Hi! Despite the fact that I already have quite a lot of same reviews on this model, each one has some differences that do not allow me to combine them in one post)). And since I’ve already done the test, you can watch and read this.

Вітаю! Незважаючи на те, що у мене вже доволі багато одноманітних оглядів на цю модель, кожна наступна має деяки відмінності що не дозволяє мені об’єднати їх у один пост)). А оскільки я зробив вже тест, тож можемо дивитись.

Montblanc Meisterstück 146 (made in W.Germany) from early 90s

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black plastic, which traditionally glows red on backlight. There is an ink window on the body for monitoring with stripes. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The piston bushing is completely made from metal (brass).

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із пластику чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є смугасте оглядове віконце для моніторингу чорнил. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Втулка поршневого механізму цілком виконана з металу (латунь).

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck№146 (без проміжку перед №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено W.Germany (ліворуч від кліпу) та, увага, 6 циферний серійний номер(праворуч від кліпу HB102935), який використовувався лише кілька років починаючи з 1991/1992 поки не був змінений на сучасний з 2 літер та 7 цифр.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck№146 (without a space before the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked W.Germany (left of clip) and note, the 6-digit serial number (right of clip HB102935) which was only used for a few years from 1991/1992 until it was changed to the modern 2 letter with 7 digit serial number.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Перо: велике золоте, двотонове перо, 18 каратне. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18K, Montblanc, 750 та StOD. Не було потреби розбирати перовий вузол, але бажаючи подивитись на французькі клейма можуть це зробити в попередньому огляді. Відмінність цієї моделі полягає у сучасному пластиковому фідері.

The nib: enough large solid gold, dual tone nib, 18 carat. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18K, Montblanc, 750 and StOD. There was no need to disassemble this nib unit, but if anybody wants to look at the French marks, you can do it in the previous review. The difference of this model lies in the modern plastic feed.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142,3 mm, without cap – 124,2 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 28.9 g, without cap – 19.4g.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142.3 мм, зі знятим ковпачком – 124.2 мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 28.9 г, зі знятим ковпачком – 19.4 г.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Нагадаю лише про те що модель 146 вперше була представлена у 1950 році, але у 1960 році виробництво було припинено. Однак через 13 років пошуку компанія знову повернулась до виробництва цієї моделі. Тож я пропоную грубі етапи розвитку цієї моделі з 1973 року.

 • 1973-1978 – двотонове перо 14C, корпус з блакитним віконцем, круглий ебонітовий фідер, навіть у перші 2 роки відомий телескопічний механізм.
 • 1977-1980 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня складова з пластику та латуні, Germany на кільце кліпу.
 • 1980-1985 – як у попередньому тільки з’являєтся надпис W.Germany на кільце кліпу.
 • 1985-1990 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня повністю латунна, W. Germany на кільце кліпу.
 • 1987-1995 – двотонове перо 14K, смугасте віконце, ранній пластиковий T-фідер, Після об’єднання W.Germany змінюється на Germany, та з’являється перший тип нумерації HB (2 літери + 6 цифр)
 • з 1992 з’являється сучасна нумерація (2 літери + 7 цифр)
 • з 1994 з’являється сучасний пластиковий фідер та збільшується розмір корпусу зі 142 до 146мм(LeGrand) та зникає надпис №146 з кільця ковпачка.
 • з 1997 з’являється надпис Pix на зворотному боці кліпа
 • з 2000 року на кільці ковпачка додається Pix до Montblanc Meisterstück

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. I will only remind that the 146 model was first introduced in 1950, but in 1960 the production was stopped. However, after 13 years of searching new design, the company returned to the production this model. So I offer the view on rough stages of development of this model from 1973.

 • 1973-1978 – two-tone nib 14C, body with blue window, round ebonite feed, even in the first 2 years the famous telescopic piston mechanism.
 • 1977-1980 – 14K monotone nib, body with gray window, double-split ebonite feed, plastic and brass composite piston sleeve, Germany on clip ring.
 • 1980-1985 – as in the previous one, only the inscription W.Germany appears on the clip ring.
 • 1985-1990 – 14K monotone nib, body with gray window, double split ebonite feed, full brass piston bushing, W. Germany on clip ring.
 • 1987-1995 – 14K two-tone nib, striped window, early plastic T-feed, after Germany unification, W.Germany changes to Germany, and the first pens numbering type appears (2 letters + 6 digits)
 • since 1992, modern numbering has appeared (2 letters + 7 numbers)
 • since 1994, a modern plastic feed appears and the body size increases from 142 to 146 mm (LeGrand) and the inscription #146 disappears from the cap ring.
 • since 1997, the inscription Pix appears on the back of the clip
 • since 2000 Pix has been added to the Montblanc Meisterstück on the cap ring

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Ручка до мене потрапила у відмінному стані, але згідно з відомою хронологією Montblanc 146 не збігаєтеся наявність сучасного пластикового фідера, тому я можу припустити що ручка, можливо була колись у офіційному сервісному центрі де їй замінили фідер.

The pen came to me in excellent condition, but according to the FPN famous chronology of Montblanc 146 ,the presence of a modern plastic feed does not match in time, so I can assume that this pen may have once been in an official service center where the feed was changed.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,7 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2мм яка відчувається вагомо гострою завдяки особливій фірмовій формі кінчика, але я це виправив. Прямою стороною лінія гладка з традиційно вологою подачею.

 The line width by right side is 0.4 mm, and pressure allows increasing this line to 0.7 mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm, which feels very crispy thanks to the special branded shape of the tip, but I fixed it. By the right side, the line is smooth with traditionally wet flow.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

В решті решт: за формою кінчика припускаю що ця модель маркувалась як EF перо, але завдяки традіційно вологой подиачи вона пише як європейська F.  В решті це традіційно якісна та надійна ручка, перо в собі суміщає соковиту лінію прямою стороною та приємно тонку зворотнім боком – як на мене ідеальне поєднання.

At the end: by the tip shape and size, I assume that this model was marked as EF nib, but due to the traditionally wet flow, it writes as western F. In the rest, it is a traditionally high-quality and reliable pen, where nib combines a juicy line by the right side and pleasantly thin by reverse side – in my opinion, a perfect combination.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Update 1:

Традіційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Update 2:

28.04.2023 внаслідок чергового нічного ракетного обстрілу цивільних районів України російська ракета влучила у багатоповерхівку в місті Умань. Рятувальні роботи ще тривають. Наразі виявлено 23 загиблих, серед них 6 дітей. Як повідомило керівництво росії, ракети потрапили у заплановані цілі.

28.04.2023, as a result of another nighttime rocket attack on the civilian Ukraine, a russian rocket hit a high-rise building in the Uman city. Rescue operations are still ongoing. To this time, 23 dead people have been found, including 6 children. As the russian leadership reported, the missiles hit the planned intended targets.

Uman tragedy at 24.04.2023. Lenskiy.org

Mourning for the dead …

Uman tragedy at 24.04.2023. Lenskiy.org

Uman tragedy at 24.04.2023. Lenskiy.org

Uman tragedy at 24.04.2023. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 17.05.2023:

 

Womans portrait. Lenskiy.org

Womans portrait. Lenskiy.org

Womans portrait. Lenskiy.org

Ink: Diamine Ancient Cooper

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

 


 

Update 08.06.2023:

На додаткове замовлення переточив перо в розмір EF, але додатково ще прийшлось відрегулювати подачу, бо лінія була занадто фолога і при розмірі EF лінія виходила як F.

On an additional order, I reground this nib to EF size, but I also adjust the flow to normal, because the line was too wet and with the EF size, the line came out as F.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.3 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,5 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2мм яка відчувається виходить напівпрозорою. Обидві сторони пишуть гладко відповідно свого розміру.

 The line width by right side is 0.3 mm, and pressure allows increasing this line to 0.5 mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm, which feels translucent. Both sides write smoothly according to their size.

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Montblanc 146 Meisterstuck from early 90s. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!