Hi! Yesterday I reviewed the middle model of this model line, but today I reviewed the youngest, slim/lady version.

Вітаннячко! Вчора я робив огляд на середню модель цього модельного ряду, а сьогодні на огляді  у мене є молодша.

Waterman’s “Standard” Slim/Lady with glass cartridges (made in France) 1945-1953.

Форма даного інструменту зовні ідентична всьому модельному ряду Waterman’s Standard та вчорашньому Waterman’s Standard Middle – це сигара виконана з пластику чорного кольору. Система заправкискляні картриджі свого пропрієтарного формату Waterman, що випускалися 3х розмірів. Корпус складається з 3х частин: секції з пером, центрального корпусу та ковпачка картриджа (blind cap) у торці. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2-х західне, закриття за 1 та 1/4 обороту.

The shape of this tool is identical to the all Waterman’s Standard line and yesterday’s reviewed Waterman’s Standard Middle – and this is cigar shape is made of black plastic. The filling system is glass cartridges of its proprietary Watermans format, which were produced in 3 sizes. The body consists of 3 parts: a section with nib, central body and blind cap at the end. Cap on thread, 2-starts thread, open/close in 1 and 1/4 turns.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Конструкція фідера ідентична раніше показаної і має різьблення у хвостовій частині для кріплення гумового ущільнювача до картриджа. Інформації як і прикрас на корпусі мінімум. На ковпачку є позолочене кільце середніх розмірів біля основи та кліп оригінальної форми, на якому знаходиться напис Waterman’s. Також на корпусі, на центральній частині, нанесено Waterman’s.

The design of the feed is identical to the previously shown model and has a thread in the tail part for attaching a special rubber seal for glass cartridge. There is a minimum of information as well as decorations on the case. The cap has a medium-sized gold-plated ring at the base and an original clip with Waterman’s lettering. Also on the body, in the central part, are applied: Waterman’s

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Перо: золоте, традиційних для Франції 18карат, середніх розмірів, трохи гнучке. На перо нанесені: Waterman’s, 18Cts – проба золота, 2 – розмір пера, France – країна виробництва. Та  в хвостовій частині розташувалися тавра ювелірного виробництва – класичний “голова орла” та ювеліра, GA/P у геометричній формі схожей на перо .

The nib: solid gold, traditional for France 18 carats, medium size, springy. On the nib is imprinted: Waterman’s, 18Cts – gold fineness, 2 – nib size, France – country of origin. Also in the tail are the hallmarks of jewelry production – the classic “head of an eagle” and a jeweler stamp – GA/P in geometric shape similar to nib form.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 120,5 mm, without cap – 109,3 mm. The diameter of the body is – 11.8 mm, at the grip – 10.6 mm. The weight of folded tool is – 14 g, without cap – 8,9 g (include installed converter).

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 120,5 мм, зі знятим ковпачком – 109,3 мм. Діаметр корпусу – 11.8 мм, у місці хвату – 10.6 мм. Вага складеного інструменту – 14 г, зі знятим ковпачком – 8,9 г(включно з встановленим конвертером).

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Історію французького відділення компанії Waterman можна переглянути у вчорашньому посту.

Minutes of history:
The history of the French department of Waterman company can be viewed in yesterday’s post

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

З огляду на те що доволі важко зараз знайти та придбати скляні картриджі, дана ручка була мною також модифікована під сучасний конвертер, але це було трохи складніше, тому що всередині значно менше простору. Довелось підібрати підходящий конвертер та модифікувати його також. Після модифікації, ручка була мною перевірена.

Considering the fact that it is quite difficult to find and buy glass cartridges now, I adapted this pen to modern converter, but it was a little more difficult because there is less space inside. I had to choose a suitable converter and modify it too. After the modification, the pen was tested by me.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить – 0.2мм, при цьому натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1.0 мм. Зворотний бік дає лінію в 0.15мм, але трохи сухішу.

The width of the line by the right side is 0.2 mm, which increase line by pressure to 1.0 mm. The reverse side gives a line of 0.15 mm, but is a little dry. 

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

В итоге: перше що приходить на подумки це те що це менше перо більш гнучке ніж 3 розмір з попереднього огляду – дуже файне, тонке перо. Маленький та тонкий корпус не всім підійде, але як що підійде то ручкою ви не будете розчаровані. Тож рекомендую для тестування.

At the end: the first thing that comes to mind is that this smaller nib is more flexible than the bigger size 3 from the previous review. This is a very nice, pleasured extra-fine nib. The smaller and thin body will not suit everyone, but if it does, you will not be disappointed with this fountain pen. So I recommend it for testing.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Update 2:

Ось так виглядає встановлений фірмовий скляний картридж у цих моделях.

This is how looks installed original glass cartridge in this model line.

Waterman's 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

А ось так виглядає встановлений сучасний конвертер.

And this is how looks installed modern converter.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так ручка виглядає в моєї руці.

This is how pen looks in my hand.

Waterman's Standard Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Update 4:

Всі три моделі в порівнянні між собою: Waterman’s Standard Big vs Waterman’s Standard Middle vs Waterman’s Standard Slim/Lady.

All three models in comparison: Waterman’s Standard Big vs Waterman’s Standard Middle vs Waterman’s Standard Slim/Lady..

Waterman's Standard Big vs Middle vs Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Waterman's Standard Big vs Middle vs Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Update 5:

Андрій Пільщиков за позивним “Джус”(Juice) – воїн та пілот – який трагічно загинув 25 серпня на Житомирщині, був асом та втіленням образу “Привида Києва”.

“Джус був феноменальним, талановитим льотчиком. За понад три десятиліття в авіації мені дуже легко одразу побачити справжній талант”

– каже Роб Свертфейгер, командувач Повітряних сил Нацгвардії США, який за останні понад 20 років здійснив десятки подорожей до України в межах багаторічної програми співпраці між Повітряними силами України та Національною гвардією США у Каліфорнії.

Andriy Pilshchikov, nicknamed “Juice” – warrior and pilot – who tragically died on August 25 in Zhytomyr Region, was an ace and the embodiment of the image of the “Ghost of Kyiv”.

“Juice was a phenomenal, talented pilot. In over three decades in aviation, it’s very easy for me to see real talent right away.”

– says Rob Swertfeiger, commander of the US Air National Guard, who has made dozens of trips to Ukraine over the past 20 years as part of a multi-year cooperation program between the Ukrainian Air Force and the US National Guard in California.

Andriy Pilshchikov was a pilot, ass, fighter, one from the Ghost Vipers of Kyiv. ZSU. Lenskiy.org

Надання Андрію позивного Juice (Naming) за повною процедурою відбулося у вересні 2019 року у Каліфорнії під час візиту до американських побратимів. Традиція вельми весела, проте мала важливий сенс. Саме ці позивні, а не імена, звучать у радіоефірі під час польотів американських льотчиків. Все відбувалось, як неформальна зустріч, під час якої найменовуваний десь поруч очікував рішення. Він обговорювався спільнотою, виявлялися його характерні риси поведінки, вчинки, звички. Придумувались варіанти і обирався той, який найбільш пасував. Комусь не щастило, і товариші на все життя могли дати якийсь негарний, навіть образливий позивний. Андрію обрали позивний Juice, бо він геть ніде не пив алкоголю, лишень сік. Через це в середовищі українських колег він був “білою вороною” і навіть викликав деяку підозру. Перед тим, як виголошувався позивний, найменовуваний мав пройти випробування – з’їсти сире яйце зі шкарлупою. При цьому товариші усяко жартували, щоб ускладнити задачу. Але Андрій зжував те яйце і під галасливі вигуки друзів отримав свій позивний! Це було дуже весело і неабияк поріднило їх усіх. Андрій назавжди став птахом з їх гнізда…

Giving Andrew the call sign Juice according to the full procedure took place in September 2019 in California during a visit to his American brothers. The tradition is very fun, but it had an important meaning. It is these callsigns, not names, that says on the radio during the flights of American pilots. Everything happened like an informal meeting, during which the person named somewhere nearby was waiting for a decision. He was discussed by the community, his characteristic features of behavior, actions, and habits were revealed. Variants were thought up and the one that suited the most was chosen. Someone was unlucky, and comrades for life could give some ugly, even offensive call sign. Andriy was given the nickname Juice, because he never drank alcohol anywhere, only juice. Because of this, among his Ukrainian colleagues, he was a “white crow” and even caused some suspicion. Before the call sign was pronounced, the person named had to pass a test – to eat a raw egg with its shell. At the same time, the comrades joked in every way to complicate the task. But Andriy chewed that egg and received his call sign to the noisy shouts of his friends! It was a lot of fun and brought them all together quite a bit. Andrii forever became a bird from their nest…

Andriy Pilshchikov was a pilot, ass, fighter, one from the Ghost Vipers of Kyiv. ZSU. Lenskiy.org

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у складі 40-ї бригади тактичної авіації він обороняв небо столиці. Саме йому належить ідея колективного образу “Привида Києва” – у відповідь на заяви російських сил про нібито знищення української авіації у перші дні війни. А задля уособлення легенди про Привида була обрана фотографія, датована 26 квітнем 2019 року, де Андрій випробував французький льотний шолом.
О двох абзацах просто неможливо розповіси про всі заслуги та здобутки Андрія Пільщикова, але можна прочитати в окремому репортажі видання “Голос Америки” за посиланням.
At the beginning of russia’s full-scale invasion of Ukraine, he defended the sky of the capital as part of the 40th tactical aviation brigade. He is the one who came up with the idea of the collective image “Ghost of Kyiv” – in response to the statements of the russian forces about the alleged destruction of Ukrainian aviation in the first days of the war. And in order to personify the legend of the Ghost, a photo dated April 26, 2019 was chosen, where Andriy tested a French flight helmet.

It is impossible to tell about all the merits and achievements of Andriy Pilshchikov in two paragraphs, but you can read it in publication of the “Voice of America” redaction at the link.

Andriy Pilshchikov was a pilot, ass, fighter, one from the Ghost Vipers of Kyiv. ZSU. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 21.09.2023:

Testing by other ink

Jersan Jr. Vinculado Alfante. Lenskiy.org

Jersan Jr. Vinculado Alfante. Lenskiy.org

Jersan Jr. Vinculado Alfante. Lenskiy.org

Ink: vtg. JIF Waterman’s Luminouse Blue

Waterman's Standard Big vs Middle vs Slim|Lady 1945-1953 glass cartriges. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!