Among berries and fruits, in addition to cherries and currants, I am also crazy from apricots. So now, when as a result of the war I was left alone, in our difficult time, I must at least dream of a sweet life in the future, so as not to go crazy.

Серед ягід та фруктів, окрім вишні та смородини я ще шаленію від абрикосу.  Тож зараз,  коли в наслідок війни я опинився на самоті, в скрутний час, треба хоча-б мріяти про солодке життя у майбутньому, щоб не з’їхати з глузду.

Aurora OptimaRiflessi custom and Visconti RaceTech LE. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium and Delta Dolcevita Stantuffo. Lenskiy.org

Інші композиції до банерів можна подивитись тут.

You can see other fountain pen compositions for banners here.

 


 

Apricot jam (made in Ukraine)

Тож я вирішив закрити собі абрикосове варення на зиму у час щедрості природи.

So I decided to make myself an apricot jam for the winter in the time of nature’s bounty.

Apricot jam. Lenskiy.org

Paper: Fabriano Bristol 250gsm. Inks: Montblanc Permanent Black, Diamine Inferno Orange, Diamine Ancient Cooper.

Apricot jam. Lenskiy.org

Apricot jam. Lenskiy.org

Apricot jam. Lenskiy.org

Apricot jam. Lenskiy.org

А на останок трохи про перови ручки, адже мій сайт саме про це, яки до речі теж своєрідна Dolce Vita))

And finally, a little about the fountain pens, because my site is exactly about this, which, by the way, is also a kind of Dolce Vita))

Maiora Mytho Origine and Delta Dolcevita. Lenskiy.org

Maiora – молода компанія яка була заснована у 2018 році підприємцем Ніно Маріно. Да, да, той самий який очолював та був одним із 3-х засновників(1982) добре відомої італійської компанії Delta. Тобто це бренд хоч і молодий, але вже зі сформувавшимися традиціями виробництва письмових приладів. Окрім свого бренду Maiora Pen Company зараз займається керуванням, виробництвом та дистрибуцією одного із найстаріших брендів Італії – Nettuno, який належить достатньо відомої сім’ї Vecchietti і сягає своїм корінням аж у 1911 рік. А ще, у 2021 році, компанія стала керуючою для вже згадуваного мною бренда Delta, який припинив свою діяльність  у 2017 році. Наразі Maiora вже пропонує кілька цікавих моделей з целулоїду тож побажаємо компанії подальших успіхів! До речі Maiora Pen Company ще керує брендом Markiaro.

ps: на фото вище Maiora Mytho Origine на передній плані.

Maiora, it is a young company that was founded in just 2018 by Nino Marino. Yes, yes, the same one who headed and was one of the 3 founders (1982) of the well-known to us Italian brand Delta. That is, this is a brand, albeit young, but with big traditions in the production of writing instruments. In addition to its brand, the Maiora Pen Company now manages, manufactures and distributes one of the oldest Italian brands Nettuno, which belongs to the well-known Vecchietti family and has its roots as far back to the 1911. And, in 2021 year, the Maiora has rights to the already mentioned early brand Delta, which ceased operations in 2017. Currently, Maiora already offers some interesting celluloid models, so I wish the company continued success! By the way, Maiora Pen Company also manages the Markiaro brand.

ps: in the photo above Maiora Mytho Origine is in the foreground.

Maiora Mytho Origine and Delta Dolcevita. Lenskiy.org

Delta DolceVita (“The sweet life”, а по-нашому “солодке життя”) була розробкою та флагманською моделлю компанії Delta, яка розташовувалась у Parete і була організована трьома захопленими людьми: Nino Marino, Ciro Matrone та Mario Muscente, у 1982 році. Взявши за основу популярні моделі 20х-30х років, вони почали виробляти інструменти для лакшері сегмента, при цьому відродили виробництво ебонітових і целулоїдних ручок, навіть більше того, відродили важільну систему заправки “lever-filler” – як найпростішу і найефективнішу, щоправда тільки ексклюзивні моделі, типу Джакомо Пучіні (Giacomo Puccini). Так, так точну дату запуску модельного ряду DolceVita Style я не знайшов, але імовірно це сталося вже в поточному столітті (після 2000 року). Чому модельний ряд? Тому що в “сім’ї” DolceVita випускалися кілька різних моделей як за розміром (undersize, midi, stout, stantuffo, oversize, papillon, slim, zen), так і з різною системою заправки (cartridge, converter, piston-filler). Однією з гордостей компанії було те, що виробництво було переважно ручне (handmade) і повністю італійське, повного циклу, хоча пір’я всеж таки їм виробляв Bock. Ще в сімействі Dolcevita було оформлення “Oro” – в тих же розмірах, тільки всі елементи були виконані з вогняного акрилу (як корпус), без використання чорної смоли і варіант Soiree Black – навпаки виконана повністю з чорної смоли з тоненькими вставками з помаранчевого акрилу .
У 2017 році, 16 липня, Delta, призупинила свою діяльність. 

ps: на фото вище Delta Dolcevita Stantuffo(всередині) та Delta Dolcevita Medium(Midi на дальньому плані).

Delta DolceVita (“The sweet life”) model was the development and flagship model of the Delta company, which was located in Parete and was organized by three passionate people: Nino Marino, Ciro Matrone and Mario Muscente, in 1982. Taking the popular models of the 20s-30s as a basis, they began to produce pens for the luxury segment, while reviving the production of ebonite and celluloid, and more, they revived the “lever-filler” filling system – as the simplest and most effective, however only exclusive models such as Giacomo Puccini. Yes, and so, I did not find the exact date of the launch of the DolceVita model line, but presumably this happened already in the current century (after 2000). Why model line? Because the DolceVita “family” produced several different models, both in size (undersize, midi, stout, stantuffo, oversize, papillon, slim, zen) and different filling system (cartridge, converter, piston-filler). One of the prides of the company was that the production was handmade and completely Italian, full cycle, although apparently the nibs were produced by Bock. In Dolcevita family there was also the “Oro” design – in the same dimensions, only all elements made of orange acrylic (like the body), without use of black resin, and the Soiree Black version – on the contrary, made entirely of black resin with thin inserts of orange acrylic …
In 2017, on July 16, Delta suspended its operations prematurely. 

ps: in the photo above Delta Dolcevita Stantuffo(in the middle) and Delta Dolcevita Medium(Midi at the far).

Leave a Comment

Error: Please check your entries!