Andrew Lensky "Tribute Vyshyvanka"

Hello everybody! Each more or less well-known modern brand of fountain pens has in its model line a model in honor of its nation or with national motifs. I have been thinking about something like this for a long time, but needed to find real identify of nation which good looks and harmoniously on the body surface. The answer to this question was somewhere in the around, but it didn’t catch in my head, and finally the most obvious thing was found by me – is our native Vyshyvanka (embroidery) ornaments. Then it took some more time to reproduce some of the patterns in a format suitable for put on cover. So let’s look at this first prototype)).

Привіт усім! Кожен більш менш відомий сучасний бренд перових ручок має у своєму арсеналі або модель-шану своєї нації або модель з національними мотивами. Я вже давно обміркував щось таке, але все гадав що гарно буде ідентифікувати нашу націю та гармонійно розташується на поверхні ручки. Відповідь вітала десь у повітрі, але не зупинялась у моїй голові та ось нарешті саме очевидне – це наша рідна вишиванка з її візерунками. Далі знадобився ще деякий час щоб відтворити деякі візерунки у придатному для нанесення форматі. Тож дивимось на перший млинець, сподіваюсь що не грудкою:))

Andrew Lensky “Tribute Vyshyvanka” in Classic Blackebonite medium sized fountain pen w|JoWo #6 nib unit (handmade in Ukraine)

Формою ручка являє собою циліндр із закругленими кінцями та виконана повністю з ебоніту SEM Classic Black який насправді темно-темно-коричневого кольору але після полірування виглядає чорним. Система заправкикартриджно-конвертерна формату Інтернешнл (international) під конвертер Schmidt K6 з різбленням та має окремий ковпачок для ручки поршня. овпачок на різьблені, різблення двониткове, відкриття/закриття за 2.5 оберти.

The shape of this pen is a cylinder with rounded tops and is made entirely from SEM Classic Black ebonite which have dark dark brown color but when polished it looks like black. The filling system is a cartridge-converter of the international format to Schmidt K6 converter with thread and has a blind cap for piston knob.  Cap on thread, two-start thread, open/close in 2.5 turns.

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org

На ковпачку використав два типу візерунка та розташував їх під кутом 90 градусів, але на корпусі використав лише один візерунок з протилежних боків оскільки корпус трохи тонкіший.

On the cap I used two ornaments types and placed them at 90-degree, but on the body I used only one ornament design from opposite sides because the body is a bit thinner.

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 138.5 mm, without cap – 125.5 mm, posted – 176 mm. The diameter of the body is – 13.5 mm, at the grip – 11.5 mm. The weight of folded tool is – 20.85 g (include Schmidt K6 converter), without cap – 12.5 g

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 138.5 мм, зі знятим ковпачком – 125.5 мм, надягнутим на торець – 176 мм. Діаметр корпусу – 13.5 мм, у місці хвату – 11.5 мм. Вага складеного інструменту – 20.85 г(включно з конвертером Schmidt K6), зі знятим ковпачком – 12.5 г.

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Особистої історії ні я, ні ручка ще не маємо. Єдине що можу сказати що захопився я перовими ручками у 2016 році, та майже одразу (після пів року досліджень та лагодження інших вінтажних ручок) я замріяв створити власну ручку. Час йшов, досвід з лагодження ручок зростав, а нагоди створення не формувалось. Але після російського вторгнення в Україну 2022 року, я вирішив що не варто більше відкладати мрію, бо в будь-який час може так статись що мрія стане недосяжною. Тож з літа 2023 року я почав докладати зусиль у цьому напрямку та набувати досвіду. Спочатку я зробив все необхідне до частини корпусу Delta який у мене залишився, потім я створив власний корпус до секції Pilot Falcon ураховуючи недоліки фабричного виконання, і ось нарешті придбавши перови вузли JoWo прийшла черга створити свою власну ручку “Tribute”)).

Neither I nor this pen have an own history yet. The only thing I can say is that I became interested in fountain pens in 2016, and almost immediately (after half a year of repairing and fixing other vintage pens) I dreamed of creating a pen by my own hands. Time passed, the experience in repairing pens grew, but the opportunity for creation did not arise. But after the russian invasion to Ukraine in 2022, I decided that I should not postpone my dream any longer, because at any time it can happen that the dream becomes unattainable. So, from the summer of 2023, I started to make efforts in this direction and gain experience. First, I made everything necessary to the Delta part body that I had left over from some pen, then I created my own body with cap to Pilot Falcon section, taking into account the shortcomings of the factory design, and finally, after purchasing JoWo nib units, it was time to create my own pen “Tribute”)).

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org

На даний час я не акцентую увагу на пері та на його тестуванні(на відміну від моїх звичайних оглядів) бо це стандартне перо JoWo 6 розміру, але деякі приклади можна побачити у оглядах ручок “Tribute” або  “Tribute Visio”. Зараз акцентую увагу лише на дизайні.

I’m not focusing on the nib and testing it at this moment (unlike my usual reviews) because it’s a standard JoWo #6 nib unit, but some samples and testings you can see in the previous review of “Tribute”. or “Tribute Visio”. Now I’m just focusing on the fountain pen design. 

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org


 

Update 1:

Звісно що я ще розглядав класичний кольоровий варіант, але вирішив для прототипа зупинитись поки на монохромному візерунку, але буду радий вислухати вашу думку.

Of course, I still considered the native color version, but I decided use the monochrome version for the first prototype, but I will be glad to hear your opinion.

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 2:

Оба орнамента трохи збільшено. Both ornaments are slightly enlarged.

Andrew Lensky Tribute Vyshyvanka ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 3:

Для іноземних читачів хто не знає що таке вишиванка нижче наведу пару прикладів.

For world readers who do not know what embroidery (vyshyvanka) is, I will give a some examples below.

Ukrainian Vyshyvanka. Lenskiy.org

Ukrainian Vyshyvanka. Lenskiy.org

Бажаю друзям всього найкращого!  Have a nice day to all friends!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!