Hi friends! Finally, I can boast of my own firsst fully created fountain pen. Of course, I didn’t make the nib and used a standard nib unit with Germany nib, but the rest was built by me from start to end. So, welcome to viewing.

Привіт друзі! Нарешті можу похвалитись своєю повноцінно повністю створеною перовою ручкою. Звісно я не робив перо, а використав стандартний перовий вузол з пером німецького виробництва, але решта створена мною з нуля і до кінця. Тож, ласкаво прошу до перегляду.

Andrew Lensky “Tribute”ebonite medium sized fountain pen w|JoWo #6 nib unit (made in Ukraine) handcrafted work by order

Формою ручка являє собою циліндр із закругленими кінцями та виконана повністю з ебоніту темно-темно-коричневого кольору на шану ручкам початку минулого сторіччя як данина поваги золотій епосі перового письма. Система заправкикартриджно-конвертерна формату Інтернешнл (international) та має окремий ковпачок для ручки поршня. Ковпачок на різьблені, різблення двониткове, відкриття/закриття за 2.5 оберти.

The shape of this pen is a cylinder with rounded tops and is made entirely from ebonite by dark dark brown color in honor of the pens of the beginning of the last century as a tribute to the golden era of fountain pen writing. The filling system is a cartridge-converter of the international format and has a blind cap for piston knob. Cap on thread, two-step thread, open/close in 2.5 turns.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Для кращого зчеплення, але і за ради дизайну, бо мені він дуже подобається, зробив додаткові насічки на кришці ручки поршня та наверші ковпачка.

For better grip and also for the better design, because I really like it, I made additional notches on the piston blind cap and caps top.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Всі поєднуючи різблення створені шляхом експериментів та мають крок 0.75мм, окрім різблення між корпусом та ковпачком, яке має різблення 2х0.8мм. Можна було б зробити більш коротке різблення для більш швидкого закривання ковпачка, але я вирішив на користь міцності. До речі, ковпачок має окремий простір для пера який затискався секцією, сподіваюсь це додатково захищатиме перо від висихання.

All connecting threads are created through experiments and have a pitch of 0.75mm, except for the thread between the body and the cap, which has a thread of 2×0.8mm. A shorter thread could be made to close the cap more quickly, but I decided for strength. By the way, the cap has a personal volume for the nib which was closed by section, I hope this will additionally protect the nib from drying.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 133 mm, without cap – 121.7 mm, posted – 167 mm. The diameter of the body is – 13.5 mm, at the grip – 11.5 mm. The weight of folded tool is – 20.3 g, without cap – 12.2 g (include converter). Theoretically, if necessary, the weight can be increased due to additional brass rings at the joint points.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 133 мм, зі знятим ковпачком – 121.7 мм, надягнутим на торець – 167 мм. Діаметр корпусу – 13.5 мм, у місці хвату – 11.5 мм. Вага складеного інструменту – 20.3 г, зі знятим ковпачком – 12.2 г(включно з конвертером). Теоретично, за додатковим бажанням, можна збільшити вагу за рахунок додаткових латунних кілець у місцях з’єднання.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Особистої історії ні я, ні ручка ще не маємо. Єдине що можу сказати що захопився я перовими ручками у 2016 році, та майже одразу (після пів року досліджень та лагодження інших вінтажних ручок) я замріяв створити ручку власноруч. Час йшов, досвід з лагодження ручок зростав, а нагоди створення не формувалось. Але після російського вторгнення в Україну минулого року, я вирішив що не варто більше відкладати мрію, бо в будь-який час може так статись що мрія стане недосяжною. Тож з літа цього року я почав докладати зусиль у цьому напрямку та набувати досвіду. Спочатку я зробив все необхідне до корпусу Dekta який у мене залишився від якоїсь ручки, потім я створив власний корпус до секції Pilot Falcon ураховуючи недоліки фабричного виконання, і ось нарешті придбавши перови вузли JoWo прийшла черга створити свою власну ручку)).

Neither I nor this pen have an own history yet. The only thing I can say is that I became interested in fountain pens in 2016, and almost immediately (after half a year of repairing and fixing other vintage pens) I dreamed of creating a pen by my own hands. Time passed, the experience in repairing pens grew, but the opportunity for creation did not arise. But after the russian invasion to Ukraine last year, I decided that I should not postpone my dream any longer, because at any time it can happen that the dream becomes unattainable. So, from the summer of this year, I started to make efforts in this direction and gain experience. First, I made everything necessary for the Delta body that I had left over from some pen, then I created my own body with cap to Pilot Falcon section, taking into account the shortcomings of the factory design, and finally, after purchasing JoWo nib units, it was time to create my own pen)).

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

На даний час я не акцентую увагу на самому пері(на відміну від моїх звичайних оглядів) бо це стандартне перо 6 розміру, і ще мені забракло часу на створення тестових ескізів, але я це надолужу та поповню цей огляд трохи згодом. Зараз лише акцентую увагу на зовнішній вигляд. Звісно ще не все ще досконало, є деякі моменти яки я хочу поліпшити, але це вже повноцінний предмет для обговорення. (до речі всіх запрошую висловлювати свою думку)

I’m not focusing on the nib itself at this moment (unlike my usual reviews) because it’s a standard size 6 nib and I haven’t had time to do my usual test sketches yet, but I’ll make it and update this review a bit later. Now I’m just focusing on the fountain pen exterior. Of course, not everything is perfect yet, there are some points that I want to improve, but this is already a full-fledged subject for discussion. (by the way, I invite everyone to say your opinion)

Update 1:

Трохи робочого процесу: як раз дуже допомогла матриця для JoWo nib unit яку я створив кілька місяців тому та показував на фейсбуці, коли мене питали навіщо вона потрібна))

A little workflow: the JoWo nib unit brass matrix that I created a few months ago and showed on Facebook when people asked me why I needed it helped a lot))

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 2:

Ще хочу показати як виглядала ручка після створення, але до полірування.

I still want to show how the pen looked after creation, but before post processing/polishing.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 3:

Поки що не знімав як ручка виглядає в руці, але мені дуже комфортно її тримати, особливо з урахування приталеної секції. Я отримав багато питань стосовно Pilot Falcon чи може бути одягнутий ковпачок на торець, тому одразу перевірив чи можна розташувати ковпачок позаду та запевняю що можна.

I haven’t photo how the pen looks in my hand yet, but I find it very comfortable to hold, especially given the slim-fitted section. I got a lot of questions about the Pilot Falcon if the cap can be posted, so I immediately checked to see if it was possible to posted the cap on this pen and yes, it’s possible))

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 4:

Кілька додаткових фото на чорному фоні для кращого розуміння кольору та текстури.

A few additional photos on a black background for a better understanding of color and texture.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 5:

На завершення, для розуміння розмірів зробив порівнююче фото з відомими та популярними моделями Pelikan Souveran M800 та Montblanc Meisterstuck 146|Legrand.

At the end, to understand the dimensions, I took a comparison photo with the famous and popular models Pelikan Souveran M800 and Montblanc Meisterstuck 146|Legrand.

Pelikan M800, Andrew Lensky Tribute, Montblanc 146. Lenskiy.org

Pelikan M800, Andrew Lensky Tribute, Montblanc 146. Lenskiy.org

Всім дякую за увагу! Бажаю гарних вихідних! Слава Україні! Героям слава!

Thank you all for your attention! I wish you a nice weekend! Glory to Ukraine! Glory to heroes! To be continued…

 


 

Update 29.11.2023:

Всім вітання, як і обіцяв повернувся з тестуванням моєї ручки. Зробив на замовлення три ручки, дві з котрих з пером ЕФ та одну з пером Crisp Italic. Ще, в той же самий час, була можливість порівняти сучасний німецький ебоніт з напіввінтажним, часів радянського союзу.

Hello everybody, as I promised, I’m back to you with testing my fountain pen. I made three pens to order, two of them with EF size nib and one with  Crisp Italic nib. At the same time, there was an opportunity to compare modern German ebonite with a semi-vintage one from the Soviet time.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною EF пер становить 0.3 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію лише до 0.6 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2-0.25 мм та прозоро.

The EF nibs line width by right side is 0.3 mm, and pressure allows increasing this line to only 0.6 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm and is transparent

Ширина лінії прямою стороною Crisp Italic (з пера розмірністю М) становить 0.7 мм при вертикальному ведені та 0.2мм у горизонтальному напрямку, натиск дозволяє збільшити вертикальну лінію лише до 0.9 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.7 мм у вертикальному напрямку та 0.35 мм у горизонтальному напрямку, лінія більш прозора відносно прямої сторони.

 The Crisp Italic (from M nib) line width by right side is 0.7 mm in vertical direction and 0.2 mm in horizontal direction, and pressure allows increasing vertical line to only 0.9 mm. The reverse side is written with a line of 0.7 mm in vertical direction and 0.35 mm in horizontal direction and is transparent

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

На закінчення: Перше за все хочу зазначити що ручка вийшла зручною в класному вінтажному стилі, для моєї руки дуже комфортна у використанні як звичайним хватом, так і високим при малюванні. Хоча я не користуюсь надягнутим на торець ковпачком, я зробив фото для вас глядачі. Стосовно відмінностей ебоніту сучасного німецького та напіввінтажного, в обробці відмінностей майже нема, може вінтажний трохи сипучіший та світліший. Німецький ебоніт який має назву чорний, насправді теж темно коричневий, але темніший, який після полірування став майже чорним. Що не сподобалось при обробці це запах, обидва неприємно тхнуть сіркою, або сірководнем, запах різний, але неприємний в обох випадках)). Після завершення обробки запах поступово зникає, так що гадаю за місяць його взагалі буде важко відчути за звичайних обставин.

At the end: First of all, I want to note that this pen model is very comfortable to my hand in cool vintage style for my eyes, and it is very comfortable to use both with ordinary grip and high grip when drawing. Although I don’t use the posted cap, but I took a photo for you. Regarding the differences between modern Germany ebonite and semi-vintage, there are almost no differences in turning, maybe vintage is a little sandy and lighter. German ebonite, which is called black, is actually also dark brown, but darker, which after polishing became almost black. What I didn’t like during turning is the smell, both smell unpleasantly of sulfur or hydrogen sulfide, the smell is different, but unpleasant in both cases)). After finishing, the smell gradually disappears, so I think that in a month it will be difficult to feel it at all under normal circumstances.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 7:

То як ручка виглядає в моєї руці.

How looks pen in my hand.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

З високим хватом. By high grip with cap posted.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen. Lenskiy.org

Update 8:

На завершення поповнюю скарбничку шани справжнім героям – сапер Андрій Ільків, який втратив ногу та відмовився від статусу ветерана війни, щоб повернутись до своєї небезпечної роботи.

In conclusion, I am replenishing the piggy bank of tributes to real heroes – sapper Andriy Ilkiv, who lost his leg and renounced the status of a war veteran in order to return to his dangerous work.

Sapper Andriy Ilkiv, who lost his leg, but returned to work. Lenskiy.org

Вибухотехнік зведеного загону Нацполіції, львів’янин Андрій Ільків підірвався на протипіхотній міні у вересні 2022 року на Харківщині. 10 місяців тому саперу встановили протез, і він повернувся до розмінування. Щоб вийти на роботу, відмовився оформити інвалідність.

“По факту я маю інвалідність другої групи. Але я не можу її оформити, бо якщо це зроблю, то не зможу працювати. Я лишився на роботі та відмовився від статусу ветерана війни, від відповідних пільг”, — говорить Ільків.

За його словами, після протезування навчився заново ходити, водити машину та працює на одному рівні з колегами.

Sapper Andriy Ilkiv, who lost his leg, but returned to work. Lenskiy.org

Andriy Ilkiv, an explosives technician of the combined unit of the National Police, from Lviv, blew himself up on an anti-personnel mine in September 2022 in the Kharkiv region. 10 months ago, the sapper was fitted with a prosthesis, and he returned to demining. In order to go to work, he refused to apply for disability.

“In fact, I have a disability of the second group. But I cannot issue it, because if I do, I will not be able to work. I stayed at work and refused the status of a war veteran and the corresponding benefits,” says Ilkiv.

According to him, after prosthetics he learned to walk again, drive a car and works at the same level as his colleagues.

Sapper Andriy Ilkiv, who lost his leg, but returned to work. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям Слава! Glory to Ukrain! Glory to heroes!

 


 

Update 01.12.2023:

На прохання, додаю трохи більше інформації стосовно пера Crisp italic з пера M.

By request, I am adding a little more information about the Crisp italic grind from M nib.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною Crisp Italic (з пера розмірністю М) становить 0.7 мм при вертикальному ведені та 0.2мм у горизонтальному напрямку, натиск дозволяє збільшити вертикальну лінію лише до 0.9 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.7 мм у вертикальному напрямку та 0.35 мм у горизонтальному напрямку, лінія більш прозора відносно прямої сторони.

 The Crisp Italic (from M nib) line width by right side is 0.7 mm in vertical direction and 0.2 mm in horizontal direction, and pressure allows increasing vertical line to only 0.9 mm. The reverse side is written with a line of 0.7 mm in vertical direction and 0.35 mm in horizontal direction and is transparent

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

 


 

Update 08.12.2023:

Бажаю здоров’я! Зробив черговий грінд до Італіка який вважаю самим цікавим гріндом відносно привабливості письма, звісно після флексових пер.

I wish health to everybody! I made another grind to Crisp Italic, which I consider the most interesting grind for penmanship, of course after flexible nibs.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

Зразок письма. Writing sample.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною Crisp Italic (з пера розмірністю B) становить 0.9 мм при вертикальному ведені та 0.2мм у горизонтальному напрямку. Зворотний бік пише лінією в 0.8 мм у вертикальному напрямку та 0.4 мм у горизонтальному напрямку, лінія трохи прозоріша відносно прямої сторони.

 The Crisp Italic (from B nib) line width by right side is 0.9 mm in vertical direction and 0.2 mm in horizontal direction. The reverse side is written with a line of 0.8 mm in vertical direction and 0.4 mm in horizontal direction and is little transparency

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI nib. Lenskiy.org

 


 

Update 16.12.2023:

«Почерк це те що більше за все відображає сердцебиття»

Наталі Голдберг

 

“Handwriting is more connected to the movement of the heart.”

Natalie Goldberg

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

 


 

Update 28.12.2023:

Останнім часом всі технічні креслення роблю своєю ручкою, але зрозумів що EF для мене занадто товсто для цього, тому черговий грінд для тонкого письма або малювання.

Lately, I’ve been doing all the technical drawings by my fountain pen, but I got that EF is too thick for this, so another grind for thin writing or drawing.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

До та після. Before and after.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

Тест після грінду, чорнило Diamine Ancient Cooper.

Test after ground by Diamine Ancient Cooper ink.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною UEF пера становить 0.2 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію лише до 0.5 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.45 мм та прозоро.

The UEF nib writes line width by right side is 0.2 mm, and pressure allows increasing this line to only 0.5 mm. The reverse side is written with a line of 0.45 mm and is transparent

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

Вийшло гарне тонке та ордінарно сучасно жорстке перо з середньою подачею.

It turned out to be a nice thin and ordinary hard modern nib with normal ink flow.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

На прохання одного з читачів мого телеграм каналу намалював цього хлопця, героя, нашого захисника, який був поранений та втратив око, але знаю лише його ім’я Юрко.

At the request of one of the readers of my telegram channel, I drew this guy, a hero, our defender, who was wounded and lost an eye, but I only know his name, Jurij.

Jurij. ZSU. Glory to heroes! Lenskiy.org

Jurij. ZSU. Glory to heroes! Lenskiy.org

Jurij. ZSU. Glory to heroes! Lenskiy.org

 


 

Update 05.01.2024:

“Каліграфія — це мовний танець рук на надтонкій сцені життя.”

Роберт Брінгхерст

 

“Calligraphy — the dance, on a tiny stage, of the living, speaking hand.”

Robert Bringhurst

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

 


 

Update 25.01.2024:

Замовлення на Tribute з пером Architect M nib.

Order for “Tribute” with Architect M grind.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Architect M nib. Lenskiy.org

Nib photos. Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II (Lapis Lazuli)

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Architect M nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною Architect (з пера розмірністю M) становить 0.2-0.25 мм при вертикальному ведені та 0.55-0.6 мм у горизонтальному напрямку. Зворотний бік пише лінією в 0.15 мм доволі сухо та прозоро.

 The Architect (from M nib) line width by right side is 0.2-0.25 mm in vertical direction and 0.55-0.6 mm in horizontal direction. The reverse side is written with a line of 0.15 mm is pretty dry and transcparence

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Architect M nib. Lenskiy.org

 


 

Update 03.02.2024:

Crisp Italic B practice.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

If the skin were parchment and the blows you gave were ink, Your own handwriting would tell you what I think.

William Shakespeare

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

Ink: Diamine Matador

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|CI B nib. Lenskiy.org

 


 

Update 05.02.2024:

«Майстерність і впевненість — нескорена армія».

Джордж Герберт

 

Skill and confidence are an unconquered army.

George Herbert

4th Rapid Reaction Brigade *Rubizh*. Lenskiy.org

4-та бригада оперативного призначення Сергія Михальчука, також відома як 4-та бригада швидкого реагування «Рубіж» — бригада Національної гвардії України. утворений у 2016 році.
Бригада була створена як елітний підрозділ, підготовлений та організований за стандартами НАТО. 11 серпня 2020 року бригаді надано почесне звання сержанта Сергія Михальчука, який загинув у бою в грудні 2019 року в Бахмутському районі та отримав посмертно звання «Герой України».
24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну бригада брала участь у боротьбі з повітряним штурмом ВДВ РФ у бою за аеропорт Антонов, розташований на околиці Києва в Гостомелі. Швидка реакція та контратака 4-ї бригади завадили захопленню аеропорту російськими військами у перший день і допомогла запобігти використанню аеропорту для перекидання нових військ та захопленню столиці Києва. У результаті наступ на Київ перетворився на бойові дії в північно-західних районах міста в Гостомелі, Бучі та Ірпені.

4th Rapid Reaction Brigade *Rubizh*. Lenskiy.org

The 4th Brigade of the Operational Assignment Serhiy Mykhalchuk, also known as the 4th Rapid Reaction Brigade “Rubizh” is a brigade of the Ukrainian National Guard formed in 2016.
The Brigade was estabilished as an elite unit trained and organized under NATO standards. On 11 August 2020, the brigade was awarded the honorific of Sergeant Serhii Mykhalcuk , who died in combat in December 2019 in Bakhmut Raion and was awarded the title ‘Hero of Ukraine’ posthumously.
The Brigade was reportedly involved in fighting against a Russian Airborne Troops air assault in the Battle for Antonov Airport, located at outskirts Kyiv in Hostomel, on 24 February 2022, during the Russian invasion of Ukraine. The 4th Brigade’s fast reaction and counter-attack prevented the airport from being captured by the Russian forces on the first day, and helped to prevent the airport being used to airlift more troops and capture the capital Kyiv. As a result, the Kyiv offensive turned into a slog fought in the city’s northwestern metropolitan areas in Hostomel, Bucha and Irpin.

4th Rapid Reaction Brigade *Rubizh*. Lenskiy.org

Ink: Montegrappa Black

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

 


 

Update 17:

How to change NU (nib unit) in this pen:

 


 

Update 10.02.2024:

Я не був задоволений товщиною ліній із під пера UEF, можливо із за відносно вологої подачи, тож вирішив зробити ще тонкіше перо(Needlepoint) иа відрегулювати подачу для тонких штрихів.

I wasn’t happy with the line thickness from the my UEF nib which showed above, possibly because of the relatively wet line, so I decided to make an even thinner, Needlepoint nib and adjust the feed for thin shades strokes.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Needlepoint nib. Lenskiy.org

Планував зробити свій звичайний Drawing nib, з більш широким зворотним боком, але треба ще доналаштувати перо, щоб зворотний бік був більш вологий, зараз не вистачає потоку для насиченої лінії.
I was planning to do my usual Drawing nib, with a wider reverse side, but I still need to adjust the nib to more wet reverse side, now there is not enough flow for a saturated line.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Needlepoint nib. Lenskiy.org

Тестував перо на чорнилах Montegrappa Black як і на попередньому ескізі.

Tested this nib on Montegrappa Black ink as on the previous sketch.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Needlepoint nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.1 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію лише до 0.5 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.5 мм та прозоро.

The nibs line width by right side is 0.1 mm, and pressure allows increasing this line to only 0.5 mm. The reverse side is written by line of 0.5 mm but is some transparent

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|Needlepoint nib. Lenskiy.org

Update 19:

Тестовий ескіз – Кароліна. Test sketch – Carolina.

Zoe's Carolina. Lenskiy.org

Zoe's Carolina. Lenskiy.org

Zoe's Carolina. Lenskiy.org

 


 

Update 12.03.2024:

Наразі маю можливість додати елементи брендінгу на корпус))

Currently, I add branding elements to the body))

Andrew Lensky Tribute. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute. Lenskiy.org

 


 

Update 19.03.2024:

На персональне замовлення одного із клієнтів зробив трохи довший корпус(на 8мм) та секцію під конвертер Schmidt K5.

On the personal order of one of my customer, I made a slightly longer body (by 8 mm) and section for longer Schmidt K5 converter.

Andrew Lensky Tribute Long for K5 Schmidt. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute Long for K5 Schmidt. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute Long for K5 Schmidt. Lenskiy.org

 


 

Update 18.04.2024:

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Diamine MAtador and Tacia Nakabayashi Ukio-e II

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Andrew Lensky Pilot Falcon Lacquered SUEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 15.05.2024:

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II and Diamine Matador

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 16.05.2024:

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II and Diamine Matador

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 17.05.2024:

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

Ink: Taccia Nakabayashi Ukiyo-E II and Diamine Matador

Pilot Justus UEF and Andrew Lensky Tribute Crisp Italic B. Lenskiy.org

 


 

Update 22.05.2024:

Вирішив що всеж таки Needlepoint для мене занадто гострий і малювати ним не комфортно, тож трохи “пригладив” перо назад до розміру UEF.

At the end, I decided that Needlepoint is too crispy for comfort drawing, so I little “smoothed” the nib back to the UEF size.

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.2 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.35 мм та доволі прозоро.

The nibs line width by right side is 0.2 mm. The reverse side is written by line of 0.35 mm but is enough transparent

Andrew Lensky Tribute ebonite fountain pen w|UEF nib. Lenskiy.org

В якості ескіза портрет відомої української пісменниці Лесі Українки. Чонило Diamine Matador.

As a sketch, a portrait of the famous Ukrainian writer Lesya Ukrainka. Ink: Diamine Matador.

Lesya Ukrainka is a Ukrainian writer, translator and cultural figure. Lenskiy.org

Леся Украінка (13 (25) лютого 1871, Новоград-Волинський, Волинська губернія, Російська імперія — 19 липня (1 серпня) 1913, Сурамі, Тифліська губернія, Російська імперія (нині Грузія)) — українська письменниця, перекладачка та культурна діячка, співзасновниця літературного гуртка «Плеяда» та групи Українська соціал-демократія. У сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.
Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в містечку Новограді-Волинському. Батько письменниці, Петро Косач, був освіченою прогресивною людиною, членом Старої Громади, близьким товаришем Михайла Драгоманова. Мати, Ольга Косач, — відома в українській літературі письменниця під псевдонімом Олена Пчілка. Дівчинка виховувалася в культурному українському середовищі, де завжди панував дух національних традицій, піднесеного волелюбства, прагнення знань, вшанування передового суспільного досвіду.
Писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики, розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі. Працювала в галузі фольклористики (наспівала 220 народних мелодій) і активно долучалася до процесів українського жіночого руху та національного відродження.
Серед мистецької спадщини — збірки поезій «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поеми «Давня казка» (1893), «Одно слово» (1903), драми-поеми «Кассандра» (1901—1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911), «Камінний господар» (1912), «Бояриня» (1913).

Lesya Ukrainka is a Ukrainian writer, translator and cultural figure. Lenskiy.org

Lesya Ukrainka (February 13 (25) 1871, Novograd-Volynskyi, Volyn Province, Russian Empire – July 19 (August 1) 1913, Surami, Tiflis Province, Russian Empire (now Georgia)) was a Ukrainian writer, translator and cultural figure, co-founder literary group “Pleiada” and the Ukrainian social democracy group. In the modern Ukrainian tradition, she is included in the list of the most famous women of ancient and modern Ukraine.
Larisa Petrivna Kosach was born in the Novohrady-Volynskyi. The writer’s father, Petro Kosach, was an educated progressive person, a member of the Old Community, a close friend of Mykhailo Drahomanov. Mother, Olga Kosach, is a writer known in Ukrainian literature under the pseudonym Olena Pchilka. The girl was brought up in a cultural Ukrainian environment, where the spirit of national traditions, lofty love of freedom, desire for knowledge, honoring advanced social experience always prevailed.
She wrote in the genres of poetry, lyric, epic, drama, prose, journalism, developed the genre of the dramatic poem in Ukrainian literature. She worked in the field of folkloristics (she sang 220 folk melodies) and was actively involved in the processes of the Ukrainian women’s movement and national revival.
Among the artistic heritage are collections of poems “On the Wings of Songs” (1893), “Thoughts and Dreams” (1899), “Echoes” (1902), poems “An Ancient Tale” (1893), “One Word” (1903), dramas the poems “Cassandra” (1901-1907), “In the Catacombs” (1905), “Forest Song” (1911), “The Master of the Fireplace” (1912), “The Boyarinya” (1913).

Lesya Ukrainka is a Ukrainian writer, translator and cultural figure. Lenskiy.org

Окремий пост з відомими Українцями можна передивитись за посиланням.

A personal post with famous Ukrainians can be viewed by the link.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!