“I couldn’t sit back here and just watch it on TV and kind of hope for the best. I knew that I could do something about it.” – Gio Roman

«Я не міг просто сидіти склавши руки тут і просто дивитися це по телевізору та сподіватися на краще. Я знав, що можу щось зробити щоб допомогти» – Джіо Роман


 

A local veteran injured while volunteering as a combat medic in Ukraine made his way back to the United States.

Gio Roman, 29, a Garden Grove man who served in the United States Marine Corps normally works as an emergency room technician. However, when the fighting began in Ukraine, he decided to offer his assistance to those who needed it more, volunteering his time as a combat medic.

He had been overseas for months before he was wounded on February 14, when the Humvee he was traveling in was struck by an RPG, causing him to lose his right eye and sustain other significant injuries.

“I just remember, something’s not right. I can’t see,” Roman recalled, while speaking with KCAL News. “My hand was hurting, I felt shrapnel in my hand.”

Місцевий ветеран, поранений під час волонтерства в якості бойового медика в Україні, нарешті повернувся до Сполучених Штатів.

Джо Роман, 29 років, чоловік із Гарден-Гроув, який служив у Корпусі морської піхоти США, працював техніком відділення невідкладної допомоги. Однак, коли в Україні почалися бойові дії, він вирішив запропонувати свою допомогу тим, хто її більше потребував, добровільно працюючи бойовим медиком.

Він перебував за кордоном протягом декількох місяців, перш ніж був поранений 14 лютого, коли Humvee, в якому він знаходився, був вражений РПГ, в результаті чого він втратив праве око та отримав інші значні травми.

“Я просто пам’ятаю, щось не так. Я не бачу”, – згадував Роман під час розмови з KCAL News. “У мене боліла рука, я відчував осколки в руці”.

Gio Roman - veteran wounded while volunteering in Ukraine. #STOP Russian War. Lenskiy.org

“Ніби хтось вдарив мене в обличчя бейсбольною битою. Тієї ночі, коли нас вдарили, це було на День святого Валентина. І я пам’ятаю, я подзвонив своїй дівчині прямо перед від’їздом і сказав їй – “З Днем святого Валентина, я люблю тебе”. І з України замовив доставку квітів у Каліфорнії”,

– згадує Джіо.

“Я трохи нервував, тому що приблизно за день або два дні до цієї місії ми пішли на інше завдання, і росіяни скинули на нас білий фосфор. І це було страшно”.

“Одразу всі українці з інших Humvee вийшли, вони підбігли до нашого автомобіля і намагалися мене витягнути. Росіяни стріляють по нас, і я знав, що щось тут не так. Мене поклали на землю поруч із Humvee. Я так лежав і бачив кров, яка розтікалася все більше і більше… І вони стріляють. Мені боляче. Ми нікуди не їдемо»,

– згадує Джіо хвилини, коли він перебував між життям і смертю.

“It was like somebody hit me in the face with a baseball bat. The night we got hit, it was on Valentine’s Day. And I remember calling my girlfriend right before I left and telling her – ‘Happy Valentine’s Day, I I love you.” And ordered the delivery of flowers to California from Ukraine,”

– Gio says.

“I was a little nervous because about a day or two before this mission we went on another mission and the Russians dropped white phosphorus on us. And it was scary.”

“Immediately, all the Ukrainians from the other Humvees got out, they ran to our car and tried to pull me out. The Russians were shooting at us, and I knew something was wrong. They put me on the ground next to the Humvee. I was lying there and I could see the blood that spread more and more… And they are shooting. It hurts. We are not going anywhere,”

– Gio recalls the moments when he was between life and death.

Gio Roman - veteran wounded while volunteering in Ukraine. #STOP Russian War. Lenskiy.org

«Знаєте, коли хтось ось-ось помре, люди кажуть, що бачать світло або бачать мертвого члена сім’ї. Я починаю молитися і дивитися навколо, думаючи, де мій тато? Мовляв, мені потрібно шукати свого тата, я шукав світло чи щось таке, розумієте? О, чорт… І я знаю, щось тут не так. Я мабуть помру, мене починає рвати. Мене нудить через всю цю кров. Далі мене везуть до польового шпиталя. І всі говорять українською і я не розумію, що вони говорять, але вони говорять мені: «Док, все буде ок, Док. Ви знаєте, вони прозвали мене Док”»,

– згадує Джіо.

“Я почуваюся винуватим, знаючи, що мої хлопці все ще там атакують окопи, і вони отримують поранення, тому що, якщо б я почувався краще, я все одно повернувся б і бився. Мені було не страшно померти, я змирився, зрештою, це почесна смерть”.

“Коли я був там, мені хотілся буріто Chipotle. Я заходив подивитсия Інстраграм і постійно бачив рекламу Chipotle Burrito, і думав: «Ох, звучить так добре». А ще, я скучив за цукерками. Я люблю цукерки. Тож кілька разів наші хлопці знаходили Скітлз і я був такий щасливий”.

“You know, when someone is about to die, people say they see a light or they see a dead family member. I start praying and looking around thinking where is my dad? Like, I need to look for my dad, I was looking for a light or something, you know? Oh shit… And I know something is wrong. I’m probably going to die, I’m starting to tear up. All this blood makes me sick. Then they take me to the field hospital. And everyone speaks Ukrainian and I don’t understand what they say, but they tell me: “Doc, everything will be ok, Doc. You know, they called me Doc,'”

– Gio recalls.

“I feel guilty knowing that my guys are still out there attacking the trenches and they’re getting hurt, because if I felt better I’d still go back and fight. I wasn’t afraid to die, I was resigned to it, so, this is honorable death”.

“When I was there, I was craving a Chipotle burrito. I’d go on Instagram and I kept seeing Chipotle Burrito ads and I was like, ‘Oh, that sounds so good.’ And also, I missed candy. I love candy. So a few times our guys found Skittles and I was so happy.”

Gio Roman - veteran wounded while volunteering in Ukraine. #STOP Russian War. Lenskiy.org

Ink: Pelikan 4001 Blue-black

Original Pilot Justus w|custom EF nib. Lenskiy.org

 


 

російська ракета влучила просто в центр міста Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день 19 серпня. Ворог забрав життя 7 людей і ще 148 осіб звернулися по меддопомогу або були доставлені поранені до лікарень. Станом на 6:20 20.08.2023 у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано.

A russian missile hit the center of the city of Chernihiv. Square, polytechnic, theater. Usual Saturday, August 19. The enemy took the lives of 7 people and another 148 people sought medical help or were taken to hospitals wounded. As of 6:20 a.m. on August 20, 2023, 41 people remain in the hospitals of the city of Chernihiv. They are provided with all necessary medical assistance, 15 people were operated on.

Chernihiv 19.08.2023. Lenskiy.org

Chernihiv 19.08.2023. Lenskiy.org

Chernihiv 19.08.2023. Lenskiy.org

 


 

Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діти пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджуються окупантами, – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників, – повідомили в Маріупольській міськраді.

“Нажаль, розуміємо, що це число може бути набагато  більшим, особливо після досліджень жертв бомбардування драматичного театру. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання”, – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Thanks to the Mariupol resistance, it was possible to obtain a list of killed children in the Donetsk region for 2022. Mariupol children went through registration in the morgues of the temporarily occupied: Mariupol, Mangush and Novoazovsk. The data confirmed by the occupiers are 101 Mariupol children who died in Mariupol during the merciless bombing of the city by the Russian invaders, the Mariupol City Council reported.

“Unfortunately, we understand that this number could be much higher, especially after research into the victims of the drama theater bombing. This is terrible information and the whole civilized world should know what tragedy russia has brought to Ukraine and to our Ukrainian Mariupol. But the world should not only know, and together with us to ensure that every war criminal receives a fair punishment”, – Mayor of Mariupol Vadym Boychenko.

 


 

росія таємно готує угоду з Туреччиною, у ній також беруть участь Угорщина та Катар. Суть угоди полягає в тому, щоб організувати вивезення російського зерна Чорним морем (ймовірно, йдеться, зокрема, про вкрадене українське зерно). Катар має оплачувати зерно, Туреччина – організувати маршрут. Угорщина зі свого боку має зробити так, щоб проти “посланника путіна” на переговорах не вводили санкції ЄС, – повідомляє німецьке видання Bild.

russia is secretly preparing an agreement with Turkey, which also includes Hungary and Qatar. The essence of the agreement is to organize the export of Russian grain through the Black Sea (probably, it is about stolen Ukrainian grain, in particular). Qatar should pay for the grain, Turkey should organize the route. Hungary, for its part, should ensure that EU sanctions are not imposed against “putin’s emissary” at the negotiations, the German publication Bild reports.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!