. Cap on thread, with 3-way thread, and open|closure at 3/4 turn.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Ковпачок прикрашений позолоченим наверщям з брендовим логотипом компанії, кліпом у вигляді дзьоба пелікана та двома позолоченимі кільцями. На широкому кільці ковпачка розташовани надписи – Germany Pelikan Souveran. На латунній втулці поршньового механізму нанесено 13E, можу припустиит що це Травень 2013, хоча можу і помилятись.

The cap is decorated by gold-plated top with company’s brand logo, a clip in form pelican beak and two gold-plated rings. On the wide ring there are inscriptions – Germany Pelikan Souveran. The brass bushing of the piston mechanism is marked 13E, I can assume that it is May 2013, although I could be wrong.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

The nib: large, solid gold, 18-karat, two-tone (Bi-color), modernly hard, but not nail. To nib added ornamental patern, the company logo under breather hole – “pelican’s nest” in a circle, under logo is 18С 750 and even lower the nib size – EF. There are two massive cutouts in the tail part of nib, nib weight is 0.76 g.

Перо: велике, золоте, 18-каратне, двотонове (Bi-color), по сучасному жорстке але не цвях. На перо нанесений орнаментальний малюнок, під дихаючим отвором розташований логотип компанії – “гніздо пелікану” в колі, під логотипом напис: 18С 750 і ще нижче розмірність пера – EF. В хвостовій частині пера є два масивних вирізи, вага пера 0.76 г.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

The overall tool dimensions: folded length – 141.3mm, without cap – 127,6mm, body diameter – 13.5mm, at the grip – 11mm. The full weight is 29.6g, and without cap – 20.6g.

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 141.3мм, при знятому ковпачку – 127,6мм, діаметр корпусу – 13.5мм, в районі хвату – 11мм. Вага всього інструменту – 29.6г, а без ковпачка – 20.6г.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Moments of history:
The M800 model was first relised in 1987, as a top over M600 model, which appeared 2 years earlier, which placed over common and mainstream M400 model. At the start of sales, the pen was complete by two-color 14-carat gold nib with brass medallion inverted company logo on the caps top – a Pelican’s nest with two more chicks in the nest, just like on the piston knob (but without logo). A few years after the start of sales (from the 1990/91 catalog), the company rethought the concept of nibs and pens began to be completed by 18-carat (750 samples) nib – which became the prerogative of higher models and special editions. All other, younger, usual, standard models, which used solid gold nibs, began to be completed by 14 carat ones.
Since the company (in the same style) also produced mechanical pencils, ballpoint pens and rollerballs in addition to fountain pens, the Pelikan logo (on the top) was originally designed to quickly identify tool in case. The fountain and ballpoint pens had black logos, rollerball and pencil had gray logos, but after 1997 all models were unified and began to have the same logos. In the same year, the company abandons brass medallions on top: it is completely removed from the piston knob, and on the top it is changed to one applied by stencil spraying on plastic. Later, in 2003, the company’s logo is also changed in the nest, instead of two chicks, only one remains, and already in 2010, the company replaces the top by completely metal goldplated design with jewelry, matte, engraved logo.
Also, in 1991, after the unification of Germany, the text on the “big” caps ring changes from PELIKAN W-GERMANY to PELIKAN GERMANY, and in 1997 it changes to Pelikan Souveran Germany.

Хвилинки історії:
Сама модель М800 вперше була представлена ​​в 1987 році, як подальший розвиток люксовості моделі М600, що з’явилася на 2 роки раніше, яка в свою чергу стала люксовим розвитком поширеної і ходової моделі М400. На старті продажів, інструмент комплектувався двоколірним 14-каратним золотим пером, а на навершії розташувалася латунний медальон з інверсним логотипом компанії – гніздо Пелікана ще з двома пташенятами в гнізді, як і з боку ручки поршня, але вже без логотипу. Через кілька років після старту продажів (з каталогу 1990/91), компанія переосмислила концепцію комплектації пер і інструмент став комплектуватися 18-каратним (750 проба) пером – яке стало прерогативою старших моделей і спеціальних видань, всі інші, молодші, серійні, стандартні моделі, що використовували золоті пера стали комплектуватися 14 каратними.
Оскільки крім пір’яних ручок, компанія (в одному стилі) виробляла ще й механічні олівці, кулькові ручки та ролери, то логотип Pelikan (на наверші) був спочатку зроблений таким чином, щоб можна було швидко ідентифікувати інструмент у футлярі. Перова і кулькова ручки мали чорні логотипи, а ролер і олівець – сірий, але після 1997 року всі моделі були уніфіковані і стали мати однакові лого. У цьому ж році компанія відмовляється від латунних медальонів: прибирає його повністю з ручки поршня, а на навершії змінює на нанесене трафаретним способом напилення на пластик. Пізніше, в 2003 році відбувається зміна логотипу компанії і в гнізді, замість двох пташенят залишається лише один, а вже в 2010 році компанія замінює навершиє на повністю металеве позолочене з ювелірним, матованим, гравіюванням логотипу.
Також, у 1991 році, після об’єднання Німеччини, текст “великого” кільця на ковпачку змінюється відповідно з PELIKAN W-GERMANY на PELIKAN GERMANY, а в 1997 змінюється на Pelikan Souveran Germany.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Ручка до мене потрапила на обслуговування і налаштування зі зміщенням пера, відстаючим фідером, зупинкою чорнил при письмі, та замовленням на зменшення розміру пера до розміру европейського F з додатковим побажанням вологої лінії. Після обслуговування ручка була протестована.

The pen came to me for service and adjustment with nib displacement, lagging feed, ink stop when writing, and extra order to reduce the nib size to Western F with additional request for wet line. After service, the pen was tested.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною на заводських налаштуваннях пера EF становила  – 0.55мм, що є відносно типово для золотих пер Pelikan. Зворотний бік давав лінію 0.4мм завширшки. Після переточки та налаштування ширина ординарної лінії прямою стороною стала  – 0.4мм, а зворотний бік дає лінію  0.3мм завширшки. Я залишив між половинками пера невелику шпарину, щоб лінія була доволі вологою. Натиск дозволяє трохи збільшити лінію до 0.6мм, але не раджу цим користуватись.

The width of the ordinary line by right side on the factory settings of EF nib was – 0.55mm, which is relatively typical for Pelikans gold nibs. The reverse side gave a line 0.4 mm wide. After ground and adjustment, the width of ordinary line by right side became – 0.4 mm, and the reverse side gives a line 0.3 mm wide. I left a small gap between nib tines to keep the line quite wet. Pressing allows you to slightly increase the line up to 0.6 mm, but I do not recommend using it.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Наприкінці: дуже комфортний розмір, привабливий дизайн, для мене має лише два недоліка: звичайне перо та волога подача фідера, хоча для більшості сучасних користувачів це навпаки може стати перевагою. Але ще є недолік конструкції – це позолочене кільце між пером та секцією, яке має ту саму проблему як і Montblanc 144, це кільце з часом ржавіє.

At the end: very comfortable size, attractive design, only two drawbacks for me: ordinary nib and wet flow on feed, although for most modern users this can be an advantage. But there is still a design con – it is a gold-plated ring between nib and grip, which has the same problem as the Montblanc 144, this ring rusts over time.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Update 1:

Ось в такому вигляді до мене потрапила ручка, хоча на диво вона писала, як що переодично підштовхувати чорнило поршнем.

This is how this pen came to me, although surprisingly, it still wrote if periodically pushing the ink by piston.

Pelikan Souveran M800 Black nib gap. Lenskiy.org

Сліди на корпусі від тривалого використання. З цього приводу мені дуже імпонує оксамитова вставка у ковпачок Pilot Custom 845, щоб не терся корпус.

Worn traces on the body from long-term use. In this regard, I really like the velvet insert in Pilot 845 cap, so that cap does not rub on body.

Pelikan Souveran M800 Black body worn. Lenskiy.org

Update 2:

Just a magnify nib foto. Просто збільшене фото пера.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Update 3:

Фотографії після корегування та переточки пера.

Photos after adjusting and nib ground.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Прибрана плошадка (sweetspot) яка утворилась під час твравалого користування.

Corrected sweet spot that was formed during long-term use.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Update 4:

Ліворуч яка лінія була до корекції, праворуч – після роботи. Чорнила трохи відрізняються, бо в оригіналі це було Pelikan 4001 Blue.

On the left is a test sample before correction, on the right – after work. The ink is slightly different, because originally was Pelikan 4001 Blue.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Update 5:

В якості останнього додатку – ескіз Сергія Філімонова,  командира роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі».

As the last addon – sketch of Sergei Filimonov, commander of the “Honor” company of the 1st separate mechanized battalion “Da Vinci Wolves”.

Serhii Filimonov, leader of the youth movement Honor, Ukraine warrior. Lenskiy.org

Сергій Філімонов — український громадський діяч, ветеран «Азову», лідер неформального молодіжного руху «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу Азов» та київського осередку партії «Національний корпус», організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів та жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова «Носоріг». З 2022 року – командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі».

Serhiy Filimonov is a Ukrainian public figure, veteran of “Azov”, leader of the informal youth movement “Honor”, former head of the Kyiv branch of the “Azov Civil Corps” and the Kyiv branch of the “National Corps” party, organizer and participant of activist initiatives against construction, in support of political victims and victims of political crimes. Played the main role in the film “Rhinoceros” directed by Ukrainian director Oleg Sentsov. Since 2022 – the commander of the “Honor” company of the 1st separate mechanized battalion “Da Vinci Wolves”.

Serhii Filimonov, leader of the youth movement Honor, Ukraine warrior. Lenskiy.org

Раніше Україною цікавилися лише пасіонарії, які присвячували своє життя боротьбі. Натомість у 2014 році пересічна людина зрозуміла, що ми — вільне суспільство, спрямоване на Захід.
За 8 років війни у суспільстві були нарікання на владу та економічне становище, через що серед людей ширилися сумніви. Проте після початку повномасштабного вторгнення ми знову об’єдналися, наскільки це можливо.
Перший майдан — українці об’єдналися проти несправедливості. Другий — вже чітко зрозуміли, що відрізняємося від сусідів. Це вже не маленька група людей, яка називає себе нацією. Свідомих людей стало більше.

 

Previously, only passionate people who devoted their lives to the struggle were interested in Ukraine. Instead, in 2014, the average person realized that we are a free society oriented towards the West.
During the 8 years of the war, there were complaints about the government and the economic situation in society, due to which doubts spread among people. However, once the full-scale invasion began, we regrouped as much as possible.
The first Maidan — Ukrainians united against injustice. The second is that we have already clearly understood that we are different from our neighbors. This is no longer a small group of people who call themselves a nation. Conscious people have become more.

Serhii Filimonov, leader of the youth movement Honor, Ukraine warrior. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 30.07.2023

До мене потрапив такий інструмент з ось таким пошкодженням, просто розвалився корпус. Я раніше бачив таку проблему але тільки на моделі M800 Red Stripe.

I received this tool with such damage, the case simply fell apart. I’ve seen this problem before but only on the M800 Red Stripe model.

Pelikan Souveran M800 Black broken. Lenskiy.org

Після ремонту. After repair.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Так виглядає шов збільшено.

This is how the seam looks magnify.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

На всяк випадок зняв розміри з усіх доступних частин:))

Just in case, I took the dimensions from all the available parts :))

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

Протестував після відновлення на протікання та герметичність.

Tested after repair for leakage and tightness.

Pelikan Souveran M800 Black. Lenskiy.org

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!