The second life of vintage fountain pen or what happens when people do not listen to the advice of experts. Maybe someone remembers that I gift this pen to a persistent school friend, and his inquisitiveness and unwillingness to accept advice almost destroyed it..

Друге життя перової вінтажної ручки або що трапляється коли люди не дослуховуються порад знавців. Може хтось пам’ятає що я подарував цю ручку одному наполегливому шкільному другу, та його допитливість і небажання сприймати поради майже її зруйнувала.

Rebirth in new ebonite body by vintage style  French DN fountain pen w|ss flexible nib (made in Ukraine) 2023

Повний опис цієї ручки із тестом я робив минулого року та його можна прочитати за посиланням. Передісторія така, що теперішній власник чомусь вирішив що ручка не достатньо має гарний вигляд як мала б бути і задля профілактики вирішив її промити, але не просто промити, а з замочуванням. Матеріал який здавався схожим на ебоніт на практиці виявився казеїновим, тому від тривалого замочування просто розкис, а після висихання корпус частково деформувався, а залагоджені тріщини ковпачка просто розтріскались знову. Корпус був повністю зіпсовано.

I did a full review of this pen with test last year, and you can read it at the link. The background is that the current owner for some reason decided that the pen does not look good enough as it should be and for the sake of prevention decided to wash it, but not just clean, but soak it. The material that seemed similar to ebonite in practice turned out to be casein, so it simply dissolved from prolonged soaking, and after drying, the body was partially deformed, and the repaired cracks on the cap just cracked again. The body was completely damaged.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Оскільки ручка не брендована то не було сенсу її відновлювати, але з того що перо просто чарівне я вирішив просто зробити до неї новий корпус з вінтажного ебоніту. Також я вирішив не відновлювати df;bkmye систему заправки, а перевести ручку на нові рейки, тобто зробити її конвертерною, з вбудованим сучасним конвертером.

Since the pen is not branded, there was no point in restoring it, but since this nib is magnyfically, I decided tomake a new body for it from vintage ebonite. Also, I decided not to restore the lever filling system with sac and transfer this pen to new rails, that is, to use with converter, so, did modern captive converter.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Оскільки перо невеликого розміру я не став робити ручку великою, щоб збереглись пропорції, але трохи збільшив секцію для зручного тримання сучасною рукою. Оригінальний кліп не зберігся тому ковпачок цільний. Мені здається конічні навершя ковпачка та корпусу додають вінтажних відчуттів, форма ковпачка пряма, а корпусу що звужується до кінця та надає можливості одягнути ковпачок на торець.

Since this nib is small in size, I did not make this pen large to preserve the proportions, but slightly increased the section for a comfortable grip by modern hand. The original clip was not preserved, so the cap is one piece. I think the tapered tops of the cap and body add a vintage feel, the shape of the cap is straight, and the body tapers to the end to allow the posted cap.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 122 мм, зі знятим ковпачком – 110 мм, одягнутим ковпачком на торець – 148 мм . Діаметр корпусу – 13.2 мм, в місці хвату – 9.8 мм. Повна вага незаправленої ручки – 17.2 г, а зі знятим ковпачком – 9.5 г.

Overall dimensions of tool: folded length – 122 mm, without cap – 110 mm, when posted – 148 mm. Body diameter – 13.2 mm, at the grip – 9.8 mm. The weight of pen is 17.2 g, and without cap – 9.5 g

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

У зв’язку з останнім моїм захопленням – створюванням ручок, мені зараз не вистачає часу на малюнки, тим більше що в попередньому огляді на цю ручку малюнок є, але я звісно протестував ручку в роботі.

Because my latest hobby – creating pens takes a lot of time, I don’t have enough time for drawings, especially test this nib by drawing in the previous review, but, of course, I tested pen in work.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,35 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1.2 мм. Зворотний бік дає прозору лінію завширшки 0.2мм.

 The line width by right side is 0.35 mm, and pressure allows to increase this line to 1.2 mm. The reverse side have transparent line of 0.2 mm.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Підсумок: шикарне м’яке та гнучке перо для каліграфічних практик та повсякденного письма, а зараз у зручному корпусі майже pocket формату. Зараз навіть трохи жалкую що це вже не моя ручка)).

At the end: a chic soft and flexible nib for calligraphy practice and everyday writing, now in a convenient, almost pocket-sized body. Now I’m even a little sorry that it’s not my pen anymore)).

Update 1:

Оскільки вінтажний фідер не має тонкого хвоста щоб потрапляти у конвертер я просто відрізав ніпель та зробив точний отвір у секції щоб конвертер дуже щільно одягався та частка фідера входила у резервуар конвертера. І це якісно працює.

Because the vintage feed does not have thin tail to fit into the converter I just cut off the nipple and drilled a precise hole in section, so the converter would fit very tightly and tail of feed would fit into the converter volume. It’s works perfectly.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 2:

Як друге доповнення то як ручка виглядає в моєї руці.

As a second addon, how does the pen look in my hand.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Кому здається ручка закороткою можна одягти ковпачок на торець.

If the pen seems too short, it can use cap is posted.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 3:

А ось, власне і перо.

And here is the nib itself.

Rebirth French fp from 40s w|ss flexible nib. Lenskiy.org

Update 4:

Що було та що вийшло. Before and after.

На цьому все, дякую за увагу. That’s all, thanks for attention.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!