Hello friends! I already have several reviews of the younger models of this brand, both modern and previous, but I remember that 5-7 years later there was information that the brand was discontinued production of Italic type nibs and leaving only Oblique nibs to usually standard ones. So, judging by everything, maybe under a new owner, the company decided resumed the production of Italic nibs, albeit in a steel version, but I think it is still interesting to look at these nibs.

Всім вітання! У мене вже є кілька оглядів на молодші моделі цього бренду як сучасні, так і попередні, але я пам’ятаю що років 5-7 потому була інформація що бренд відмовляється від виробництва пер Italic і до звичайних залишає лише Oblique. Так ось судячи за все, можливо за нового власника, компанія відновила виробництво пер Italic нехай в сталевому виконанні, але  вважаю всеодно цікаво подивитись на ці пера.

Pelikan Classic M200 Brown Marble w| stainless steel IB nib (made in Germany)

Це сучасна, модель М200 в корпусе из смолы перламутрового коричневого коліру з текстурою мурмура та напівпрозорим коричневим оглядовим віконцем. Форма, класична для Пелікан, ровна циліндрична з трохи заокругденими кінцями. Система заправки – поршнева. Ковпачок на різблені, різбленя з 4ма нитками, закриття/відкриття дуже швидке за пів оберта.

This is a modern, M200 model in a pearl brown resin body with a marble texture and translucent brown viewing ink window. The shape is classic for Pelikans, is straight cylindrical with slightly rounded ends. Filling system – piston-filler. Cap on thread, 4-starts thread, very fast closing/opening in half a turn.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Всі металеві деталі позолочені, за винятком металевого кільця перед навершням, яке покрите чорним лаком. На кільці ковпачка розмістилися (протилежно) написи: Pelikan та Germany. На наверші нанесено логотип компанії – пелікан з одним пташеням у гніздечку, кліп традиційно у формі дзьобу пелікана.

All metal parts are gold-plated, except metal ring before cap top, which is covered by black lacquer. On the cap ring there are (opposite) inscriptions: Pelikan and Germany. The cap top have a company logo – pelican with one chick in the nest, the clip is traditionally shaped like a pelican’s beak.

Pelikan Classic M200 Marble Bbrown IB. Lenskiy.org

Ручка поршня виділена позолоченим кільцем, а на внутрішній частині нанесено код 20J. Матеріал корпусу напівпрозорий, тому на просвіт можно побачити положення поршня та кількість чорнил.

The piston knob is highlighted by gold-plated ring, and the code 20J is applied on collar inside. The body material is translucent, so can see the position of the piston and the amount of ink in backlight.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Перо: сталеве, позолочене, середнього розміру(фідер 5.5 мм), але найменьшого в лінійці Мххх. На пері є простий імпринт без візерунка, лише напис Pelikan курсивом, логотип компанії і розмір пера IB (Italic Bold). Перо з пластиковим фідером розташовано на терті в фірмовому стакані-гілзі.

The nib: steel, gold-plated, medium size(feed diameter is 5.5 mm), but the youngest in the Mxxx model family. The nib has a simple imprint without any pattern, only the Pelikan cursive inscription, company logo and tip dimension IB (Italic Bold). The nib with plastic feed is mounted in collar on friction.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Загальні розміри інструмента: довжина в складеному стані – 125,8 мм, без ковпачка – 121,5 мм, а з надітим на кінець (posted) – 149мм. Діаметр корпусу – 11.85 мм, а в місці хвату – 9.5 мм. Вага не заправленого інструмента – 13.35 г, а знятим ковпачком – 8.9 г.

Overall dimensions of tool: folded length – 125.8 mm, without cap – 121.5 mm, and when posted – 149mm. The body diameter is 11.85 mm, and at the grip – 9.5 mm. The full weight is 13.35 g, and without cap – 8.9 g.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Модель M200 була представлена в 1985 році. Розмір цієї моделі був ідентичний старшій моделі M400, яка також випускалась з 1985 року. У 1997 році відбувся редизайн, який змінив форму навершя з гладкого на шахову корону, а також до ручки поршня було додано позолочене кільце. Ручки, випущені до редизайну, зараз мають назву «старого стилю». У той же час випускалася модель М250, яка відрізнялася лише встановленим золотим пером замість сталевого. Ще цікава історія зміни логотипа на наверші, який до 1997 року був рельєфним і мав двох пташенят на зображенні, після 1997 року логотип стали наносити фарбою, а з 2003 року лише одне пташеня залишилося у гнізді. До 2005 року модель випускалася виключно з позолоченою фурнітурою, але в 2005 році були анонсовані моделі 205 і 215 з хромованими елементами. При цьому модель 215 оснащувалася непрозорим латунним корпусом без оглядового віконця, вага якої стала на 6 грамів більше. Ще одна відміність яку я помітив у цієї “свіжиї” моделі так це 4 натки різблення ковпачка та швидкісні пів-оберта на закриття проти 3/4 на попередньо оглянутому M200 Black.

Minutes of history:
The M200 was introduced in 1985. The size of this model was identical to the higher M400 model, which was also produced from 1985. In 1997, model was redesigned and was changed the shape of top from smooth to a chess crown and also added gold-plated ring to the piston knob. Pens produced before redesign are now known as “old style”. At the same time, the M250 model was still being produced, which differed only by solid-gold nib instead of steel. Another interesting moment is the changing logo on the top, which until 1997 was embossed and had two chicks, after 1997 the logo began to be applied by paint, and since 2003 only one chick remained in the nest. Until 2005, the model was produced exclusively with gold-plated fittings, but in 2005, models 205 and 215 were released with chrome elements. Moreover, the model 215 had an brass body without ink window, the weight of which became 6 g more. Another difference I noticed in this “fresh” model is the 4-start cap threading with fast half-turns to close versus 3/4 on the previously reviewed M200 Black.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Данну ручку мені надіслав один із моїх підписників для огляду та поповненю загальної бази знань зо що йому щира дяка. Після тесту з’ясувалось що у пера присутні скіпи та хардстарти яки на гладкому папері трапляются частіше. Звісно я виправив недоліки пера і після цього протестував ручку.

This pen was sent to me by one of my follower for review and replenishment of the general knowledge base, for which I sincerely thank him. After the test, it turned out that the nib sometimes has skips and hard starts, which occur more often on smooth paper. Of course, I fixed these cons and after that I tested pen by drawing.

Pelikan Classic M200 marble Brown IB. Lenskiy.org

Ширина лінії прямої стороною складає – 0,4мм при горизонтальному ведені та 0.7мм при вертикальному ведені, лінія доволі волога. Натиск дозволяє збільшити вертикальну лінію до 1.4 мм. Зворотна сторона дає більш прозору лінію шириною 0,3 мм при горизонтальному ведені та 1.0 мм при вертикальному ведені.

The width of the line by right side is 0.4 mm in horizontal direction and 0.7 mm in vertical direction, the line is quite wet. Pressing allows to increase the vertical line up to 1.4 mm. The reverse side gives a little transparency line with a width of 0.3 mm in horizontal direction and 1.0 mm in vertical direction..

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

В решті: дуже добре що компанія вирішила повернутичь до виробництва цих пер. Звісно що за характером лініє перо більше схоже на Stab ніж Italic, але це гарний матеріал для подальшої роботи нібмейкерів. Так, в наслідок буджетної лінійки є деяки недоліки юстування пера з щілинами та вирівнюванням, але це можна виправити. Твердосплавний кінчик позолочений разом зі всією поверхнею пера, але за контуром він здаєтся доволі великим. Другий мінус те що матеріал корпусу на фото виглядає краще ніж коли ручка опиняется в руках, за відчуттям як недорогий пластик, нема відчуття чогось вагомого як коли тримаєш ебоніт або целлулоїд, навіть зі схожею фактурою. Але треба розуміти що це бюджетна ручка.

ps: До речі, сталеві пера виробництва Pelikan, на відміну від золотих, завжди пишуть відповідно до свого вказаного розміру.

At the end: it is very good that the company decided to return this type of tip to the production. Of course, the character of the line from the nib is more similar to the Stub than the Italic, but it is a good material for the further work of nibmasters. Yes, as a result of the budget line, there are some shortcomings of the tines alignment with gaps and alignment, but this can be fixed. The hard tib is gold-plated along with the all nibs surface, but it seems quite large by outline borders. The second minus is that the material of the body on the photo looks better than when holds pen in hands, it feels like inexpensive plastic, there is no feeling of something weighty like when you hold ebonite or celluloid, even with a similar texture. But need have to understand that this is a budget pen.

ps: By the way, Pelikan steel nibs, unlike gold ones, always write according to their inscripted tip dimension.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Update 1:

Перелік типів пер якими може комплектуватись ручка.

The list of types nib in manual which the pen can be completed.

Pelikan Classic M200 Papers. Lenskiy.org

Update 2:

Ось так виглядало перо “із коробки”.

This is how looks nib “from the box”.

Pelikan Classic M200 stainless steelIB. Lenskiy.org

Update 3:

Традиційне фото пера крупно.

Traditional magnify photo of nib.

Pelikan Classic M200 stainless teel IB. Lenskiy.org

Update 4:

А це фото як ручка виглядає в моєй руці.

And how looks the pen in my hand.

Pelikan Classic M200 Marble Brown IB. Lenskiy.org

Update 5:

Ось приклад пропусків при звичайному письмі яки мали місто напочатку(Amethyst Purple) та стали відсутні після корекції(Moonstone).

Here is an example of skips by usual writing at the beginning (Amethyst Purple) and after correction (Moonstone).

Pelikan Classic M200 IB skips. Lenskiy.org

Зрозуміло що для таких широких пер, коли площина торкання паперу доволі велика, а щілина з якої надходить чорнило надто вузька – треба добре позиціювати перо на площині щоб чорнило потрапляло у місто контакту. Але як що ви впевнені у своїх можливостях то непередбачувані скіпи дуже легко розпізнаються.

It is clear that for such wide nibs, when the place of contact with paper is quite large(long), and the gap between tines from which the ink enters is too narrow – it is necessary to position the tip edge well on the paper surface so that ink falls right into the place of contact. But if you are confident in your abilities, unpredictable skips are very easy to recognize.

Pelikan Classic M200 IB skips. Lenskiy.org

Update 6:

За останній короткий термін ще раз потрапив на “метелика” в пері. Після того як я побачив занадто велику щілину між половинками, стиская її пальцями спостерігав щоповне торканя половинок відбуваєтся не на кінці як це повинно бути а в середній частині. З итого що я все тримав у руках якіст фотографії не ідеальна, але зрозуміти дозволяє.

In the last short term, I once again saw “butterfly” in the nib tines. After I saw too large gap between the halves, squeezing it by my fingers, I observed that the complete touching of the nib halves occurs not at the end of tip, as it should be, but in the middle part. Because I held nib and camera in my hands, the quality of the photo is not perfect, but it allows to understand it.

Pelikan Classic M200 IB uniform gap. Lenskiy.org

Update 7:

Дуже важко вигадати якийсь сюжет для такого широкого пера окрім власне письма, тому перше що мені прийшло на думку це класичний японський стиль, і добре що зворотний бік пише трохи прозоріше та тонкіше.

It is very difficult to come up theme for such a wide nib/line besides writing, so the first thing that came to my mind is the classic Japanese style, and it’s good that the reverse side writes a little transparently and thinner.

Japanese sketch style. Lenskiy.org

Japanese sketch style. Lenskiy.org

Japanese sketch style. Lenskiy.org

На цьому, мабуть, і все!

That’s all for now!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!