Hello everybody! Six years ago, as an experiment, I compared Noodler’s and KanWrite nibs and came to the conclusion that these nibs are the same and have one manufacturer. I don’t remember if there is any confirmation of this in web, but with regard to the properties of these nibs, materials and other things, it looks like the truth. Then, unfortunately, circumstances did not allow me to purchase FPR nibs for comparison. But I did it now. Since then, I’ve customized many Noodler’s Flex #6 nibs, and while I no longer have KanWrite nibs, I kept one unmodified Noodler’s nib just in case for this test. So let’s watch.

Вітаю всіх! Шість років тому я в якості експерименту порівняв пера Noodler’s та KanWrite і прийшов до висновків що ці пера однакові і виробник той же самий. Я вже не пам’ятаю чи існує в мережі підтвердження цьому, але стосовно властивостей пера, матеріалів та іншого це виглядає як правда. Тоді, на жаль, обставини мені не дозволили придбати пера FPR для порівняння. Але я це зробив зараз.  З тих часів я вже модифікував багато пер Noodler’s Flex #6 і хоча у мене вже немає пер KanWrite,  я залишив одне немодифіковане перо Noodler’s саме на випадок цього тесту. Тож нумо дивитись.

Noodler’s Flexible vs FPR Flex (made in India)

Попри деякі недоліки, я встановив це перо в одну із моїх улюбленіших ручок і постійно використовую її для малювання. Маю дуже тонку лінію з помірною подачею що дуже гарно підходить для малювання, але з деяким чорнилом дає рейки при каліграфії. Я використовував це перо у різних ручках з JoWo та Bock стаканами, але на даний час його встановлено в стакан JoWo. Ось так виглядає перо у секції.

Despite some cons, I have installed this nib into one of my favorite pens and use it for drawing and fine writing/lettering. I have a very thin line with normal ink flow, which is very pleasured for drawing, but with some ink it gives rails when calligraphy. I have used this nib in various pens with JoWo and Bock collars, but currently it is mounted to the JoWo collar. This is how the pen looks in section.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Незалежно від типу стакана я використовував пластикові фідери конструкції Bock, але за подачею краще підходить фідер з двома чорнильними каналами.

Regardless of collar type, I’ve used plastic feeds by Bock design, but better use feed with two ink channels.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Через те що всі три типи пера Noodler’s, KanWrite, FPR трохи відрізняються за формою своду від стандартних пер JoWo та Bock, перед тим як встановлювати потрібно зробити деякі модифікації. Я не люблю коли на перо наноситься шар додаткового покриття, я люблю пера оригінального кольору, тобто сталеве перо сріблястого кольору, золоте жовтого. Але коли я купував FPR nib unit з ебонітовим фідером був лиже у двокольоровом варіанті. З іншого боку пера трохи відрізняються один від одного тому це навіть краще. Перед модифікацією я зробив фото пер як вони виглядають з магазину. Зліва направо: FPR Flex #6 dualtone F stainless steel nib, FPR Flex #6 monotone silver color F stainless steel nib, Noodlers Flexible #6 (35) original nib, customized Noodler’s Flexible #6(35) stainless steel nib.

Due to the fact that all three nib types Noodler’s, KanWrite, FPR are slightly different in arch shape from the ordinary JoWo and Bock nibs, some modifications must be made before installation. I don’t like when nib have coating, I like the original nibs color by material use, i.e. steel nib in silver color, gold nib in yellow and etc. But when I bought one of this FPR nib in nib unit with ebonite feeder, it was available only in dual-color version. On the other hand, the nibs is slightly different from each other, so it’s even better. Before the modification, I took a photo of how they look from the factory. From left to right: FPR Flex #6 dualtone F stainless steel nib, FPR Flex #6 monotone silver color F stainless steel nib, Noodlers Flexible #6 (35) original nib, customized Noodler’s Flexible #6(35) stainless steel nib.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Із за однакового розрізу на пері та подібної форми я припускав що виробник у всіх цих пер той же самий, але зараз я сумніваюсь. Не зважаючи на те що обидва бренди зареєстровані в США я припускаю з великою долею вірогідності що ці пера зроблені в Індії. На різних виробників мене наштовхує думка з того що пера мають різну кривизну своду і як мені здалось іншу твердість матеріалу. На фото, зверху: перо FPR на пері Noodler’s, а знизу, навпаки, перо Noodler’s на пері FPR.

Due to the same slit on the nib and similar shape, I assumed that the manufacturer of all these nibs is the same, but now I doubt it. Despite the fact that both brands are registered in the USA, I assume with a high degree of probability that these pens are made in India. I am prompted by the fact that these nibs have different curvature of the arch and, as it seemed to me, different hardness of stainless steel. On the picture, on top: FPR nib placed on Noodler’s nib, but bottom, opposite: Noodler’s nib placed on FPR nib.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Щоб встановити пера у потрібні мені стакани, я прибрав трохи матеріалу з хвостових частин, та змінив кривизну своду. Оскільки перо Noodler’s виготовлялось лиже однієї розмірності, то я вирішив придбати пера FPR тієї ж розмірності F. Я не став модифікувати пера для більшої гнучкості та зменшувати розмір кінчика як це зроблено на моєму робочому пері, щоб порівняти якості пер “з магазину” (з фабриці).

To fit the nibs into the needed collars, I cut off some material from the tail part, and changed the curvature of the arch. Since Noodler’s nibs were made in just one tip size, I decided to buy FPR nibs in the same F size. I didn’t customize these nibs for more flexibility and didn’t regrind tip size like I did on my work nib, to compare the quality of the nibs “from the box” (from the factory).

Для пер Noodler’s я обрав ручки Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri та Red

For Noodler’s nibs, I chose the Wancher DreamPen True Urushi Aka-Tamenuri and Red pens

Customized Noodler’s Flexible nib

Ширина лінії прямою стороною становить 0.2-0.25 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,0 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2мм. Подача меньше за нормальну/суха .

 The line width by right side is 0.2-0.25 mm, and pressure allows to increase this line to 1.0 mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm. The ink flow is less than normal.

Original Noodler’s Flexible nib

Ширина лінії прямою стороною становить 0.4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,0 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Прямою стороною дуже волога лінія.

 The line width by right side is 0.4 mm, and pressure allows to increase this line to 1.0 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. The very wet line by right side.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

А для тесту пер FPR я обрав ручки Narwhal Schuylkill та Nautilus

And for the FPR nibs test, I chose Narwhal Schuylkill and Nautilus pens

Original FPR Flex silvertone F nib

Ширина лінії прямою стороною становить 0.35 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,1 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Лінія трохи вологіша за нормальну, насичена.

 The line width by right side is 0.35 mm, and pressure allows to increase this line to 1.1 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. The line is slightly wetter than normal, juicy.

Original FPR Flex dualtone F nib

Ширина лінії прямою стороною становить 0.35 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,1 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Прямою стороною має нормальну подачу.

 The line width by right side is 0.4 mm, and pressure allows to increase this line to 1.0 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. The normal flow by right side.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Основні тести я зробив на окремих листах, при цьому використовував одне ж те саме чорнило Pelikan 4001 Blue-Black. Але для відео я зробив ще повторні тести в шкільному зошиту.

I did the main tests on separate sheets use the same Pelikan 4001 Blue-Black ink. But for the video, I did additional tests in the school notebook.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Додатково зробив збільшене фото фрагментів для більш зручного порівняння.

Additionally, I made an enlarged photo of the fragments for a more convenient comparison.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

Фрагменти вісімок прямою стороною та штриховки.

Fragments of eight by the right side of the nib and hatching.

Noodler's Flexible vs FPR Flex #6 nibs. Lenskiy.org

То ж яки висновки: як я писав вище при прибирані матеріалу хвостової частини мені здалось що у FPR пер матеріал трохи міцніший та його було трохи важче знімати, при цьому властивості пружності у Noodler’s менші, тому при ослабленні тиску на перо кінчики повільніше повертаються до звичайного положення.  На початку я дуже скептично ставився до пер FPR, але у підсумках можу сказати що пера FPR без модифікації виглядають краще за Noodler’s. Тобто Noodler’s без модифікації взагалі не можна використовувати для каліграфії, бо лінія дуже волога та товста і це нівелює властивості гнучкості. Пера FPR дуже приємні на відчуття та мають вологу лінію що може сподобатись більшості, при відпусканні тиску швидко повертаються в базове положення. Відносно вінтажних пер їх не можна назвати флексовими та навіть напів-флексовими, але це непогані пера як недорогий аналог для практики. Сподіваюсь після модифікації їх властивості поліпшаться, про що я зроблю окремий пост згодом. Як що порівнювати з відомим вінтажним Waterman’s Ideal #2, то FPR це приблизно як Tachikawa G (Nikko G) в порівнянні з Brause #361 Pumpkin)). На цьому, мабуть, закінчу, бажаю всім гарного настрою!

So what are the conclusions: as I wrote above, when cutting off the part of material from the tail, it seemed to me that the material of FPR nibs is a little harder, and it was a little more difficult to remove it, while the elasticity properties of the Noodler’s nib are less, so when the pressure is released, the tines return to their normal position more slowly. At first I was very skeptical about FPR nibs, but at the end I can say that FPR nibs without modification look much better than original Noodler’s nibs. This Noodler’s nib without modification cannot be used for lettering (calligraphy) at all, because the line is very wet and thick additional to slow release flexibility properties. The FPR nibs are very pleasant to the touch but have the wettest line that can be liked by most, when the pressure is released, they quickly return to the basic position. Relative to vintage nibs, of course, they cannot be called as flex or even semi-flex, but they are good nibs as an inexpensive choise for practice. I hope that after my modification, their properties will improve, about which I will make a personal post later. As compared to the well-known vintage Waterman’s Ideal #2 nib, these FPR nibs is about like Tachikawa G (Nikko G) compared to Brause #361 Pumpkin dip nib)). That’s probably the end of it, and I wish good mood to everyone! Bye, bye!

 


 

Leave a Comment

Error: Please check your entries!