Hi! If anyone is interested, I can offer this model from the early 80s. Fully serviced and tested with very pleasant soft nib. 

Вітаю! Як що комусь цікаво, то можу запропонувати цю модель із ранніх 80х з дуже примємним м’яким пером. Повністю обслугована та протестована.

Montblanc Meisterstück 146  (made in Germany) from early 80s

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black plastic, which traditionally glows red on backlight. There is a solid gray ink window on the body for monitoring. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The piston bushing is made from plastic and metal (brass).

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із пластику чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є монотонне сіре оглядове віконце для моніторингу чорнил. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Втулка поршневого механізму з пластику та металу (латунь).

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck № 146 (з проміжками навколо №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено Germany.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck № 146 (with a space around the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked Germany.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Перо: велике золоте, монотонне перо, м’яке та пружне. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 14K, Montblanc, 585 та у хвостовій частині 146. Перо з перехідним пластиковим фідером тримається на терті у пластиковому стакані, який має виємку під перо.

The nib: enough large, solid gold, monotone nib, hard but little springy. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 14K, Montblanc, 585 and in the tail is 146. Nib with transitional plastic feed mount on friction in plastic collar, that have cut out for nib mount.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142 mm, without cap – 124 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 24g, without cap – 14.5g.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142мм, зі знятим ковпачком – 124мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 24гр, зі знятим ковпачком – 14.5гр.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Нагадаю лише про те що модель 146 вперше була представлена у 1950 році, але у 1960 році виробництво було припинено. Однак через 13 років пошуку компанія знову повернулась до виробництва цієї моделі. Тож я пропоную грубі етапи розвитку цієї моделі з 1973 року.

 • 1973-1978 – двотонове перо 14C, корпус з блакитним віконцем, круглий ебонітовий фідер, навіть у перші 2 роки відомий телескопічний механізм.
 • 1977-1980 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня складова з пластику та латуні, Germany на кільце кліпу.
 • 1980-1985 – як у попередньому тільки з’являєтся надпис W.Germany на кільце кліпу.
 • 1985-1990 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня повністю латунна, W. Germany на кільце кліпу.
 • 1987-1995 – двотонове перо 14K, смугасте віконце, ранній пластиковий T-фідер, Після об’єднання W.Germany змінюється на Germany, та з’являється перший тип нумерації HB (2 літери + 6 цифр)
 • з 1992 з’являється сучасна нумерація (2 літери + 7 цифр)
 • з 1994 з’являється сучасний пластиковий фідер та збільшується розмір корпусу зі 142 до 146мм(LeGrand) та зникає надпис №146 з кільця ковпачка.
 • з 1997 з’являється надпис Pix на зворотному боці кліпа
 • з 2000 року на кільці ковпачка додається Pix до Montblanc Meisterstück

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. I will only remind that the 146 model was first introduced in 1950, but in 1960 the production was stopped. However, after 13 years of searching new design, the company returned to the production this model. So I offer the view on rough stages of development of this model from 1973.

 • 1973-1978 – two-tone nib 14C, body with blue window, round ebonite feed, even in the first 2 years the famous telescopic piston mechanism.
 • 1977-1980 – 14K monotone nib, body with gray window, double-split ebonite feed, plastic and brass composite piston sleeve, Germany on clip ring.
 • 1980-1985 – as in the previous one, only the inscription W.Germany appears on the clip ring.
 • 1985-1990 – 14K monotone nib, body with gray window, double split ebonite feed, full brass piston bushing, W. Germany on clip ring.
 • 1987-1995 – 14K two-tone nib, striped window, early plastic T-feed, after Germany unification, W.Germany changes to Germany, and the first pens numbering type appears (2 letters + 6 digits)
 • since 1992, modern numbering has appeared (2 letters + 7 numbers)
 • since 1994, a modern plastic feed appears and the body size increases from 142 to 146 mm (LeGrand) and the inscription #146 disappears from the cap ring.
 • since 1997, the inscription Pix appears on the back of the clip
 • since 2000 Pix has been added to the Montblanc Meisterstück on the cap ring

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Мабуть ручка дуже довгий час пролежала з чорнилом, тому що втулка поршня не відкручувалась, навіть за допомогою ультразвуковий ванні. Довелось викрутити перовий вузол щоб полегшити доступ рідини до розм’якшення застарілих чорнил. Після профілактики ручка була протестована.

Apparently, the pen had been laying with ink for a very long time, because the piston bushing did not unscrew, even after ultrasonic bath. I had to unscrew the nib unit to facilitate the access of liquid to soften the old drying ink. After service, the pen was tested.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.3 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1.0 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2 мм. Перо пише гладко ободвома сторонами з нормальною(!!) подачею.

 The line width by right side is 0.3 mm, and pressure allows increasing this line to 1.0 mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm. The nib writes smoothly by both sides with a normal(moderate!!) flow.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

В решті решт: звісно це звичайний, напіввінтажний, якісний Montblanc, але з дуже приємним м’яким пером. Та ще надодачу: по перше, як для Монблан, має дуже тонку лінію (EF), по-друге має ще й нормальну подачу. На моїй пам’яті це лише друга 146 з таким налаштуванням пера(без мого втручяння) з більш ніж 20 опробуваних мною раніше. Дехто віддіє перевагу саме цим ручкам з пластиково-латунною втулкою звертая увагу на те що вони мають кращій баланс. Ще зустрічав таку думку що вінтажна (напів-вінтажна) смола більш тверда ніж сучасна і мае кращій супротив механічному впливу.

At the end: of course it’s a regular, semi-vintage, quality Montblanc, but with a very nice pleasant soft nib. And additionally: firstly, as for Montblanc, it has a very thin line (EF), and secondly, it has a normal ink flow. In my memory, this is only the second 146 with such nib setting (without my adjusting) out of more than 20 I have tried before. Some from fp’s lovers will prefer these hslf-vintage pens with plastic-brass bushing, paying attention to the fact that they have a better balance. I have also come across the opinion that vintage (semi-vintage) resin is harder than modern resin and has better resistance to mechanical impact.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Update 2:

Під Бахмутом у Донецькій області загинув 42-річний Олександр Хміль — титулований у недалекому минулому хокеїст і тренер, чемпіон України у 2007 році, гравець молодіжних збірних.

42-year-old Oleksandr Khmil died near Bakhmut in the Donetsk region — a title-winning hockey player and coach in the recent past, the champion of Ukraine in 2007, a player of the youth national teams.

Ukrainian hockey player Oleksandr Khmil. Lenskiy.org

Ukrainian hockey player Oleksandr Khmil. Lenskiy.org

Ukrainian hockey player Oleksandr Khmil. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!