2.5 years ago, I already reviewed this flagship model, which is discontinued, but now I can compare the quality of the original first design and ordinary mass production. So I suggest you look at the difference and draw your own conclusions.

2.5 роки тому я вже робив огляд на цю флагманську модель яка вже зараз не виробляється, але зараз маю змогу порівняти якість виконання задуманої ідеї та звичайного масового виробництва. Тож пропоную вам поглянути на різницю та зробити власні висновки.

Conklin Mark Twain Signature Crescent-filler in Black Chased Hard Rubber (made in USA|Italy) ~2007

Форма даної ручки максимально наближена до оригіналу Conklin 2NL – яка є циліндричною з плоским закінченням на корпусі та округленим закінченням на ковпачку. Дана модель виготовлена зі сталі, срібла та чорного ебоніту з нанесеним хвилястим фірмовим малюнком насічками. Система заправки – Crescent-filler, як і в історичного оригіналу з гумовою піпеткою. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х західне, закриття/відкриття рівно за 1 оборот.

The shape of this pen is as close as possible to the original Conklin 2NL – it is cylindrical with a flat end on the body and a rounded end on the cap. This model is made of steel, silver and black ebonite with the signature wavy pattern applied with notches. Filling system – Crescent-filler, like the historical original with a rubber sac. Cap on thread, 4-start thread, closing/opening exactly by 1 turn.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Ковпачок прикрашений масивним кліпом з тисненим ім’ям бренду Conklin, та  дійсно виготовлений із цільного шматка стерлінгового срібла, як і широке срібне кільце в основі та crescent натискач на sac. Ще на корпусі є гравіювання Conklin Pen Co. Crescent filler – яке заповнено жовтою фарбою.

The cap is decorated with a massive clip with embossed Conklin brand name, which really made from sterling silver, as massive wide silver ring at the base and crescent press-bar. Also on the body there is an engraving of Conklin Pen Co. Crescent filler – filled with yellow paint.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

На широке кільце ковпачка нанесено ім’я бренду ((( Conklin))) і власне автограф письменника Mark Twain – бо він був амбасадором (як модно зараз казати) цього бренду свого часу. Так само на ковпачку присутнє тавро проби – 925 в овалі і тавро ювелірного будинку – ★ 982 Fl – характерне для італійських виробників (з Флоренції. Вісконті? Пенейдер?).

The name of the brand (((Conklin))) and the actual autograph of the writer Mark Twain are applied to the wide ring of the cap – for he was the ambassador (as it is fashionable to say now) of this brand of his time. Also on the cap there is a stamp of the sample of silver – 925 in an oval and the stamp of the jewelry house – ★ 982 Fl – typical for Italian manufacturers (from Florenсe. Visconti? Pineider?).

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Перо: золоте, 14 каратне, двокольорове, велике перо, 6 розміру, покрите родієм. Золотого кольору залишився лише логотип компанії в овалі – Conklin. Під логотипом розташувалися – 14K 585 і розмірність пера M. Я не впевнений щодо виробництва даного пера, але швидше за все воно виробництва або Bock, або JoWo, але інформації на цю тему я не знайшов. Для цієї моделі пір’я випускалося всього трьох розмірностей: F, M та B. Перо дуже гладке і по сучасному просте, але не цвях, можна сказати м’яке, правда я зустрічав інформацію в мережі, що ця модель комплектувалася навіть пір’ям класу “флекс”.

The nib: solid gold, 14K, two-tone, large nib, size 6, rhodium-plated. Only the logo of the company in the oval – Conklin – remained in gold color. Under the logo are located – 14K 585 and the dimension of the tip M. I’m not sure about the production of this nib, but most likely it was made by either Bock or JoWo, but I did not find information on this theme. For this model, the nibs were produced in only three dimensions: F, M and B. The nib is very smooth and ordinary in modern times, but isn’t nail, I can be said is some soft. I have seen information on the web that this model was complected with “flex” nib, but not is mine.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Загальні розміри: довжина у складеному вигляді – 141.5 мм, зі знятим ковпачком – 128.7 мм. Діаметр корпусу (без урахування “місяця” та стопорного кільця) – 12.5мм, а в місці хвату – 10.7мм. Загальна вага – 38.6 г, а без ковпачка – 18.7 г.

Overall dimensions: folded length – 141.5 mm, with the cap removed – 128.7 mm. The diameter of body (excluding the “crescent” and the stopper ring) is 12.5mm, and at the grip – 10.7mm. The total weight is 38.6 g, and without cap is 18.7g.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Історію про цей бренд та модель я докладно описував у ранньому посту Conklin “Mark Twain” Crescent filler Stealth Deluxe Carbon fiber, так що якщо комусь цікаво можна почитати за посиланням вище. Але сучасна модель тежж мамє варіанти дизайну про що я напишу окремо у додадку.

The “minutes of history” of this brand and model was described in detail in an early post of Conklin “Mark Twain” Crescent filler Stealth Deluxe Carbon fiber, so if anyone is interested, you can read the link above. But the modern model also has a version of design, which I will describe in addons.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Слабке місце даної моделі це класичний гумовий сак у поєднанні з сучасним чорнилом. Залишені на тривалий час деякі чорнила в ручці здатні привести сак у повну непридатність – це факт, він стає липким як пластилін і втрачає еластичність.

The weak point of this model is the classic rubber sac combined with modern ink. Some ink left in the pen for a long time can destroy rubber sac completely or make it unusable – this is a fact, it becomes sticky like plasticine and loses its elasticity.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить – 0.5 мм. Натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0.9мм, переважно через збільшення подачі чорнила. Зворотний бік пише досить тонко – 0.3 мм. Спочатку зворотний бік неприємно піддряпував, але зараз пише гладко, основна сторона пише дуже гладко, прям дуже-дуже :).

The width of an ordinary line by the right side is 0.5 mm. The pressure allows this line to be increased to 0.9 mm, mainly due to the increased ink supply. The reverse side writes quite thinly – 0.3 mm. Initially, the reverse side was unpleasantly scratched, but now it writes smoothly, the main side writes very smoothly, maybe even a very, very smooooothly :).

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

В решті: безперечно оригінальна (історична) модель, на мій погляд, переважно через оригінальне перо, набагато краща, але є багато користувачів кому не цікаві гнучкі пера. В іншому це дуже красивий, стильний та незвичайний інструмент у класичному виконанні з ебоніту та з сучасними прикрасами декору зі срібла. Якщо цією ручкою постійно писати і не забувати в ній надовго чорнило, то вона тільки радуватиме, так що рекомендую. Я зараз постійно користуюся своїм карбоновим варіантом, але цей виглядає навіть стильніше. Єдине, що мені не подобається, це яскравий жовтий напис на корпусі. Я б її хотів бачити у вигляді не помітного гравіювання, як на вінтажному оригіналі.

At the end: the undoubtedly original (historical) model from my point of view, mainly of course due to the vintage nib, is much more preferable, but there are many users who are not interested by flexible nibs. As for the rest, it is a very beautiful, stylish and unusual instrument in a classic material made (hard rubber) and with modern silver elements. If you constantly write with this pen and do not forget the ink in it for a long time, then it will only delight, so I recommend it. I use mine Conklin Stealth all the time now, but this one looks even more stylish. The only thing I don’t like in this model is the bright yellow lettering on the body. I would like to see it like on a vintage original.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Update 1:

В якості першого апдейту хочу показати повний ритейл комплект, який на відміну від пакування звичайних сучасних моделей, комплектується білим футляром зі шкірозамінника з білим, шовковим інлайном і буклетом з короткою історією моделі та інструкцією із заправки ручки.

As the first addon, I want to show the complete retail kit, which, unlike the packaging of the regular modern model, is completed with a white PU Leather case with a white silk inline and a booklet with a short history of the model and instructions for filling the pen.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Update 2:

Традіційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Conklin Mark Twain Signature Ebonite. Lenskiy.org

Update 3:

Як третій апдейт, хочу вам показати різницю між цією моделлю(зверху) та більш пізднею з массового виробництва.

As a thrid addon, I want to show you the difference between this model(above) and the later mass-produced version(lower).

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

Корпус початкової версії двосоставний та має сталеву основу навколо який розташована ебонітова частка. У більш позадній версії весь корпус зроблений повністю з ебоніту.

The body of the first design is two-component and has a steel base around which an ebonite part. In later mass-production version, the all body is made of ebonite as one part.

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

Гільош орігінального дізайну(зверху) більш чіткий та естетичний з більш чіткою канавкою під кільце.

The guilloche of the original design(above) is more sharp and aesthetic with a more crisp groove for ring.

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

На кільці відповідна частина теж більше чітка на оригінальному дизайні.

On the ring, the corresponding part is also more clear on the original design.

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

Найбільше мене розчарувало гравіювання(візерунок та текст) на кільці ковпачка, яке в порівнянні з оригінальним дизайном(ліворуч) виглядає як низькоякісна китайська підробка(праворуч).

I was most disappointed by the engraving(pattern and text) on the caps ring, which compared to the original design(at left) looks like a low-quality Chinese fake(at right).

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

Темні плями це вірогідно залишки чорного лаку яким були заповнені заглиблені частини.

The dark spots are probably the remains of the black lacquer with which the sunken parts were filled.

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

Ковпачок також мав більш масивне срібне кільце та різьблення безпосередньо по кільцю.

The cap also had a more massive sterling silver ring with thread directly inside this ring.

Conklin Mark Twain difference between ferst and mass-prodaction version. Lenskiy.org

Update 4:

Як останній апдейт, традиційно тестовий ескіз і сьогодні це також Кіндердейкський вітряк, щоб легше було порівняти з першим оглядом.

As last addon, traditionally a test sketch and today it is also the Kinderdijk’s windmill to make it easier to compare with the earlier review.

The windmills at Kinderdijk. Lenskiy.org

The windmills at Kinderdijk are a group of 19 monumental windmills in the Alblasserwaard polder, in the province of South Holland, Netherlands. Most of the mills are part of the village of Kinderdijk in the municipality of Molenlanden, and one mill, De Blokker, is part of the municipality of Alblasserdam. Built in 1738 and 1740, to keep water out of the polder, it is the largest concentration of old windmills in the Netherlands and one of the best-known Dutch tourist sites. The mills are listed as national monuments and the entire area is a protected village view since 1993. They have been a UNESCO World Heritage Site since 1997.

A polder is a low-lying tract of land that forms an artificial hydrological entity, enclosed by embankments known as dikes.

The windmills at Kinderdijk. Lenskiy.org

Вітряки в Кіндердейку – це група з 19 монументальних вітряків в польдері Альблассервард в провінції Південна Голландія, Нідерланди. Більшість млинів є частиною села Кіндердейк у муніципалітеті Моленланден, а один млин, De Blokker, є частиною муніципалітету Альблассердам. Побудований у 1738 і 1740 роках, щоб не допустити попадання води в польдер, він є найбільшим скупченням старих вітряків у Нідерландах та одним із найвідоміших голландських туристичних об’єктів. Млини внесені до списку національних пам’яток, а вся територія є селом з 1993 року. З 1997 року їх було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Польдер – осушена і оброблена низинна ділянка узбережжя. Польдери зазвичай розташовуються на місці низовинних заболочених морських узбереж.

The windmills at Kinderdijk. Lenskiy.org

На цьому все, дякую за увагу!

That’s all, thanks for your attention!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!