Hi! I’ve been dreaming of getting this model with gold accents and yellow-colored nib for a long time, but for some reason, the Pilot now produces it in a chrome finish. Fortunately, I found it on sale and bought a used one, but with a nuance that I fixed myself. Reviews of a similar model in chrome finish can be seen by the link Pilot Namiki Falcon Black Resin, as well as a review on metal design Pilot Namiki Falcon Metal.

Привіт! Вже давно мріяв придбати собі цю модель саме із золотими акцентами та жовтим пером, але чомусь виробник поставляє зараз в хромованому оздобленні. На щастя я знайшов у продажу та купив б/в-шний, але з нюансом, який виправив власноруч. Огляди на схожу модель в хромовому оздобленні можна подивитись за посиланням Pilot Namiki Falcon Black Resin, а також на огляд з металевим корпусом Pilot Namiki Falcon Metal.

Pilot Namiki Falcon (Elabo) <SF> w|gold accents (made in Japan) 60152

Інструмент являє собою циліндричну форму зі злегка звуженими кінцями і плоскими навершями. Матеріал корпусу чорна смола, дивно що на просвіт у тонких місцях (як різблення) на просвіт вона світиться зеленим, а де більша товщина має помаранчевий чи коричневий колір світу. Система заправки картриджно-конвертрена, пропрієтарного формату Пілот. Фідер виконаний з типового для Pilot (з 70х років) напівпрозорого пластику блакитнуватого відтінку і розташовується з пером у секції на терті. Форма фідера зроблена таким чином, щоб складна дзьобоподібна форма пера щільно прилягала до фідеру і тільки в одному, правильному, положенні. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2-х західне, закриття за 2 та 1/4 обертів.

The tool is a cylindrical shape with slightly tapered and flat ends. The material of the body is black resin, it is strange that in the backlight in thin places (on threads) it glows green color, but where the thickness is greater it has an orange or brown color. The filling system is cartridge/converter, of the proprietary Pilot format. The feed is made of a bluish translucent plastic, typical for Pilot (since the 70s), and is mounted with nib in section on friction. The shape of feed is made in such a way that the complex beak-like shape of the nib fits snugly against the feed in only one right position. Cap on thread , 2-start thread, closure in 2 and 1/4 turns.

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Ця модель виконана з золотистою фурнітурою, яка складається з двох кілець на секції (з обох боків), подвійного кільця в основі ковпачка, кліпу та медальйону в наверші ковпачка. На широкому кільці ковпачка, крім геометричного орнаменту, є тиснення PILOT JAPAN. .

This model is made with golden-plated fittings, which consists of two rings on the section (on both sides), a double ring at the base of the cap, clip and medallion at the top of the cap. In addition to the geometric ornament on wide ring of the cap has the PILOT JAPAN embossing. 

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Перо: золоте, м’яке, виготовлене з 14 каратного золота. На перо нанесено: 14K585, PILOT, SF (Soft Fine)  и нижче дата виробництва 1118 (листопад 2018 року). Власне як і було заявлено це м’яке перо в порівнянні до сучасних пер, та з вінтажним напівфлексом його порівнювати не можна.  На фото можна побачити доволі часто зустрічающуюся хворобу сучасних пер “метелик” – коли самі кінчики трохи розходятся порівняно з місцем те твердосплав припаюєтся до самого золотого пера.

The nib: solid gold, soft, made of 14k gold. Printed on the nib: 14K585, PILOT, <SF> (Soft Fine) and below production date 1118 (November 2018). Actually, as it a soft nib(hard semi-flexible I think), but it is certainly softer relative to modern representatives of “flex”-nibs, but it is naturally impossible to compare it vs vintage semi-flex. In the photo, can see a fairly common disease of these modern nibs is “butterfly” – when the tips edge themselves diverge a little compared to the place, where tip soldering to tines. 

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Власне про саму компанію я писати в даному пості не буду, бо в одному з попередніх постів я вже розповідав історію цієї відомої компанії, а от невелика історія даної моделі додається. Згідно з рекламними текстами копанні: це м’яке перо було розроблено інженерами компанії за участю асоціації власників магазинів ручок у Японії, які під впливом споживачів просили створити м’яке та гнучке перо, яке могло б нагадувати роботу пензля (Fude) у написанні ієрогліфів. Ця група згодом схвалила продукт. Точної дати релізу я не знайшов у мережі, імовірно це кінець 2011 та початок 2012 року, принаймні з 2012 інструмент почав продаватися на Амазоні. Однак я знайшов одну фотографію пера, крупно де тиснена дата 1009 – що говорить про жовтень 2009 року. Спочатку модель позиціонувалася як “колекційна”, оскільки м’яке перо не типове для сучасного використання, та й історично були не властиві компанії Pilot. То ж згодом на перо стало наноситися тиснення належності саме бренду Namiki. (оригінальний пост з перами Namiki)

Minutes of history:
Actually, I will not write about the company itself in this post, because in one of the previous posts I have already write about Pilot history with a rich history, but you can pay attention to a small history of this model. According to the advertising company info, this soft nib was developed by the company’s engineers with the association of pen shop owners in Japan, who, influenced by consumers, asked for a soft and flexible nib that could resemble the work of a brush (Fude) in writing hieroglyphs. This group subsequently approved the product. I did not find the exact release date in network, presumably it is the end of 2011 and the beginning of 2012, at least since 2012 the tool began to be sale on Amazon. However, I found one big photo of nib, where the embossed date 1009 (October 2009). Initially, the model was positioned as a “collectible” model, since soft nibs are not typical for modern use, and historically they were not typical for Pilot, and therefore the nib was embossed with Namiki brand. (post with Namiki nib)

Pilot Falcon Namiki nib. Lenskiy.org

Модель випускалася у двох варіантах: більш дорогому латунному корпусі (FE-25SR) покритому чорним (B), червоним (R), блакитним (LB) та коричневим (BN) лаками, та в економічному, пластиковому (FE-18SR), варіанті в чорному (B) або червоному (R) кольорах. Однак, незважаючи на це самі секції були абсолютно ідентичними, чорного кольору. Варіанти фурнітури також були двох видів: родовані та позолочені. Однак найцікавішим виявився той факт, що нинішній, сучасний варіант – це вже друга модифікація або реінкарнація колись забутої моделі:), не дарма в назві моделі Pilot Namiki Falcon часто приписують (Elabo). Так ось модель Elabo була представлена ​​на ринку у далекому 1978 з рекомендованою ціною в 15000 ієн (!!).

The model was produced in two versions: a more expensive brass body (FE-25SR) covered with black (B), red (R), blue (LB) and brown (BN) lacquer and more economical plastic (FE-18SR), black version(B) or in red(R). However, despite this, the sections themselves were absolutely identical, black. The fittings were also of two types: rhodium-plated and golden-plated. However, the most interesting was the fact that the current, modern version is already the second edition or reincarnation of the once forgotten model :), it is not for nothing that the Pilot Namiki Falcon model name is often attributed to (Elabo). So the Elabo model was introduced to the market back in 1978 with a recommended price of 15,000 yen (!!).

Pilot Elabo 1978. Lenskiy.org

Корпус був схожий на модель Grandee і дістався у спадок від попередньої G300, але перо вже тоді було нетрадиційно для Pilot’а гнучке. Більше того, деякі джерела стверджують, що сучасне перо за розміром повністю ідентично більш ранньому(пізніше перевірив та це не відповідає дійсності) і навіть виготовляється зараз на тих самих матрицях, проте “старе” перо було більш еластичним і гнучким. Інший цікавий момент: термін Falcon також не вперше використовується компанією і раніше був представлений в ще більш ранньої моделі 1964 року – Pilot Super 250, де перо було у форматі “нігтика” але з бічними вирізами як у сучасного пера FA.

The body was similar to the Grandee and inherited from the earlier G300, but the nib was already unconventional for Pilot, and was flexible. Moreover, some sources claim that the modern nib is completely identical in size to the earlier one and now is made on the same dies, however, the “old” nib was more elastic and flexible. Another interesting point: the name Falcon is also not the first time used by the company and was previously introduced in an even earlier model of 1964 – Pilot Super 250, where the nib was in the “fingernail” format but with side cutouts like modern FA nibs.

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному вигляді – 137.5 мм, при знятому ковпачку – 124 мм. Діаметр корпусу – 12 мм, а в місці хвату – 10.5 мм. Вага ручки з встановленим конвертером Con-50 – 18.35 г  та без ковпачка – 9.5 г.

Overall dimensions of the tool: folded length – 137.5 mm, without cap – 124 mm. The body diameter is 12 mm, and at the grip – 10.5 mm. The weight of the pen with empty Con-50 is 18.35 g  and without cap – 9.5g .

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Окрім метелика та сколу на кепці ручка не мала вад, але оскільки я купував цю ручку, точніше це пероБ особисто для себе, то я одразу вирішив його переточити на утльтра тонке для малювання. Після переточування, звісно, перевірив.

Well, apart a “butterfly” and chip on the cap’s top, the pen had no any defects, but since I bought this pen, or rather this nib for myself, I immediately decided to ground it to Ultra Extra Fine for drawing. After reground, of course, tested.

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Ширина лінії звичайною стороною оригінально пера бла 0,4 мм, натиск збільшувів цю лінію до 0,8 мм, лінія була дуже вологою. Зворотною стороною розмір був 0.3 мм з нормально. подачею.

The width of the line by right side of the original nib was 0.4 mm, when pressure increased this line to 0.8 mm. The line was very wet. The reverse side size was 0.3 mm with normal flow.

Після переточування ширина лінії звичайною стороною становила 0,2 мм, натиск збільшує цю лінію до 0,8 мм. Лінія все ще насичена але вже не така волога. Зворотною стороною перо пише дуже приємно, малювати навіть краще ніж прямою, бо лінія має нормальну подачу з ширіною лінії так само 0.2 мм.

After ground, the width of the line by right side was 0.2 mm, and pressure increases this line to 0.8 mm. The line is still saturated, but not so wet anymore. The reverse side writes very nicely, it is even better to draw than by right side, because the line has a normal flow with same line width of 0.2 mm.

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

У результаті: в черговий раз переконався що всі пера Falcon – це одні із найкращих сучасних пер авторучок, особливо як що іх налаштувати як требо під себе. В повной мірі можу рекомендувати к купівле! Більше додати просто нічого))

Conclusion: once again convinced that all Falcon nibs are one of the best modern fountain pen nibs, especially if adjust they as needed to owners. I can fully recommend to buying! Nothing more to add))

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційне фото пера крупно.

Traditional magnify photo of nib.

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Update 2:

У ручці яку я отримав був скол на наверші ковпачка і спочатку я вирішив його не чипати оскільки не планував користуватись оригінальним корпусом, але потім, частково із за цікавості, а частково як набуття відповідного досвіду, вирішив зробити нову неушкодженну частину)).

The pen I received had a chip on the cap’s top. Firstle, I decided not to touch it because I did not plan to use the original body. But then, partly out of curiosity, and partly to improve relevant experience, I decided to make a new part)).

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

Як виглядає ця частина на своєму місті можна подивитись на фотографія вище.

You can see how looks this part on their place on the photo above.

Pilot Namiki Falcon (Elabo) GT SF. Lenskiy.org

 


Update 3:

Нарешті, з придбанням цього жовтого пера, я можу зібрати власну бажану ручку. А то виглядало як швець без чобіт, оскільки всі попередні корпуса я або продав, або зробив лише комусь на замовлення.

Finally, with the purchase of this yellow nib, I can assemble my own preferred pen. Because I’m looked like a cobbler without boots, since I either sold all the previous my bodies, or made them to ordered fpners..

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Детальнише можна подивитись за посиланням в окремому пості Andrew Lensky custon body to Pilot Falcon.

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 138 mm, without cap – 125 mm. The diameter of the body is – 13.9 mm, at the grip – 10.5 mm. The weight of folded tool is – 20,5 g, without cap – 14g (include Con-70 converter).

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 138 мм, зі знятим ковпачком – 125 мм. Діаметр корпусу – 13.9 мм, у місці хвату – 10.5 мм. Вага складеного інструменту – 20,5 г, зі знятим ковпачком – 14 г(включно з конвертером Con-70).

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Update 4:

Порівняння з оригінальним корпусом.

Comparison with the original body.

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered vs original Pilot Namiki Falcon. Lenskiy.org

Update 5:

Результат переточування.

Ground workflow.

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Update 6:

Кожна буква має форму, вона говорить, лише форма у всесвіті і нічого окрім, і це ваша відповідальність зробити її ідеальною.

Кім Едвардс

 

Each letter has a shape, she told them, one shape in the world and no other, and it is your responsibility to make it perfect.

Kim Edwards

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Update 7:

А це фото як ручка виглядає в руці.

And how looks the pen in my hand.

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Update 8:

Трохи просто непоганих фото)).

Just a few not bad photos)).

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF. Lenskiy.org

Update 9:

На останок – ескіз відомого українського актора Миколи Яковченко в ролі козака Шевчика, з фото 1963р.

At the end – a sketch of the famous Ukrainian actor Mykola Yakovchenko in the role of the Cossack Shevchyk, from a photo from 1963.

Mykola Yakovchenko as the Cossack Shevchyk, 1963. Lenskiy.org

Микола Федорович Яковченко (20 квітня (3 травня) 1900, Прилуки, Полтавська губернія, Російська імперія нині Чернігівська область, Україна — 11 вересня 1974, Київ, Українська РСР, СРСР) — видатний український актор театру та кіно на характерних ролях. Народний артист УРСР (з 1970 року).
Сучасники його називали найнароднішим серед заслужених і найзаслуженішим серед народних.
Сергій Параджанов бачив у Яковченку українського Чарлі Чапліна. За власним визначенням актора, він був «блазнем із сумними очима». Сам Яковченко вважав для себе взірцем Фернанделя (Фернана Контандена), портрет якого висів у його робочому кабінеті. Був замилований французьким мистецтвом, своєму улюбленцю-песику дав ім’я Фанфан — на честь Жерара Філіпа.

Mykola Yakovchenko as the Cossack Shevchyk, 1963. Lenskiy.org

Mykola Fedorovych Yakovchenko (April 20 (May 3) 1900, Pryluky, Poltava Province, Russian Empire, now Chernihiv Oblast, Ukraine – September 11, 1974, Kyiv, Ukrainian SSR, USSR) is an outstanding Ukrainian theater and cinema actor in character roles. People’s Artist of the Ukrainian SSR (since 1970).
Contemporaries called him the most popular among the honored and the most deserving among the popular actors.
Serhiy Paradzhanov saw in Yakovchenko the Ukrainian Charlie Chaplin. According to the actor’s own definition, he was “a clown with sad eyes.” Yakovchenko himself considered Fernandel (Fernand Contandin), whose portrait hung in his office, as his role model. He was in love with French art, and named his pet dog Fanfan in honor of Gerard Philippe.

Mykola Yakovchenko as the Cossack Shevchyk, 1963. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 18.04.2024:

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 20.04.2024:

Natalie Portman is an Israeli-born American actress. Lenskiy.org

Natalie Portman (Hebrew: נטע-לי הרשלג,) is an Israeli-born American actress. She has had a prolific film career since her teenage years and has starred in various blockbusters and independent films, receiving multiple accolades, including an Academy Award and two Golden Globe Awards.

Natalie Portman is an Israeli-born American actress. Lenskiy.org

Наталі Портман (справжнє ім’я Нета-Лі Гершла) — американська акторка театру й кіно ізраїльського походження, сценаристка, кінорежисерка, кінопродюсерка, захисниця прав тварин, феміністка.
Найвідоміші ролі: «Леон» (1994, дебютна роль), «Близькість» (2004, «Золотий глобус»), «Чорний лебідь» (2010, «Оскар», «Золотий глобус», БАФТА), «Зоряні війни» (1999, 2002, 2005).
Має академічне минуле (психологія), розмовляє п’ятьма мовами: англійською, німецькою, французькою, японською та івритом.

Natalie Portman is an Israeli-born American actress. Lenskiy.org

 

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 15.05.2024:

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II and Diamine Matador

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 16.05.2024:

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II and Diamine Matador

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 17.05.2024:

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II and Diamine Matador

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!