In order not to lose the feeling after the previous test, I should immediately do the planned customization nib to compare the feelings. So let’s look at:

Щоб не втратились відчуття після попереднього тесту треба одразу зробити заплановану модернізацію, щоб порівняти ти самі відчуття. Тому дивимось:

Customized FPR Flex dualtone F nib (made in India)

Про попереднє враження можна подивитись за посиланням Noodler’s Flexible vs FPR Flex, а я одразу почну з модифікації.

You can see a previous comparison impression by the link Noodler’s Flexible vs FPR Flex, and I will immediately start from customization.

Перо: звичайне сталеве перо 6 розміру, двохтонове, розмірності F. На перо нанесено лінійний візерунок, надписи FPR Flex та розмірність пера F. Тиснення не глибоке. За кривизною поверхні перо відрізняється від пер JoWo, Bock та Noodler’s. Мені не подобаються великі вирізи яки роблять самі FPR, тому я вирішив зробити такі самі як я робив на перах Noodler’s.

The nib: ordinary #6 stainless steel nib, dual-tone, size F. The nib has a simply linear pattern, also imprinted FPR Flex and nib size F. The embossing is not deep. The surface arc curvature is differs from JoWo, Bock and Noodler’s nibs. I don’t like the big cutouts on FPRs super-flex nib, so I decided to make the same ones I did on the Noodler’s nibs.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Після модифікації я перевірив перо спочатку письмом, а вже сьогодні малюнком. Фідер я використав той же самий, звичайний, пластиковий з двома чорнильними каналами.

After the modification, I tested this nib first by writing, and today by drawing. I used the same, ordinary, plastic feed with two ink channels.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Попередньо було(Previously it was):

Ширина лінії прямою стороною становить 0.35 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,1 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Прямою стороною має нормальну подачу.

 The line width by right side is 0.4 mm, and pressure allows to increase this line to 1.0 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. The normal flow by right side.

Після модифікації(after ground):

Ширина лінії прямою стороною становить 0.2 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,1 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Лінія сочна та волога.

 The line width by right side is 0.2 mm, and pressure allows to increase this line to 1.1 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. The line is juicy and wet.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Що у підсумках: По перше мені не вдалось приборкати рясну подачу чорнил на цьому пері, тому перо не дуже підходить ні для малювання, ні для тонкого леттерінгу, перо не дозволяє зупиняти мокру лінію при знятті натиску, тому на нижніх поворотах лінія виходить доволі товста. По друге, гнучкість дійсно стала трохи більша, точніше не гнучкість, а м’якість, але ширина лінії не збільшилась, та відновлення положення кінчиків також стало повільнішим. Тому, як що я в попередньому тесті віддавав перевагу FPR, то після модифікації я віддаю перевагу моєму модифікованому перу Noodler’s.  Але, як що у вас є можливість придбати Pilot Custom 742/912 з пером FA (Falcon) то ви отримаєте набагато більше задоволення при користуванні. В будь-якому випадку для каліграфії та леттерінгу жодне з пер для авторучок не порівняєтеся з гнучким макальним пером.

At the end: Firstly, I couldn’t adjust the wet ink flow on this nib, so this nib is not very suitable for drawing or lettering with thin lines. This nib does not allow you to break wet line when you release the pressure, so the line is quite thick on the lower turns of letters. Second, the flexibility a bit more, or rather not flexibility, but softness, but the line width did not increase, and after release pressure the tines position back also became slower. So, if I preferred the original FPR nib in the previous test, then after the modification I prefer to my modified Noodler’s nib. But if you have the opportunity to purchase the Pilot Custom 742/912 with the FA (Falcon) nib, you will have much more fun using it. In any case, for calligraphy and lettering, none of the fountain pens can compare to pointed dip nib with flexibility.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Update 1:

Процес модифікації для більшої гнучкості. Modification process for more flexibility.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Update 2:

Окрім модифікації гнучкості я ще переточив на менший розмір.

In addition to the flexibility modification, I also ground to UEF size.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Update 3:

Традиційно фотографія пера більш крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Update 4:

Вірогідно на загальних фотографіях не так помітна різниця на тексті, тому зробив збільшені фотографії фрагментів для порівняння (ліворуч – оригінал, праворуч – після модифікації).

Probably, the difference in the text is not so noticeable in the general photos, so I took enlarged photos of the fragments for comparison (on the left – the original nib, on the right – after modification).

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

customized FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Update 5:

В останньому доповненні – тестовий ескіз – грецький майстер із виготовлення ручок Apstls Vzks.

In the latest addon, there is a test sketch – a Greek craftsman of making pens Apstls Vzks.

Apstls Vzks is a Greek craftsman of making pens. Lenskiy.org

Apstls Vzks is a Greek craftsman of making pens. Lenskiy.org

Apstls Vzks is a Greek craftsman of making pens. Lenskiy.org

 


На останок я записав трохи відео як працює перо.

Finally, I recorded a little video of how this nib works.

 

Leave a Comment

Error: Please check your entries!