Now the term Art Deco is quite popular in the design of fountain pens, and when fountain pen design has some differences from the usual, this term immediately appears in the name. But today in the review is a younger gold nibs model, a once famous brand, which really has elements of the Art Deco style.

Зараз в дизайні перових ручок доволі популярний термін Art Deco, і як що дизайн ручки має якісь відмінності від звичайного, то одразу в назві з’являється цей термін. Та сьогодні в огляді молодший представник с золотим пером, колись відомого бренду, який дійсно має елементи стилю Art Deco.

Waterman Charleston Black GT (made in France) 30047

Загальна форма начебто класична, циліндрична з майже пласкими закінченнями, але, окрім того, що корпус всередині має трохи стовщення, головне що привертає увагу це широке кільце яке розташовано не в нижній частині ковпачка, а в середній частині корпуса. Внаслідок того що ковпачок теж має кільце, хоч і тонке, спершу здається що ковпачок не одягнений на ручку, чи одягнутий не до кінця)). Оскільки це молодша модель с золотим пером то матеріал корпусу звичайний пластик чорного корпусу який відлито під тиском. Система заправки картриджно-конвертерна формату інтернешнл (international). Ковпачок на різбленні, різблення з 2 нитками, закриття/відкриття за 1 оберт.

The general shape is look like classic, cylindrical with almost flat tops, but, apart from the fact that body has a slight thickening center, the main thing that attracts attention is the wide ring, which is not located in the lower part of the cap, but in the middle part of body. Due to the fact that cap also has a ring(thin), at first impression that cap is not put on pen, or not put on to the end)). Because this is a younger model with gold nib, the body material is an ordinary black plastic which is molded under pressure. The filling system is cartridge-converter of international format. Cap on thread, 2-start thread, close/open in 1 turn.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Ковпачок прикрашений тонкім кільцем та кліпом впізнаного, брендового, сучасного дизайну. Також навершя ковпачка прикрашено медальйоном з логотипом компанії W. Комплектний конвертер має також маркування Waterman France, а ще спеціальні вушка для більш щільного розташування у втулці секції.

The cap is decorated by thin ring and a clip of recognizable, branded, modern design. Also, the caps top is decorated by medallion with company logo W. The complete converter is also marked by Waterman France, and has special lugs for a tighter mount in the section sleeve.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Не зважаючи на те що корпус це звичайний пластик відлитий під тиском, але корпус має виточені борозенки. Мені не зрозуміло чи то спочатку планувалось по 3 кільця розташувати з кожного боку від широкого, чи то такий дизайн. На широке кільце нанесено штампом WATERMAN France вуглуватим шрифтом в стилі Art Deco.

Despite the fact that the body is ordinary molded plastic, the body has machined grooves. I do not understand it was originally planned to place 3 rings on each side of the wide ring, or this is started design idea. The wide ring is stamped WATERMAN France in Art Deco style font.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Перо: невелике золоте 18каратне перо, без дихаючого отвору, доволі жорстке. На перо нанесено такий же візерунок в стилі Art Deco, логотип компанії W в шестикутнику, Paris, 18K-750 та тавро ˂-˃. В хвостовий частині є виріз який збігається з формою ключа на фідері, перо з фідером монтується у секцію на терті. В секції ключів не має, але є виріз який повинен збігатись з вирізом на фідері, до речі фідер має дуже незвичні канали.

The nib: is small 18k solid gold nib without breathing hole, quite hard. The nib also have the same Art Deco pattern, the W company logo in hexagon, Paris, 18K-750 and the ˂-˃ mark. There is a cutout in the tail part that coincides with the shape of the feed key. The nib with feed is mounted in the section on friction. There are no keys in section, but there is a cutout that should coincide with the cutout on feed, by the way, the feed has very unusual channels.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

The overall tool dimensions: folded length – 134 mm, without cap – 120.4 mm, body diameter – 12.5 mm, at the grip – 9.7 mm. The full weight is 25.5 g(include converter), and without cap – 19.3 g(include converter). The balance of pen is almost in the middle of the body (when without the cap).

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 134 мм, при знятому ковпачку – 120.4 мм, діаметр корпусу – 12,5 мм, в районі хвату – 9.7 мм. Вага всього інструменту – 25.5  г(включаючи конвертер), а без ковпачка – 19,3 г(включаючи конвертер). Баланс ручки майже посередині корпуса(без ковпачка).

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Згідно з пресрелізом компанії дизайн цієї моделі був натхненний дизайном ручки Hundred Year Pen створеній у 1939 році. Я не знаю  на чого ручка отримала назву чи то на знак відомого города в Південній Кароліні, чи то на знак відомого танцю, який свого часу отримав свою назву на знак цього ж міста)).
Цікаво що у більшості ресурсів дата виробництва Waterman Charleston зазначена як 2004 рік, хоча власник цієї ручки надав мені гарантійний талон з печаткою дати продажу від 16 жовтня 2003 року з магазину аеропорту (Руассі) Шарль де Голль, зо що йому щира дяка. Хронологію виходу моделей бренду можна подивитись в попередньому пості про Waterman.

Moments of history:
According to the company’s press release, the design of this model was inspired by the design of Hundred Year Pen created in 1939. I don’t know why this model got its name, whether it was dedicated to famous city in South Carolina, or dedicated to famous dance, which at one time got its name dedicated of the same city)).
Interestingly, most sources list the Waterman Charleston’s released in 2004, although the owner of this pen provided me a warranty card with sales date stamp of October 16, 2003 from the Charles de Gaulle Airport store, for which I am very grateful. The chronology of the release of the other brand’s models can be seen in the previous Waterman’s post.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Ручка до мене прийшла на налаштування пера із за нестабільної лінії яка періодично припинялась. Власник сказав що ручка з самого початку писала неякісно, і що він її навіть віддавав в місцевий сервісний центр. Але через вагомий час ручка повернулась з вердиктом що вона працює як і повинна. Під час налаштування я спочатку прибрав занадто широку щілину між половинками, але далі з’ясувалось що треба ще прибрати babybottom. Після налаштування  ручка почала писати тривалий час без жодних проблем та була протестована.

The pen came to me to service for nib adjusting from an unstable line with periodically stops. The owner said that the pen wrote poorly from the purchase, and that he even turned to the local service center. But after a considerable time, the pen returned with the verdict that it works as it should. During the adjustment, I first removed the gap between halves that was too wide, and then I fixed the babybottom problem. After adjustment, the nib began writing without any problems.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.5 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,75 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм. Я би сказав що це вологий письменник.

 The line width by right side is 0.3 mm, and pressure allows to increase this line to 0.6mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm. I would describe this pen as wet writer. 

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Підсумок: до того як написати огляд я почитав відгуки на цю ручку на Амазон з яких є велика кількість незадоволених якістю та розміром пера. Попри те що це звичайний пластик, але з огляду на то що цій ручці 30 років, я можу констатувати що вона непогано впоралась. Звичайно на корпусі є сліди від звичайного використання, але я можу сказати що багато сучасних ручок набувають таких слідів значно швидше. Читав що на старті продажу вона коштувала близько 100 доларів, що я вважаю гарною ціною, але зараз, коли ціна сягає 200-250 доларів, мабуть, молодші японські ручки с золотими перами будуть більше розумним вибором. Дизайн ковпачка у мене постійно викликає дивні почуття не до кінця одягнутого ковпачка, відчуття як от вінтажного франкенпена)). Як щоб це кільце було одразу за різьбленням як у деяких Омас, це було набагато гармонійнішим. Аде треба зазначити що після налаштування ручка пише добре, і гадаю буде ще довго писати.

At the end: before writing this review, I read reviews of this pen on Amazon, of which there are a lot of people who are not satisfied with the material quality and size and quality of nib. Despite the fact that it is ordinary plastic, but considering that this pen is 30 years old, I can state that it did a good job. Of course, there are traces of normal use on the body, but I can say that many modern pens acquire such traces much faster. I read that it was around $100 when it first went on sale, which I think is a good price, but now that the price is about $200-250, I think the younger Japanese pens with gold nibs would be a more reasonable choice. The design of cap constantly evokes in me strange feelings of not fully wearing cap, the feeling of a vintage frankenpen)). And If this wide ring was right behind the thread, like on some Omas, it was much more harmonious. It should be noted that after adjustment, this pen writes well, and I think it will write well for a long time.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Update 1:

В перошму доповненні хотів би показати як виглядає повний комплект. Припускаю що в наборі ще був фірмовий картридж.

In the first addon, I would like to show retail set looks like. I assume that there was still a branded cartridge in the set.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Update 2:

Як я зазначив вище, перо було трохи розведене, я не знаю чи то внаслідок відвідування сервісу, або так було спочатку.

As I mentioned above, the nib had a little gap, I don’t know if it was due to a service center job, or it was from the box at start.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Окрім розведених кінчиків, також у пера був присутній babybottom який періодично давав хардстарти. Звісно я це акуратно виправив та сфотографував, сподіваюсь це помітно на фото нижче.

In addition to gap, the nib also had a babybottom that periodically gave hard starts. Of course, I carefully corrected it and photographed, I hope it is visible on the photo below.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Update 3:

Збільшене фото оригінального пера. The magnify of the original nib.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Update 4:

Ось так ручка виглядає в моїй руці. This is how the pen looks in my hand.

Waterman Charleston Black GT w|18K F nib. Lenskiy.org

Update 5:

На останок – ескіз Героя України, романтика, який мріяв стати митцем, але дійсність змусила стати захисником вітчизни – Дмитро Коцюбайло на позивний “Да Вінчі” який загинув 7 березня 2023 року, на фронті під Бахмутом.

Finally, there is a sketch of the Hero of Ukraine, a romantic who dreamed of becoming an artist, but reality forced him to become a defender of the motherland – Dmytro Kotsyubailo, aka “Da Vinci”, who died on March 7, 2023, at the front near Bakhmut.

Dmytro Kotsiubailo (call sign DaVinci). Lenskiy.org

Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі») — український доброволець, молодший лейтенант, командир 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Член Проводу національно-визвольного руху «Правий сектор» (2020). У 2017 році «Да Вінчі» отримав орден «Народний Герой України», а у 2021 році — звання Герой України. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу «30 до 30: обличчя майбутнього» від «Forbes».  До того як стати добровільцем Дмитро навчався в Івано-Франківську на художника.

«Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України»,

— Володимір Зеленський.

 

“Позавчора ти на моїх очах в’їхав на танку у ворожу посадку, а потім повів за собою на штурм людей. І вони пішли, не роздумуючи, бо вірили своєму командиру. Наступного дня ти голими руками з однією баклажкою води гасив танк, що загорівся, з повним бк, коли всі боялися навіть наблизитися до нього. Герой України! Найкращий з кращих! Воїн! Друг! Легенда!”

– фотографи Костянтин та Влада Ліберови

Dmytro Kotsiubailo (call sign DaVinci). Lenskiy.org

Dmytro Kotsyubailo (call sign “Da Vinci”) is a Ukrainian volunteer, junior lieutenant, commander of the 1st OMB “Da Vinci Wolves” of the Armed Forces of Ukraine, a participant in the russian-Ukrainian war. Member of the Right Sector National Liberation Movement (2020). In 2017, Da Vinci received the Order of the People’s Hero of Ukraine, and in 2021, he was awarded the title of Hero of Ukraine. He became the youngest commander and the first volunteer to receive this title while alive. In 2022, he was included in the rating “30 under 30: Faces of the Future” by “Forbes”. Before becoming a military volunteer, Dmytro studied painting in Ivano-Frankivsk.

“A hero of Ukraine, a volunteer, a man-symbol, a man of courage. He died in the battle near Bakhmut, in the battle for Ukraine. One of the youngest heroes of Ukraine. One of those whose personal history, character, and courage have forever become the history, character, and courage of Ukraine,”

Zelenskyy said.

 

“The day before yesterday, in front of me, you drove a tank into an enemy landing, and then led the men behind you to storm. And they left without thinking, because they believed their commander. The next day, you extinguished a tank that caught fire with your bare hands with one bottle of water, with full battle kit, when everyone was afraid to even approach him. Hero of Ukraine! Best of the best! Warrior! Friend! Legend!”

– photographers Kostyantyn and Vlada Liberov

Dmytro Kotsiubailo (call sign DaVinci). Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!