As continuation of my previous model, I decided to improve the design for those who need to see the color of filled ink in the pen and its volume. In the rest, it is the same medium-sized ebonite pen like Andrew Lensky “Tribute”, but addition also adapted to the Schmidt K5 converter.

Як продовження моєї попередньої моделі вирішив удосконалити дизайн для тих кому потрібно бачити колір чорнил у ручці та їх кількість. В решті це та ж сама ебонітова ручка середніх розмірів як і Andrew Lensky “Tribute” тільки ще і адаптована під конвертер Schmidt K5.

Andrew Lensky “Tribute Visio”ebonite medium sized fountain pen w|JoWo #6 nib unit (made in Ukraine) handcrafted work by order

Формою ручка являє собою циліндр із закругленими кінцями та виконана повністю з ебоніту темно-темно-коричневого кольору на шану ручкам початку минулого сторіччя як данина поваги золотій епосі перового письма. Система заправкикартриджно-конвертерна формату Інтернешнл (international) та має окремий ковпачок для ручки поршня. Також на відміну від сучасних картриджно-конвертерних ручок такого типу має оглядове віконце яке дозволяє бачити колір чорнил та кількість у картриджу або конвертеру. Ковпачок на різьблені, різблення двониткове, відкриття/закриття за 2.5 оберти.

The shape of this pen is a cylinder with rounded tops and is made entirely from ebonite by dark dark brown color in honor of the pens of the beginning of the last century as a tribute to the golden era of fountain pen writing. The filling system is a cartridge-converter of the international format and has a blind cap for piston knob. Also, unlike modern cartridge-converter pens of this type, this pen has a clear viewing ink window that allows you to see the color of the ink and volume in the cartridge or converter. Cap on thread, two-step thread, open/close in 2.5 turns.

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Всі поєднуючи різблення створені шляхом експериментів та мають крок 0.75 мм, окрім різблення між корпусом та ковпачком, яке має різблення 2х0.8 мм. Можна було б зробити більш коротке різблення для більш швидкого закривання ковпачка, але я вирішив на користь міцності. До речі, ковпачок має окремий простір для пера який затискався секцією, сподіваюсь це додатково захищатиме перо від висихання.

All connecting threads are created through experiments and have a pitch of 0.75 mm, except for the thread between the body and the cap, which has a thread of 2×0.8 mm. A shorter thread could be made to close the cap more quickly, but I decided for strength. By the way, the cap has a personal volume for the nib which was closed by section, I hope this will additionally protect the nib from drying.

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Для кращого зчеплення, але і за ради дизайну, бо мені він дуже подобається, зробив додаткові насічки на кришці ручки поршня та наверші ковпачка. Додатково зазначу що саме цей шмат ебоніту мав цікавий візерунок який нагадує волокна дерева. З’ясувалось що цей візерунок дуже важко сфотографувати, але він добре помітний очима.

For better grip and also for the better design, because I really like it, I made additional notches on the piston blind cap and caps top. Additionally, I would like to note that this piece of ebonite had an interesting pattern that resembles woodgrain textures. It turned out that this pattern is very difficult to photography, but it is clearly visible by the eyes.

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 140 mm, without cap – 130 mm, posted – 174 mm. The diameter of the body is – 13.5 mm, at the grip – 11.5 mm. The weight of folded tool is – 21.2 g (include Schmidt K5 converter), without cap – 12.2 g

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 140 мм, зі знятим ковпачком – 130 мм, надягнутим на торець – 174 мм. Діаметр корпусу – 13.5 мм, у місці хвату – 11.5 мм. Вага складеного інструменту – 21.2 г(включно з конвертером Schmidt K5), зі знятим ковпачком – 13.3 г.

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Особистої історії ні я, ні ручка ще не маємо. Єдине що можу сказати що захопився я перовими ручками у 2016 році, та майже одразу (після пів року досліджень та лагодження інших вінтажних ручок) я замріяв створити власну ручку. Час йшов, досвід з лагодження ручок зростав, а нагоди створення не формувалось. Але після російського вторгнення в Україну 2022 року, я вирішив що не варто більше відкладати мрію, бо в будь-який час може так статись що мрія стане недосяжною. Тож з літа 2023 року я почав докладати зусиль у цьому напрямку та набувати досвіду. Спочатку я зробив все необхідне до частини корпусу Dekta який у мене залишився, потім я створив власний корпус до секції Pilot Falcon ураховуючи недоліки фабричного виконання, і ось нарешті придбавши перови вузли JoWo прийшла черга створити свою власну ручку “Tribute”)).

Neither I nor this pen have an own history yet. The only thing I can say is that I became interested in fountain pens in 2016, and almost immediately (after half a year of repairing and fixing other vintage pens) I dreamed of creating a pen by my own hands. Time passed, the experience in repairing pens grew, but the opportunity for creation did not arise. But after the russian invasion to Ukraine in 2022, I decided that I should not postpone my dream any longer, because at any time it can happen that the dream becomes unattainable. So, from the summer of 2023, I started to make efforts in this direction and gain experience. First, I made everything necessary to the Delta part body that I had left over from some pen, then I created my own body with cap to Pilot Falcon section, taking into account the shortcomings of the factory design, and finally, after purchasing JoWo nib units, it was time to create my own pen “Tribute”)).

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

На даний час я не акцентую увагу на пері та на його тестуванні(на відміну від моїх звичайних оглядів) бо це стандартне перо JoWo 6 розміру, але деякі приклади можна побачити у огляді ручки “Tribute”.  Зараз акцентую увагу лише на дизайні.

I’m not focusing on the nib and testing it at this moment (unlike my usual reviews) because it’s a standard JoWo #6 nib unit but some of samples and testing you can see in the previous review of “Tribute”. Now I’m just focusing on the fountain pen design. 

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Звісно маю ще декілька ідей вдосконалення дизайну, а також інші думки на інші моделі тож підписуйтесь та слідкуйте за новинами. До речі всіх запрошую висловлювати свою думку.

Of course I have a few more ideas for improving the design, as well as other thoughts on more models, so subscribe and keep in touch. By the way, I invite everyone to express your opinion.

Andrew Lensky Tribute Visio ebonite fountain pen. Lenskiy.org

 


Update 11.04.2024:

Один із моїх підписників надіслав мені власного пера Goulet Flex, щоб я його встановив та, за потреби, налаштував у власній ручці.

One of my followers sent me his own Goulet Flex nib to install and adjust as needed in my Tribute pen.

Goulet #6 Steel Flex NibSilver (made by JoWo)  GP-26227

Перо: сталеве, з нержавіючої сталі, середнього 6 розміру, таке саме як звичайне перо JoWo тільки на поверхню шляхом лазерного гравіювання додано логотип Goulet Pen. На правому боці є маркування розміру кінчика – EF. Зазначено що це гнучке перо (Flex), хоча я не відніс його навіть до м’яких пер, тобто це перо трохи м’якіше за звичайне перо JoWo, але жорсткіше за SF від того ж Pilot.

The тib: stainless steel, medium 6 sizes, same as regular JoWo Soft nib only with added laser engraving Goulet Pen logo on surface. On the right side have mark of tip size – EF. On offsite it’s marked as Flex nib, although I did not classify it as soft nib, that is, this nib is a little softer than regular JoWo steel nib by #6 size, and it is probably harder than, let’s say, SF nib from Pilot.

Goulet #6 Flex nib. Lenskiy.org

Я не знаю що в цьому пері від Goulet, тому що його я отримав не із магазина, але мені довелось витратити значно більше зусиль на його встановлення ніж я планував. По-перше, кінчик мав ефект метелика: наприкінці кінчик розходився, але щільно змикався у місті припайки до сталевих вус; по-друге: зворотна сторона вагомо підцарапувала. в одному із напрямків.

I don’t know what is it in this nib from Goulet because I didn’t get this nib from store, but I had to spend a lot more effort when installing it than I planned. Firstly, the tip had butterfly effect: when at the end, the tip diverged, when it was tightly pinched in place of solder to steel tines; secondly: the reverse side is scratchy in one of the directions.

Andrew Lensky Tribute Visio w|Goulet #6 Flex nib. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  – 0.4 мм(я не перевіряв яка лінія була спочатку).  Додавання помірного тиску дозволяє збільшити лінію до 0.7 мм. Зворотний бік має лінію – 0.3 мм. Подача волога прямою стороною та суха зворотним боком.

The width of ordinary line by the right side is – 0.4 mm I didn’t check how line is wide was before). Adding pressure allows to increase the line up to 0.9 mm. The reverse side is written by – 0.3 mm. Flow is wet by right sides, and dry by reverse side.

Andrew Lensky Tribute Visio w|Goulet #6 Flex nib. Lenskiy.org

Що в підсумках: мені не сподобалось це перо. Можна придбати так само чисте перо від JoWo або Bock, нанести лазерним гравером своє ім’я, але воно не стане власним пером, це все одно буде перо JoWo або Bock. Гнучкості у пера дуже мало і на цей момент моїм фаворитом серед сучасних сталевих дешевих пер залишається Noodlers Flex після модифікації та переточування на UEF.

At the end: I didn’t like this nib. If buy any clean JoWo or Bock nib, add on cover own logo by laser, it won’t become own production nib, it will still be a JoWo or Bock nib. The flexibility is very little, and at this moment from modern fp cheapest nib my favorite is Noodlers Flex with additional customization and reground to UEF size.

Andrew Lensky Tribute Visio w|Goulet #6 Flex nib. Lenskiy.org

Update 2:

Традиційне фото пера крупно.

Another traditional magnify photo of a nib.

Andrew Lensky Tribute Visio w|Goulet #6 Flex nib. Lenskiy.org

Update 3:

Наприкінці, шана нашому загиблому воїну та захиснику, хоча, на жаль, я не знаю його імені.

At the end, tribute to our fallen warrior and defender, though unfortunately I don’t know his name.

Warrior and defender of Ukraine. Glory to Heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Warrior and defender of Ukraine. Glory to Heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Warrior and defender of Ukraine. Glory to Heroes! Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!