Another top-of-the-line pen with I’ve fine-tuned the nib, most desired to many fountain pens users, with wet flow by the right side and thin line by the reverse.

Ще одна найпопулярніша ручка з чудово налаштованим мною пером, майже бажаною більшістю, з вологою подачею прямою стороною та тонкою лінією зворотним боком.

Montblanc Meisterstück 146 French edition (made in Germany) from ~1985-1990

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black plastic, which traditionally glows red on backlight. There is an ink window on the body for monitoring with gray tone. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The sleeve of the piston mechanism is made entirely of metal (brass), unlike the previous 146.

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із пластику чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є оглядове віконце для моніторингу чорнила сірого тону. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Втулка поршневого механізму виконана вже повністю з металу (латунь), на відміну від попередніх 146.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck№146 (без проміжку перед №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено W.Germany.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck№146 (without a space before the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked W.Germany.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Дана модель має ще ебонітовий фідер який з пером розташовані на терті у пластиковому стакані, який має виїмку під перо.

This model has an ebonite dual-split feed yet, which is mounted with nib on friction in plastic collar, which has a cut for nib place.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Перо: велике золоте, монотонне перо, але на відміну від звичайних 18 каратне, трохи м’яке, але не флексове. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18K, Montblanc, 750 та у хвостовій частині 146. Оскільки ручка була зроблена для французського ринку то перо ще має 2 додаткових клейма коштовного золота – голова орла між двома вирізами та StOD під пробою золота 750.

The nib: enough large solid gold, monotonous nib, but unlike the ordinary this one is 18 carat, a little soft, but not flex. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18K, Montblanc, 750 and 146 in the tail. As the nib was made for the French market the nib also has 2 additional marks of precious gold – an eagle head between two cutouts and StOD under 750.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142,75 mm, without cap – 125 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 29.8g, without cap – 19.7g. (5 g heavier than the earlier version with a brass-plastic sleeve)

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142.75 мм, зі знятим ковпачком – 125 мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 29.8гр, зі знятим ковпачком – 19.7гр. (на 5 гр важче ніж більш рання верся з латунно-пластиковою втулкою)

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Нагадаю лише про те що модель 146 вперше була представлена у 1950 році, але у 1960 році виробництво було припинено. Однак через 13 років пошуку компанія знову повернулась до виробництва цієї моделі. Тож я пропоную грубі етапи розвитку цієї моделі з 1973 року.

 • 1973-1978 – двотонове перо 14C, корпус з блакитним віконцем, круглий ебонітовий фідер, навіть у перші 2 роки відомий телескопічний механізм.
 • 1977-1980 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня складова з пластику та латуні, Germany на кільце кліпу.
 • 1980-1985 – як у попередньому тільки з’являєтся надпис W.Germany на кільце кліпу.
 • 1985-1990 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня повністю латунна, W. Germany на кільце кліпу.
 • 1987-1995 – двотонове перо 14K, смугасте віконце, ранній пластиковий T-фідер, Після об’єднання W.Germany змінюється на Germany, та з’являється перший тип нумерації HB (2 літери + 6 цифр)
 • з 1992 з’являється сучасна нумерація (2 літери + 7 цифр)
 • з 1994 з’являється сучасний пластиковий фідер та збільшується розмір корпусу зі 142 до 146мм(LeGrand) та зникає надпис №146 з кільця ковпачка.
 • з 1997 з’являється надпис Pix на зворотному боці кліпа
 • з 2000 року на кільці ковпачка додається Pix до Montblanc Meisterstück

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. I will only remind that the 146 model was first introduced in 1950, but in 1960 the production was stopped. However, after 13 years of searching new design, the company returned to the production this model. So I offer the view on rough stages of development of this model from 1973.

 • 1973-1978 – two-tone nib 14C, body with blue window, round ebonite feed, even in the first 2 years the famous telescopic piston mechanism.
 • 1977-1980 – 14K monotone nib, body with gray window, double-split ebonite feed, plastic and brass composite piston sleeve, Germany on clip ring.
 • 1980-1985 – as in the previous one, only the inscription W.Germany appears on the clip ring.
 • 1985-1990 – 14K monotone nib, body with gray window, double split ebonite feed, full brass piston bushing, W. Germany on clip ring.
 • 1987-1995 – 14K two-tone nib, striped window, early plastic T-feed, after Germany unification, W.Germany changes to Germany, and the first pens numbering type appears (2 letters + 6 digits)
 • since 1992, modern numbering has appeared (2 letters + 7 numbers)
 • since 1994, a modern plastic feed appears and the body size increases from 142 to 146 mm (LeGrand) and the inscription #146 disappears from the cap ring.
 • since 1997, the inscription Pix appears on the back of the clip
 • since 2000 Pix has been added to the Montblanc Meisterstück on the cap ring

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Після очищення, змащення поршневого механізму, та налаштування пера, ручка була повністю протестована.

After cleaning, lubricating the piston mechanism, and nib adjusting, the pen was fully tested.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,0 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Прямою стороною лінія сочна та волога з гладким ковзанням.

 The line width by right side is 0.4 mm, and pressure allows to increase this line to 1.0 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. By right side, the line is juicy and wet with smooth glide.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

В решті решт: звісно це добревідомий напіввінтажний Montblanc з нетиповим 18Каратним пером але це той-же самий, стабільний та якісний інструмент котрий можна сміливо рекомендувати до покупки. А це налаштування з вологою тонкою лінією прямою стороною та тонкою зворотним боком буде бажане для багатьох прихильників перового письма.

At the end: of course, this is a well-known semi-vintage Montblanc with an unusual 18-carat nib, but it is the same, stable and high-quality writing tool that can be safely recommended for purchase. And this nib adjusting, with juicy wet line by right side and thin line by reverse side with normal flow, will be desired by many fans of fountain pen writing.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Update 1:

Традіційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Montblanc 146 Meisterstuck 1985-1990 French edition. Lenskiy.org

Update 2:

Тестовий скетч по фотографії “ЦиКлОп” фотографа Луїса Бланка з серії “кОРпуС”, яка, на мій погляд, як найліпше відображає стан російської нації підтримуючей режим путіна та війну проти України. Трохи пізніше планую допрацювати та закінчити свою думку.

Test sketch on the photo “CyClOpS” by photographer Louis Blanc from the “cORpuS” series, which, in my opinion, best reflects the state of the russian nation supporting putin’s regime and the war against Ukraine. A little later I plan to refine and finish this think.

(Sketch on CyClOpS of Louis Blanc,
by fountain pen Meisterstuck Montblanc :)) – humorous couplet)

CyClOpS bt Louis Blanc from cORpuS serie. Lenskiy.org

Луї Блан – фотограф з Тулузи, 1956 року народження. Ідея серії «cORpuS» народилася після конкурсу, виграного художником на форумі Eos-numerique. «Я зрозумів, що зображення тіла може мати свою мову і викликати сумніви, навіть емоції, коли тіло інсценують і фотографують певним чином». Це його власне тіло, яке Луї Блан представляє у чорно-білому кольорі, з прискіпливістю, утопією, божевіллям між схожістю, правдивістю і несхожістю. Тіло, «щось безглузде», за словами Платона, є одночасно і темою, і головною художньою темою, майже ексклюзивною і нав’язливою.

CyClOpS bt Louis Blanc from cORpuS serie. Lenskiy.org

Louis Blanc is a photographer from Toulouse, born in 1956. The idea of the “cORpuS” series was born after a contest won on the Eos-numerique forum. “I realized that the image of the body can have its own language and evoke doubts, even emotions, when the body is staged and photographed in a certain way.” This is his own body, which Louis Blanc presents in black and white, with meticulousness, utopia, madness between similarity, truth and dissimilarity. The body, “something meaningless”, according to Plato, is both a subject and the main artistic theme, almost exclusive and obsessive.

CyClOpS bt Louis Blanc from cORpuS serie. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


Update 20.10.2023:

Ще одна ручка цього проміжку часу та модельного ряду.

Another pen of this time range and model.

Montblanc Meisterstück 146 French edition (made in Germany) sold in 1989

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black plastic, which traditionally glows red on backlight. There is an ink window on the body for monitoring with gray tone. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The sleeve of the piston mechanism is made entirely of metal (brass), unlike the previous 146.

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із пластику чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є оглядове віконце для моніторингу чорнила сірого тону. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Втулка поршневого механізму виконана вже повністю з металу (латунь), на відміну від попередніх 146.

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck№146 (без проміжку перед №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено W.Germany.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck№146 (without a space before the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked W.Germany.

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Перо: велике золоте, монотонне перо, але на відміну від звичайних 18 каратне, трохи м’яке, але не флексове. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18K, Montblanc, 750.  Подачу здійснює традіційний двох-сплітовий ебонітовий фідер.

The nib: enough large solid gold, monotonous nib, but unlike the ordinary this one is 18 carat, a little soft, but not flex. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18K, Montblanc, 750.  Ink flow do by traditional two-split ebonite feed.

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142,75 mm, without cap – 125 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 29.8g, without cap – 19.7g. (5 g heavier than the earlier version with a brass-plastic sleeve)

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142.75 мм, зі знятим ковпачком – 125 мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 29.8гр, зі знятим ковпачком – 19.7гр. (на 5 гр важче ніж більш рання верся з латунно-пластиковою втулкою)

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.5 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,1 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Прямою стороною лінія сочна та волога з гладким ковзанням.

 The line width by right side is 0.5 mm, and pressure allows to increase this line to 1.1 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. By right side, the line is juicy and wet with smooth glide.

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Ink: Robert Oster Graphite

Update 4:

Традіційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Update 5:

Роздрібний комплект в футлярі з гарантійним талоном.

Retail set in case with warranty card.

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Дата продажу

Date of sale

Montblanc 146 Meisterstuck 1989 French edition. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!