Hello everyone! I already have a few reviews of so-called vintage 146 models from different periods of time, so I thought I’d add one more :))

Вітаю усіх! У мене вже є декілька оглядів якби то вінтажних моделей 146 з різних проміжків часу тож я вирішив додати ще один:))

Montblanc Meisterstück 146 (made in Germany) from 1980-1985

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black plastic, which traditionally glows red on backlight. There is an ink window on the body for monitoring with gray tone. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The base of the piston collar made from metal (brass), but internal parts are plastic, including the rod.

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із пластику чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є оглядове віконце для моніторингу чорнила сірого тону. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Основа втулки поршневого механізму виконана з металу (латунь), внутрішні частини пластикові, включаючи шток.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck№146 (без проміжку перед №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено W.Germany.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famius snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck№146 (without a space before the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked W.Germany.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Шток у ручці поршня фіксується сталевим повним кільцем, а не  кільцем-пружиною з розривом як у деяких моделях. Цікаво що у сталевого винта що тримає невершя є сіліконова прокладка.

The piston rod in knob fixed by a solid steel ring, not a split spring ring as in some models. It is interesting that the steel screw holding the top has a silicone gasket.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Цього разу я не розбирав перовий вузол, але впевнений там таке саме перо як у більш ранніх моделях та на “повний зріст” можна подивитись у попередніх постах: Montblanc 146 Meisterstuck from 1977

Перо: велике золоте, монотонне перо, жорстке, але пружне. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 14K, Montblanc, 585 та у хвостовій частині 146. Перо з двох-сплітовим ебонітовим фідером тримається на терті у пластиковій секції, яка вкручуєтеся у барель.

This time I didn’t disassemble the nib unit, but I’m sure it’s the same nib as in the earlier models which you can see in the “full height” in the previous review: Montblanc 146 Meisterstuck from 1977

The nib: enough large, solid gold, monotone nib, hard but little springy. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 14K, Montblanc, 585 and in the tail is 146. Nib with two-split ebonite feed mount on friction in plastic section that screws into the barrel.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142 mm, without cap – 124 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 24g, without cap – 14.5g.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142мм, зі знятим ковпачком – 124мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 24гр, зі знятим ковпачком – 14.5гр.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Нагадаю лише про те що модель 146 вперше була представлена у 1950 році, але у 1960 році виробництво було припинено. Однак через 13 років пошуку компанія знову повернулась до виробництва цієї моделі. Тож я пропоную грубі етапи розвитку цієї моделі з 1973 року.

 • 1973-1978 – двотонове перо 14C, корпус з блакитним віконцем, круглий ебонітовий фідер, навіть у перші 2 роки відомий телескопічний механізм.
 • 1977-1980 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня складова з пластику та латуні, Germany на кільце кліпу.
 • 1980-1985 – як у попередньому тільки з’являєтся надпис W.Germany на кільце кліпу.
 • 1985-1990 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня повністю латунна, W. Germany на кільце кліпу.
 • 1987-1995 – двотонове перо 14K, смугасте віконце, ранній пластиковий T-фідер, Після об’єднання W.Germany змінюється на Germany, та з’являється перший тип нумерації HB (2 літери + 6 цифр)
 • з 1992 з’являється сучасна нумерація (2 літери + 7 цифр)
 • з 1994 з’являється сучасний пластиковий фідер та збільшується розмір корпусу зі 142 до 146мм(LeGrand) та зникає надпис №146 з кільця ковпачка.
 • з 1997 з’являється надпис Pix на зворотному боці кліпа
 • з 2000 року на кільці ковпачка додається Pix до Montblanc Meisterstück

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. I will only remind that the 146 model was first introduced in 1950, but in 1960 the production was stopped. However, after 13 years of searching new design, the company returned to the production this model. So I offer the view on rough stages of development of this model from 1973.

 • 1973-1978 – two-tone nib 14C, body with blue window, round ebonite feed, even in the first 2 years the famous telescopic piston mechanism.
 • 1977-1980 – 14K monotone nib, body with gray window, double-split ebonite feed, plastic and brass composite piston sleeve, Germany on clip ring.
 • 1980-1985 – as in the previous one, only the inscription W.Germany appears on the clip ring.
 • 1985-1990 – 14K monotone nib, body with gray window, double split ebonite feed, full brass piston bushing, W. Germany on clip ring.
 • 1987-1995 – 14K two-tone nib, striped window, early plastic T-feed, after Germany unification, W.Germany changes to Germany, and the first pens numbering type appears (2 letters + 6 digits)
 • since 1992, modern numbering has appeared (2 letters + 7 numbers)
 • since 1994, a modern plastic feed appears and the body size increases from 142 to 146 mm (LeGrand) and the inscription #146 disappears from the cap ring.
 • since 1997, the inscription Pix appears on the back of the clip
 • since 2000 Pix has been added to the Montblanc Meisterstück on the cap ring

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Я зробив часткову (поршнева система) профілактику та як зазвичай протестував роботу цієї ручки у повному обсязі.

I did a partial (piston system) service and as usual tested this pen in full.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,8 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2мм яка відчувається вагомо гострою завдяки особливій фірмовій формі кінчика. Прямою стороною лінія гладка з традиційно вологою подачею.

 The line width by right side is 0.4mm, and pressure allows to increase this line to 0.8mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm, which feels very crispy thanks to the special branded shape of the tip. By the right side, the line is smooth with traditionally wet flow.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

В решті решт: звісно ця культова та бажана для багатьох прихильників перового письма ручка зроблена дуже якісно. Вона виглядає дуже добре навіть через 40 років, майже як нова. Повністю розбирається для профілактики. Так, з таким гарним фідером бажано мати напівгнучке перо, але нажаль це дуже рідкісно та притаманно більш раннім версіям, але це перо пружне. Тож як що ви бажаєте якісну та впізнану модель у сігароподібному дизайні за вагому суму то я цілком можу рекомендувати до пошуку та купівлі.

At the end: of course, this iconic and desirable fountain pen for many fans of fountain pen writing is made of very high quality. It looks very good even after 40 years, almost like new. It is completely disassembled for service. Yes, with this good feed, a semi-flexible nib is desirable, but unfortunately this is very rare and typical for earlier versions, but this nib is little springy. So if you want a high-quality and recognizable fountain pen in a cigar-shaped design for a significant amount, then I can fully recommend you to search and buy this vintage model.

ps: Після огляду на ручку Pelikan Classic M120 коли я достав свій вінтажний Pelikan 140 я відчув що мені дуже до вподоби ця патина на золотому пері, тому я не став розбирати перовий вузол щоби її не пошкодити. Раніше я би одразу привів перо до стану нового та почистив би його, але зараз відчуваю у цьому свій шарм.

ps: After review on the Pelikan Classic M120 pen, when I took out my vintage Pelikan 140, I felt that I really liked the patina on the old gold nib, so I did not disassemble this nib unit to avoid damaging it. Earlier, I would have immediately cleaned the nib to a new shining, but now I feel its charm.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Update 1:

Сьогодні як перший апдейт – то як ручка виглядає в руці.

Today, at the first addon – how the pen looks in the hand.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Update 2:

Просто збільшене перо у секціі – дивиться яка краса ці переливи хоча очима значно краще виглядає.

Just magnify nib in section – look at the beauty of these overflows, although it looks much better by own eyes.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Update 3:

Як трете доповнення – візуальне порівняння зі своєю старшою сестрою чи братом Montblanc Meisterstuck LeGrand.

As a thrid addon – a visual comparison with a kind of higher sister or brother Montblanc Meisterstuck LeGrand.

Montblanc Meisterstuck LeGrand vs Montblanc Meisterstuck 146 80s. Lenskiy.org

Montblanc Meisterstuck LeGrand vs Montblanc Meisterstuck 146 80s. Lenskiy.org

Сучасне перо трохи більше та ширше за вінтажне, але це помітно лише коли обидва інструменти лежать поруч, коли ви просто користуєтесь ручкою то це не помітно.

The modern nib is slightly larger and wider than the vintage, but this is only noticeable when the two pens are next to each other, when you are just using the pen, it is not noticeable.

Montblanc Meisterstuck 146 80s vs Montblanc Meisterstuck LeGrand. Lenskiy.org

Update 4:

А ось якщо кому цікаво як виглядає фірмовий сіліконовий ущільнувач Montblanc.

But if anyone is interested in how looks the branded Montblanc silicone sealant.

Montblanc Meisterstuck 146 80s vs Montblanc Meisterstuck LeGrand. Lenskiy.org

Update 5:

На останок – тестовий ескіз, та сьогодні це просто портрет сучасних українок.

Finally – a test sketch, but today it’s just a portrait of modern Ukrainians.

Natalya Ogneva with daughter. Lenskiy.org

Чорнила теж вінтажні – Montblanc Royal Blue. The ink is also vintage – Montblanc Royal Blue.

Natalya Ogneva with daughter. Lenskiy.org

Natalya Ogneva with daughter. Lenskiy.org

 


 

Update 23.10.2022:

Коли немає світла, холодно та сумно … але є поруч ручки та чорнила

When there is no electricity, it is cold and sad … but there are pens and ink nearby

Sadness. Woman portrait. Lenskiy.org

Sadness. Woman portrait. Lenskiy.org

Sadness. Woman portrait. Lenskiy.org

Ink: Montblanc Royal Blue

Sadness. Woman portrait. Lenskiy.org

 


 

Update 25.10.2022:

Всі письменники та прихильники перового письма стикались з цим образом як мінімум двічи: а) коли дивились всім відомого хлопця під час підбору ручки для себе (не буду казати кого, але я цього літа малював його портрет); б) та коли вибирали собі шрифта для нестандартних документів чи вітань:)) –  «Шустра бура лисиця стрибає через ледащого пса» (“The quick brown fox jumps over the lazy dog”).

Тож вважайте це дружнім шаржем для підняття настрою для того хто постійно шукає балансу))

All writers and fans of fountain pen writing encountered this image at least twice: a) when looking at a well-known guy while choosing a pen for himself (won’t say who, but I drew his portrait this summer); b) and when choosing a font for non-standard documents:)) – “The quick brown fox jumps over the lazy dog”.

So consider this a friendly cartoon to lift the mood for someone who is constantly looking for balance))

Stephe BRE Brown friendly joke. Lenskiy.org

Stephe BRE Brown friendly joke. Lenskiy.org

Stephe BRE Brown friendly joke. Lenskiy.org

Для тексту використав макальне перо obllique J.B. Mallat №22 Extra Fine та Dr. Ph. Martins Bombay Black India ink, але яки не потрапили на фото)).

Oblique J.B. Mallat №22 Extra Fine dip nib was used for the text with Dr. Ph. Martins Bombay Black India ink, but which did not get into the photo)).

Montblanc Meisterstuck 146 80s vs Montblanc Meisterstuck LeGrand. Lenskiy.org

 


 

Update 29.10.2022:

Коли немає світла, але вже не так холодно та сумно :))

When there is no electricity, but it’s not so cold and sad anymore :))

Woman portrait. Lenskiy.org

Woman portrait. Lenskiy.org

Woman portrait. Lenskiy.org

Ink: Montblanc Royal Blue

Montblanc Meisterstuck 146 80s. Lenskiy.org

 


 

Update 29.10.2022:

Продовжую надавати шану нашим героїням – Ярина Чорногуз.

I continue to pay tribute to our heroines – Yaryna Chornohuz. 

Yaryna Chornoguz is a combat medic, marine, poet and activist. Lenskiy.org

Ярина Чорногуз – українська поетка, волонтерка, військовослужбовиця, морський піхотинець, військовий медик, розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, а також мама 8-річної доньки. Їй вдалося поєднати фронт з материнством. Крім того, у свої 27 років Ярина – в сотні найвпливовіших жінок України. У 2019 вона стала парамедиком, а вже через рік підписала контракт із ЗСУ. Вторгнення РФ зустріла на передовій. З морпіхами Ярина пройшла пекло під Попасною, Маріуполем та Бахмутом.

BBC: У вас підростає донька. Ви колись навіть написали, що пішли на війну заради неї.

Ярина Чорногуз: Насправді – заради її майбутнього, щоб Орися могла жити в Україні вільній від окупації. Але, звичайно, розлука з донькою під час контракту та поки я на війні – це не є чимось добрим для неї.
Зараз їй 8 років. Мені пощастило, що донька мене розуміє і що зараз у безпечному місці. Спочатку їй було важко, потім вона звикла. Вона за кордоном і чекає, поки в мене закінчиться контракт, щоб повернутися. Вона розуміє, чому це важливо – комусь воювати за Україну. Дитина розуміє, чому я обрала такий шлях. Звичайно, їй хочеться більше часу побути зі мною і мені хочеться з нею більше часу проводити. Що поробиш… Не ми обрали війну. Путін і росіяни обрали війну, а ми маємо захищатися.

Yaryna Chornoguz is a combat medic, marine, poet and activist. Lenskiy.org

Yaryna Chornohuz is a Ukrainian poet, a volunteer, a soldier, a marine, a military medic, a scout of the Armed Forces of Ukraine, a participant in the russian-Ukrainian war, and the mother of an 8-year-old daughter. She managed to combine the front with motherhood. In addition, at the age of 27, Yaryna is one of the hundred most influential women in Ukraine. In 2019, she became a paramedic, and a year later she signed a contract with the Armed Forces. The invasion of the russian federation was met on the front line. With the marines, Yaryna went through hell near Popasna, Mariupol and Bakhmut.

BBC: You have a growing daughter. You once even wrote that you went to war for her sake.

Yaryna Chornohuz: Actually – for her future, so that Orysya can live in Ukraine free from occupation. But of course, being separated from my daughter during the contract and while I am at war is not something good for her.
Now she is 8 years old. I am lucky that my daughter understands me and that she is now in a safe place. At first it was difficult for her, then she got used to it. She is abroad and is waiting until my contract is over to come back. She understands why it is important for someone to fight for Ukraine. The child understands why I chose this path. Of course, she wants to spend more time with me and I want to spend more time with her. What will you do… We did not choose the war. putin and the russians chose war, and we have to defend ourselves.

Yaryna Chornoguz is a combat medic, marine, poet and activist. Lenskiy.org

Інтервью BBC News Україна: “Пішла на фронт, щоб пережити втрату коханого” – BBC News Україна

Interview to “The Telegraph”:  Mother, poet, feminist and drone pilot: the new face of Ukrainian military turning the tables on Putin (telegraph.co.uk)

Ink: Montblanc Royal Blue

Montblanc Meisterstuck 146 80s. Lenskiy.org

 


 

Update 13.11.2022:

“Не треба рятувати весь світь, спробуй врятувати хочаб когось”

– Юлія Сідорова.

 

“Don’t need to save the all world, try to save at least someone”

– Yulia Sidorova

Юлія Сідорова за позивним «Куба», парамедикиня ЗСУ; засновниця медичної служби Veteranka (Жіночий ветеранський рух). Куба досвідчена військова – вона на фронті з 2014 року, у 2019 році повернулась до цівільного життя але 24 лютого змусило повернутись знову на фронт.

Yulia Sidorova, nicknamed “Cuba”, paramedic of the Armed Forces of Ukraine; founder of the Veteranka (Women’s Veteran Movement) medical service. Cuba is an experienced military person – she has been at the front since 2014, in 2019 she returned to civilian life, but on February 24 she was forced to return to the front again.

Uliya Sidorova (Cuba), paramedic. Lenskiy.org

«Уже під час цієї війни на нас полював російський танк, а ми тікали від нього. Він не міг у нас влучити. Вибухало то перед машиною, то позаду нас. Для мене це був навіть не обстріл, бо обстріл — це коли сюди прилітає і ти випадково можеш перебувати цієї миті на цьому місці, а там він цілеспрямовано полював на нас із метою знищити»,

— розповідає «Куба».

 

“Already during this war, a russian tank was hunting us, and we were running away from it. He couldn’t hit us. It exploded sometimes in front of the car, then behind us. For me, it was not even a shelling, because a shelling is when projectile or mine flies here or there and you happen to be at this moment in this place, but here it purposefully hunted us with the aim of destroying”

– says “Cuba”.

Uliya Sidorova (Cuba), paramedic. Lenskiy.org

Були випадки, коли я могла загинути. Тільки я не вважаю, що це страшно.

 

There were times when I could die. Only I don’t think it’s scary.

Uliya Sidorova (Cuba), paramedic. Lenskiy.org

Ink: Montblanc Royal Blue

Montblanc Meisterstuck 146 80s. Lenskiy.org

 


 

Update 06.04.2023:

Hi! Before, I did not understand those who like vintage nibs with patina and I cleaned these nibs every time, but now I “fall in love” to it myself. So I decided to update this post with almost the same pen, from the same period, but with small differences.

Вітаннячко! Раніше я не розумів тих кому подобаються вінтажні пера з патиною і кожного разу очищав свої пера, а зараз сам “закохався” у це. Тож вирішив доповнити пост майже такою самою ручкою, саме цього періоду, але з невеликими відмінностями.

Montblanc Meisterstück 146 (made in Germany) from 1980-1985

Головна відмінність цієї ручки від той що в огляді вище це 18каратне перо, а все інше таке саме.

The main difference between this pen and the one in this post above is the 18-carat nib, but everything else is almost the same.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Ще дві невеликі відмінності знаходяться на ковпачку. Перше це дихаючий отвір який переважно відсутній на більшості моделей Montblanc Meisterstuck 146 та 149, але випадково з’являється на деяких екземплярах. Суто технічно цей отвір вже не виконує жодних функцій тому його випадкова присутність незрозуміла. Друга відмінність знаходиться в імпринту на кепці та являє собою пропуски з обох боків “№” – Montblanc Meisterstuck № 146.

Two more small differences are on the cap. The first is the breathing hole, which is mostly absent on most Montblanc Meisterstuck 146 and 149 models, but appears accidentally on some specimens. Technically, this hole no longer performs any functions, so its accidental presence is incomprehensible. The second difference is on the imprint on the caps wide ring and is the spaces on both sides “№” – Montblanc Meisterstuck № 146.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Перо: абсолютно ідентичне до 14К, навіть за пружністю таке саме. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18C, Montblanc, 750.

The nib: absolutely identical to 14K, even the springily is the same. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18C, Montblanc, 750.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142 mm, without cap – 124 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 24g, without cap – 14.5g.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142мм, зі знятим ковпачком – 124мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 24гр, зі знятим ковпачком – 14.5гр.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Як це часто трапляється ручку залишили з чорнилом на довгий час, тому я промив її та зробив профілактику поршневого механізму для м’якого ковзання. Налаштував щоб писала не дуже волого, та зробив робочою зворотний бік пера. Протестував чорнилом Sailor Nano Pirment Kiwa-Guro.

As often happens, the pen was left with ink for a long time, so I cleaned it and lubricated the piston mechanism for a smooth glide. Also adjusted nib for not wet writing, and made working the back side of nib. Tested by Sailor Nano Pirment Kiwa-Guro ink.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,3 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,7 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.15мм .

 The line width by right side is 0.3mm, and pressure allows to increase this line to 0.7mm. The reverse side is written with a line of 0.15 mm.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

В підсумку: чудова, надійна ручка з привабливим пером та тонкою лінією – це все що треба для гарної праці)).

At the end: excellent, quality pen with awesome nib and thin line – that’s all what is need for good work)).

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Update 12:

На додаток збільшене фото чудового пера. On addon the magnify of the awesome nib.

Montblanc 146 Meisterstuck 80s. Lenskiy.org

Update 13:

На останок – тестовий єскіз – Андрій Кузьменко “Кузьма” — український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор та лідер гурту «Скрябін».

Finally – a test sketch – Andriy Kuzmenko “Kuzma” is a Ukrainian singer, composer, poet, writer, TV presenter, producer, actor and leader of the band “Skryabin”.

Andriy Kuzmenko Kuzma was frontman of Skryabin band. Lenskiy.org

Люди, як короблі

Я не твій брат, ти не сестра моя,
Ніколи не розказуй мені – хто
І в чому я винен на нашій землі,
Люди, як короблі.
Кожен пливе, поки хвиля несе
І поки глибока вода.
Глибока і темна до самого дна.
До самого, самого дна.

 

На глибині, зустрічаються всі,
Так ніби в морі місця нема,
І труться бортами, аж стогне земля
Від зависті, підлості й зла.
Хтось недоплив, бо йому помогли
Набрати повні трюми води,
Постати героями тої війни.
Дуже стати хотіли вони.

 

Приспів:
А до берега тихо хвилі несуть
Поранені душі живих короблів.
А від берега знов у море ідуть
Ті, хто віру і правду знати хотів.

 

Наш океан, знає більше ніж ми,
Секрети всі у нього на дні,
А ми ходим зверху – великі й малі
Люди, як кораблі.
Гордо пливем, і не вірить ніхто,
Що ним зацікавилося зло.
І серед вітрів
Ми не чуєм щурів,
Які прогризають нам дно

Кузьма Скрябін, 2015

Andriy Kuzmenko Kuzma was frontman of Skryabin band. Lenskiy.org

People are like ships

I’m not your brother, you’re not my sister
Never tell me how
And what am I guilty to someone on our land,
People are like ships.
Everyone swims as long as the wave carries
And while the water is deep.
Deep and dark to the bottom.
To the end of bottom.

 

On the depths are everyone meets
As if there is no free place in the sea,
And they rub their sides until the earth groans
From envy, meanness and evil.
Someone did not swim to target because someone “helped” him
Fills full holds of water,
To become heroes of that war
They really wanted to become.

 

Chorus:
The waves are quietly flowing to the shore
And carefully carry wounded souls of living ships.
After they go to the sea again from the shore
Those who wanted to know faith and truth.

 

Our ocean knows more than we do
He has all the secrets at the bottom,
But we walk on top – big and small
People are like ships.
We swim proudly, and no one believes
This evil began to take an interest in them.
And among the winds
We don’t hear rats,
Which are gnawing at our bottom

Kuzma Skryabin, 2015

Andriy Kuzmenko Kuzma was frontman of Skryabin band. Lenskiy.org

Update 14:

2 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!