What comes to mind first when you say “Indians”?
Of course, Fenimore Cooper’s novels about St. John’s Wort, Pathfinder, Hawkeye, Chingachgook, Uncas and many others :), or the sensational film “Apocalypto” about the alleged decline of the Mayan civilization as presented by Mel Gibson. Of course, the first option and Fenimore Cooper are closer to me – because these are books from my childhood, when there was still no Internet or all kinds of gadgets for watching videos :).

Що спадає першим на думку при слові “індіанці”?
Звичайно ж романи Фенімора Купера про Звіробоя, Слідопита, Соколиного Ока, Чингачгука, Ункаса та багатьох інших:), ну або гучний свого часу фільм “Апокаліпто” про нібито занепад цивілізації Майя у виставі Мела Гібсона. Мені щось звичайно ближче перший варіант і Фенімор Купер – тому що це книги з мого дитинства, коли ще не було ні інтернету, ні всіляких гаджетів для перегляду відео:).

I wanted to say that the theme of the drawings of the Indians and in particular the leaders, I was interested for a long time because of its character of the images, and here this project was born – a triptych.

Once again (at the request of the forum members) I tried to shoot some kind of timelaps, and once again realized that I am not a multitasking “processor” and I can’t do several things at the same time – here either shoot or draw :). As a result, I deleted everything, but only one remained, in my opinion, like a not bad photo of a pencil sketch :).

Хотів сказати що тема малюнків індіанців і зокрема вождів, мене цікавила досить давно через свою характерність (колоритність) образів і тут ось склалися так зірки, що народився ось такий проект – триптих.

В черговий раз (на прохання форумчан) я спробував зняти якусь подобу timelaps’а, і в черговий раз усвідомив що я не багатозадачний “процесор” і робити одночасно кілька справ у мене не виходить – тут або знімати, або малювати:). В результаті видалив все, але залишилася одна, на мій погляд, начебто непогана фотографія олівцевого ескізу:).

Wild for Freedom. Lenskiy.org

А ось, власне, мої інструменти, які мені допомогли цього разу реалізувати ідею. Поки намагався зняти таймлапс, вийшла непогана, супутня фотографія:).

And here are my tools, which helped me this time to realize the idea. While trying to take a time-lapse

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Індіанці – загальна назва корінного населення Америки (за винятком ескімосів та алеутів). Назва виникла від помилкового уявлення перших європейських мореплавців (Христофора Колумба та ін.) кінця XV століття, які вважали відкриті ними заатлантичні землі Індією. За антропологічним типом індіанці належать до американоїдної раси. Нині існує близько 1 тисячі індіанських народів, а наприкінці XV століття було близько 2200. Загальна чисельність індіанців у Латинській Америці на початок 1990-х становила 35-40 мільйонів людей.

The indigenous peoples of the Americas are the pre-Columbian peoples of the Americas and their descendants. Although some indigenous peoples of the Americas were traditionally hunter-gatherers—and many, especially in the Amazon basin, still are—many groups practiced aquaculture and agriculture. The impact of their agricultural endowment to the world is a testament to their time and work in reshaping and cultivating the flora indigenous to the Americas. Although some societies depended heavily on agriculture, others practiced a mix of farming, hunting and gathering. In some regions the indigenous peoples created monumental architecture, large-scale organized cities, city-states, chiefdoms, states, kingdoms and empires. Among which are the Aztec, Inca and Maya states that until the 16th century were among the most politically and socially advanced nations in the world. They had a vast knowledge of engineering, architecture, mathematics, astronomy, writing, physics, medicine, planting and irrigation, geology, mining, sculpture and goldsmithing.

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Цікаво, що писемність Майя довгий час не піддавалася розшифровці і тільки в 1952 році, радянський вчений родом і Харківської області Юрій Валентинович Кнорозов, який визначив, що письма Майя означають не образи, а звуки з яких складаються слова та значення і тим самим спромігся встановити фонетичне читання. Повний переклад ієрогліфічних рукописів Майя (зі збережених кодексів Майя) було опубліковано в 1975 році. За цю роботу Ю. В. Кнорозов у 1977 році був відзначений Державною премією СРСР.

Yuriy Valentinovich Knorozov (alternatively Knorosov; Ukrainian: Юрій Валентинович Кнорозов, Russian: Юрий Валентинович Кнорозов; November 19, 1922 – March 31, 1999) was a Soviet linguist epigrapher and ethnographer, who is particularly renowned for the pivotal role his research played in the decipherment of the Maya script, the writing system used by the pre-Columbian Maya civilization of Mesoamerica.

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Джеймс Фенімор Купер (James Fenimore Cooper) – американський романіст і сатирик. Класик пригодницької литературы. Написав цілу серію романів з американського життя: «Піонери, або Біля витоків Саскуїханни», 1823; “Останній з могікан”, 1826; “Степу”, інакше “Прерія”, 1827; «Відкривач слідів», інакше «Слідопит», 1840; “Мисливець за ланями”, інакше “Звіробій, або Перша стежка війни”, 1841. У них він відобразив війни прибульців-європейців між собою, в які вони залучали американських індіанців, змушуючи племена битися один проти одного, паралельно описуючи культуру, побут і звичаї місцевих жителів.

James Fenimore Cooper (September 15, 1789 – September 14, 1851) was an American writer of the first half of the 19th century. His historical romances draw a picture of frontier and American Indian life in the early American days which created a unique form of American literature. He lived most of his life in Cooperstown, New York, which was founded by his father William on property that he owned.

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

І знову інструменти на додаток до роботи:).

And again tools in addition to work :).

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Ну і власне сам триптих разом, під загальною назвою “Wild for Freedom”.

Well, actually the triptych itself, under the general title “Wild for Freedom”.

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Size: 210 x 350mm(A4+ each), Watercolor paper Clairefontaine 180gsm, Platinum Carbon black, Pelikan Fount India, Pentel Pocket Brush, Sailor Profit Brush, Aqua brush, Dip nib.

Wild for Freedom. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!