Mom is the closest person to human in the whole world! So on this last day of the passing year, I want to honor mothers – says your love while they are still near, while you can do it, while they are still to hear you.

Мама це найближче що може існувати для людини. Тож у цей останній день року хочу вшанувати мам – висловлюйте свою любов поки вони ще поруч, поки ви можете це зробити, поки вас ще є кому чути.

To mom. Lenskiy.org

Один із моїх знайомих з захоплення перовими ручками написав дуже зворушливий вірш до мами та надав мені згоду на його публікацію. Я не можу його літературно перекласти англійською мовою, але він дуже проникливий.

One of my friend from the fountain pen hobby wrote a very touching poem to your mom and gave me permission to publish it. I can’t literally translate it into English, but it is very insightful.

To mom. Lenskiy.org

Мамі

Завжди знайдуться звинувачення й докори.
До мами за дитячиї роки.
Да все прямує на свої місця,
Коли отримуєш і сам життя уроки.
Коли, як мама, будеш молодим,
ще сам незрілим, мудрості не знавши, а у сім’ї з’являється дитя.
І ти, всі мрії власні скасувавши,
У ньому танеш весь до забуття.
О, мамо! Ми кохаємо тебе:
За очі стомлені недоспаних ночей;
За ті прості, але таки чарівні речі,
що ти щодня робила для дітей,
Що розчинилась в нашому бутті,
За світло влите в кожне мале серце,
За спрощенні характери круті,
За сльози в юність нашу вилиті озерцем.
Ти, наша мила, всезнаюча, вразлива,
весела, добра, трохи галаслива,
сучасна, мудра і трудолюбива.
Ти та криниця, і з якої ми п’ємо
Святую воду вдячності і щастя.
Із тебе ми у світі живемо.
З тобою оминає нас нещастя.
Ти будь така ж легка, жіночна і тендітна.
В душі нехай панує світло,
здоров’я хай прозорим джерелом
тече у жилах, буде непохитним!
Нехай магніт добра порогу твого
пульсує в нас, і кличе, і веде до тебе!
Мамо, пташка світанкова!
Хоч в день народження та хоч в звичайний день, нехай буде!
Привеземо тобі якусь дрібницю,
Онуків дзвін, проблем не перелік.
І зайдемо до тебе у світлицю
Від кіль почали кожен з нас свій вік.
І так нам добре стане, тепло, мирно.
Усе відходить, відпускає, не болить.
Коли в плиті іскристо тріскаються дрова,
і серце жаром, проникаючи що мить.
Вогнем твого труда, опіки, віри,
твого чекання на своїх дітей,
такого не терпимого, живого, жагучого, що серце із грудей.
Байдуже що дорослі вже.
О мамо! Мила! Збережіть для себе життя багаття,
що в турботі спопеляєш.
Ми будем сильні, будем поряд як покличеш,
Лише би ти була! Літай! Літай!
Ти ж знаєш ми будемо летіти, ми в дорозі,
бо ти рідненька, ти на нас чекаєш.
Удар прийми, уклін наш до землі,
обійми теплі та скупу сльозинку.
Дай потримати руки золоті,
Дай обійняти міцно, на хвилинку.
Любов візьми, бо ми ж не без любові!
Ти в нас її он стільки відпустила!
І з днем народження тебе!
Ти будь, лиш мамо, будь!
Ти заслужила!
По людські, по-простому, будь щаслива!

Володимир Сухомуд

To mom. Lenskiy.org

To mom

There will always be accusations and reproaches.
To mom during childhood.
Yes, everything goes to its place,
When you get lessons from life itself.
When, like a mother, you will be young,
still immature, not knowing wisdom, and own child appears in the family.
And you, postponed all your own dreams,
Dissolve in it with oblivion.
Oh, mom! We love you:
Your tired eyes from sleepless nights;
For those simple, but still magical things,
what did you do every day for us as children
That dissolved in our being,
For the light poured into every little heart,
For simplified our explosion character,
For your lake’s tears which poured to us.
You, our sweet, omniscient, vulnerable,
cheerful, kind, a little noisy,
modern, wise and hardworking.
You are the well from which we drink
Holy water of gratitude and happiness.
We live in the world because of you.
With you, misfortune passes us by.
Be as light, feminine and fragile as you are.
Let the light reign in the soul,
let health flow in you
as an endless source and be unshakable!
Let the magnet of good be at your doorstep
pulsates in us, and calls, and leads to you!
Mom, you are dawn bird!
On our birthday or ordinary day, so be it!
We’ll bring you a little something,
And your grandchildren on your call.
And let’s go to your light room
Where each of us started our grown in the life.
And so we will feel good, warm, peaceful.
Everything goes away, lets go, does not hurt.
When firewood crackles sparkly in the stove,
Warms every heart with its warmth..
By the fire of your work, care, faith,
your waiting for your children,
so insufferable, alive, burning, that the heart is out of the chest.
It doesn’t matter that they are adults.
Oh mom! Darling! Save for yourself the feel of life,
using it in caring for us.
We will be strong, we will be there when you call,
You just have to be! Fly! Fly!
You know we will fly, we are on the way,
because you are dear, you are waiting for us.
Take our bow to the ground,
warm hugs and stingy tears.
Let me hold your golden hands,
Let me hug you tight for a moment.
Take our love, because we came with love!
You put so much in us!
And happy birthday to you!
You’re just to be, mom, just to be!
You deserve it!
And just be happy!

Volodymyr Sukhomood

To mom. Lenskiy.org

«No language can express the power and beauty and heroism of a mother’s love»

Edwin Chapin

 

«Жодна мова не може передати силу, красу та героїзм материнської любові»

— Едвін Чепін

To mom. Lenskiy.org

«Nobody loves you like your mom. She’s your best friend, your most honest critic, and your biggest fan all rolled into one»

 

«Ніхто не взмозі любити тебе так, як твоя мама. Вона — твій найкращий друг, найчесніший критик і найбільший шанувальник в одному обличчі»

To mom. Lenskiy.org

«A mother’s arms are made of tenderness and children sleep soundly in them»

– Victor Hugo

 

«Мамині обійми створені з ніжності, і в них міцно сплять діти»

– Віктор Гюго

To mom. Lenskiy.org

«No one has loved you like your mom and no one ever will. Her love is the purest of all»

 

«Ніхто не любив тебе так, як твоя мама, і ніхто ніколи не буде. Її любов найчистіша з усіх»

To mom. Lenskiy.org

«All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother»

– Abraham Lincoln

 

«Усім, ким я є або сподіваюся бути, я завдячую моїй матері-янголу»

– Абрахам Лінкольн

To mom. Lenskiy.org

 


 

Tools: Pilot Capless VP w|custom UEF nib and Platinum Carbon Black ink

To mom. Lenskiy.org

To mom. Lenskiy.org

 


 

Read by the author Volodymyr Sukhomood

1 Comments

  • 31.12.2023 Відповіcти

    Володимир Сухомуд

    Щиро дякую мій дорогий друже. За високу оцінку, хоча я на неї не чекав. Я не профі, інколи слова лиються самі, і саме про те, що і є життям, і що не має ціни. Це актуально для кожного серця. І так, не забуваймо….

Leave a Comment

Error: Please check your entries!