Hello to all lovers of fountain pens and inks writing!

Today we will not talk about writing tools, but about the community lovers of fountain pens flow:)!
In 2014, the famous German company Pelikan decided to start a tradition for all lovers of writing by fountain pens and started an event called PelikanHUB. The purpose of this event was to bring together fountain pen lovers on one day and at the same time, all over the world (make a kind of flash mob, as it is now fashionable to say) and give them a reason and opportunity to talk about their passion directly, offline how to speak in a modern digital language:)).

This year, on the 6th anniversary of the event, about 6,000 fans of fountain pens and writing registered in 199 hubs (cities) in 46 countries around the world! This is not much, but it is not little! We are not alone and our number is growing:)!

Вітаю всіх любителів пір’яних інструментів та чорнильного письма!

Сьогодні мова піде не про інструменти для письма, а про саму течію :)!
У 2014 році відома німецька компанія Pelikan вирішила започаткувати традицію для всіх любителів писати пір’яними ручками (у сучасному, стрімкому світі) і започаткувала захід під назвою PelikanHUB. Мета даного евенту полягала в тому, щоб в один день і в один час, по всьому світу (зробити такий собі флешмоб, як зараз модно говорити) зібрати разом любителів пір’яних ручок і дати їм привід і можливість поспілкуватися про своє захоплення безпосередньо, в живу (оффлайн) як модно говорити сучасною цифровою мовою:)).

Цього року, на 6-річчя заходу, зареєструвалося близько 6000 любителів пір’яних ручок і письма на 199 хабах (містах) у 46 країнах по всьому світу! Це ще не багато, але вже й не мало! Ми не самотні і наше число зростає:)!

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Так ось це дійство відвідало і наш Київ, вже вдруге, а саме, вчора, 20 вересня о 18.30 за київським часом (торішню зустріч я описував за цим посиланням):). Щоправда наш і так нечисленний колектив, цього року був представлений у ще компактнішому складі: хтось не зміг, хтось прихворів, хтось поїхав у відрядження, а когось просто “не відпустила” робота. Останній фактор буде незрозумілий нашим зарубіжним колегам, але наша дійсність така, що цей аргумент може бути вирішальним.

So this event visited to Kyiv for the second time, namely, yesterday, September 20 at 6:30 p.m. Kyiv time (I described last year’s meeting by this link :)). However, our not big team was represented in an even more compact version this year: someone could not make it, someone got sick, someone went on a business trip, and someone simply “didn’t let go” of work. The last factor will be unclear to our foreign colleagues, but our reality is such that this argument can be decisive.

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Як і торік, компанія Pelikan є не лише ідейним організатором цієї події, а й у підкріплення традиції балує учасників подарунками:). Цього року ними стали традиційно журнал із досягненнями та історією компанії, брендований блокнот для робочих записів та … тадам(!!) – чорнило з кольором цього року праймової лінійки Edelstein – Pelikan Edelstein Star Ruby.

As last year, the Pelikan company is not only the ideological organizer of this event, but also spoils the participants with gifts to support the tradition :). This year, they were traditionally a magazine with the company’s achievements and history, a branded notebook for work records and … tadam(!!) – ink with the color of this year’s Edelstein prime line – Pelikan Edelstein Star Ruby.

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Я теж вирішив підтримати цей захід, хоч і не настільки масштабно, але постарався як мінімум “не вдарити в бруд обличчям”:). І власне поки пробував оформити “новорічний подарунок – презент” несподівано прийшла ідея розробити ексклюзивне лого з елементами локалізації – у результаті вийшов “Пелікан у каштановому наметі”:). Якщо хто не знає, то каштани це найвідоміший символ міста Києва, тому що це одне з “найзеленіших” міст Європи і славиться він саме великою кількістю каштанів, які навіть іноді цвітуть і восени :).

I also decided to support this event, although not on such a large scale, but I tried to at least “not hit the dirt my face”:). And in fact, while I was trying to design a “New Year’s gift – a present”, the idea of developing an exclusive logo with elements of localization came unexpectedly – as a result, make “Pelican in a Chestnut Nest”:). If you don’t know, chestnuts are the most famous symbol of the city of Kyiv, because it is one of the “greenest” cities in Europe and it is famous for its large number of chestnuts, which sometimes even bloom in autumn :).

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Так у чому ж суть? А про зміст з одного боку можна довго не розповідати – вона всім відома, це ручки, пера, папір та чорнило, але водночас власне про неї можна говорити нескінченно:). Попри те, що, на перший погляд, може здатися що за роки захоплення, про це вже може бути все розказано і обговорено, але це лише думка з боку, на перший погляд, а ось прихильникам завжди є про що поговорити і ці розмови можуть тривати не одну годину (перевірено особисто). При цьому коли зустріч закінчується завжди залишається відчуття, що не все встиг, і що є привід “договорити” наступного разу..:)

So what’s the point? And on the one hand, we don’t need talk about fps and inks for a long time – maybe we knows everything about fountain pens, nibs, papers and inks, but at the same time, we can talk about it endlessly :). Despite the fact that, at first glance, it may seem that for years of admiration, everything can already be said and discussed about this, but this is only an opinion from the side, at first glance, but fans always have something to talk about and these talks can continue more than few hour (checked personally). At the same time, when the meeting ends, there is always a feeling that not everything was done in time, and that there is a reason to continue next time..:)

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

А так на поверхню спливає ціла купа дрібниць та нюансів, особливостей та досвіду, та й новинок теж вистачає. Взяти те ж саме виробництво чорнил, яке ніколи не стоїть на місці. Так, є перевірені (улюблені) види чорнил, але щороку з’являються нові кольори та відтінки, сукупність властивостей, які привертають погляди багатьох любителів перового письма і вони прагнуть урізноманітнити своє хобі!

There are a many of little things and nuances, including novelties, that need to be discussed. Take the same ink production that never stands still. Yes, there are proven (favorite) types of ink, but every year there are new colors and shades, a set of properties that attract the attention of many lovers of fountain pen writing, and they seek to diversify their hobby!

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Так, крім оформлених пакетів і листівок всім присутнім на заході я також вирішив подарувати кілька своїх робіт виконаних в різних техніках чорнилом з використанням перових інструментів. Хотів це зробити як сюрприз та ніяк не натякав на це, і хотілося б вірити, що сюрприз таки був приємним:).

So, in addition to the decorated packages and postcards, I also decided to present several of my works made by various ink techniques using fountain pen also to all those present at the event. I wanted to do it as a surprise and did not hint at it in any way, and I would like to believe that the surprise was pleasant :).

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

А потім, у процесі і знову …знов бесіди про ручки, пера, блокноти, чорнило ……. 🙂

And then, in the process and again … again talks about pens, nibs, notebooks, inks ……. 🙂

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Загалом, що хотілося б сказати на закінчення: дуже важливо чимось захоплюючись знайти собі однодумців, бо спільність інтересів дозволяє рухатися далі, розвиватися і врешті-решт знаходити нові горизонти, а це повинен вам сказати дуже важливо. Велика подяка компанії Pelikan, власне, і за саму ідею, і за втілення, і безумовно за подарунки. Цього року я спробував глибше поринути у цей захід PelikanHUB (пропонував організаторам і варіант банера, та адаптовану каліграфію яку зробив після торішнього заходу), але на жаль марно, шкода звичайно, але все одно Thanks to Pelikan!!! Та цього року, як сказав Олександр, зустріч вийшла надмірно кулуарною, але від цього не менш продуктивною:). Сподіватимемося що наступного року нас буде більше, а наші інструменти будуть різноплановішими і їх кількість і якість тільки зросте разом з нашим досвідом! Всім нових вражень та нових відтінків (і не лише сірих:))!

In general, what I would like to say at the end: it is very important to find like-minded people when you are passionate about something, because common interests allow you to move on, develop and eventually find new horizons, and I must tell this is very important. Many thanks to the company Pelikan, actually, both for the idea itself, and for the implementation, and of course for the gifts. This year, I tried to delve deeper into this PelikanHUB event (I offered to the HUB command a banner version and adapted calligraphy that I made after last year’s event), but unfortunately in vain, it’s a shame of course, but thanks to Pelikan anyway!!! But this year, as Oleksandr said, the meeting turned out to be too informal, but it was no less productive :). Let’s hope that next year there will be more of us, and our tools will be more diverse and their quantity and quality will only grow along with our experience! All new impressions and new shades (and not only gray :))!

Update:

Як невеликий апдейт зробив невеликий фотосет оформлення презентаційних пакетів, можна сказати покрокове “how to”:) може кому буде цікаво.

As a small update, I made a small photoset of the design of presentation packages, can say a step-by-step “how to”:) maybe someone will be interested.

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

У роботі брали участь: планшет 40х30, механічний олівець Pentel Graphgear 500, рейсшина-лінійка креслярська роликова ЛІ-2 з далекого СРСР, Pilot Parallel Pen 6.0 та 3.8mm, Pelikan Edelstein Topaz, Pelikan Edelstein Star Ruby, Diamine Matador.

Tools for work: tablet 40×30, mechanical pencil Pentel Graphgear 500, ruler drawing roller LI-2 from USSR, Pilot Parallel Pen 6.0 and 3.8mm, Pelikan Edelstein Topaz, Pelikan Edelstein Star Ruby, Diamine Matador.

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019. Kyiv. Lenskiy.org

Всем большое спасибо!

Thank you. Lenskiy.org

Thank you. Lenskiy.org

Thank you. Lenskiy.org

Thank you. Lenskiy.org

До встречи в следующем году!

PelikanHUB 2019 project. Lenskiy.org

PelikanHUB 2019 project. Lenskiy.org

1 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!